Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            13.12.2007 N 447
 
    { Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                    Національного банку 
     N 442 ( v0442500-08 ) від 22.12.2008 }
 
         Про окремі питання регулювання
           грошово-кредитного ринку
 
 
 
   Відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 1.10 Положення
про порядок формування обов'язкових резервів для банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
16.03.2006 N 91  ( z0312-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.03.2006 за N 312/12186, у зв'язку з уведенням в
дію змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України,
затверджених постановою Правління Національного банку України від
22.06.2007 N 229 ( z0782-07 ), зареєстрованих  у  Міністерстві
юстиції України 09.07.2007 за N 782/14049, а також з метою
систематизації вимог щодо формування банками обов'язкових резервів
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Установити, що банки України резервують і зберігають кошти
обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку банку  в
Національному банку України.
 
   2. Визначити  звітним  періодом  резервування календарний
місяць, протягом якого банки резервують  кошти  обов'язкових
резервів.
 
   3. Установити,  що  обов'язковому резервуванню в розмірі
встановлених нормативів обов'язкового резервування  підлягають
залучені банками кошти, які обліковуються за такими рахунками
бухгалтерського обліку:
   1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне
сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 -
(пасивне сальдо), (1612 плюс 1615/1 мінус 1616/1) мінус (1512 плюс
1515/1 мінус 1516/1) - (пасивне сальдо), (1613 плюс 1615/2 мінус
1616/2) мінус (1513 плюс 1515/2 мінус 1516/2) - (пасивне сальдо),
1617 мінус 1517 - (пасивне сальдо), (1621* плюс 1622*) мінус
(1521* плюс 1522*) - (пасивне сальдо), (1623* плюс 1625/1* мінус
1626/1*) мінус (1523* плюс 1525/1* мінус 1526/1*) - (пасивне
сальдо), (1624* плюс 1625/2* мінус 1626/2*) мінус (1524* плюс
1525/2* мінус 1526/2*) - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 -
(пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531,
2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561,
2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602,
2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610 плюс 2611 плюс
2617/1 мінус 2616/1 - (пасивне сальдо), 2615 плюс 2617/2 мінус
2616/2 - (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625
(пасивний залишок), 2630 плюс 2637/1 мінус 2636/1 - (пасивне
сальдо), 2635 плюс 2637/2 мінус 2636/2 - (пасивне сальдо), 2640,
2641, 2642, 2643, 2650 (пасивний залишок), 2651 плюс 2653/1 мінус
2656/1 - (пасивне сальдо), 2652 плюс 2653/2 мінус 2656/2 -
(пасивне сальдо), 2655 (пасивний залишок), 2700** плюс 2707/1**
мінус 2706/1** - (пасивне сальдо), 2701** плюс 2707/2** мінус
2706/2** - (пасивне сальдо), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909)
мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809 плюс 2889) - (пасивне сальдо),
2903, 2920 (пасивне сальдо), 2924 (пасивне сальдо), 3300 плюс 3301
плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 - (пасивне сальдо),3310 плюс 3311
плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 - (пасивне сальдо), 3320 плюс
3327 мінус 3326 - (пасивне сальдо), 3330 плюс 3337 мінус 3336 -
(пасивне сальдо), 3340 плюс 3347 мінус 3346 - (пасивне сальдо),
3630, 3631, 3705 (пасивне сальдо), 3720 мінус 3710 - (пасивне
сальдо), 3739 (пасивне сальдо).
   Розрахунок запозичень та зобов'язань  банку  за  групами
балансових рахунків 151, 152, 161, 162, 261, 263, 265 і 270
здійснюється з урахуванням обліку  неамортизованого  дисконту
(премії)  в  розрізі  аналітичних  рахунків  окремо  за
короткостроковими (1) та довгостроковими (2) коштами.
   Розрахунок запозичень  та  зобов'язань  банку за групами
балансових рахунків 152, 162 здійснюється в розрізі аналітичних
рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів(*).
   Розрахунок зобов'язань банку за групою балансових рахунків
270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами,
залученими від інших фінансових організацій-нерезидентів(**).
 
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку  України  від   04.04.2006    N 130
"Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку".
 
   5. Департаменту монетарної політики (Гребеник Н.I.) довести
зміст  цієї  постанови  до  відома  територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для використання в
роботі.
 
   6. Департаменту  інформатизації  (Савченко  А.С.)  внести
відповідні зміни до програмного забезпечення щодо  складання
банками  та  територіальними управліннями Національного банку
України статистичної звітності за формами N 381  ( z0353-03 )
"Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському
рахунку" і N 381-А ( za353-03 ) "Довідка про залучені кошти і стан
перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у
Національному банку України".
 
   7. Постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
 
   8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.В.Шаповалова.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка