Законы Украины

Новости Партнеров
 

Критерії для прийняття рішення при проходженні юридичними та фізичними особами акредитації на право здійснення посередницької діяльності у сфері трансферу технологій

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ АКРЕДИТАЦIЇ ФIЗИЧНИХ
       ТА ЮРИДИЧНИХ ОСIБ НА ПРАВО ПРОВАДЖЕННЯ
      ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI У СФЕРI ТРАНСФЕРУ
              ТЕХНОЛОГIЙ
 
                   СХВАЛЕНО
                   протокольним рішенням
                   Державної комісії з питань
                   акредитації фізичних
                   та юридичних осіб на право
                   провадження посередницької
                   діяльності у сфері
                   трансферу технологій
                   04.12.2007 N 3
 
 
         Критерії для прийняття рішення
          при проходженні юридичними
         та фізичними особами акредитації
        на право здійснення посередницької
       діяльності у сфері трансферу технологій
 
 
   Для юридичних осіб:
 
   1. Наявність досвіду діяльності юридичної особи у сфері
маркетингу, інжинірингу, консультаційних послуг щодо передачі
технологій (трансферу технологій) та їх комерціалізації за останні
3 роки (наявність документів та матеріалів про виконані роботи та
реалізовані договори в зазначеній  сфері,  які  підтверджені
відгуками замовників).
 
   2. Передбачення  діяльності у сфері трансферу технологій
установчими документами.
 
   3. Наявність отриманих в установленому порядку ліцензій,
сертифікатів і дозволів, необхідних для здійснення трансферу
технологій у вибраній заявником сфері діяльності.
 
   4. Наявність  свідоцтва   про   державну   реєстрацію
(перереєстрацію) або іншого документу про реєстрацію юридичної
особи та довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України.
 
   5. Наявність у штатному розпису технологічних брокерів з
відповідним освітнім рівнем (повна вища юридична, економічна чи
відповідна  технічна)  і  стажем роботи в сфері маркетингу,
інжінірінгу, консультаційних послуг щодо передачі (трансферу)
технологій та їх комерціалізації не менше 3 років.
 
   6. Наявність бездоганної ділової репутації (за інформацією
згідно із додатком 1).
 
   7. Наявність рекомендаційних листів від трьох юридичних чи
фізичних осіб, що працюють у сфері трансферу технологій.
 
   Для фізичних осіб:
 
   1. Наявність  досвіду діяльності фізичної особи у сфері
маркетингу, інжинірингу, консультаційних послуг щодо передачі
(трансферу) технологій та їх комерціалізації за останні 3 роки
(наявність документів та матеріалів про виконані роботи  та
реалізовані  договори  в  зазначеній сфері, які підтверджені
відгуками замовників.
 
   2. Наявність ліцензій, сертифікатів і дозволів, необхідних
для здійснення трансферу технологій у вибраній заявником сфері
діяльності.
 
   3. Наявність документів, що підтверджують рівень  освіти
(повна  вища юридична, економічна чи відповідна технічна) і
кваліфікації, необхідної для провадження на належному  рівні
посередницької діяльності, та стажу роботи у сфері маркетингу,
інжинірингу, консультаційних послуг щодо передачі  технологій
(трансферу технологій) та їх комерціалізації не менше 3 років.
 
   4. Наявність документів, що підтверджують громадянство.
 
   5. Наявність документів, що засвідчують трудову діяльність та
державну реєстрацію.
 
   6. Наявність документів, що підтверджують кваліфікацію і
професійну придатність в галузях, де передбачається здійснення
посередницької діяльності в сфері трансферу (передачі) технологій.
 
   7. Бездоганна ділова репутація (за інформацією згідно із
додатком 2 або додатком 3).
 
   8. Наявність рекомендаційних листів від трьох юридичних чи
фізичних осіб, що працюють у сфері трансферу технологій.
 
 
                   Додаток 1
                   до Критеріїв
                   для прийняття рішення
                   при проходженні юридичними
                   та фізичними особами
                   на право провадження
                   посередницької діяльності
                   у сфері трансферу технологій
 
 
               АНКЕТА
          керівника юридичної особи,
         яка має намір отримати свідоцтво
        на право здійснення посередницької
       діяльності у сфері трансферу технологій
 
 
   1. __________________________________________________________
         (повна назва юридичної особи)
 
   2. __________________________________________________________
            (місцезнаходження)
 
   3. Прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, домашня
адреса керівника юридичної особи _________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Займана посада ___________________________________________
 
   5. Освіта (коли, де навчався, здобута спеціальність) ________
__________________________________________________________________
 
   6. Термін  діяльності   у   виробничій   (фінансовій,
посередницькій) сфері, у тому числі на керівних посадах __________
__________________________________________________________________
 
   7. Чи порушувалася справа про банкрутство, чи приймалося
рішення про ліквідацію даної або іншої юридичної особи, де раніше
працювала особа на керівній посаді? ______________________________
__________________________________________________________________
 
   8. Чи була порушена проти особи кримінальна справа (рік,
підстава)? _______________________________________________________
 
   9. Чи порушувала установа, де особа працює (працювала) на
керівній посаді, законодавство у сфері інтелектуальної власності,
інвестиційної та інноваційної діяльності тощо (коли, яке саме
законодавство)? __________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Я, що нижче підписався, заявляю, що відповіді повні, правдиві
та дійсні на дату їх подання.
 
   Дата _________            Підпис _________
 
 
                   Додаток 2
                   до Критеріїв
                   для прийняття рішення
                   при проходженні юридичними
                   та фізичними особами
                   на право провадження
                   посередницької діяльності
                   у сфері трансферу технологій
 
 
               АНКЕТА
          фізичної особи - підприємця,
         що має намір отримати свідоцтво
        на право здійснення посередницької
       діяльності у сфері трансферу технологій
 
 
   1. Прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, домашня
адреса ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Коли і ким видане свідоцтво про реєстрацію фізичної особи,
як фізичної особи - підприємця. __________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Освіта (коли, де навчався, здобута спеціальність) ________
__________________________________________________________________
 
   4. Стаж роботи у виробничій (фінансовій, посередницькій)
сфері, у тому числі як фізичної особи - підприємця _______________
__________________________________________________________________
 
   5. Чи порушувалася справа про банкрутство, чи приймалося
рішення про ліквідацію як фізичної особи - підприємця? ___________
__________________________________________________________________
 
   6. Чи була порушена проти особи кримінальна справа (рік,
підстава)?________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7. Чи  була порушена кримінальна справа проти особи як
підприємця? ______________________________________________________
 
   8. Чи порушувала особа як підприємець законодавство у сфері
інтелектуальної  власності,  інвестиційної  та  інноваційної
діяльності тощо (коли, яке саме законодавство)? __________________
__________________________________________________________________
 
   Я, що нижче підписався, заявляю, що відповіді повні, правдиві
та дійсні на дату їх подання.
 
   Дата _________            Підпис _________
 
 
                   Додаток 3
                   до Критеріїв
                   для прийняття рішення
                   при проходженні юридичними
                   та фізичними особами
                   на право провадження
                   посередницької діяльності
                   у сфері трансферу технологій
 
 
               АНКЕТА
       фізичної особи, яка працює в установі,
       організації, підприємстві чи компанії
       та має намір отримати свідоцтво на право
        здійснення посередницької діяльності
          у сфері трансферу технологій
 
 
   1. Прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, домашня
адреса ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Ким і в якій установі, організації, підприємстві чи
компанії працює та на якій посаді ________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Освіта (коли, де навчався, здобута спеціальність) ________
__________________________________________________________________
 
   4. Стаж роботи у виробничій (фінансовій, посередницькій)
сфері, у тому числі в установі, організації, підприємстві чи
компанії, де працює на час подання заяви _________________________
__________________________________________________________________
 
   5. Чи порушувалася справа про банкрутство, чи приймалося
рішення про ліквідацію установи, організації, підприємства чи
компанії, де працює заявник на час подання заяви? ________________
__________________________________________________________________
 
   6. Чи була порушена проти фізичної особи кримінальна справа
(рік, підстава)? _________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7. Чи була порушена кримінальна справа проти  установи,
організації, підприємства чи компанії, де працює заявник на час
подання заяви? ___________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   8. Чи порушувала особа законодавство у сфері інтелектуальної
власності, інвестиційної та інноваційної діяльності тощо (коли,
яке саме законодавство)? _________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Я, що нижче підписався, заявляю, що відповіді повні, правдиві
та дійсні на дату їх подання.
 
   Дата _________            Підпис _________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка