Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміну складу робочої групи з питань розробки проекту Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні

    ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З IНВЕСТИЦIЙ ТА IННОВАЦIЙ
 
              Н А К А З
 
            07.12.2007 N 138
 
 
         Про зміну складу робочої групи
      з питань розробки проекту Державної цільової
       економічної програми модернізації ринків
            капіталу в Україні
 
 
   У зв'язку з листами органів виконавчої влади та учасників
ринків капіталу Н А К А З У Ю:
 
   1. Ввести до складу робочої групи з питань розробки проекту
Державної  цільової  економічної програми модернізації ринків
капіталу в Україні, затвердженого наказом Державного агентства
України з інвестицій та інновацій від 27 листопада 2007 року N 132
( v0132527-07 ):
   - Демиденко Людмилу Леонідівну - начальника відділу з питань
небанківського сектору та фондового ринку Міністерства економіки
України;
   - Жураховську Людмилу Валентинівну - проректора Київського
інституту  інвестиційного  менеджменту,  Директора  програм
Iнвестиційний менеджмент та Фінанси, представника України у RIPS
EMEA (Регіональний комітет Європи, Середньої Азії та Африки з
результативності інвестування), керівника Об'єднаної робочої групи
УАIБ - УТФА з просування в Україні міжнародних стандартів GIPS
(Глобальні стандарти результативності інвестування) (за згодою);
   - Лупія  Богдана  Олександровича - Виконавчого директора
Фондової біржі "Перша фондова торговельна система" (за згодою);
   - Матвійчук  Світлану Русланівну - начальника юридичного
управління Державного комітету фінансового моніторингу України;
   - Підгородецьку  Любов Миколаївну - заступника директора
Департаменту взаємодії та  методичного  забезпечення  системи
фінансового  моніторингу  Державного  комітету  фінансового
моніторингу України;
   - Рішняк Анну Олександрівну - головного спеціаліста відділу
методичного забезпечення та обліку державних цільових програм
Міністерства економіки України;
   - Угрина Iвана Богдановича - начальника відділу розвитку
страхового  ринку,  недержавного  пенсійного  забезпечення та
небанківських кредитних послуг Департаменту політики розвитку
ринку фінансових послуг Міністерства фінансів України.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                         В.Iвченко
 
 
                   Додаток
                   до наказу Державного
                   агентства України
                   з інвестицій та інновацій
                   07.12.2007 N 138
 
 
               СКЛАД
         робочої групи з питань розробки
       проекту Державної цільової економічної
          програми модернізації ринків
            капіталу в Україні
 
 
 УМАНСЬКИЙ Iгор     заступник Голови Державного агентства
 Iванович        України з інвестицій та інновацій - голова
            робочої групи;
 
 МОСКВIН Сергій     директор Департаменту інвестиційної
 Олександрович     діяльності та проектного фінансування
            Державного агентства України з інвестицій
            та інновацій - заступник голови робочої
            групи;
 
            Члени робочої групи:
 
 БЄЛIК Володимир    начальник відділу з питань фінансування
 Олександрович     капітальних вкладень державних цільових
            та бюджетних програм Міністерства
            економіки України;
 
 БУТЕНКО Денис     заступник голови Ради директорів
 Сергійович       Української фондової біржі (за згодою);
 
 ВЕЛИЧКО Олена     заступник директора Департаменту
 Георгіївна       методології регулювання ринку цінних
            паперів Державної комісії з цінних
            паперів та фондового ринку;
 
 ВЛАСЮК Анатолій    заступник начальника Департаменту
 Петрович        контррозвідувального захисту економіки
            держави Служби безпеки України;
 
 ВОЛЬГА Леся      заступник директора Департаменту контролю
 Борисівна       за фінансовими установами та операціями у
            сфері зовнішньоекономічної діяльності
            Державної податкової адміністрації
            України;
 
 ГОЛОВКО Анатолій    заступник Голови Правління Національного
 Терентійович      депозитарію України (за згодою)
 
 ДЕМИДЕНКО Людмила   начальник відділу з питань небанківського
 Леонідівна       сектору та фондового ринку Міністерства
            економіки України;
 
 ДУБЕНКО Ніла      заступник директора
 Василівна       Департаменту - начальник відділу
            стандартів бухгалтерського обліку, аудиту
            і оподаткування Департаменту
            державного регулювання та розвитку ринків
            фінансових послуг Державної комісії з
            регулювання ринків фінансових послуг
            України;
 
 ЄФИМЕНКО Анатолій   старший експерт Аналітично-дорадчого
 Петрович        центру Блакитної стрічки Програми
            Розвитку ООН (за згодою);
 
 ЖУРАХОВСЬКА Людмила  проректор Київського інституту
 Валентинівна      інвестиційного менеджменту, Директор
            програм Iнвестиційний менеджмент та
            Фінанси, представник України у RIPS EMEA
            (Регіональний комітет Європи, Середньої
            Азії та Африки з результативності
            інвестування), керівник Об'єднаної робочої
            групи УАIБ-УТФА з просування в Україні
            міжнародних стандартів GIPS (Глобальні
            стандарти результативності інвестування)
            (за згодою);
 
 ЗАРЯ Iрина       Директор Фондової біржі "Перша фондова
 Олександрівна     торговельна система" (за згодою);
 
 КАБИШ Оксана      начальник відділу регулювання фондового
 Віталіївна       ринку Управління регулювання
            грошово-кредитного та фондового ринків
            Департаменту монетарної політики
            Національного банку України (за згодою);
 
 КИЙ Олексій      Президент Професійної асоціації
 Миколайович      реєстраторів і депозитаріїв (за згодою);
 
 КОВАЛЬОВА Наталія   доцент Українського інституту розвитку
 Миколаївна       фондового ринку Київського національного
            економічного університету (за згодою);
 
 КОМАХА Юрій      начальник відділу з правового регулювання
 Юрійович        фінансових послуг Департаменту фінансового
            законодавства Міністерства юстиції
            України;
 
 КОРЕНЬ Сергій     заступник начальника Департаменту
 Олександрович     державної служби боротьби з економічною
            злочинністю Міністерства внутрішніх
            справ України;
 
 КОРОТКА Тетяна     начальник Управління розвитку ринків
 Анатоліївна      фінансових послуг та європейської і
            євроатлантичної інтеграції Державної
            комісії з регулювання ринків фінансових
            послуг України;
 
 КУДIН Валентина    начальник відділу накопичувального та
 Анатоліївна      професійного пенсійного забезпечення
            Департаменту пенсійного забезпечення
            Міністерства праці та соціальної політики
            України;
 
 КУЩ Олексій      Радник Президента Асоціації українських
 Валерійович      банків (за згодою);
 
 ЛЕБIДЬ Олег      начальник відділу Департаменту аналітичної
 Миколайович      роботи Державного комітету фінансового
            моніторингу України;
 
 ЛЕМIШЕВСЬКА Тетяна   директор по розвитку ринків
 Григорівна       ЗАТ "Українська міжбанківська валютна
            біржа" (за згодою);
 
 ЛУКАЧ Ростислав    директор Організаційно-аналітичного
 Володимирович     департаменту Державного агентства України
            з інвестицій та інновацій;
 
 ЛУПIЙ Богдан      виконавчий директор Фондової біржі "Перша
 Олександрович     фондова торговельна система" (за згодою);
 
 ЛЯШОК Петро      начальник відділу стратегії та
 Григорович       прогнозування аграрної економіки
            Департаменту економіки та управління
            державною власністю Міністерства
            аграрної політики України;
 
 МАРТИНЮК Ярослав    головний спеціаліст, юрисконсульт відділу
 Миколайович      стратегії розвитку фондового ринку та
            взаємодії з органами державної влади
            Департаменту моніторингу та стратегії
            розвитку фондового ринку Державної
            комісії з цінних паперів та фондового
            ринку;
 
 МАТВIЙЧУК Світлана   начальник юридичного управління Державного
 Русланівна       комітету фінансового моніторингу України;
 
 МУЖАРОВСЬКА Ніна    Заступник начальника відділу Департаменту
 Сергіївна       контролю за фінансовими установами та
            операціями у сфері зовнішньоекономічної
            діяльності Державної податкової
            адміністрації України;
 
 НЕЛIПА Олена      головний економіст-фінансист відділу з
 Миколаївна       питань розвитку ринку недержавних цінних
            паперів Департаменту політики розвитку
            ринку фінансових послуг Міністерства
            фінансів України;
 
 ПАТОКА Олександр    директор Департаменту боргових зобов'язань
 Володимирович     Державної іпотечної установи (за згодою);
 
 ПРОЗОРОВ Юрій     Президент Громадської організації
 Володимирович     "Українське Товариство Фінансових
            Аналітиків" (за згодою);
 
 ПIДГОРОДЕЦЬКА Любов  заступник директора Департаменту взаємодії
 Миколаївна       та методичного забезпечення системи
            фінансового моніторингу Державного
            комітету фінансового моніторингу України;
 
 ПУШНЯ Людмила     начальник відділу інвестиційної
 Федорівна       інфраструктури та ринків капіталу
            Департаменту інвестиційної діяльності та
            проектного фінансування Державного
            агентства України з інвестицій та
            інновацій;
 
 РIШНЯК Анна      головний спеціаліст відділу методичного
 Олександрівна     забезпечення та обліку державних цільових
            програм Міністерства економіки України;
 
 СIМОНОВ Ярослав    старший юрист компанії "Ренессанс Капітал
 Валерійович      Україна" (за згодою);
 
 ТРИПОЛЬСЬКА Ольга   В.о. Генерального директора Української
 Олегівна        асоціації інвестиційного бізнесу (за
            згодою);
 
 УГРИН Iван       начальник відділу розвитку страхового
 Богданович       ринку, недержавного пенсійного
            забезпечення та небанківських кредитних
            послуг Департаменту політики розвитку
            ринку фінансових послуг
            Міністерства фінансів України;
 
 ФЕДОРЕНКО Анатолій   Віце-президент ВАТ "КIНТО" (за згодою);
 Васильович
 
 ФЕДОРУК Володимир   заступник начальника відділу Департаменту
 Миколайович      державної служби боротьби з економічною
            злочинністю Міністерства внутрішніх справ
            України;
 
 ФIЛОНЮК Олександр   Президент Ліги страхових організацій
 Феодосійович      України (за згодою);
 
 ЧЕЛНОКОВА Iнна     головний спеціаліст відділу фінансового та
 Валеріївна       інвестиційного законодавства Юридичного
            управління Державного агентства України з
            інвестицій та інновацій;
 
 ЧЕРДАКОВ Володимир   заступник директора Департаменту продажу
 Анатолійович      акцій на фондових ринках та проведення
            аукціонів Фонду державного майна України;
 
 ЧЕРНЕЛЕВСЬКА Олена   державний уповноважений Антимонопольного
 Леонідівна       комітету України;
 
 ЧУМАК Дмитро      головний економіст відділу інвестиційних
 Миколайович      операцій та фондового ринку Управління
            регулювання валютних операцій, пов'язаних
            з експортом і імпортом капіталу
            Департаменту валютного регулювання
            Національного банку України (за згодою);
 
 ШВЕЦОВ Микола     Голова Правління ВАТ "Міжрегіональний
 Павлович        Фондовий союз" (за згодою);
 
 ШАПОВАЛ Юрій      Перший заступник Голови Правління ВАТ
 Iванович        "Міжрегіональний Фондовий союз"
            (за згодою);
 
 ЯЦЮК Ганна       голова Ради директорів Української
 Валентинівна      фондової біржі (за згодою).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка