Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку відображення податкових пільг, встановлених Постановою Верховної Ради України від 6 грудня 1996 року N 573/96-ВР "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічних і різдвяних свят для д

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 40 від 23.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 грудня 1996 р.
                   за N 757/1782
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                  податкової адміністрації
    N 596 ( z1113-08 ) від 16.09.2008 }
 
   Про затвердження Порядку відображення податкових пільг,
   встановлених Постановою Верховної  Ради України від
   6 грудня 1996 року N 573/96-ВР "Про звільнення  від
   оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на
   проведення новорічних і різдвяних свят для дітей та
   підлітків  та на придбання новорічних та різдвяних
              подарунків"
 
 
 
   У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Постанови від
6 грудня 1996 року N 573/96-ВР "Про звільнення від оподаткування
грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічних і
різдвяних свят для дітей та підлітків та на придбання новорічних
та різдвяних подарунків" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  відображення  податкових  пільг,
встановлених Постановою Верховної Ради України від 6 грудня 1996
року N 573/96-ВР "Про звільнення від оподаткування грошових
коштів, які спрямовуються на проведення новорічних і різдвяних
свят для дітей та підлітків та на придбання новорічних та
різдвяних подарунків" (додається).
   2. Начальнику Головного управління прямих податків Радюку
В.В. подати у триденний термін вказаний Порядок до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
   3. Начальнику  Управління  справами  Коваленку  В.В.  у
п'ятиденний термін після державної реєстрації Порядку забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям
усіх рівнів.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
 
                       Затверджено
                   наказом Державної податкової
                   адміністрації    України
                   23.12.1996 р. N 40
 
               Порядок
   відображення податкових пільг, встановлених Постановою
   Верховної  Ради  України від 6 грудня 1996 року
   N 573/96-ВР "Про звільнення від оподаткування грошових
   коштів, які спрямовуються на проведення новорічних і
   різдвяних свят для дітей та підлітків та на придбання
        новорічних та різдвяних подарунків"
 
   Постанова Верховної Ради України від 6 грудня 1996 року
N 573/96-ВР "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які
спрямовуються на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей
та підлітків та на придбання новорічних та різдвяних подарунків"
(надалі - Постанова) вводиться в дію з дня її прийняття, тобто з 6
грудня 1996 року і діє до 14 січня 1997 року включно.
   Пунктом 1 Постанови встановлено, що грошові кошти у розмірі
не більше 6 відсотків балансового прибутку, які спрямовуються
суб'єктами господарської діяльності юридичним особам, метою яких
не є отримання прибутку, на проведення безоплатних новорічних та
різдвяних свят для дітей та підлітків, а також на придбання
новорічних та різдвяних подарунків (надалі - грошові кошти на
проведення новорічних  та  різдвяних  свят),  не  підлягають
оподаткуванню податком з прибутку підприємств, а новорічні та
різдвяні подарунки, які закуповуються за рахунок коштів Фонду
соціального  страхування  України та профспілкових комітетів,
звільняються від податку на добавлену вартість.
   Пунктом 2  Постанови  новорічні  та  різдвяні  подарунки
визначаються як набори, які містять лише кондитерські вироби
вітчизняного виробництва, фрукти та іграшки і мають вартість не
більше 10 гривень.
   1. Платіжні документи на оплату новорічних та різдвяних
подарунків, що придбаваються без податку на добавлену вартість, в
обов'язковому порядку мають містити запис "Без ПДВ. За рахунок
коштів Фонду соціального страхування", або, якщо платником є
профспілковий комітет, "Без ПДВ. За рахунок профспілкових коштів".
   Вартість закуплених  без  податку  на добавлену вартість
новорічних подарунків враховується підприємством при проведенні
чергових платежів до Фонду соціального страхування у встановленому
Фондом порядку.
   Якщо при проведенні документальної перевірки на підприємстві,
яке закупило новорічні чи різдвяні подарунки без податку на
добавлену вартість, виявлено факт придбання їх не за кошти Фонду
соціального страхування чи не за профспілкові кошти, податок на
добавлену вартість нараховується такому підприємству в розмірі
ставки податку (20 відсотків до вартості закуплених без податку на
добавлену вартість подарунків), крім того нараховуються  всі
передбачені діючим законодавством фінансові санкції та пеня.
   2. Підприємство, яке проводить реалізацію новорічних  та
різдвяних подарунків, що відповідають вимогам пункту 2 Постанови,
веде окремо облік по таких обсягах реалізації та здійснює їх
продаж без нарахування податку на добавлену вартість, при цьому, в
первинних документах  на  відпуск  зазначених  подарунків  в
обов'язковому порядку робиться помітка "Без ПДВ. Оплачується за
рахунок Фонду соціального страхування" або "Без ПДВ. Оплачується
за рахунок профспілкових коштів".
   3. Суми податку  на  добавлену  вартість,  що  сплачені
підприємством  за  сировину  та  матеріали,  використані для
виготовлення чи закупівлі  продукції  (кондитерських  виробів
вітчизняного виробництва, фруктів, іграшок), яка використовується
для формування новорічних чи різдвяних подарунків, на розрахунки з
бюджетом по податку на добавлену вартість не відносяться, з
бюджету не відшкодовуються і включаються до собівартості такої
продукції.
   Якщо при проведенні документальної перевірки на підприємстві,
яким реалізовані новорічні чи різдвяні подарунки без податку на
добавлену вартість, виявлено факт реалізації їх з порушенням
встановлених  Постановою асортименту чи вартості, податок на
добавлену вартість нараховується такому підприємству в розмірі
ставки податку (20 відсотків до вартості закуплених без податку на
добавлену вартість подарунків), крім того нараховуються  всі
передбачені діючим законодавством фінансові санкції та пеня.
   4. Відповідно до Постанови суб'єкти господарської діяльності
на підставі   власного   розпорядчого  документа  (наказу,
розпорядження) перераховують юридичним особам, метою діяльності
яких не  є  отримання прибутку, грошові кошти на проведення
новорічних та різдвяних свят в розмірі не більше 6 відсотків
балансового прибутку, отриманого за грудень 1996 року та січень
1997 року.
   Для визначення  суми  оподатковуваного  прибутку суб'єкти
господарської діяльності відображають у декларації про прибуток
підприємства суму  перерахованого  (спрямованого) неприбутковим
організаціям прибутку на проведення новорічних та різдвяних свят
по вписуваному рядку 15 "и" - "грошових коштів, перерахованих на
проведення новорічних та різдвяних свят".
   5. Неприбуткові організації, які одержали кошти на проведення
новорічних та різдвяних свят, повідомляють державні податкові
адміністрації за  місцем  свого  знаходження  про їх цільове
використання шляхом подання довідки "Про цільове використання
коштів,  матеріальних  цінностей  та  нематеріальних активів,
одержаних у вигляді безповоротної  фінансової  допомоги  або
добровільних пожертвувань" (додаток N 8 до Правил застосування
Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств",
затверджених Постановою Верховної Ради України від 27 червня 1995
року N 247/95-ВР). Сума одержаних  коштів  та  напрями  їх
використання відображаються відповідно у пункті 1 довідки по
вписуваному рядку "на проведення новорічних та різдвяних свят",
або у пункті 2.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка