Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил податкового обліку податку на додану вартість

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 241 від 22.07.97          Зареєстровано в Міністерстві
                    юстиції України
                   15 вересня 1997 р.
                   за N 404/2208
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                  податкової адміністрації
    N 596 ( z1113-08 ) від 16.09.2008 }
 
      Про затвердження Правил податкового обліку
          податку на додану вартість
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                 податкової адміністрації
     N 358 ( z0503-98 ) від 27.07.98 }
 
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України від 3 квітня 1997 року
N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Правила податкового обліку податку на додану
вартість (додаються).
   2. Начальнику управління оперативної звітності і статистики
Парпализі А.Г. довести зазначені Правила засобами електронної
пошти до відома та використання в роботі державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та  Севастополі  та  провести  з  цього питання семінар із
спеціалістами державних податкових адміністрацій.
   3. Начальнику Головного управління АIС "Податки" юридичних
осіб Шевченку С.С.  внести  відповідні  зміни  в  програмне
забезпечення АРМ "Держдоходи".
   4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. забезпечити
тиражування  та  надсилання  Правил  до державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Лопату В.Г.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
 
                       Затверджено
                   наказом Державної податкової
                   адміністрації  України від
                   22 липня 1997 р. N 241
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 вересня 1997 р.
                   за N 404/2208
 
   ( Правила втратили чинність на підставі Наказу Державної
    податкової адміністрації N 358 ( z0503-98 ) від 27.07.98 )
    
               Правила
     податкового обліку податку на додану вартість
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Правила розроблені відповідно до вимог пункту 10.3
статті 10 "Відповідальність платників податку та контроль за його
справлянням" Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР
"Про податок на додану вартість" та положень Iнструкції про
порядок   ведення   державними   податковими   інспекціями
оперативно-бухгалтерського  обліку  податків  і  неподаткових
платежів,  затвердженої наказом Головної державної податкової
інспекції України від 12 травня 1994 року N 37 ( z0114-94 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 1994 року
за N 114/323.
   1.2. Правилами  встановлено  порядок  ведення  державними
податковими адміністраціями  оперативно-бухгалтерського  обліку
нарахувань та надходжень податку на додану вартість, в тому числі
відшкодувань податку на додану вартість, заліку та повернення
переплат, нарахування пені та іншого.
   1.3. Підставою  для  ведення  обліку  податку на додану
вартість є:
   1.3.1. Податкова декларація, яку платник податку подає до
податкового  органу  за  своїм  місцезнаходженням  у строки,
передбачені для сплати податку, незалежно від того, чи виникло у
цьому періоді податкове зобов'язання, чи ні.
   1.3.2. Виписка з бюджетного рахунка N 100 (або іншого,
визначеного чинними нормативними актами по касовому виконанню
бюджету).
   1.3.3. Копії платіжних доручень відділень Ощадбанку України
та повідомлень до них за формами N ПД-4 і N ПД-8 про приймання
платежів готівкою.
   1.3.4. Протоколи Міністерства фінансів України або Головного
управління Державного казначейства України та їх органів на місцях
про реструктуризацію заборгованості платників податків, якщо таке
передбачено чинним законодавством.
   1.3.5. Документи, що підтверджують відшкодування платнику
податку на додану вартість.
 
       2. Порядок обліку надходження платежів
 
   2.1. Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю
сплати до бюджету податку на додану вартість державні податкові
адміністрації ведуть оперативно-бухгалтерський облік надходження
податку.
   2.2. Облік надходження податку на додану вартість ведеться
незалежно від обсягу оподатковуваних операцій та податкового
періоду:
   2.2.1. По платниках - юридичних особах - на картках особових
рахунків форми N 5.
   2.2.2. По платниках - фізичних особах - на картках особових
рахунків форми N 5а.
 
   2.3. Порядок  ведення  карток особових рахунків наведено
відповідно у додатках 1 і 2 до цього Порядку.
   2.4. Нарахуванню у картках особових рахунків підлягає сума,
зазначена у рядку 23 податкової декларації по податку на додану
вартість, у рядках 6, 7 розрахунку бюджетного відшкодування та
відмітки платника про бажаний порядок здійснення відшкодування,
затверджених наказом Державної податкової адміністрації України
від 30 травня 1997 року N 166 ( z0250-97 ) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 9 липня 1997 року за N 250/2054, а
також сума з розпорядження про внесення змін у визначену платником
суму податку, що підлягає нарахуванню, з рішення про застосування
та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог законодавчого
або іншого нормативного акта по оподаткуванню, з заяви платника
про порядок сплати пені, нарахованої на користь платника за
несвоєчасне відшкодування йому податку на додану вартість, та
інших документів, передбачених чинним законодавством.
   2.5. Залік і повернення із бюджету зайво внесених платежів
здійснюється відповідно до чинних законодавчих та нормативних
актів України.
   2.6. Відкриття, закриття карток, підведення підсумків  у
картках,  перевірка  особових  рахунків,  складання  списків
недоїмників, а також ведення реєстрів надходжень, повернень і
виплат здійснюються у порядку, викладеному в Iнструкції про
порядок   ведення   державними   податковими   інспекціями
оперативно-бухгалтерського  обліку  податків  і  неподаткових
платежів, затвердженої наказом Головної державної  податкової
інспекції України від 12 травня 1994 року N 37 ( z0114-94 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 1994 року
за N 114/323.
 
     3. Порядок відкриття карток особових рахунків
 
   3.1. Картка особового рахунка відкривається платнику податку
- особі, яка згідно з Законом України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) зобов'язана здійснювати утримання та
внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, та яка
пройшла реєстрацію у державній податковій адміністрації і одержала
індивідуальний податковий номер з реєстру платників податку на
додану вартість згідно з пунктом 7.2.4 статті 7 та статті 9 Закону
України "Про податок на додану вартість".
   3.2. Підставою  для  відкриття  картки особового рахунка
платника є список юридичних та фізичних осіб, включених до реєстру
платників податку на додану вартість (далі - список платників
податку).
   3.3. Списки платників податку окремо по фізичних та юридичних
особах готуються спеціалістами  податкової  адміністрації,  у
функціональні  обов'язки  яких входить формування бази даних
платників податку на додану вартість, та подаються 1 грудня року,
що  передує  звітному,  до відділів, які займаються обліком
нарахувань та надходжень податку на додану вартість від юридичних
та фізичних осіб для відкриття карток особових рахунків.
   3.4. Списки платників податку, включених до  реєстру  у
звітному періоді, складаються та подаються для відкриття карток
особових рахунків до 5 числа місяця, наступного за місяцем
включення цих платників до реєстру.
   3.5. На підставі зазначених списків працівники відділів, які
займаються обліком нарахувань та надходжень податку на додану
вартість від юридичних та фізичних осіб, відкривають платнику
податку на додану вартість картку особового рахунка за формою N 5
(додаток 1) та N 5а (додаток 2).
 
      4. Визначення податкового періоду у картках
          особових рахунків платника
 
   4.1. Податковий період визначається платником відповідно до
порядку, встановленого пунктом 7.9 статті 7 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), а саме:
   4.1.1. Для платників податку, в яких обсяг оподатковуваних
операцій  з  продажу  товарів (робіт, послуг) за попередній
календарний рік перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян,  податковий  (звітний) період дорівнює календарному
місяцю.
   4.1.2. Платники податку, що мають обсяг операцій з продажу
товарів (робіт, послуг) менший  ніж  7200  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, можуть застосовувати за своїм вибором
податковий період, що дорівнює календарному місяцю або кварталу.
   4.1.3. За один місяць до початку календарного року платник
податку подає до управління справляння прямих і непрямих податків
державного податкового органу за місцезнаходженням заяву про своє
рішення щодо визначення податкового періоду.
   4.1.4. Особа, що зареєструвалася як платник податку після
початку календарного року, подає заяву про визначення податкового
періоду разом із реєстраційною заявою.
   4.1.5. Протягом  календарного  року  дозволяється  заміна
квартального податкового періоду на місячний з початку будь-якого
кварталу поточного року. Заява про таку заміну подається платником
податку до податкового органу за один місяць до початку кварталу.
   4.1.6. Заява (про визначення податкового періоду) не пізніше
наступного дня після її подання передається у підрозділ, який веде
облік надходження податку від цього платника, для  внесення
відповідної відмітки у картку особового рахунка.
   4.1.7. Платники податку, які з початку календарного року
визначили податковий період як місячний, не мають права зміни
податкового періоду на квартальний.
 
        5. Облік нарахованих сум платежів
 
   5.1. Згідно з підпунктами 7.7.1 та 7.7.2 пункту 7.7 статті 7
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
платник податку на додану вартість не пізніше двадцятого числа
місяця,  що настає за звітним періодом, подає до державної
податкової адміністрації за своїм місцезнаходженням податкову
декларацію  незалежно від того, чи виникло у цьому періоді
податкове зобов'язання, чи ні.
   5.2. Податкові декларації у день подання передаються до
відділу обліку та звітності для нарахування податку на додану
вартість на картках особових рахунків за формою N 5 та N 5а.
   5.3. Нарахування податку на додану вартість  проводиться
кожного 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.
   5.4. Нарахуванню у картках особових рахунків підлягає сума,
зазначена у пункті "а" рядка 23 податкової декларації по податку
на додану вартість, у рядках 6,  7  розрахунку  бюджетного
відшкодування з урахуванням відмітки платника про бажаний порядок
здійснення відшкодування (наказ Державної податкової адміністрації
України від 30 травня 1997 року N 166 ( z0250-97 ), а також сума з
розпорядження про внесення змін у визначену платником  суму
податку,  що  підлягає  нарахуванню  (додаток 4), з рішення
керівництва податкової адміністрації про застосування та стягнення
фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування, з
заяви платника про порядок сплати пені, нарахованої на користь
платника за несвоєчасне відшкодування йому податку на додану
вартість, та інших документів, передбачених чинними законодавчими
та нормативними актами.
   5.5. Сума податку на додану вартість, яка підлягає зменшенню
(пункт "б" рядка 23 декларації) обліковується в залежності від
відмітки платника про бажаний порядок здійснення відшкодування, у
рядках 29, 30 податкової декларації по податку на додану вартість
та у рядках 6, 7 розрахунку бюджетного відшкодування, форми яких
затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від
30 травня 1997 року N 166.
   5.6. Записи про перерахування коштів на розрахунковий рахунок
платника проводяться на підставі виписки банку з бюджетного
рахунка, з якого були перераховані кошти на розрахунковий рахунок
платника.
   5.7. На суму, зазначену у рядках 29 або 30 податкової
декларації по податку на додану вартість, затвердженої наказом
Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 року
N 166 ( z0250-97 ), державною податковою адміністрацією  у
п'ятиденний  термін  готується  та подається до відповідного
державного органу казначейства висновок податкової адміністрації
за формою, що додається (додаток 3).
   5.8. В умовах автоматизованого ведення  обліку  висновок
друкується автоматично за ознакою занесення показників до графи 35
лицьової сторони картки "Сума, що підлягає перерахуванню на
розрахунковий  рахунок платника або поверненню шляхом видачі
казначейського чека".
   5.9. У разі, коли розмір податку, зазначеного у декларації, є
меншим за розмір, що випливає з поданих розрахунків, додаткова
сума податку, що підлягає внесенню до бюджету, нараховується у
картку особового рахунка платника на підставі розпорядження,
виписаного  спеціалістом,  що робив перевірку декларації, та
підписаного керівником податкового органу чи його заступником за
формою, наведеною у додатку 4 цих Правил.
   5.10. Податок на додану вартість, нарахований на підставі
розпорядження податкової адміністрації, повинен бути сплачений
платником до бюджету не пізніше 10 календарних днів із дати
виписки розпорядження (пункт 7.5.4 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ).
   5.11. Відомості  про проведення даних по нарахуванню чи
відшкодуванню податку на додану вартість у картці особового
рахунка платника формуються в автоматизованому режимі у формі
розділу IV податкової декларації по податку на додану вартість та
передаються до відповідного відділу для здійснення перевірки.
 
      6. Нарахування пені на несвоєчасно сплачені
         суми податку на додану вартість
 
   6.1. Після закінчення встановлених строків сплати податку на
додану вартість невнесена сума вважається недоїмкою і стягується з
нарахуванням пені, якщо законодавством України не встановлено
окремих  випадків  стягнення податку на додану вартість без
нарахування пені.
   6.2. Пеня із сум недоїмки нараховується із розрахунку 120
відсотків річних від облікової ставки Національного банку України
від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення
платежу, включаючи день сплати.
   6.3. Розрахунок розміру пені проводиться згідно з порядком,
визначеним Iнструкцією про особливості  застосування  Декрету
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про
стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" із
змінами  та  доповненнями, затвердженими наказом Міністерства
фінансів України від 10 лютого 1997 року N 27 ( z0056-97 ) та
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 лютого 1997 року
за N 56/1860.
 
           7. Прикінцеві положення
 
   7.1. Схеми обліку нарахування та надходження податку на
додану вартість, що ілюструють цей Порядок, наведені у додатку 7
та додатку 8.
   7.2. Iнструкція  Головної  державної податкової інспекції
України "Про порядок ведення державними податковими інспекціями
оперативно-бухгалтерського  обліку  податків  і  неподаткових
платежів" від 12 травня 1994 року N 37 ( z0114-94 ) діє в частині,
що не суперечить цим Правилам.
 
                         Додаток N 1
                       до наказу ДПА України
                       від 22.07.97 N 241
 
 Лицьовий бік
------------------------------------------------------------------
¦               Коди               ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Iндиві¦Органі¦Терит¦Галу-¦Виду¦Форми ¦Органі¦Мініст¦Вищест¦ ¦КС¦
¦дуаль-¦зації ¦орії ¦зі за¦екон¦власно¦зацій-¦ерст- ¦оящої ¦ ¦ ¦
¦ний по¦склада¦на  ¦ЗКГНГ¦оміч¦сті за¦но-пра¦ва, ві¦органі¦ ¦ ¦
¦датко-¦ча - ¦СПАТО¦   ¦ної ¦КФВ  ¦вової ¦домст-¦зації ¦ ¦ ¦
¦вий но¦іденти¦   ¦   ¦дія-¦   ¦форми ¦ва,  ¦- іден¦ ¦ ¦
¦мер  ¦фікаці¦   ¦   ¦льно¦   ¦господ¦МДО, ¦тифіка¦ ¦ ¦
¦   ¦йний ¦   ¦   ¦сті ¦   ¦арюван¦концер¦ційний¦ ¦ ¦
¦   ¦код  ¦   ¦   ¦за ¦   ¦ня за ¦ну, ас¦код  ¦ ¦ ¦
¦   ¦ЄДРПОУ¦   ¦   ¦КВЄД¦   ¦КОПФГ ¦оціа- ¦ЄДРПОУ¦ ¦ ¦
¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦ції за¦   ¦ ¦ ¦
¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦СПОДУ ¦   ¦ ¦ ¦
¦------+------+-----+-----+----+------+------+------+------+--+--¦
¦ 1  ¦ 2  ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦  9 ¦10¦11¦
------------------------------------------------------------------
 
Бюджет __________ Розділ _______ Параграф __________
------------------------------------------------------------------
¦   Платежі донараховані за актами документальних перевірок  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦      100%       ¦                 ¦
¦-----------------------------+----------------------------------¦
¦Всього донараховано платежів ¦   в тому числі 70%    ¦   ¦
¦-----------------------------+----------------------------+-----¦
¦до бюджету¦до матеріально-тех¦основні¦фінансові санкції¦пе¦терм-¦
¦     ¦нічної бази    ¦платежі¦         ¦ня¦ін сп¦
¦     ¦         ¦    ¦         ¦ ¦лати ¦
¦----------+------------------+-------+-----------------+--+-----¦
¦  21  ¦    22    ¦  23 ¦    24    ¦25¦ 26 ¦
------------------------------------------------------------------
 
           Картка особового рахунка
         (по податку на додану вартість)
                             Форма N 5
 
12. Назва підприємства __________________________________________
13. Адреса підприємства __________________________________________
14. Телефони      __________________________________________
15. Відповідальний виконавець за розрахунки ______________________
16. Розрахунковий рахунок, відділення банку, МФО банку, код банку
  --------------------------------------------------------------
17. Валютний рахунок, відділення банку, МФО банку, код банку _____
  --------------------------------------------------------------
18. Iнші рахунки, відділення банку, МФО банку, код банку _________
  --------------------------------------------------------------
19. Керівник підприємства ________________________________________
20. Головний бухгалтер ___________________________________________
                -----------------------------------
   Податковий період     ¦-----------------+---------------¦
   Термін подання декларації ¦-----------------+---------------¦
   Термін сплати       -----------------------------------
 
                      Продовження додатка N 1
------------------------------------------------------------------
 Місяць ¦    Нараховано   ¦      Зменшено      ¦
 або квар+----------------------+--------------------------------+
 тал   ¦по дек-¦Розстро¦По ак-¦по де¦ Порядок відшкодування  ¦
     ¦ларації¦чені  ¦ту пе-¦клара+--------------------------¦
     ¦гр.23 ¦платежі¦ревір-¦ції ¦повне ¦сума, що підл¦Дата ¦
     ¦пункт ¦    ¦ки  ¦гр.23¦або ча¦ягає перераху¦почат¦
     ¦"а"  ¦-------+------¦п."б"¦сткове¦ванню на роз-¦ку на¦
     ¦    ¦Су¦Тер-¦Су¦Тер¦   ¦зараху¦рахунковий ра¦раху-¦
     ¦    ¦ма¦мін ¦ма¦мін¦   ¦вання ¦хунок платни-¦вання¦
     ¦    ¦ ¦спла¦до¦спл¦   ¦в раху¦ка або поверн¦пені ¦
     ¦    ¦ ¦ти ¦на¦ати¦   ¦нок на¦ення шляхом ¦   ¦
     ¦    ¦ ¦  ¦ра¦  ¦   ¦ступн-¦видачі казнач¦   ¦
     ¦    ¦ ¦  ¦ху¦  ¦   ¦их пла¦ейського чека¦   ¦
     ¦    ¦ ¦  ¦ва¦  ¦   ¦тежів ¦       ¦   ¦
     ¦    ¦ ¦  ¦нь¦  ¦Сума ¦   ¦       ¦   ¦
---------+-------+--+----+--+---+-----+------+-------------+-----¦
  27  ¦  28 ¦29¦ 30 ¦31¦32 ¦ 33 ¦ 34 ¦   35   ¦ 36 ¦
------------------------------------------------------------------
 січень
 лютий
 березень
 I кварт-
 ал
 квітень
 травень
 червень
 II квар-
 тал
 липень
 серпень
 вересень
 III ква-
 ртал
 жовтень
 листопад
 грудень
 IV квар-
 тал
------------------------------------------------------------------
                        Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------
  Відмітка про відшкодування   ¦Відшко¦Дата ві¦Пеня ¦Пеня, по-
-----------------------------------¦довано¦дшкоду-¦за пр¦вернута
Су-¦Терм-¦Су¦Терм¦Су¦Терм-¦Су¦Терм-¦повніс¦вання ¦остро¦платнику
ма ¦ін сп¦ма¦ін ¦ма¦ін сп¦ма¦ін сп¦тю  ¦    ¦чення¦або нап-
  ¦лати ¦ ¦спла¦ ¦лати ¦ ¦лати ¦   ¦    ¦відшк¦равлена
  ¦   ¦ ¦ти ¦ ¦   ¦ ¦   ¦   ¦    ¦одува¦на пога-
  ¦   ¦ ¦  ¦ ¦   ¦ ¦   ¦   ¦    ¦ння ¦шення
  ¦   ¦ ¦  ¦ ¦   ¦ ¦   ¦   ¦    ¦ПДВ ¦податко-
  ¦   ¦ ¦  ¦ ¦   ¦ ¦   ¦   ¦    ¦   ¦вого зо-
  ¦   ¦ ¦  ¦ ¦   ¦ ¦   ¦   ¦    ¦   ¦бов'яза-
  ¦   ¦ ¦  ¦ ¦   ¦ ¦   ¦   ¦    ¦   ¦ння
  ¦   ¦ ¦  ¦ ¦   ¦ ¦   ¦   ¦    ¦   ¦
  ¦   ¦ ¦  ¦ ¦   ¦ ¦   ¦   ¦    ¦   ¦
  ¦   ¦ ¦  ¦ ¦   ¦ ¦   ¦   ¦    ¦   ¦
С1 ¦ Д1 ¦С2¦ Д2 ¦..¦.....¦Сn¦ Дn ¦   ¦    ¦   ¦
-----------------------------------+------+-------+-----+---------
       37          ¦ 38 ¦  39 ¦ 40 ¦  41
------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------
 
                       Зворотний бік картки
------------------------------------------------------------------
¦Да-¦Змі¦Термін¦Розрахунки основних платежів¦Розрахунки на-¦Всьо-¦
¦та ¦ст ¦нараху+----------------------------¦рахування і  ¦го вн¦
¦про¦опе¦вання,¦нар¦під¦вза¦спл¦пов¦сальдо ¦сплати пені  ¦есено¦
¦вед¦ра-¦дата ¦ахо¦ляг¦ємо¦аче¦ерн¦розрахун+--------------¦з поч¦
¦ен-¦ції¦списан¦ва-¦ає ¦роз¦но ¦уто¦ків   ¦су¦пе¦спла¦зал¦атку ¦
¦ня ¦  ¦ня з ¦но ¦від¦рах¦до ¦пер+--------¦ма¦рі¦чено¦иш-¦року ¦
¦опе¦  ¦розрах¦або¦шко¦ун-¦бюд¦епл¦недо¦пер¦пе¦од¦або ¦ок ¦   ¦
¦рац¦  ¦унково¦зме¦дув¦ки ¦же-¦ат ¦їмка¦епл¦ні¦ ¦пове¦нес¦   ¦
¦ії ¦  ¦го рах¦нше¦ан-¦(бе¦ту ¦  ¦  ¦ата¦ ¦ ¦рну-¦пла¦   ¦
¦  ¦  ¦унка ¦но ¦ню ¦з ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦то ¦чен¦   ¦
¦  ¦  ¦платни¦пла¦з ¦ная¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦пені¦ої ¦   ¦
¦  ¦  ¦ка або¦теж¦бюд¦вн-¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦  ¦пе-¦   ¦
¦  ¦  ¦бюджет¦ів ¦же-¦ої ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦  ¦ні ¦   ¦
¦  ¦  ¦ного ¦  ¦ту ¦пер¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦  ¦  ¦   ¦
¦  ¦  ¦рахун-¦  ¦  ¦еп-¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦  ¦  ¦   ¦
¦  ¦  ¦ка  ¦  ¦  ¦ла-¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦  ¦  ¦   ¦
¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦ти)¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦  ¦  ¦   ¦
¦---+---+------+---+---+---+---+---+----+---+--+--+----+---+-----¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3  ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11¦12¦ 13 ¦14 ¦ 15 ¦
------------------------------------------------------------------
 
                      Продовження додатка N 1
 
               Порядок
        ведення картки особового рахунка N 5
 
   1. Облік надходження податку на додану вартість від юридичних
осіб ведеться по кожному платнику на картках особових рахунків
платників за ф. N 5 (далі у тексті - картках) незалежно від форм
власності і відомчої підпорядкованості.
   2. Картка ведеться як по місячних податкових періодах, так і
по квартальних.
   3. Картка складається з двох частин: 1 частина - лицьовий бік
картки, 2 частина - зворотний бік картки.
   4. На лицьовому боці картки ведуться такі записи.
   4.1. Графи з 1 по 11 "Iдентифікаційна частина форми (коди)"
та рядки з 12 по 20 заповнюються згідно із Свідоцтвом про державну
реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності -
юридичної особи, Довідкою про включення до Єдиного Державного
реєстру підприємств і організацій України та іншими документами,
поданими  платником  при  реєстрації  в  державну  податкову
адміністрацію (з урахуванням змін та доповнень, якщо такі мали
місце).
   4.2. В  умовах  дії  локальної  мережі  зазначені  дані
автоматизовано  переносяться у картку з бази даних платника
"Довідник платника".
   4.3. Дані в картці заповнюються до початку обліку на весь
звітний період як в автоматизованому режимі, так і при ручній
обробці.  Зміни  податкового періоду або реквізитів платника
проводяться у такому порядку:
   4.3.1. При ручному режимі обробки - старі дані закреслюються
та проставляються нові дані.
   4.3.2. При автоматизованому режимі обробки - вносяться зміни
у порядку, передбаченому АРМ "Держдоходи".
 
   4.4. Рядки  21-26  "Платежі,  донараховані  за  актами
документальних  перевірок"  заповнюються  з рішень керівників
податкових адміністрацій та їх заступників про застосування та
стягнення  фінансових санкцій за порушення законодавства про
оподаткування. В умовах дії локальної мережі дані по цих рядках
формуються автоматизовано з АРМ "АУДИТ".
   4.4.1. Платежі,  донараховані  за  актами  документальних
перевірок, розподіляються по видах бюджетів на 70% (гр.21 "Всього
донараховано платежів до бюджету")  і  30%  (гр.22  "Всього
донараховано платежів до матеріально-технічної бази").
   4.4.2. 70% від суми платежів, донарахованих  за  актами
документальних  перевірок, розподіляються на основний платіж,
фінансову санкцію і пеню по графах 23, 24, 25 та переносяться у
графу 31 "По акту перевірки: сума донарахувань".
   4.4.3. Дані з графи 26 "Термін сплати" переносяться  у
графу 32 "По акту перевірки: термін сплати".
   4.4.4. При настанні термінів сплати донараховані за актами
перевірки суми з граф 23 "Основні платежі", 24 "Фінансові санкції"
(70% донарахованих платежів, 70% фінансових санкцій) розносяться
на зворотну сторону картки у графу 4 "Нараховано або зменшено
платежів", а з графи 25 "Пеня" (70% суми пені) - на зворотну
сторону картки у графу 11 "Сума пені". У графах 29-30 лицьового
боку картки "Розстрочені платежі" вказуються: сума платежу (або
зменшення платежу) по одноразовому перерахунку за 1997 рік, яка
розподіляється рівними частками до 1 січня 1998 року, а також інші
суми заборгованості перед бюджетом, сплата яких розстрочується
згідно з чинним законодавством. При настанні терміну сплати ці
суми автоматично розносяться у графу 4 на зворотному боці картки
"Нараховано або зменшено платежів".
 
   5. Нарахуванню у картках особових рахунків підлягає сума,
зазначена у пункті "а" рядка 23 податкової декларації по податку
на додану вартість з урахуванням відмітки платника про бажаний
порядок  здійснення відшкодування, у рядках 6, 7 розрахунку
бюджетного відшкодування з урахуванням відмітки платника про
бажаний порядок здійснення відшкодування, форми яких затверджені
наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня
1997 року N 166 ( z0250-97), з розпорядження про внесення змін у
визначену платником суму податку, що підлягає нарахуванню (додаток
4),  з  рішення  керівництва  податкової  адміністрації  про
застосування та стягнення фінансових  санкцій  за  порушення
законодавства про оподаткування, з заяви платника про порядок
сплати пені, нарахованої на користь платника за несвоєчасне
відшкодування йому податку на додану вартість та, з  інших
документів, передбачених чинними законодавчими та нормативними
актами.
   6. Сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню
до сплати (пункт "а" рядка 23 декларації) заноситься до графи 28
лицьового боку картки особового рахунка "Нараховано по декларації"
та до графи 4 зворотного боку картки "Нараховано або зменшено
платежів".
   7. Сума податку на додану вартість, яка підлягає зменшенню
(пункт "б" рядка 23 декларації та рядки 6, 7 розрахунку бюджетного
відшкодування), записується у графу 33 лицьового боку картки
"Зменшено по декларації", у тому числі до граф 34 та 35 вносяться
суми, що за бажанням платника направляються на зарахування в
рахунок наступних платежів або перераховуються на розрахунковий
рахунок платника, а саме:
   7.1. У графу 34 записується сума повного або часткового
зарахування податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню,
в рахунок наступних платежів, зазначена у рядках 27, 28 відмітки
платника про бажаний порядок здійснення відшкодування податкової
декларації по податку на додану вартість та з рядків 8, 9
розрахунку бюджетного відшкодування. При настанні термінів сплати,
по яких у деклараціях по наступних термінах сплати податку на
додану вартість буде нарахований до сплати податок на додану
вартість, зазначена сума переноситься із знаком "мінус" до графи 4
зворотного  боку  картки  "Нараховано або зменшено платежів"
наступним рядком після рядка, у якому буде записана нарахована
сума податку на додану вартість, у цьому разі слід врахувати
наступне:
   7.1.1. Якщо сума податкового кредиту минулого періоду менша
за нараховану до сплати суму, то сума податкового кредиту повністю
переноситься до графи 4 зворотного боку картки "Нараховано або
зменшено платежів".
   7.1.2. Якщо сума податкового кредиту минулого періоду більша
за нараховану до сплати суму, то до графи 4 зворотного боку картки
"Нараховано або зменшено" платежів заноситься лише частина суми
податкового кредиту, яка рівна нарахованій сумі податку на додану
вартість.
 
   7.2. Одночасно на лицьовому боці картки на суму, перенесену
до графи 4 на зворотний бік картки, зменшується попереднє значення
графи 34 та різниця проставляється у графу 34 на дату проведення
декларації за звітний період.
   7.3. У разі, якщо платник у податковій декларації, поданій у
наступні терміни сплати податку на додану вартість, виявить
бажання отримати зазначені у пункті 7.1 цього Порядку кошти на
свій розрахунковий рахунок у картці проводяться такі записи:
   7.3.1. Сторнується сума повного або часткового зарахування
податку на додану вартість у рахунок наступних платежів, що була
занесена до графи 34 лицьового боку картки.
   7.3.2. Сума, що підлягає перерахуванню на  розрахунковий
рахунок платника, обліковується у порядку, викладеному у пункті
7.4 цього Порядку.
   7.3.3. У картці обидва записи проводяться одним рядком, що є
підсумком двох попередніх операцій: сторнування та нарахування.
 
   7.4. У графу 35 заноситься сума, що підлягає перерахуванню на
розрахунковий рахунок платника, яка зазначена у рядках 29, 30
відмітки платника про бажаний порядок здійснення відшкодування з
податкової декларації по податку на додану вартість та у рядках
10,  11  розрахунку  бюджетного  відшкодування. Одночасно із
занесенням даних до графи 35 в автоматизованому режимі формується
та друкується висновок за формою, наведеною у додатку 3.
   7.5. Контроль за правильністю нарахування у картках суми
податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню, проводиться
у такому порядку: сума, зазначена у графі 33 лицьової сторони
картки на звітну дату, плюс сума, зазначена у гр.34 на попередню
дату, мінус сума значення гр.34 на звітну дату, мінус сума,
зазначена у гр.23 "а" на звітну дату, має дорівнювати сумі,
зазначеній у гр.35 на звітну дату. У випадках, коли сума,
зазначена у гр.23 "а", перевищує суму, зазначену у гр.34 на
попередню дату, у графах 33, 34, 35 на звітну дату проставляються
нулі. У разі виявлення контролем помилки у декларації остання в
той же день направляється у відповідні структурні підрозділи
державних податкових адміністрацій для передачі  не  пізніше
наступного  дня  платнику для виправлення допущеної помилки.
Виправлена платником декларація підлягає рознесенню до карток
особових рахунків згідно з датою її подання. Підставою для записів
про нарахування коштів, зарахування коштів в майбутні платежі або
перерахування  на розрахунковий рахунок платника є податкова
декларація.
   8. У  разі, коли відшкодування проводиться меморіальними
ордерами, суми часткового відшкодування послідовно заносяться до
граф  С1,  Д1,  С2,  Д2... Сn, Дn графи 37 "Відмітка про
відшкодування", а саме:
   у графу С1 - перша сума часткового відшкодування;
   у графу Д1 - перша дата списання коштів із бюджетного рахунка
(дата виписки банку);
   .............................................................
   у графу Сn - сума часткового відшкодування по n-меморіальному
ордеру;
   у графу Дn- дата списання коштів з бюджетного рахунка (дата
виписки банку) n-меморіального ордера.
   9. Якщо  сума,  що  підлягає відшкодуванню, повертається
платнику повністю, вона заноситься у графу 38 "Відшкодовано
повністю". Одночасно проводиться запис на зворотному боці картки
про нарахування та повернення з бюджету зазначеної суми у графі 5
"Підлягає відшкодуванню з бюджету" та графі 8 "Повернуто з
бюджету".
   10. У  графу  39  "Дата  відшкодування" заноситься дата
відшкодування, що відповідає даті виписки банку з бюджетного
рахунка, з якого були перераховані кошти на розрахунковий рахунок
платника.
   11. Якщо відшкодування коштів проведено із запізненням, проти
встановлених абз.1 підпункту 7.5.3 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) термінів, то за дні прострочення
нараховується пеня у порядку, передбаченому абз.5 підпункту 7.5.3
цього Закону. Сума пені заноситься у графу 40 лицьового боку
картки "Пеня за прострочення відшкодування ПДВ" та одночасно
виписується повідомлення (додаток 5) платнику про належні йому
кошти із запитом про порядок сплати пені. Платник повідомляє про
вибрані ним шляхи сплати пені у формі заяви, наведеній в додатку
6, а саме:
   11.1. Сума  пені має бути перерахована на розрахунковий
рахунок платника - готується висновок та подається до відповідних
органів державного казначейства. Після одержання виписки банку про
перерахування коштів з бюджетного рахунка, сплачена сума пені
записується на лицьовому боці картки у графі 41 "Пеня, повернута
платнику або направлена на погашення податкового зобов'язання" та
на зворотному боці картки у графі 5 "Підлягає відшкодуванню з
бюджету" і графі 8 "Повернуто переплат".
   11.2. Сума пені має бути направлена на погашення податкового
зобов'язання - сума пені записується на лицьовому боці картки у
графі 41 "Пеня, повернута платнику або направлена на погашення
податкового зобов'язання" та на зворотному боці картки у графі 4
"Нараховано або зменшено платежів" із знаком "мінус".
   Якщо сума пені в  заяві  не  відповідає  зазначеній  в
повідомленні  сумі пені, то заява повертається платнику для
виправлення помилки.
   12. При частковому відшкодуванні податку на додану вартість
по декількох термінах пеня нараховується по кожному терміну
відшкодування, а в графі 40 лицьового боку картки проставляється
сума пені наростаючим підсумком по кожному терміну відшкодування.
При ручній обробці сума у графі 40 проставляється олівцем до
повного відшкодування податку на додану вартість.
   13. Сплата або зарахування у наступні платежі нарахованої на
користь платника пені здійснюється після повного відшкодування
податку на додану вартість на загальну суму нарахованої пені.
   14. На зворотному боці картки особового рахунка ведуться такі
записи:
   14.1. У графі 1 "Дата проведення операцій" проставляється
дата, коли спеціаліст робить запис у картку.
   14.2. У графі "Зміст операції" записується зміст операції, а
саме: "Сальдо на 1 січня 199_ року", "Нараховано згідно з
податковою декларацією", "Нараховано за розпорядженням (N, дата)",
"Нараховано  за  актом перевірки податку на додану вартість
(фінансової санкції, пені)", "Сплачено за актом перевірки податку
на додану вартість (фінансової санкції, пені)", "Стягнуто пені",
"Нараховано по одноразовому перерахунку за 1997 рік", "Сума, що
підлягає  відшкодуванню",  "Відшкодовано  податку  на  додану
вартість", "Всього за місяць, квартал, з початку року", "Пеня за
несвоєчасне відшкодування ПДВ згідно з повідомленням ДПА та
заявою платника", а також зазначається N платіжного документа,
дата його виписки або реєстрації в установі банку та інші.
   14.3. У графі 3 "Строк нарахування, дата зарахування платежу
(списання)  з  бюджетного  рахунка"  записується  законодавчо
встановлений термін нарахування податку на додану  вартість,
10-денний  термін з дати розпорядження про внесення змін у
визначену платником суму податку, що підлягає нарахуванню, термін
сплати сум, нарахованих за актом документальної перевірки, термін
відшкодування податку на додану вартість та виплати платнику
нарахованої на його користь пені (відповідають даті виписки
установи банку про списання коштів із бюджетного рахунка) та інші.
   14.4. У  графі  4  "Нараховано  або  зменшено платежів"
записуються суми, зазначені:
   14.4.1. У пункті "а" рядка 23 податкової декларації по
податку  на  додану вартість, затвердженої наказом Державної
податкової адміністрації України від 30 травня 1997 року N 166.
   14.4.2. У рядках 27, 28 податкової декларації по податку на
додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30 травня
1997 року N 166 ( z0250-97 ).
   14.4.3. У рядках 6, 7 розрахунку бюджетного відшкодування з
урахуванням відмітки платника про бажаний порядок здійснення
відшкодування, форми яких затверджені наказом Державної податкової
адміністрації України від 30 травня 1997 року N 166.
   14.4.4. У  розпорядженні  про внесення змін у визначену
платником суму податку, що підлягає нарахуванню (додаток 4).
   14.4.5. У рішенні керівництва податкової адміністрації про
застосування та стягнення фінансових  санкцій  за  порушення
законодавства про оподаткування.
   14.4.6. У заяві платника про порядок сплати пені, нарахованої
на користь платника за несвоєчасне відшкодування йому податку на
додану вартість, якщо така пеня за бажанням платника направляється
на погашення податкового зобов'язання.
   14.4.7. У  інших  документах,  передбачених   чинними
законодавчими та нормативними актами.
 
   14.5. У  графі  5  "Підлягає  відшкодуванню  з бюджету"
записується сума, що підлягає відшкодуванню з бюджету шляхом
перерахування на розрахунковий рахунок платника, яка зазначена у
рядках 29, 30 "Відмітки платника про бажаний порядок здійснення
відшкодування", з податкової декларації по податку на додану
вартість або з рядків 10, 11 розрахунку бюджетного відшкодування
та з заяви платника про порядок сплати пені, нарахованої на
користь платника за несвоєчасне відшкодування йому податку на
додану  вартість,  якщо  така  пеня  за  бажанням  платника
перераховується на його розрахунковий рахунок.
   14.6. У графі 6 "Взаєморозрахунки (без наявної сплати)"
записуються суми податку на додану вартість, сплата яких здійснена
шляхом  заліку взаємозаборгованостей між платником (боржником
платника) та  бюджетом,  підтверджені  протоколами  Головного
управління  Державного  казначейства  України  або  органів
казначейства на місцях, якщо їм делеговано право прийняття рішень
щодо проведення взаємозаліків.
   14.7. У графі 7 "Сплачено до бюджету" записуються суми
податку на додану вартість, зараховані до бюджету, а також суми
податку на додану вартість, зараховані за рахунок переплати по
інших платежах. Записи проводяться на підставі одержаних від
установ банків виписок із  банківських  рахунків,  платіжних
документів, а також реєстрів кредитових платіжних документів.
   14.8. У графі 8 "Повернуто з бюджету" записуються суми
відшкодування з бюджету, що перераховані на розрахунковий рахунок
платника, та повернуті платнику з бюджету суми зайво сплаченого
податку на додану вартість. Підставою для запису є виписка
установи банку про списання коштів з бюджетного рахунка.
   14.9. У графу 9 "Сальдо розрахунків "Недоїмка" записуються
суми недоїмки, тобто суми платежу, що залишилися несплаченими
після закінчення строків їх сплати.
   14.10. У графу 10 "Сальдо розрахунків "Переплата" записуються
суми переплат, тобто суми податку на додану вартість, сплачені у
більшому розмірі, ніж належало до сплати.
   14.11. Розрахунок суми недоїмки або переплати здійснюється у
такому порядку:
   гр.9 (10)* - гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 - гр.8 = гр.9 (10),
   де гр.9 (10)* - значення гр.9 (10) із попереднього запису;
   сума недоїмки наводиться із знаком "мінус", а від'ємний
результат розрахунків є недоїмкою.
   14.12. Графи 11-14 "Розрахунки нарахування і сплати пені"
призначені для обліку нарахування і сплати  пені  на  суми
прострочених платежів.
   14.12.1. Нарахування  пені  проводиться  за  порядком,
передбаченим Законом України "Про внесення змін до статті 4
Декрету Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених у
строк податків і неподаткових платежів" від 26.12.96 653/96-ВР.
   14.12.2. Нараховані суми пені записуються у графу 11 "Сума
пені", одночасно у графі 12 "Період" вказуються початкова, кінцева
дати нарахування пені та кількість днів прострочення сплати
податку на додану вартість.
   14.12.3. У графі 13 "Сплачено пені" записуються сплачені
платником суми пені, а також повернені або зараховані в рахунок
сплати податку на додану вартість. Суми пені, що нараховані на
користь платника за несвоєчасне відшкодування йому податку на
додану вартість, у графі 13 не обліковуються.
   14.12.4. Зменшення раніше нарахованої суми пені та повернення
платнику раніше сплаченої пені  здійснюється  шляхом  запису
зазначеної суми у графі 4 "Нараховано, або зменшено платежів" із
знаком мінус.
   14.12.5. У графі 14 "Залишок несплаченої пені" записується
залишок несплаченої пені, що розраховується у такому порядку:
   гр.14* + гр.11 - гр.13 = гр.14,
   де гр.14* - значення гр.14 з попереднього запису.
   14.12.6. У  графі  15  "Всього внесено з початку року"
записується наростаючим підсумком з початку року сума надходжень
платежів та пені за виключенням повернень (графа 7 "Сплачено до
бюджету" мінус графа 8 "Повернуто з бюджету" плюс сума сплаченої
пені з графи 13 "Сплачено пені").
 
                         Додаток N 2
                       до наказу ДПА України
                       від 22.07.97 N 241
 
Лицьовий бік
 
           Картка особового рахунка
         (по податку на додану вартість)
                            Форма N 5а
 
1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________
2. Адреса ________________________________________________________
3. Телефони ______________________________________________________
4. Розрахунковий рахунок, відділення банку, МФО банку, код банку
  ---------------------------------------------------------------
5. Валютний рахунок, відділення банку, МФО банку, код банку ______
  ---------------------------------------------------------------
6. Iнші рахунки, відділення банку, МФО банку, код банку __________
  ---------------------------------------------------------------
7. Iндивідуальний ідентифікаційний номер _________________________
              --------------------------------------
Податковий період      ¦------------------+-----------------¦
Термін подання декларації  ¦------------------+-----------------¦
Термін сплати        --------------------------------------
 
Бюджет _______
Розділ ____________ Параграф ______________________
------------------------------------------------------------------
¦   Платежі донараховані за актами документальних перевірок  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     100%     ¦                    ¦
¦------------------------+---------------------------------------¦
¦ Всього донараховано  ¦  в тому числі 70 %     ¦    ¦
¦   платежів      ¦               ¦    ¦
¦------------------------+------------------------------+--------¦
¦  до  ¦до матеріально-¦основні¦фінансові санкції¦пеня¦термін ¦
¦бюджету ¦технічної бази ¦платежі¦         ¦  ¦сплати ¦
¦--------+---------------+-------+-----------------+----+--------¦
¦  8  ¦    9    ¦ 10  ¦     11   ¦ 12 ¦  13  ¦
------------------------------------------------------------------
 
                      Продовження додатка N 2
------------------------------------------------------------------
Місяць ¦    Нараховано    ¦      Зменшено     ¦
або квар+--------------------------+-----------------------------+
тал   ¦по дек¦Розстроче¦По акту ¦по де¦ Порядок відшкодування¦
    ¦ларац-¦ні плате-¦перевірки¦клара+-----------------------+
    ¦ії гр.¦жі    ¦     ¦ції ¦повне ¦сума, що під¦Да-¦
    ¦23 пун+---------+---------¦гр.23¦або ча¦лягає перера¦та ¦
    ¦кт "а"¦Су¦Термін¦Сума ¦Тер¦пункт¦сткове¦хуванню на ¦поч¦
    ¦   ¦ма¦сплати¦дона-¦мін¦"б" ¦зараху¦розрахунко- ¦ат-¦
    ¦   ¦ ¦   ¦раху-¦спл¦   ¦вання ¦вий рахунок ¦ку ¦
    ¦   ¦ ¦   ¦вань ¦ати¦   ¦в раху¦платника або¦нар¦
    ¦   ¦ ¦   ¦   ¦  ¦Сума ¦нок на¦повернення ¦аху¦
    ¦   ¦ ¦   ¦   ¦  ¦   ¦ступ- ¦шляхом вида-¦ван¦
    ¦   ¦ ¦   ¦   ¦  ¦   ¦них пл¦чі казначей-¦ня ¦
    ¦   ¦ ¦   ¦   ¦  ¦   ¦атежів¦ського чека ¦пе-¦
    ¦   ¦ ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦      ¦ні ¦
--------+------+--+------+-----+---+-----+------+------------+---+
  14  ¦ 15 ¦16¦ 17 ¦ 18 ¦19 ¦ 20 ¦ 21 ¦   22   ¦23 ¦
------------------------------------------------------------------
січень
лютий
березень
I кварт-
ал
квітень
травень
червень
II квар-
тал
липень
серпень
вересень
III ква-
ртал
жовтень
листопад
грудень
IV квар-
тал
------------------------------------------------------------------
                        Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------
  Відмітка про відшкодування  ¦Відшко¦Дата ¦Пеня ¦Пеня, пове-
---------------------------------¦довано¦відшко¦за про¦рнута плат-
Су¦Терм-¦Су¦Терм-¦Су¦Терм¦Су¦Тер-¦повніс¦дуван-¦строче¦нику або
ма¦ін сп¦ма¦ін сп¦ма¦ін ¦ма¦мін ¦тю  ¦ня  ¦ння ві¦направлена
 ¦лати ¦ ¦лати ¦ ¦спла¦ ¦спла¦   ¦   ¦дшкоду¦на погашен-
 ¦   ¦ ¦   ¦ ¦ти ¦ ¦ти ¦   ¦   ¦вання ¦ня податко-
 ¦   ¦ ¦   ¦ ¦  ¦ ¦  ¦   ¦   ¦ПДВ  ¦вого зобо-
 ¦   ¦ ¦   ¦ ¦  ¦ ¦  ¦   ¦   ¦   ¦в'язання
 ¦   ¦ ¦   ¦ ¦  ¦ ¦  ¦   ¦   ¦   ¦
 ¦   ¦ ¦   ¦ ¦  ¦ ¦  ¦   ¦   ¦   ¦
 ¦   ¦ ¦   ¦ ¦  ¦ ¦  ¦   ¦   ¦   ¦
 ¦   ¦ ¦   ¦ ¦  ¦ ¦  ¦   ¦   ¦   ¦
С1¦ Д1 ¦С2¦ Д2 ¦..¦....¦Cn¦ Дn ¦   ¦   ¦   ¦
---------------------------------+------+------+------+-----------
       24         ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦  28
------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------
                       Зворотний бік картки
------------------------------------------------------------------
¦Дата¦Змі¦Термін¦ Розрахунки основних    ¦Розрахунки  ¦Всьо¦
¦пров¦ст ¦нараху¦    платежів      ¦нарахування і ¦го ¦
¦еден¦опе¦вання,¦----------------------------¦сплати пені  ¦внес¦
¦ня ¦рац¦дата ¦нар¦під¦взає-¦спл¦пов¦сальдо¦--------------¦ено ¦
¦опер¦ії ¦списан¦ахо¦ляг¦мороз¦аче¦ерн¦розрах¦су¦пе¦спл¦зали¦з по¦
¦ації¦  ¦ня з ¦ва-¦ає ¦рахун¦но ¦уто¦унків ¦ма¦рі¦аче¦шок ¦чат-¦
¦  ¦  ¦розрах¦но ¦від¦ки  ¦до ¦пер+------¦пе¦од¦но ¦несп¦ку ¦
¦  ¦  ¦унково¦або¦шко¦(без ¦бюд¦епл¦нед¦пе¦ні¦ ¦або¦лаче¦року¦
¦  ¦  ¦го рах¦зме¦дув¦наявн¦же-¦ат ¦оїм¦ре¦ ¦ ¦пов¦ної ¦  ¦
¦  ¦  ¦унка ¦нше¦ан-¦ої пе¦ту ¦  ¦ка ¦пл¦ ¦ ¦ерн¦пені¦  ¦
¦  ¦  ¦платни¦но ¦ню ¦репла¦  ¦  ¦  ¦а-¦ ¦ ¦ено¦  ¦  ¦
¦  ¦  ¦ка або¦пла¦з ¦ти) ¦  ¦  ¦  ¦та¦ ¦ ¦пе-¦  ¦  ¦
¦  ¦  ¦бюджет¦теж¦бюд¦   ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ні ¦  ¦  ¦
¦  ¦  ¦ного ¦ів ¦же-¦   ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦
¦  ¦  ¦рахун-¦  ¦ту ¦   ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦
¦  ¦  ¦ка  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦
¦----+---+------+---+---+-----+---+---+---+--+--+--+---+----+----¦
¦ 1 ¦ 2 ¦  3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10¦11¦12¦13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
------------------------------------------------------------------
 
               Порядок
       ведення картки особового рахунка ф. N 5а
 
   1. Облік надходжень податків на додану вартість з фізичних
осіб у податкових адміністраціях ведеться на картках особових
рахунків фізичних осіб за формою N 5а.
   2. Картки особових рахунків за формою N 5а ведуться як по
місячних податкових періодах, так і по квартальних.
   3. Порядок ведення картки особового рахунка за формою N 5а
відповідає порядку ведення картки особового рахунка форми N 5,
наведеному у додатку 1 цього Порядку, крім окремих особливостей, а
саме:
   3.1. За даними платника, поданими до державної податкової
адміністрації при реєстрації, заповнюються рядки 1-7 лицьового
боку картки; в умовах дії локальної мережі відомості про платників
заносяться у картку автоматизовано з бази даних платників.
   3.2. До графи 7 заноситься індивідуальний ідентифікаційний
номер платника податків із Державного реєстру фізичних осіб, який
одночасно  є  індивідуальним  податковим  номером  фізичної
особи - платника податку на додану вартість.
   3.3. Графи з 8 по 13 лицьової сторони картки заповнюються
відповідно до порядку заповнення граф 21-26 лицьового боку картки
особового рахунка ф. N 5.
   3.4. Графи з 14 по 28 лицьового боку картки заповнюються
відповідно до порядку заповнення граф 27-41 лицьового боку картки
особового рахунка ф. N 5.
   3.5. Порядок ведення зворотного боку картки ф. N 5а повністю
відповідає  порядку ведення зворотного боку  картки ф. N 5,
включаючи порядок перевірки особових рахунків.
 
                       Додаток N 3
                  до наказу Державної податкової
                  адміністрації  України  від
                  22 липня 1997 року N 241
 
   ДПА _________________________
         (назва)
 
               Висновок
         про суми відшкодування податку
            на додану вартість
 
 N __________            від "___"_____________ 199_ р.
Повідомляємо, що _________________________________________________
        (індивідуальний податковий номер, ідентифікаційний
__________________________________________________________________
          код та назва платника податку)
станом на ________________________________________________________
            (число, місяць, рік)
по декларації (розрахунку), зареєстрованій у державній податковій
адміністрації від "___"_______________ 199_ р. N _________________
за _______________ підлягає відшкодуванню з бюджету ______________
   (період)
__________________________________________________________________
  (загальна сума відшкодування у гривнях прописом та цифрами)
до "___"___________________________ 199_ року ____________________
      (з урахуванням терміну подання декларації)
Сума пені, яка підлягає перерахуванню на розрахунковий рахунок
платника: ________________________________________________________
     (загальна сума пені у гривнях, прописом та цифрами)
Розрахунковий рахунок платника N _________________________________
МФО ________________________, ____________________________________
                  (назва відділення банку)
Голова ____________________ ______________ _______________________
    (міської, районної)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
державної податкової
адміністрації
Начальник відділу обліку і
і звітності __________________ ___________________________________
         (підпис)      (прізвище та ініціали)
   М.П.
 
                       Додаток N 4
                  до наказу Державної податкової
                  адміністрації  України  від
                  22 липня 1997 року N 241
 
             Розпорядження
       про внесення змін у визначену платником
       суму податку, що підлягає нарахуванню
 
   N ________________        "___" ______________ 199_ р.
У відповідності до наслідків перевірки декларації, зареєстрованої
від "___"________________ 199_ р. N _______________________, у ДПА
по _______________________________________________________________
             (місто, район)
___________________________ за ___________________________________
    (область)              (період)
   поданої платником податку на додану вартість
------------------------------------------------------------------
 (індивідуальний податковий номер, ідентифікаційний код, назва
__________________________________________________________________
        платника та номер особового рахунка)
   Донарахована сума підлягає збільшенню, а саме:
замість суми, нарахованої до сплати по декларації: _______________
                            (сума)
нарахуванню підлягає сума ________________________________________
                      (сума)
за довідкою про перевірку від "___" _____________ 199_ р. N ______
   В особовому  рахунку  платника  слід  провести додаткове
нарахування до сплати на різницю наведених вище сум та зробити
запис окремим рядком:
нараховано за розпорядженням від "___" _____ 199_ р. N _ (сума) __
терміном сплати* _________________________________________________
                   (дата)
Керівник ДПА ________________ ____________________________________
         (підпис)      (прізвище та ініціали)
_____________________________ __________ _________________________
(Посада відповідальної особи) (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
________________
   * Термін сплати - не пізніше 10 календарних днів з дати
виписки розпорядження (абзац другий п.7.5.4 Закону України "Про
податок на додану вартість").
 
                       Додаток N 5
                  до наказу Державної податкової
                  адміністрації  України  від
                  22 липня 1997 року N 241
 
Адреса платника __________________________________________________
Повна назва підприємства _________________________________________
 
              Повідомлення
 N _______________            "____"___________ 199_ р.
Державна податкова адміністрація у _______________________________
повідомляє, що через прострочення належної вам суми відшкодування
________________ грн., згідно з поданою вами декларацією від _____
N _______________, вам належить одержати пеню в сумі ____________.
 
   Просимо заявою за формою, що додається, повідомити ДПА щодо
вашого вибору шляхів відшкодування:
   - перерахувати зазначену суму на ваш розрахунковий рахунок;
   - зарахувати в погашення податкового зобов'язання.
 
 Керівник ДПА _________________ __________________________________
         (підпис)      (прізвище та ініціали)
 Відповідальний спеціаліст _____________ _________________________
               (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
                       Додаток N 6
                  до наказу Державної податкової
                  адміністрації  України  від
                  22 липня 1997 року N 241
 
 Керівнику ДПА у _________________________________________________
              (Назва ДПА)
 
               Заява
   про порядок сплати пені, нарахованої на користь платника
       за несвоєчасне відшкодування йому ПДВ
 
Назва підприємства _______________________________________________
Iдентифікаційний код _____________________________________________
Iндивідуальний податковий номер __________________________________
Адреса підприємства ______________________________________________
Кошти, що належить одержати підприємству з бюджету згідно з
повідомленням ДПА у ______________________________________________
від ______________________ N _________________________, необхідно:
------------------------------------------------------------------
   - перерахувати на наш розрахунковий рахунок N ____ в сумі* __
------------------------------------------------------------------
   - зарахувати в погашення податкового зобов'язання в сумі ____
__________________________________________________________________
 
 Керівник підприємства ____________ ______________________________
             (підпис)    (прізвище та ініціали)
 Головний бухгалтер  ____________ ______________________________
             (підпис)    (прізвище та ініціали)
 Печатка
 
______________
   * Сума проставляється лише у тому рядку, який відповідає
вибраному шляху відшкодування.
 
                       Додаток N 7
                  до наказу Державної податкової
                  адміністрації  України  від
                  22 липня 1997 року N 241
 
      Облік нарахування податку на додану вартість
          --------------------------
 -------------------¦Підстава для нарахування¦------------------
 ¦      ¦   ¦     ПДВ      ¦         ¦
 ¦      ¦   --------------------------         ¦
 ¦      ¦         ¦    ¦            ¦
 \/     \/        \/   \/           \/
------------------------- --------- ------------- ---------------
¦Розпоря䦦гшення про ¦ ¦Деклара¦ ¦Розрахунок ¦ ¦Заява платни-¦
¦ження  ¦¦застосування ¦ ¦ція  ¦ ¦бюджетного ¦ ¦ка про поря- ¦
¦про внес¦¦та стягнення ¦ ¦    ¦ ¦відшкодуван¦ ¦док сплати пе¦
¦ення зм-¦¦фінансових са¦ ¦    ¦ ¦ня     ¦ ¦ні, нарахован¦
¦ін у ви禦нкцій за пору¦ ¦    ¦ ¦      ¦ ¦ої на користь¦
¦начену ¦¦шення законо-¦ ¦    ¦ ¦      ¦ ¦платника за ¦
¦платник-¦¦давства про ¦ ¦    ¦ ¦      ¦ ¦несвоєчасне ¦
¦ом суму ¦¦оподаткування¦ ¦    ¦ ¦      ¦ ¦відшкодування¦
¦податку,¦¦       ¦ ¦    ¦ ¦      ¦ ¦йому ПДВ   ¦
¦що підля¦¦       ¦ ¦    ¦ ¦      ¦ ¦       ¦
¦гає нарদ       ¦ ¦    ¦ ¦      ¦ ¦       ¦
¦хуванню ¦¦       ¦ ¦    ¦ ¦      ¦ ¦       ¦
------------------------- --------- ------------- ---------------
  ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
  \/      \/      \/     \/      \/
              
------------------------ ----------------------------------------
¦   Нараховано    ¦ ¦       Зменшено        ¦
------------------------ ----------------------------------------
     \/               \/    \/
------------------------ ------------------- --------------------
¦    Картка    ¦ ¦  Зменшення  ¦ ¦ Відшкодування  ¦
------------------------ ------------------- --------------------
   \/    \/       \/   \/      \/   \/
------------------------ --------- ------------------------------
¦лицьовий ¦¦зворотний ¦ ¦ повне ¦ ¦частк повне ¦¦часткове ¦
¦бік, гр.28¦¦бік, гр.4 ¦ -¦    ¦ ¦ве  ¦¦    ¦¦     ¦
------------------------ ¦--------- ------------------------------
             ¦ -----¦----  ¦  ¦  ---¦--¦-------
             ¦ ¦  ¦    ¦  ¦  ¦ ---¦---
             \/ \/  \/   \/ \/ \/  \/ \/
        --------------- ------------ ----------------------
        ¦лицьовий бік ¦ ¦зворотний ¦ ¦лицьови馦зворотний ¦
        ¦картки    ¦ ¦бік картки¦ ¦бік карт¦¦бік картки¦
        ¦-------------¦ ¦----------¦ ¦ки   ¦¦----------¦
        ¦гр.33    ¦ ¦ гр.4 (-) ¦ ¦--------¦¦  гр.5  ¦
        ¦гр.34 (+)  ¦ ¦     ¦ ¦гр.33  ¦¦     ¦
        --------------- ------------ ¦гр.35  ¦------------
                      ----------
                         \/
                 --------------------------
                 ¦висновок до казначейства¦
                 --------------------------
                         \/
                 --------------------------
                 ¦  р. IV декларації  ¦
                 --------------------------
 
                        Додаток N 8
                  до наказу Державної податкової
                  адміністрації  України  від
                  22 липня 1997 року N 241
 
      Облік надходження податку на додану вартість
     ----------------------------------------------
     ¦ Документи, що підтверджують надходження ПДВ¦
     ----------------------------------------------
             \/           \/
------------------------------------- ----------------------------
¦виписка банку з бюджетного рахунка ¦ ¦ квитанція ощадбанку   ¦
------------------------------------- ----------------------------
    \/         \/          \/
------------------ ------------------ ----------------------------
¦сплачено до  ¦ ¦повернуто з   ¦ ¦сплачено до бюджету    ¦
¦бюджету     ¦ ¦бюджету     ¦ ¦             ¦
------------------ ------------------ ----------------------------
    \/         \/
------------------ ------------------ ----------------------------
¦зворотний бік  ¦ ¦зворотний бік  ¦ ¦зворотний бік картки гр.7 ¦
¦картки гр.7   ¦ ¦картки гр.8   ¦ ¦             ¦
------------------ ------------------ ----------------------------
    ¦         ¦            ¦
    ¦  --------------¦-------------------------
    ¦  ¦       ¦
    \/  \/      \/
------------------- ----------------------
¦сальдо розрахунку¦ ¦лицьовий бік картки ¦
¦-----------------¦ ¦гр.37 по датах   ¦
¦ гр.9 ¦  ¦гр.10¦ ¦сплати       ¦
---------  ------- ----------------------
  \/     \/      \/
------------------ ----------------------
¦недоїмкদпереп-¦ ¦звірка з гр.35 (конт¦  ---------------------
¦    ¦¦лата ¦ ¦роль сум гр.37 "N" =¦-> ¦гр.37 "N" = гр.35 ¦
------------------ ¦< гр.35)      ¦  ---------------------
  \/    \/   ----------------------       ¦
-------------------     \/            \/
¦порядок ¦¦порядок¦ ----------------------  --------------------
¦стягнен-¦¦поверне¦ ¦гр.37 "N" < гр.35  ¦  ¦гр.38 відмітка про¦
¦ня   ¦¦ння  ¦ ¦          ¦  ¦сплату      ¦
------------------- ----------------------  --------------------
               \/            \/
           -------------------   --------------------
           ¦продовжується  ¦   ¦нарахування пені ¦
           ¦контроль     ¦   --------------------
           -------------------        \/
                       --------------------
                       ¦по гр. 36 та 37  ¦
                       ¦провадиться розра-¦
                       ¦хунок кількості  ¦
                       ¦днів       ¦
                       --------------------
                            \/
                       --------------------
                       ¦порядок виплати на¦
                       ¦рахованої пені (по¦
                       ¦відомлення, заява,¦
                       ¦зарахування, відш-¦
                       ¦кодування     ¦
                       --------------------
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 38, стор.223
 Код нормативного акта: 3860/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка