Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оподаткування операцій з надання транспортних послуг

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         25.12.2007 N 26354/7/16-1517
 
               (Витяг)
 
 
   Державна податкова  адміністрація України розглянула лист
ТОВ "..."... щодо оподаткування і повідомляє.
 
   1. Згідно з пп. 6.2.4 статті 6 Закону України від 03.04.97
N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість" (далі -
Закон про ПДВ) за нульовою ставкою оподатковуються операції з
поставки транспортних послуг залізничним, автомобільним, морським
та річковим транспортом по  перевезенню  пасажирів,  багажу,
вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного
кордону України, а саме: від пункту за межами державного кордону
України  до  пункту знаходження зовнішнього митного контролю
України; від пункту знаходження зовнішнього митного контролю
України до пункту за межами державного кордону України; між
пунктами за межами державного кордону України, а також авіаційним
транспортом: від пункту за межами державного кордону України до
пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу,
вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу через митний кордон на
митну територію України (включаючи внутрішні митниці); від пункту
проведення  митних  процедур  з  пропуску пасажирів, багажу,
вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу через митний кордон за
межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до
пункту за межами державного кордону України; між пунктами за
межами митного кордону України.
   У разі коли поставка транспортних послуг, визначених частиною
першою  цього підпункту, здійснюється у вигляді брокерських,
агентських або комісійних операцій з транспортними квитками,
проїзними  документами,  укладання договорів або рахунків на
транспортування  пасажирів  або  вантажів  довіреною  особою
перевізника, операції з таких послуг оподатковуються за ставкою,
передбаченою пунктом 6.1 статті 6 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ).
   Операції з поставки послуг платником податку, пов'язані з
перевезенням (переміщенням) пасажирів і вантажів транзитом через
територію України,  оподатковуються  у  порядку, передбаченому
п. 5.15 ст. 5 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ).
   Правове регулювання  перевезення  вантажів  здійснюється
відповідно до глави 32 Господарського кодексу України ( 436-15 )
(далі - ГКУ) та інших актів законодавства.
   Відповідно до ст. 30 Закону України від 10.11.94 N 232/94-ВР
( 232/94-ВР ) "Про транспорт" до складу автомобільного транспорту
входять підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють
перевезення пасажирів та вантажів, рухомий склад автомобільного
транспорту, транспортно-експедиційні підприємства.
   Згідно з п. 1 Правил перевезення вантажів автомобільним
транспортом  в  Україні,  затверджених  наказом  Міністерства
транспорту України від 14.10.97 N 363 ( z0128-98 ), зареєстрованих
в Мін'юсті України 20.02.98 за N 128/2568, транспортна послуга -
перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, що пов'язані
з доставкою вантажів автомобільним транспортом.
   Згідно із п. 14 Державного стандарту "Вантажні автомобільні
перевезення", затверджених наказом Держстандарту України  від
27.06.94 р. N 161, транспортна послуга - це перевезення вантажів
та комплекс допоміжних операцій, пов'язаних з доставкою вантажів
автомобільним транспортом.
   Відповідно до  наведених  актів  законодавства  платникам
податків з метою надання транспортних послуг, у тому числі у
міжнародному  сполученні,  не  заборонено  залучати  інших
перевізників.
   Таким чином, за умови наявності договору-замовлення первинних
документів  (актів  тощо)  та ліцензії на надання послуг з
перевезення вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів
робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ) (п. 33 ст. 9 Закону України від 01.06.2000 N 1775-III
(  1775-14  )  "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності") при наданні ТОВ "..." транспортних послуг за межами
державного  кордону  України як власним транспортом, так із
залученням інших перевізників (субпідрядників)  застосовується
ставка оподаткування податком на додану вартість "0" (нуль)
відсотків. Операції з надання транспортних послуг у частині
перевезення вантажів по території України підлягають оподаткуванню
податком на додану вартість на загальних підставах за ставкою
20 відсотків.
 
   2. Відповідно до пп. 1 і 2 ст. 316 ГКУ ( 436-15 ) за
договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор)
зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта)
виконати або організувати виконання визначених договором послуг,
пов'язаних з перевезенням вантажу.
   Договором транспортного експедирування може бути встановлений
обов'язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом
і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, укладати від
свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу,
забезпечувати відправку і одержання вантажу, а також виконання
інших зобов'язань, пов'язаних із перевезенням.
   Договором транспортного експедирування може бути передбачено
надання  додаткових  послуг, необхідних для доставки вантажу
(перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та
вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта,
зберігання вантажу до його одержання у пункті  призначення,
одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання
митних формальностей тощо).
   Відповідно до  Закону  України від 01.07.2004 N 1955-IV
( 1955-15  )  "Про  транспортно-експедиторську  діяльність"
транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо
пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного,
імпортного,  транзитного  або  іншого  вантажу  за договором
транспортного експедирування. При цьому експедитор (транспортний
експедитор) - суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта
та  за  його  рахунок  виконує  або  організовує  виконання
транспортно-експедиторських   послуг,  визначених  договором
транспортного експедирування.
   Експедитори для виконання доручень клієнтів можуть укладати
договори  з  перевізниками,  портами,  авіапідприємствами,
судноплавними компаніями тощо, які є резидентами або нерезидентами
України.
   Експедитори надають клієнтам послуги відповідно до вимог
законодавства України та держав, територією яких транспортуються
вантажі,  згідно  з переліком послуг, визначеним у правилах
здійснення транспортно-експедиторської діяльності, а також інші
послуги, визначені за домовленістю сторін у договорі транспортного
експедирування.
   Платою експедитору  вважаються  кошти,  сплачені клієнтом
експедитору  за  належне  виконання  договору  транспортного
експедирування.
   У плату експедитору не включаються витрати експедитора на
оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору
транспортного експедирування, на оплату зборів  (обов'язкових
платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного
експедирування.
   Підтвердженням витрат  експедитора  є документи (рахунки,
накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до
виконання договору транспортного експедирування, або органами
влади. Згідно з пп. 3.1.1 ст. 3 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР )
об'єктом оподаткування ПДВ є операції з поставки товарів та
послуг, місце надання яких знаходиться на митній  території
України. Визначення місця поставки послуг наведено у п. 6.5 ст. 6
Закону N 168/97-ВР, зокрема, відповідно до пп. "г" якого при
здійсненні  діяльності,  допоміжній  транспортній,  такій  як
навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка
товарів та інші аналогічні види робіт (включаючи страхування),
місцем поставки таких послуг є місце, де фактично вони надаються.
   На підставі викладеного при наданні ТОВ "..." відповідно до
умов, укладених з замовниками чи перевізниками договорів та/або
замовлень,  рахунків, вантажних накладних, актів, пакувальних
листів послуг за межами митної території України допоміжних
транспортних, таких як: транспортно-експедиторські, навантаження,
розвантаження, перевантаження, зберігання,  митне  оформлення,
отримання  відповідних  дозволів,  пакування,  розпакування,
встановлення техніки тощо, вони не є об'єктом оподаткування
податком на додану вартість.
 
   3. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання, в тому числі
плата за договором транспортного експедирування,  регулюються
главою  21 ГКУ ( 436-15 ) та іншими актами законодавства.
Відповідно до п. 3 ст. 189 ГКУ суб'єкти господарювання можуть
використовувати у господарській діяльності вільні ціни, державні
фіксовані ціни та регульовані ціни - граничні рівні ціни або
граничні відхилення  від державних фіксованих цін. Пунктом 2
ст. 190 ГКУ встановлено, що вільні ціни визначаються суб'єктами
господарювання   самостійно  за  згодою  сторін,  а  у
внутрішньогосподарських відносинах - також за рішенням суб'єкта
господарювання. Статтею 6 ГКУ передбачено заборону незаконного
втручання  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
   Відповідно до ст. 8 Закону України від 03.12.90 N 507-XII
( 507-12 ) "Про ціни і ціноутворення" державне регулювання цін і
тарифів здійснюється шляхом встановлення державних фіксованих цін
(тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і
тарифів. При цьому тарифна (цінова)  політика  або  порядок
вищезазначеного  розподілу  вартості  перевезення  самостійно
встановлюється і  визначається  підприємством  в  розпорядчих
документах (накази, розпорядження, правила тощо) з урахуванням
вартості витрат, рентабельності та інших факторів, що мають вплив
на  здійснення господарської діяльності. При цьому втручання
державних органів у господарські, в тому числі цінові відносини
підприємств забороняється.
 
   4. Відповідно до абзацу третього п. 4.7 ст. 4 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ) у разі коли платник податку (далі - повірений)
здійснює  діяльність з придбання товарів (робіт, послуг) за
дорученням та за рахунок іншої особи (далі - довіритель), датою
збільшення  податкового  кредиту  такого  повіреного  є дата
перерахування коштів (поставка в управління цінних паперів, інших
документів, що засвідчують відносини боргу) на користь продавця
таких товарів (робіт, послуг) або поставка інших видів компенсацій
вартості  таких товарів (робіт, послуг), а датою збільшення
податкових зобов'язань є дата передання таких товарів (результатів
робіт, послуг) довірителю. При цьому довіритель не збільшує
податковий кредит на суму коштів (вартість цінних паперів, інших
документів,  що  засвідчують  відносини боргу), перерахованих
(переданих) повіреному, але має право на збільшення податкового
кредиту у податковий період отримання товарів (робіт, послуг),
придбаних повіреним за його дорученням.
   Як зазначено в запиті, товариство займається експедиційною
діяльністю: за дорученням і за рахунок замовників укладає договори
на придбання транспортних та/або допоміжних транспортних (зокрема,
експедиційних) послуг у третіх осіб (виконавців), з метою надання
транспортних та допоміжних послуг.
   Відповідно до п. 1 ст. 929 Цивільного кодексу  України
( 435-15 ) за договором транспортного експедирування одна сторона
(експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони
(клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором
послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Договором транспортного
експедирування  може  бути  встановлено обов'язок експедитора
організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом,
вибраним  експедитором або клієнтом, зобов'язання експедитора
укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення
вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші
зобов'язання, пов'язані з перевезенням. Тому якщо ТОВ "..."
здійснює діяльність із організації перевезень, тобто укладає за
дорученням і за рахунок  замовника  договори  на  придбання
транспортних та/або допоміжних транспортних послуг, то зазначені
операції підпадають під норми абзацу третього п. 4.7 ст. 4 Закону
про ПДВ ( 168/97-ВР ).
   При цьому норми абзацу третього п. 4.7 ст. 4 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР  )  є спеціальними нормами щодо визначення дати
виникнення податкових зобов'язань і податкового  кредиту  за
посередницькими операціями, проте вони не встановлюють нового
самостійного об'єкта оподаткування податком на додану вартість і
застосовуються в межах ст. 4 "База оподаткування". Норми цього
пункту застосовуються в тому разі, коли до складу вартості товарів
(послуг), що надаються виконавцем повіреному, включено податок на
додану вартість,  в  такому  випадку  до  суми  компенсації
(відшкодування),  яке  надходить  повіреному  від  довірителя
(замовника), податок на додану вартість включається за тією
ставкою,  за якою оподатковувалася поставка товарів (послуг)
повіреному.
   Таким чином,  у  разі коли транспортні та/або допоміжні
(експедиційні) послуги були придбані ТОВ "..."  за  рахунок
замовника  (довірителя)  і  при  їх  придбанні  постачальник
(виконавець) товариству не нарахував податок на додану вартість і
не виписував податкову накладну ( z0233-97 ) і, відповідно,
товариство суму податку на додану вартість не оплачувало і не
відносило до податкового кредиту (тобто послуги, придбані без
ПДВ), то отримання відшкодування (компенсації) вартості таких
послуг від замовника (довірителя) також не підлягає оподаткуванню
податком на додану вартість.
   У зазначених вище випадках об'єктом оподаткування податком на
додану вартість є сума отриманої (нарахованої) експедиційної
винагороди з урахуванням місця поставки експедиційних послуг і
передбачених законодавством пільг із оподаткування.
   Аналогічним чином оподатковуються операції з придбання послуг
товариством за ставкою нуль відсотків і  при  відшкодуванні
(компенсації) замовником вартості таких послуг воно проводиться з
податком на додану вартість нуль відсотків.
   При цьому  в  податковому  обліку та в розділі першому
декларації з податку на додану вартість ( z0250-97 ) сума
отриманого товариством від замовника відшкодування (компенсації)
понесених витрат не відображається у складі податкових зобов'язань
ні за ставкою "0" відсотків, ні в складі пільгових операцій чи
тих, які не є об'єктом оподаткування.
 
   <...>
 
 Заступник Голови
 ДПА України                       I.Приймак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка