Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Методичних рекомендацій

     ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВIЗIЙНЕ УПРАВЛIННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            19.12.2007 N 311
 
 
      Про внесення змін до Методичних рекомендацій
 
 
   З метою вдосконалення проведення  державного  фінансового
аудиту виконання місцевих бюджетів та на виконання пункту 9 наказу
ГоловКРУ від 25.10.2007 N 245 "Про вдосконалення контролю за
виконанням місцевих бюджетів" Н А К А З У Ю:
 
   1. У пункті 8 наказу ГоловКРУ від 25.10.2007 N 245 замінити
слова "1 грудня" на слова "1 листопада".
 
   2. Внести до Методичних рекомендацій з  організації  та
проведення  державного  фінансового аудиту виконання місцевих
бюджетів, затверджених наказом ГоловКРУ від 13.03.2007 N 50
( v0050501-07 ), такі зміни:
 
   2.1. Доповнити пункт 2.1 абзацом: "Перелік районів, обласних
центрів та міст обласного підпорядкування, відносно бюджетів яких
планується  провести у наступному за звітним році державний
фінансовий аудит, включається до окремих щорічних планів, які
після погодження з іншими територіальними органами фінансового
контролю до 1 листопада поточного року подаються регіональними КРУ
на затвердження відповідно Раді міністрів АР Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.
Після затвердження ці плани направляються до ГоловКРУ для контролю
за їх виконанням.".
 
   2.2. Абзац 2 пункту 2.2 викласти у такій редакції: "Одночасно
з  державним  фінансовим аудитом виконання місцевого бюджету
планується проведення ревізій фінансово-господарської діяльності
районних рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад,
районних державних  адміністрацій,  їх  фінансових  управлінь
відповідно до рівня бюджету, відносно якого проводиться аудит.
Доцільність включення до плану  контрольно-ревізійної  роботи
ревізій фінансово-господарської діяльності головних розпорядників,
розпорядників та одержувачів коштів  досліджуваного  бюджету,
комунальних  підприємств  визначається  на  підставі ризиків,
визначених при проведенні попереднього аудиту (дослідженні під час
аудиту операцій поточного рахунку бюджету), з урахуванням вимог
Положення про планування контрольно-ревізійної роботи органами
державної  контрольно-ревізійної служби, затвердженого наказом
ГоловКРУ України від 26.10.2005 N 319.
   Планування ревізій   фінансово-господарської   діяльності
виконавчих органів сільських, селищних, міських (міст районного
значення) рад, крім охоплених одночасно з аудитом, здійснюється
контрольно-ревізійними відділами за погодженням з регіональним
контрольно-ревізійним управлінням в загальному порядку.".
 
   2.3. Пункт 3.1.2 доповнити абзацом: "Крім того бажаним є
проведення  оцінки  стану  забезпечення  за  рахунок  коштів
досліджуваного бюджету надання громадянам соціальних гарантій та
послуг. Таку оцінку  доцільно  проводити  за  галузями,  на
функціонування  яких  спрямовано  найбільше бюджетних коштів,
наприклад, дошкільну освіту, охорону здоров'я тощо. Обрані для
оцінки показники необхідно дослідити в динаміці за декілька років,
порівняно з середніми регіональними значеннями, їх відповідність
нормативам (потребі) тощо.".
 
   2.4. Пункт 3.1.4 доповнити абзацом: "До того ж на підставі
зібраної інформації готується доповідна  записка  керівництву
регіонального КРУ (ГоловКРУ) щодо доцільності проведення ревізій
фінансово-господарської діяльності, перевірки державних закупівель
головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів  досліджуваного  бюджету,  комунальних  підприємств  з
наведенням визначених ризикових операцій, що можуть свідчити про
незаконне, нецільове використання бюджетних коштів та комунального
майна. Також може бути ініційовано проведення державних фінансових
аудитів виконання  окремих  регіональних  програм,  державних
фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання комунальної
форми власності.".
 
   2.5. Пункт 3.2.5 доповнити абзацом: "Доцільно в ході аудиту
керівникам груп з проведення ревізій та аудиту організовувати
спільні періодичні наради (наприклад, кожних три дні, щотижнево)
щодо попередніх результатів ревізій та аудиту для визначення
питань, на яких необхідно зосередити увагу працівників, залучених
до проведення як ревізій, так і аудиту."
 
   2.6. Абзац 2 пункту 3.2.6 викласти у редакції: "Типовий
аудиторський звіт має таку структуру:
   - резюме (супровідний лист);
   - вступ (фонова інформація);
   - структура аудиту;
   - оцінка досліджуваного бюджету;
   - результати аудиту;
   - висновки аудиту;
   - пропозиції;
   - джерела інформації;
   - додатки.
   Резюме (супровідний лист) - короткий зміст проведеного аудиту
з описом результатів та висновків аудиту, який призначено для тих,
хто не має часу для вивчення всього  звіту,  але  повинен
зосередитись на основних його аспектах.
   Вступ -  коротка  характеристика  досліджуваного  бюджету
(території).
   Структура аудиту - опис процесу організації та поетапного
здійснення роботи аудиторів, містить інформацію про масштабність
досліджень, методи збирання даних, учасників дослідження.
   Оцінка досліджуваного бюджету - оцінка виконання доходної та
видаткової частин бюджету, стану надання громадянам соціальних
гарантій та послуг, визначення проблеми аудиту.
   Результати аудиту - доказ гіпотез аудиту (дослідження питань
програми аудиту) із наведенням застосованих процедур та отриманих
результатів. Цей розділ аудиторського звіту є найбільшим за
обсягом.
   Висновки аудиту - підсумки проведеного аудиту із зазначенням
причин  та наслідків, у тому числі й у вартісному виразі,
невикористаних резервів, втрачених можливостей щодо залучення
додаткових  надходжень  до  бюджету,  а  також неефективного
використання комунальних коштів та майна. У тексті цього розділу
наводяться лише узагальнені дані, іноді з наведенням 1 - 2
прикладів.
   Пропозиції - необхідні дії щодо проведення якісних змін в
управлінні комунальними коштами та майном, які мають ґрунтуватись
на результатах аудиту.
   Джерела інформації  -  перелік  нормативно-інструктивних
документів,  облікових  та  звітних  форм,  інформаційних та
аналітичних матеріалів, на які аудитор посилається в аудиторському
звіті.
   Зведені розрахунки,  анкети,  аналітичні  матеріали,  які
підтверджують результати аудиту, у разі необхідності включаються
до аудиторського звіту як додатки. До додатків аудиторського звіту
долучається аналітична записка, яка складається керівником групи з
проведення ревізій за результатами  проведених  одночасно  з
державним фінансовим аудитом виконання місцевого бюджету ревізій
та перевірок  державних  закупівель  головних  розпорядників,
розпорядників  та одержувачів бюджетних коштів досліджуваного
бюджету, комунальних підприємств.".
 
   2.7. Абзац 2 пункту 3.3 викласти у редакції: "Матеріали
ревізій  та  перевірок  державних закупівель, що проводились
одночасно з аудитом, реалізуються у встановленому законодавством
порядку.".
 
   3. Департаменту адміністративного та фінансового забезпечення
(Гашков В.М.) довести цей наказ до відома заступників Голови,
керівників структурних підрозділів ГоловКРУ та направити його до
КРУ в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   4. Начальникам контрольно-ревізійних управлінь в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома
працівників регіональних управлінь та забезпечити його виконання.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови ГоловКРУ Н.I.Рубан.
 
 Голова                        П.П.Андрєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка