Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення комплексної ревізії Державної інспекції з контролю за цінами в Полтавській області та тематичної перевірки Полтавського обласного сектору з питань банкрутства

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.02.2009 N 108
 
 
        Про проведення комплексної ревізії
       Державної інспекції з контролю за цінами
     в Полтавській області та тематичної перевірки
         Полтавського обласного сектору
            з питань банкрутства
 
 
   На виконання пунктів 4 та 5 плану проведення контрольних
заходів Мінекономіки на перше півріччя 2009 року, затвердженого
наказом Міністерства економіки України від 31.12.2008 N 931,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Відділу фінансових ревізій та забезпечення заходів по
боротьбі з корупцією, юридичному  департаменту  і  Державній
інспекції з контролю за цінами з 22.02.2009 по 26.02.2009 провести
комплексну ревізію Державної інспекції з контролю за цінами в
Полтавській області за період з 01.01.2004 по 31.01.2009.
 
   2. Відділу фінансових ревізій та забезпечення заходів по
боротьбі з корупцією та юридичному департаменту з 27.02.2009 по
28.02.2009 провести тематичну перевірку Полтавського обласного
сектору з питань банкрутства.
 
   3. Затвердити  програму  комплексної  ревізії  Державної
інспекції з контролю за цінами в Полтавській області (додаток 1)
та програму тематичної перевірки Полтавського обласного сектору з
питань банкрутства (додаток 2), що додаються.
 
   4. Утворити  ревізійну  групу в такому складі: керівник
ревізійної групи:
   Костова Оксана  Вікторівна - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів  по  боротьбі  з
корупцією;
   члени ревізійної групи:
   Бородавко Iлля Володимирович - провідний спеціаліст відділу
правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших
органах юридичного департаменту;
   Шполянський Геннадій Маркович - начальник юридичного відділу
Державної інспекції з контролю за цінами.
 
   4. Надати керівникові ревізійної групи Костовій О.В. право в
разі потреби вносити зміни до програм  та  робочих  планів
комплексної ревізії та тематичної перевірки.
 
   5. Відрядити до м. Полтава терміном на 7 днів з 22.02.2009 по
28.02.2009 Костову Оксану Вікторівну, терміном на 6 днів з
22.02.2009 по 27.02.2009 - Бородавко Iллю Володимировича.
 
   6. Департаменту  фінансів  та  бухгалтерського  обліку
забезпечити грошовими коштами (авансом) членів ревізійної групи до
18.02.2009.
 
   7. Керівникові ревізійної групи Костовій О.В. підготувати акт
про результати проведення комплексної ревізії  та  акт  про
результати проведення тематичної перевірки до 28.02.2009.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр економіки України              Б.М.Данилишин
 
 
                   Додаток 1
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   12.02.2009 N 108
 
 
               ПРОГРАМА
       комплексної ревізії Державної інспекції
      з контролю за цінами в Полтавській області
 
 
   Програма розроблена  з  метою  забезпечення  проведення
комплексної ревізії Державної інспекції з контролю за цінами в
Полтавській області, передбаченої наказом Міністерства економіки
України від 31.12.2008 N 931 "Про затвердження плану контрольних
заходів".
 
   Мета перевірки: дотримання вимог чинного законодавства і
актів Мінекономіки, обґрунтованість та  цільове  використання
бюджетних коштів, достовірність ведення бухгалтерського обліку.
 
   Основні питання перевірки:
 
   1. Відповідність Положення про Державну інспекцію з контролю
за цінами в Полтавській області вимогам чинного законодавства.
Правова оцінка договорів з юридичними та фізичними особами,
реєстрація договорів, повноваження посадових осіб  на  право
підписання договорів, претензійно-позовна робота.
 
   2. Перевірка організації діяльності Державної інспекції з
контролю за цінами в Полтавській  області  щодо  здійснення
контрольних  перевірок, застосовування економічних санкцій та
адміністративних штрафів. Облік та контроль за виконанням рішень
щодо вилучення сум економічних та фінансових (штрафних) санкцій.
 
   3. Стан організації бухгалтерського обліку та достовірної
фінансової звітності.
 
   4. Стан розрахункових операцій та операцій з готівковими
коштами - документальне оформлення касових операцій, цільове
використання готівки, обґрунтованість списання витрат бюджетних
коштів на відрядження, стан розрахунків з підзвітними особами,
своєчасність повернення в касу невикористаних сум, обґрунтування
та достовірність операцій зі списання коштів з розрахункового
рахунку, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.
 
   5. Перевірка планування та виконання кошторису:
   доходи - обгрунтованість планових показників і виконання
дохідної частини кошторису, правильність ведення бухгалтерського
обліку отриманих доходів;
   витрати - дотримання кошторисних лімітів,  підстави  для
нарахування  заробітної  плати,  правильність  виплат штатним
працівникам та за трудовими угодами, ведення бухгалтерського
обліку витрат і відображення у звітності про виконання кошторису.
 
   6. Перевірка  правильності,  повноти  і  своєчасності
відображення операцій придбання, обліку та вибуття  основних
засобів, та інших матеріальних цінностей.
 
 Начальник відділу фінансових
 ревізій та забезпечення заходів
 по боротьбі з корупцією               Г.Ю.Перченко
 
 
                   Додаток 2
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   12.02.2009 N 108
 
 
               ПРОГРАМА
            тематичної перевірки
         Полтавського обласного сектору
            з питань банкрутства
 
 
   Програма розроблена  з  метою  забезпечення  проведення
тематичної перевірки Полтавського обласного сектору з питань
банкрутства у відповідності з наказом Міністерства від 31.12.2008
N 931 "Про затвердження плану контрольних заходів".
 
   Мета перевірки:  стан  усунення  недоліків  та порушень,
виявлених під час проведення комплексної ревізії Полтавського
обласного сектору з питань банкрутства в травні - червні 2008 року
у відповідності з наказом Мінекономіки  від 26.05.2008 N 185
( v0185665-08 ).
 
   Питання перевірки:
 
   Стан приведення Положення про Полтавський обласний сектор з
питань банкрутства у відповідність з чинним законодавством.
 
   Стан виконання наказу Мінекономіки від 11.08.2008 N 330 "Про
результати комплексної ревізії Полтавського обласного сектору з
питань банкрутства".
 
 Начальник відділу фінансових
 ревізій та забезпечення заходів
 по боротьбі з корупцією               Г.Ю.Перченко








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка