Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо віднесення до складу валових витрат відсотків за залученими кредитними коштами на придбання основних фондів

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         10.11.2008 N 22025/7/15-0217
 
 
       Щодо віднесення до складу валових витрат
      відсотків за залученими кредитними коштами
          на придбання основних фондів
 
 
               (Витяг)
 
   <...>
 
   Статтею 5 Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон) визначено загальний
порядок формування складу валових витрат платника податку, які
враховуються  ним  у  зменшення валових доходів. Особливості
визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів
за борговими зобов'язаннями встановлено пунктом 5.5 ст. 5 Закону.
 
   Зокрема, відповідно  до пп. 5.5.1 п. 5.5 ст. 5 Закону
( 334/94-ВР ) до складу валових витрат відносяться будь-які
витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за
борговими зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами,
депозитами) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або
нарахування здійснюються у зв'язку з веденням  господарської
діяльності платника податку.
 
   При цьому, якщо платник податку отримує кредит з метою
придбання, виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту та
іншого поліпшення основних фондів, які підлягають амортизації
згідно зі ст. 8 Закону ( 334/94-ВР ), то мають місце дві окремі
господарські операції,  а саме: перша - отримання кредиту, а
друга - придбання  або  ремонт  основних  фондів  за рахунок
залучених коштів.
 
   Виплата (нарахування)  відсотків  за  кредитом  пов'язана
безпосередньо із залученням кредитних коштів і не має відношення
до операції з придбання, ремонту основних фондів.
 
   Відповідно до п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів  України  від  27.04.2000  р. N 92 ( z0288-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. за
N 288/4509, придбані (створені) основні засоби зараховуються на
баланс підприємства за первісною вартістю.  Одиницею  обліку
основних засобів є об'єкт основних засобів.
 
   При цьому фінансові витрати не включаються до первісної
вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або
частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які
включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до
положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку 31 "Фінансові
витрати" ( z0610-06 )).
 
   Фінансові витрати - це витрати на проценти та інші витрати
підприємства, пов'язані із запозиченнями.
 
   Відповідно до  Загальних  положень  Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати",  затвердженого
наказом  Міністерства  фінансів України від 28.04.2006 р. N 415
( z0610-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.05.2006 р. за N 610/12484, собівартість кваліфікаційного активу
- це витрати на придбання, будівництво, створення, виготовлення,
виробництво, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до
стану, у якому він придатний для використання із запланованою
метою або продажу.
 
   Якщо облікова  політика  підприємства  не  передбачає
капіталізацію фінансових  витрат,  пов'язаних  зі  створенням
кваліфікаційного активу, то фінансові витрати визнаються витратами
того звітного періоду, в якому вони були нараховані.
 
   При обліковій  політиці  підприємства,  яка  передбачає
капіталізацію  фінансових  витрат,  пов'язаних  зі створенням
кваліфікаційного активу, до собівартості кваліфікаційного активу
відносяться ті фінансові витрати, які безпосередньо пов'язані зі
створенням такого активу.
 
   При цьому витрати на створення кваліфікаційного активу для
цілей капіталізації включають лише витрати, для здійснення яких
сплачуються грошові кошти, передаються інші активи або приймаються
зобов'язання з нарахуванням відсотків.
 
   У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення
кваліфікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає
включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є фактичні,
визнані у звітному періоді, фінансові витрати, які пов'язані з цим
запозиченням (за вирахуванням доходу від тимчасового фінансового
інвестування запозичених коштів).
 
   Отже, якщо  облікова  політика  підприємства  передбачає
капіталізацію  фінансових  витрат,  пов'язаних  зі створенням
(ремонтом) основних фондів, то виплата процентів за борговими
зобов'язаннями, які фактично здійснені на дату створення таких
основних фондів, включається до їх балансової вартості.
 
   У інших випадках виплата процентів  за  кредитами,  які
пов'язані зі створенням (ремонтом) основних фондів, відображається
у складі валових витрат на підставі пп. 5.5.1 п. 5.5 ст. 5 Закону
( 334/94-ВР ).
 
 Заступник голови                    С.Чекашкін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка