Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Державною митною службою України та Митною службою Республіки Молдова про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, переміщувані через державний кордон України та Республіки Молдова

               Протокол
   між Державною митною службою України та Митною службою
   Республіки Молдова про організацію обміну попередньою
     інформацією про товари та транспортні засоби,
      переміщувані через державний кордон України
           та Республіки Молдова
 
 
   Дата підписання:          21.11.2006
   Дата набрання чинності для України: 21.11.2006
 
   Державна митна служба України та Митна служба Республіки
Молдова, іменовані далі Сторонами,
 
   прагнучи забезпечити взаємодію між митними органами держав
Сторін з метою забезпечення захисту економічних інтересів своїх
держав,
 
   визнаючи необхідність  підвищення  ефективності  митного
контролю товарів та транспортних засобів, переміщуваних через
державний  кордон  держав  Сторін (далі - кордон), з метою
забезпечення умов для сприяння торгівлі між Україною й Республікою
Молдова,
 
   керуючись нормами, стандартами й рекомендаціями Організації
Об'єднаних Націй, Всесвітньої митної організації, а також світовою
практикою інформаційного обміну,
 
   прагнучи створити  умови  для інформаційного забезпечення
спільного митного контролю на кордоні,
 
   з метою прискорення процедур митного оформлення товарів та
транспортних засобів, переміщуваних через кордон, як у місцях
їхнього ввезення, так і в митних органах призначення на територіях
держав Сторін,
 
   маючи на  увазі  відпрацьовування підходів до реалізації
Рамкових стандартів безпеки й полегшення світової  торгівлі,
ухвалених Всесвітньою митною організацією у червні 2005 року
(976_003 ),
 
   погодилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   1. Сторони організовуватимуть і здійснюватимуть на постійній
основі обмін відомостями, отриманими ними під  час  митного
оформлення товарів та транспортних засобів, що вивозяться з
території держави однієї Сторони, якщо пункт призначення (шлях
транзиту) знаходиться на території держави іншої Сторони, у формі
електронних документів про товари та транспортні засоби  до
перетинання ними кордону (далі - попередня інформація).
 
   2. Попередня інформація використовуватиметься Сторонами для
підвищення безпеки й полегшення торгівлі.
 
   3. Обмін інформацією здійснюватиметься Сторонами в межах
їхньої компетенції й відповідно до національного законодавства
їхніх держав.
 
               Стаття 2
 
   Сторони забезпечать на основі застосування методів аналізу
ризиків і керування ризиками використання попередньої інформації
під час безпосереднього здійснення митного контролю товарів та
транспортних засобів, переміщуваних через кордон.
 
               Стаття 3
 
   Попередня інформація,  отримана  Сторонами  відповідно до
положень цього Протоколу, може використовуватись виключно в митних
цілях і не може передаватись іншим особам без письмової згоди
Сторони, яка передала інформацію, за винятком випадків передання
інформації до державних органів, або її використання в судах
відповідно до національного законодавства держав Сторін. Сторони
забезпечать конфіденційність отриманої інформації відповідно до
національного законодавства їхніх держав.
 
               Стаття 4
 
   При виявленні порушень національного законодавства держав
Сторін у митній сфері Сторони вживатимуть заходів відповідно до
національного законодавства їхніх держав та інформуватимуть одна
одну про невідповідність або недостовірність відомостей, отриманих
в результаті обміну попередньою інформацією про переміщувані через
кордон товари та транспортні засоби.
 
               Стаття 5
 
   Сторони визначать відповідних осіб і структурні підрозділи
центральних і регіональних митних органів, які здійснюватимуть:
 
   - розроблення й узгодження технічних умов  інформаційної
взаємодії й технологій обробки та передання даних, вимог щодо
захисту інформації;
 
   - визначення складу відомостей під час обміну попередньою
інформацією,  а  також  розроблення  й узгодження необхідних
класифікаторів;
 
   - узгодження способів прив'язки попередньої інформації до
конкретної партії товарів і (або) до конкретних транспортних
засобів;
 
   - врегулювання питань, пов'язаних з реалізацією положень
цього Протоколу.
 
               Стаття 6
 
   1. З метою реалізації статті 1 цього Протоколу Сторони для
відпрацювання  технології  обміну  попередньою  інформацією,
організовуватимуть  і  здійснюватимуть  експеримент  з обміну
попередньою інформацією.
 
   2. Сторони у двомісячний термін з дня підписання цього
Протоколу погодять основні технологічні принципи, перелік і склад
призначених  для  передання  відомостей,  порядок  передання
попередньої інформації, структуру та формат даних, вимоги щодо
захисту попередньої інформації, порядок ідентифікації попередньої
інформації з конкретними товарами та транспортними засобами,
перелік митних  органів  Сторін,  які  братимуть  участь  в
експерименті, а також час початку експерименту й терміни виконання
необхідних заходів.
 
   3. Сторони після узгодження питань, зазначених у цій статті,
вжиють необхідних організаційних і технічних заходів та письмово
повідомляють одна одну про готовність до початку експерименту.
 
   4. Експеримент  з  обміну  попередньою   інформацією,
здійснюватиметься протягом трьох - шести місяців. За взаємною
письмовою згодою Сторін експеримент може бути продовжено.
 
               Стаття 7
 
   За результатами проведеного експерименту Сторони приймуть
рішення щодо термінів початку обміну попередньою інформацією на
постійній основі й письмово повідомлять одна одну про прийняте
рішення.
 
               Стаття 8
 
   За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися
зміни й доповнення, які оформляються окремими протоколами, які є
його невід'ємною частиною.
 
               Стаття 9
 
   Спори, що виникають при тлумаченні й виконанні положень цього
Протоколу,  вирішуватимуться  Сторонами  шляхом  проведення
консультацій і переговорів.
 
              Стаття 10
 
   Положення цього Протоколу не зачіпають прав і зобов'язань
Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, сторонами
яких вони є.
 
              Стаття 11
 
   Цей Протокол укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дати його підписання. Його дію буде припинено, коли
одна  зі Сторін повідомить у письмовій формі дипломатичними
каналами іншу Сторону про свій намір припинити  дію  цього
Протоколу. Цей Протокол втратить свою чинність через 30 днів з
дати одержання відповідного повідомлення іншою Стороною.
 
   Вчинено в Брюсселі 21 листопада 2006 р., у двох примірниках,
кожний українською, молдовською та російською мовами, причому всі
тексти автентичні. У  випадку  виникнення  розбіжностей  при
тлумаченні положень цього Протоколу переважну силу матиме текст
російською мовою.
 
 За Державну митну службу            За Митну службу
 України                    Республіки Молдова
 
 (підпис)                    (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка