Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про регламент роботи в період завершення звітного року

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент платіжних систем
 
               Л И С Т
 
         19.12.2008 N 25-211/2810-18099
 
                   Територіальним
                   та операційному управлінням
                   Національного банку України,
                   центральному апарату,
                   структурним одиницям,
                   навчальним закладам
                   Національного банку України,
                   банкам України та їх філіям,
                   Державному казначейству
                   України,
                   головним управлінням
                   Державного казначейства
                   України в Автономній
                   Республіці Крим, областях,
                   містах Києві та Севастополі,
                   Державній податковій
                   адміністрації України,
                   Асоціації українських
                   банків,
                   Асоціації "Український
                   кредитно-банківський союз",
                   Державній митній службі
                   України,
                   Пенсійному фонду України,
                   ТОВ "Універсальний
                   процесинг",
                   ЗАТ "Центр обслуговування
                   мобільних платежів",
                   Національному депозитарію
                   України
 
 
         Про регламент роботи в період
           завершення звітного року
 
 
   Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.11.2008 N 1458-р ( 1458-2008-р ) "Про перенесення робочих днів
у 2009 році" та згідно з наказом Національного банку України від
06.04.2007 N 47 "Про порядок внесення змін до технологічного
регламенту роботи СЕП Національного банку України" Національний
банк України (далі - Національний банк) установлює для банківської
системи України (далі - банківська система) спеціальний режим
роботи.
 
   У зв'язку із завершенням банківською системою операцій 2008
року та проведенням технологічних робіт, пов'язаних з початком
нового звітного року, установлюється особливий порядок роботи
банківської системи 29 - 31 грудня 2008 року, 4 січня 2009 року.
 
   Робочий день банківської системи з п'ятниці 2 січня 2009 року
переноситься на неділю 4 січня 2009 року.
 
   1 - 3 та 7 січня 2009  система  електронних  платежів
Національного банку (далі - СЕП) і система електронної пошти
Національного банку не працюють.
 
   З метою забезпечення безперебійної діяльності банківської
системи та своєчасної виплати пенсій, грошових виплат, інших
соціальних платежів слід до 30 грудня 2008 року включно:
 
   територіальним управлінням  Національного  банку здійснити
підкріплення операційних кас банків  готівкою  в  необхідних
розмірах;
 
   банкам отримати в територіальних управліннях Національного
банку готівку для підкріплення операційних кас;
 
   здійснити розрахунки за готівку.
 
   Ураховуючи значну кількість святкових та вихідних  днів,
банкам з 1 до 7 січня 2009 року включно забезпечити безперебійну
роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для
обслуговування клієнтів.
 
   З 1 до 3 січня включно та 7 січня 2009 року банки можуть
здійснювати (у разі потреби) валютно-обмінні операції з готівковою
іноземною валютою в пунктах обміну іноземної валюти.
 
   У разі потреби банки можуть здійснювати касові операції з 1
до 4 січня включно і 7 січня 2009 року. Ці операції мають бути
зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з
пунктом 2.11 глави 2 Положення про організацію  операційної
діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 18.06.2003 N 254 ( z0559-03 ) (зі
змінами).
 
   Регламент роботи системи R/3 у період завершення звітного
року має узгоджуватися з регламентом роботи СЕП.
 
   З 31 грудня 2008 року до 5 січня 2009 року включно банки
України працюють за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
установленим Національним банком 30 грудня 2008 року, з 6 січня
2009 року - за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
установленим Національним банком 5 січня 2009 року.
 
         Режим роботи банківської системи
     29 - 31 грудня 2008 року, 4 - 6 січня 2009 року
           29 - 30 грудня 2008 року
 
   СЕП працює в режимі продовженого банківського дня (на дві
години).
 
   30 грудня мають бути завершені всі розрахунки з державними та
місцевими бюджетами, а також усі трансакції з усіма іншими
клієнтами.
 
   30 грудня платежі в  іноземній  валюті  від  Державного
казначейства України через Національний банк та ВАТ "Укрексімбанк"
проводяться до 16.00.
 
   30 грудня Головний процесинговий  центр  (далі  -  ГПЦ)
Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП),
регіональний процесинговий центр НСМЕП у м. Харкові (далі - РПЦ),
розрахунковий банк НСМЕП, банківський процесинговий центр НСМЕП
(далі - БПЦ) та члени НСМЕП о 10.00 проводять останній кліринг за
операціями НСМЕП у 2008 році.
 
   Регламент роботи Національного банку як депозитарію державних
цінних паперів має узгоджуватися з визначеним  на  ці  дні
регламентом роботи СЕП.
 
   Система електронної  пошти Національного банку працює до
завершення всіх робіт у СЕП.
 
            31 грудня 2008 року
 
   Розрахунки за платежами з  погашення  та  обслуговування
державного  боргу  між  Державним  казначейством  України  і
Національним банком у національній валюті проводяться до 12.30.
 
   Платежі через  Національний  банк  в  іноземній  валюті
проводяться до 12.30 з датою валютування не раніше 5 січня 2009
року.
 
   У разі потреби територіальні управління Національного банку
здійснюють  підкріплення  операційних кас банків до 12.00 у
встановленому порядку.
 
   До 14.00 усі учасники СЕП можуть здійснювати  початкові
платежі в СЕП лише між банківськими установами, що підпорядковані
одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Операційного
та  територіальних управлінь Національного банку або органів
Державного  казначейства  України.  Операційне,  територіальні
управління Національного банку та органи Державного казначейства
України можуть здійснювати початкові платежі на адресу всіх
учасників СЕП. Координацію цих робіт між органами Державного
казначейства України та Національним банком забезпечує Державне
казначейство України.
 
   Залишків коштів за транзитними рахунками 2631 "Транзитний
рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів",
3206 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені банком -
одержувачем коштів", 3246 "Транзитний рахунок для сум, що не були
підтверджені  управлінням  Державного  казначейства України -
одержувачем коштів", 4631 "Транзитний рахунок для сум, які не були
підтверджені одержувачем коштів" на кінець банківського дня в СЕП
не повинно бути.
 
   Банківський день у СЕП закінчується о 16.00.
 
   Депозитарій державних цінних паперів забезпечує  виключно
операції зі сплати доходу та погашення державних цінних паперів
(далі - ДЦП) та операції рефінансування Національного банку під
заставу ДЦП.
 
   Система електронної  пошти Національного банку працює до
завершення всіх робіт у СЕП та завершення передавання файлів
звітності від Центральної розрахункової палати до Національного
банку.
 
   Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку
України Національного банку України не працює.
 
   ГПЦ НСМЕП, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП з 17.00 обслуговують
міжбанківські розрахунки в автоматичному режимі.
 
          1 - 3 та 7 січня 2009 року
 
   ГПЦ, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП продовжують  обслуговувати
міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.
 
   Члени НСМЕП забезпечують роботу відповідальних чергових з
обслуговування своїх клієнтів з можливого приймання заяв на
введення карток до стоп-листа відповідно до умов договорів. У цей
період члени НСМЕП забезпечують функціонування телекомунікаційної
та  термінальної  інфраструктури,  що  використовується  для
своєчасного розвантаження термінального обладнання.
 
            4 січня 2009 року
 
   Банки працюють без клієнтів і забезпечують комплекс робіт,
пов'язаних з початком нового звітного року. Форми статистичної
звітності N 1Д "Баланс банку" ( z0353-03 ), N 1Д-НБУ ( z0353-03 )
"Баланс" за 4 січня 2009 року не подаються.
 
   Міжбанківські перекази  коштів через СЕП у цей день не
здійснюються. Національний банк до 12.00 надає банкам, Державному
казначейству України та його органам, іншим учасникам СЕП тільки
інформацію про стан їх технічних рахунків.
 
   Система електронної пошти Національного банку працює  до
19.00.
 
   Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку
України Національного банку України не працює.
 
   Операційний день Національного банку як депозитарію державних
цінних паперів не розпочинається.
 
   ГПЦ, РПЦ,  БПЦ  та  члени  НСМЕП  до  9.00 продовжують
обслуговувати міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.
Кліринг за операціями НСМЕП не проводиться.
 
            5, 6 січня 2009 року
 
   СЕП і банківська система працюють у звичайному режимі.
 
   Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку
України Національного банку України працює у звичайному режимі.
 
   Емісійно-касові операції в банківській системі здійснюються у
звичайному режимі.
 
   Національний банк як депозитарій державних цінних паперів
працює у звичайному режимі.
 
   5 січня о 10.00 ГПЦ, РПЦ, розрахунковий банк НСМЕП, БПЦ та
члени НСМЕП проводять кліринг за операціями НСМЕП, здійсненими з
10.00 30 грудня 2008 року до 10.00 5 січня 2009 року.
 
   Строки надання звітності 31 грудня 2008 року та 4 - 29 січня
2009 року наведено в додатку до цього листа.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   Додаток
                   до листа Національного
                   банку України
                   19.12.2008
                   N 25-211/2810-18099
 
 
               СТРОКИ
       подання звітності 31 грудня 2008 року
 
 
   1. Уся звітність подається у звичайному режимі.
 
            4 січня 2009 року
 
   1. За  31  грудня 2008 року банки складають дві форми
статистичної звітності N 1Д ( z0353-03 )  "Баланс  банку".
Територіальні   управління,   структурні   одиниці   (крім
Банкнотно-монетного двору та Фабрики банкнотного паперу м. Малин)
та навчальні заклади Національного банку - дві форми статистичної
звітності N 1Д-НБУ ( z0353-03 )"Баланс".
 
   2. Щоденні баланси за 31 грудня 2008 року (форми N 1Д
( z0353-03 ), N 1Д-НБУ ( z0353-03 ))  банки, територіальні
управління, структурні одиниці (крім Банкнотно-монетного двору та
Фабрики  банкнотного  паперу м. Малин) та навчальні заклади
Національного банку складають із залишками коштів на рахунках
класів 6 та 7 і надсилають файлом 01 зі звітною датою 04.01.2009.
 
   3. Надається  інформація  за формами статистичної звітності
N 310Д ( z0353-03 ) "Звіт про суми і процентні ставки за
кредитами" та N 350Д ( z0353-03 ) "Звіт про суми і процентні
ставки за депозитами" (файл 03) за 31.12.2008 зі звітною датою
04.01.2009.
 
   4. Подаються форми статистичної звітності N 520 ( za353-03 )
"Iнформація про курс та обсяги операцій з іноземною валютою на
міжбанківському валютному ринку України", N 521 ( za353-03 )
"Iнформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною
валютою" (файл 39) за 31.12.2008 зі звітною датою 04.01.2009.
 
            5 січня 2009 року
 
   1. Банки, територіальні управління, структурні одиниці (крім
Банкнотно-монетного двору та Фабрики банкнотного паперу м. Малин)
та навчальні заклади Національного банку складають щоденні баланси
за 31 грудня 2008 року (форми N 1Д ( z0353-03 ), N  1Д-НБУ
( z0353-03 )) без залишків коштів на рахунках класів 6 та 7
і надсилають файлом 01 зі звітною датою 05.01.2009.
 
   2. Подаються щоденні файли звітності N 42  "Дані  щодо
максимального ризику на одного контрагента" та С5 "Додаткові дані
для розрахунку економічних нормативів"  зі  звітними  датами
04.01.2009 та 05.01.2009.
 
   3. Подається форма статистичної звітності N 521 ( za353-03 )
(файл 39) за 01.01.2009 - 04.01.2009 зі звітною датою 05.01.2009.
 
   4. Iнформація за формою статистичної  звітності  N  747
(декадна) ( za353-03 ) "Звіт про касові обороти банку" (файл 12)
за третю декаду грудня 2008 року подається  територіальними
управліннями до 10 години зі звітною датою 01.01.2009.
 
   5. Подаються декадні форми звітності N 610 ( za353-03 )
"Iнформація про врахування субординованого боргу до розрахунку
капіталу банку" (файл 79), N 631 ( za353-03 ) "Звіт про структуру
активів та пасивів за строками" (файл А7), N 618 ( za353-03 )
"Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені
від інших банків" (файл 26) зі звітною датою 01.01.2009.
 
   6. Подаються форми статистичної звітності N 538 ( za353-03 )
"Iнформація  про  купівлю  безготівкової іноземної валюти за
дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками"
(файл 70), N 552 ( za353-03 ) "Iнформація про надходження від
нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" (файли С9,
D3, 27), N 522 ( za353-03 ) "Дані про рух коштів на рахунках
іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України" (файл
D4), N 555 ( za353-03 ) "Iнформація про переказ безготівкової
іноземної валюти" (файл E2) за 31.12.2008 зі звітною датою
04.01.2009.
 
            6 січня 2009 року
 
   1. Територіальними  управліннями  подається  форма N 560
( z0353-03 ) "Перелік банків, що мають право здійснювати операції
з валютними цінностями" (файл N 90) зі звітною датою 01.01.2009.
 
            8 січня 2009 року
 
   1. Подається  статистична  звітність  за  формою N 310
( z0353-03 ) (файл 04) за оперативними даними за грудень 2008
року.
 
            9 січня 2009 року
 
   1. Подається форма статистичної звітності N 1-ПБ ( za353-03 )
"Звіт про фінансові операції з нерезидентами України".
 
   2. Територіальними  управліннями  подається  форма N 551
( z0353-03 ) "Звіт про кількість виявлених порушень валютного
законодавства, допущених банками і фінансовими установами, та
вжиті  до порушників заходи" (файл N 62) зі звітною датою
01.01.2009.
 
            12 січня 2009 року
 
   1. Iнформація за формою статистичної  звітності  N 748
( za353-03 ) (місячна) "Звіт про касові обороти банку" (файл 13)
за грудень 2008 року подається територіальними управліннями в
установлені строки, без звіряння з місячним балансом (файл 02).
 
   2. Територіальними управліннями подаються форма статистичної
звітності N 505 ( z0353-03 ) (файл 51) зі звітною  датою
01.01.2009.
 
            13 січня 2009 року
 
   1. Територіальними управліннями  подається  форма  N 531
( za353-03 ) "Звіт про резидентів-суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни
розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями"
(файл N 36) зі звітною датою 01.01.2009.
 
   2. Територіальними управліннями подаються форма статистичної
звітності N 503 ( za353-03 ) (файл 34), зі звітною датою
01.01.2009.
 
            15 січня 2009 року
 
   1. Територіальними управліннями подається форма статистичної
звітності 504 ( za353-03 ) (файл 35) зі звітною датою 01.01.2009.
 
            16 січня 2009 року
 
   1. Територіальні управління, структурні одиниці та навчальні
заклади Національного банку складають і надсилають статистичну
звітність за формою N 1-Б (річна) "Звіт про фінансові результати і
дебіторську та кредиторську заборгованість" зі звітною датою
01.01.2009.
 
   2. Територіальними управліннями подається форма статистичної
звітності  N 523 ( za353-03 ) (файл E0) зі звітною датою
01.01.2009.
 
            23 січня 2009 року
 
   1. Банки, територіальні управління, структурні одиниці та
навчальні заклади Національного банку подають оборотно-сальдовий
баланс (форми звітів N 10 ( z0353-03 ), N 10-НБУ ( z0353-03 ) -
файл 02) за грудень 2008 року з урахуванням усіх здійснених
коригуючих проводок із залишками за рахунками класів 6 та 7.
 
   2. Подається статистична звітність (файл 68) зі звітною датою
01.01.2009.
 
   3. Iнформація за формою  статистичної  звітності  N 748
( z0353-03 ) (місячна) "Звіт про касові обороти банку" (файл 13)
за грудень 2008 року подається до 16 години цього дня після
звіряння з місячним балансом (файл 02).
 
            26 січня 2009 року
 
   1. Банки, територіальні управління, структурні одиниці та
навчальні  заклади  Національного  банку  формують і подають
"Оборотно-сальдовий баланс банку", "Оборотно-сальдовий баланс" без
залишків  за  рахунками класів 6 та 7 (форми N 10 ( z0353-03 ),
N 10-НБУ ( z0353-03 ) - файл 25) зі звітною датою 01.01.2009.
 
   2. Подаються форми звітності N 302 ( z0353-03 ) "Звіт про
класифіковані кредитні операції" (файл 11), N 604 ( za353-03 )
"Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями" (файл 30), N 605 ( za353-03 ) "Звіт про
формування  резерву  на  відшкодування  можливих  втрат  від
дебіторської заборгованості" (файл 78), N 606 ( za353-03 ) "Звіт
про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до
отримання нарахованими доходами" (файл В8), N 691 ( za353-03 )
"Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них
резерви за звітний місяць" (файл 84), N 627 ( za353-03 ) "Звіт про
двадцять найбільших кредиторів банку" (файл 91) зі звітною датою
01.01.2009.
 
   3. Надається інформація  за формами статистичної звітності
N 391 ( za353-03 ) (файл 07), формою N 363 ( z0353-03 ) (файл 08),
формою N 321 ( z0353-03 ) (файл D5), формою N 360 ( z0353-03 )
(файл D6), формою N 363-Н ( z0353-03 ) (файл С8) зі звітною датою
01.01.2009 та формою N 310 ( z0353-03 ) (файл 04) за грудень 2008
року.
 
            27 січня 2009 року
 
   1. Подаються форми звітності N 613 ( za353-03 ) "Звіт про
концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами
та інсайдерами" (файл D8), N 614 ( za353-03 ) "Звіт про найбільших
(прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" (файл
D9) зі звітною датою 01.01.2009.
 
            29 січня 2009 року
 
   1. Територіальними управліннями подаються форми статистичної
звітності N 527 ( za353-03 ) (файл 73), N 524 ( za353-03 ) (файл
E1) зі звітною датою 01.01.2009.
 
   2. Територіальними управліннями подається форма статистичної
звітності  N 536 ( za353-03 ) (файл 44) зі звітною датою
01.01.2009.
 
   3. Подаються форми статистичної звітності N 3-ПБ ( za353-03 )
"Звіт  про  міждержавний  рух  капіталу у формі портфельних
інвестицій" та N 4-ПБ ( za353-03 ) "Звіт про міждержавний рух
капіталу у формі прямих інвестицій та фінансового лізингу" за IV
квартал 2008 року.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка