Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

       ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
          ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
              IНФОРМАЦIЯ
     про схвалення рішень директорів департаментів
       Державної комісії з регулювання ринків
          фінансових послуг України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦       Зміст розпорядження         ¦  Номер   ¦
¦                         ¦розпорядження¦
¦                         ¦ Комісії від ¦
¦                         ¦29.01.2009 р.¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦       Департамент страхового нагляду           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   33   ¦
¦департаменту страхового нагляду від 26.01.2009  ¦       ¦
¦N 27-л про видачу Відкритому акціонерному     ¦       ¦
¦товариству "Страхова компанія "МIСТО"       ¦       ¦
¦(ідентифікаційний код 33295475;          ¦       ¦
¦місцезнаходження: м. Київ,            ¦       ¦
¦вул. Саксаганського, 55) безстрокової ліцензії на ¦       ¦
¦провадження страхової діяльності у формі     ¦       ¦
¦добровільного страхування, а саме такого виду:  ¦       ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).  ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   34   ¦
¦департаменту страхового нагляду від 27.01.2009  ¦       ¦
¦N 28-л про видачу Закритому акціонерному     ¦       ¦
¦товариству "Український Страховий Дім"      ¦       ¦
¦(ідентифікаційний код 32556540;          ¦       ¦
¦місцезнаходження: 01023, м. Київ,         ¦       ¦
¦площа Спортивна, 3) безстрокових ліцензій     ¦       ¦
¦на провадження страхової діяльності:       ¦       ¦
¦у формі добровільного страхування,        ¦       ¦
¦а саме такого виду:                ¦       ¦
¦страхування цивільної відповідальності власників ¦       ¦
¦наземного транспорту (включаючи відповідальність ¦       ¦
¦перевізника);                   ¦       ¦
¦у формі обов'язкового страхування,        ¦       ¦
¦а саме такого виду:                ¦       ¦
¦страхування цивільної відповідальності суб'єктів ¦       ¦
¦господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно ¦       ¦
¦пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної    ¦       ¦
¦небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні    ¦       ¦
¦об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на  ¦       ¦
¦яких може призвести до аварій екологічного та   ¦       ¦
¦санітарно-епідеміологічного характеру.      ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   35   ¦
¦департаменту страхового нагляду від 27.01.2009  ¦       ¦
¦N 29-л про видачу Закритому акціонерному     ¦       ¦
¦товариству "ФIНСТРАХ" (ідентифікаційний код    ¦       ¦
¦31113488; місцезнаходження: 04053, м. Київ,    ¦       ¦
¦вул. Артема, 37/41) безстрокових ліцензій на   ¦       ¦
¦провадження страхової діяльності:         ¦       ¦
¦у формі добровільного страхування,        ¦       ¦
¦а саме таких видів:                ¦       ¦
¦страхування від нещасних випадків;        ¦       ¦
¦медичне страхування (безперервне страхування   ¦       ¦
¦здоров'я);                    ¦       ¦
¦страхування здоров'я на випадок хвороби;     ¦       ¦
¦страхування цивільної відповідальності власників ¦       ¦
¦наземного транспорту (включаючи відповідальність ¦       ¦
¦перевізника);                   ¦       ¦
¦страхування відповідальності перед третіми особами¦       ¦
¦(крім цивільної відповідальності власників    ¦       ¦
¦наземного транспорту, відповідальності власників ¦       ¦
¦повітряного транспорту, відповідальності власників¦       ¦
¦водного транспорту (включаючи відповідальність  ¦       ¦
¦перевізника));                  ¦       ¦
¦страхування фінансових ризиків;          ¦       ¦
¦страхування медичних витрат;           ¦       ¦
¦у формі обов'язкового страхування,        ¦       ¦
¦а саме таких видів:                ¦       ¦
¦страхування цивільної відповідальності суб'єктів ¦       ¦
¦господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно ¦       ¦
¦пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної    ¦       ¦
¦небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні    ¦       ¦
¦об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на  ¦       ¦
¦яких може призвести до аварій екологічного та   ¦       ¦
¦санітарно-епідеміологічного характеру;      ¦       ¦
¦особисте страхування працівників відомчої     ¦       ¦
¦(крім тих, які працюють в установах і       ¦       ¦
¦організаціях, що фінансуються з Державного бюджету¦       ¦
¦України) та сільської пожежної охорони і членів  ¦       ¦
¦добровільних пожежних дружин (команд);      ¦       ¦
¦страхування відповідальності суб'єктів перевезення¦       ¦
¦небезпечних вантажів на випадок настання     ¦       ¦
¦негативних наслідків при перевезенні небезпечних ¦       ¦
¦вантажів;                     ¦       ¦
¦особисте страхування від нещасних випадків на   ¦       ¦
¦транспорті;                    ¦       ¦
¦страхування цивільної відповідальності громадян  ¦       ¦
¦України, що мають у власності чи іншому законному ¦       ¦
¦володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна¦       ¦
¦третій особі або її майну внаслідок володіння,  ¦       ¦
¦зберігання чи використання цієї зброї.      ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   36   ¦
¦департаменту страхового нагляду від 27.01.2009  ¦       ¦
¦N 30-л про видачу Закритому акціонерному     ¦       ¦
¦товариству "Українська екологічна страхова    ¦       ¦
¦компанія" (ідентифікаційний код 30729278;     ¦       ¦
¦місцезнаходження: 04074, місто Київ,       ¦       ¦
¦вул. Резервна, 8) ліцензії строком на три роки на ¦       ¦
¦здійснення страхової діяльності у формі      ¦       ¦
¦обов'язкового страхування, а саме такого виду:  ¦       ¦
¦страхування цивільно-правової відповідальності  ¦       ¦
¦власників наземних транспортних засобів.     ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   37   ¦
¦департаменту страхового нагляду від 27.01.2009  ¦       ¦
¦N 31-л про видачу ЗАКРИТОМУ АКЦIОНЕРНОМУ     ¦       ¦
¦ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ"¦       ¦
¦(ідентифікаційний код 30930046; місто Київ,    ¦       ¦
¦вулиця Мельникова, 12) ліцензії строком на три  ¦       ¦
¦роки на здійснення страхової діяльності у формі  ¦       ¦
¦обов'язкового страхування, а саме такого виду:  ¦       ¦
¦страхування цивільно-правової відповідальності  ¦       ¦
¦власників наземних транспортних засобів.     ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   38   ¦
¦департаменту страхового нагляду від 27.01.2009  ¦       ¦
¦N 32-л про видачу Відкритому акціонерному     ¦       ¦
¦товариству "Страхова компанія "ГУТА - Україна"  ¦       ¦
¦(ідентифікаційний код 22236186; місцезнаходження: ¦       ¦
¦м. Київ, вул. Саксаганського, 12) безстрокової  ¦       ¦
¦ліцензії на провадження страхової діяльності у  ¦       ¦
¦формі добровільного страхування,         ¦       ¦
¦а саме такого виду:                ¦       ¦
¦страхування залізничного транспорту.       ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   39   ¦
¦департаменту страхового нагляду від 27.01.2009  ¦       ¦
¦N 33-л про видачу Відкритому акціонерному     ¦       ¦
¦товариству "Страхова компанія "ГУТА - Україна"  ¦       ¦
¦(ідентифікаційний код 22236186; місцезнаходження: ¦       ¦
¦м. Київ, вул. Саксаганського, 12) безстрокової  ¦       ¦
¦ліцензії на провадження страхової діяльності у  ¦       ¦
¦формі добровільного страхування,         ¦       ¦
¦а саме такого виду:                ¦       ¦
¦страхування відповідальності власників повітряного¦       ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність      ¦       ¦
¦перевізника).                   ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   40   ¦
¦департаменту страхового нагляду від 27.01.2009  ¦       ¦
¦N 34-л про видачу Відкритому акціонерному     ¦       ¦
¦товариству "Страхова компанія "ГУТА - Україна"  ¦       ¦
¦(ідентифікаційний код 22236186; місцезнаходження: ¦       ¦
¦м. Київ, вул. Саксаганського, 12) безстрокової  ¦       ¦
¦ліцензії на провадження страхової діяльності у  ¦       ¦
¦формі добровільного страхування,         ¦       ¦
¦а саме такого виду:                ¦       ¦
¦страхування відповідальності власників водного  ¦       ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність      ¦       ¦
¦перевізника).                   ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Департамент нагляду за кредитними установами     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   41   ¦
¦департаменту нагляду за кредитними установами   ¦       ¦
¦від 27.01.2009 N 41 щодо внесення до Державного  ¦       ¦
¦реєстру фінансових установ інформації про набуття ¦       ¦
¦статусу фінансової установи кредитною спілкою   ¦       ¦
¦"Магірус" (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 15-а,¦       ¦
¦код за ЄДРПОУ 36048204).             ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   42   ¦
¦департаменту нагляду за кредитними установами   ¦       ¦
¦від 21.01.2009 N 10 щодо виключення інформації  ¦       ¦
¦про кредитну спілку "Фенікс-Кредит"        ¦       ¦
¦(83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 7, код за  ¦       ¦
¦ЄДРПОУ 23778660) з Державного реєстру фінансових ¦       ¦
¦установ та анулювати свідоцтво про реєстрацію   ¦       ¦
¦фінансової установи від 13.05.2004 КС N 172 у   ¦       ¦
¦зв'язку з припиненням юридичної особи.      ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   43   ¦
¦департаменту нагляду за кредитними установами   ¦       ¦
¦від 27.01.2009 N 40-Л про видачу ліцензії на   ¦       ¦
¦провадження діяльності по залученню внесків    ¦       ¦
¦(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні  ¦       ¦
¦рахунки кредитній спілці "Верховина"       ¦       ¦
¦(89100, Закарпатська обл., Воловецький р-н,    ¦       ¦
¦смт Воловець, вул. Пушкіна, 3, код за ЄДРПОУ   ¦       ¦
¦25439688) строком на три роки.          ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   44   ¦
¦департаменту нагляду за кредитними установами   ¦       ¦
¦від 27.01.2009 N 42-Л про видачу ліцензії на   ¦       ¦
¦провадження діяльності по залученню внесків    ¦       ¦
¦(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні  ¦       ¦
¦рахунки кредитній спілці "Всеукраїнський     ¦       ¦
¦бізнес-центр" (04050, м. Київ, вул. Мельникова,  ¦       ¦
¦буд. 12, код за ЄДРПОУ 33293216) строком     ¦       ¦
¦на три роки.                   ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   45   ¦
¦департаменту нагляду за кредитними установами   ¦       ¦
¦від 21.01.2009 N 26-Л про тимчасове зупинення   ¦       ¦
¦дії ліцензії на провадження діяльності по     ¦       ¦
¦залученню внесків (вкладів) членів кредитної   ¦       ¦
¦спілки на депозитні рахунки кредитній спілці   ¦       ¦
¦"Спілка пенсіонерів України" (код за ЄДРПОУ    ¦       ¦
¦33976607, місцезнаходження: Одеська обл.,     ¦       ¦
¦Комінтернівський р-н, с. Крижанівка,       ¦       ¦
¦Дніпропетровська дорога, б. 99-б) у зв'язку з   ¦       ¦
¦невиконанням кредитною спілкою вимог       ¦       ¦
¦Ліцензійних умов провадження діяльності      ¦       ¦
¦кредитних спілок з надання фінансових послуг,   ¦       ¦
¦затверджених розпорядженням Держфінпослуг     ¦       ¦
¦від 02.12.2003 N 146 ( z1225-03 ), зареєстрованим ¦       ¦
¦в Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за   ¦       ¦
¦N 1225/8546 (далі - Ліцензійні умови), повторним ¦       ¦
¦порушенням ліцензіатом протягом року вимог    ¦       ¦
¦Ліцензійних умов, за яке було застосовано     ¦       ¦
¦відповідні заходи впливу, та неусуненням     ¦       ¦
¦порушень, що стали підставою для попереднього   ¦       ¦
¦застосування заходу впливу.            ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   46   ¦
¦департаменту нагляду за кредитними установами   ¦       ¦
¦від 27.01.2009 N 43-Л про тимчасове зупинення   ¦       ¦
¦дії ліцензії на провадження діяльності по     ¦       ¦
¦залученню внесків (вкладів) членів кредитної   ¦       ¦
¦спілки на депозитні рахунки кредитній спілці   ¦       ¦
¦"Універсальна" (код за ЄДРПОУ 34801703,      ¦       ¦
¦місцезнаходження: 65045, Одеська обл., м. Одеса, ¦       ¦
¦вул. Жуковського, 38, оф. 10) у зв'язку з     ¦       ¦
¦неусуненням порушень, що стали підставою для   ¦       ¦
¦попереднього застосування заходів впливу.     ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Департамент нагляду за фінансовими компаніями     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   47   ¦
¦департаменту нагляду за фінансовими компаніями  ¦       ¦
¦від 26.01.2009 N 2908 щодо внесення до Державного ¦       ¦
¦реєстру фінансових установ інформації про     ¦       ¦
¦фінансову компанію Товариство з обмеженою     ¦       ¦
¦відповідальністю "ФАКТОРИНГ ФIНАНС"        ¦       ¦
¦(місцезнаходження: 01033, м. Київ,        ¦       ¦
¦вулиця Саксаганського, будинок 120, 1-й поверх,  ¦       ¦
¦група нежитл. прим., N 2; код за ЄДРПОУ 36125262) ¦       ¦
¦як таку, що може надавати фінансову послугу з   ¦       ¦
¦факторингу.                    ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   48   ¦
¦департаменту нагляду за фінансовими компаніями  ¦       ¦
¦від 20.01.2009 N 2899-Л про анулювання ліцензії  ¦       ¦
¦на провадження діяльності із залучення коштів   ¦       ¦
¦установників управління майном для фінансування  ¦       ¦
¦об'єктів будівництва та/або здійснення операцій  ¦       ¦
¦з нерухомістю фінансовій компанії Товариству з  ¦       ¦
¦обмеженою відповідальністю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ  ¦       ¦
¦"ЕН ДЖI АЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: м. Київ,¦       ¦
¦вул. К.Білокур, будинок 1, літера А, офіс 23;   ¦       ¦
¦код за ЄДРПОУ: 35760333) за заявою ліцензіата   ¦       ¦
¦у зв'язку з припиненням надання фінансових послуг.¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   49   ¦
¦департаменту нагляду за фінансовими компаніями  ¦       ¦
¦від 20.01.2009 N 2900 про виключення інформації  ¦       ¦
¦про фінансову компанію Товариство з обмеженою   ¦       ¦
¦відповідальністю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ       ¦       ¦
¦"ЕН ДЖI АЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: м. Київ,¦       ¦
¦вул. К.Білокур, будинок 1, літера А, офіс 23;   ¦       ¦
¦код за ЄДРПОУ: 35760333; реєстраційний номер:   ¦       ¦
¦13102201, свідоцтво від 05.06.2008 серія ФК N 204)¦       ¦
¦з Державного реєстру фінансових установ та    ¦       ¦
¦анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової   ¦       ¦
¦установи та додаток до нього за заявою фінансової ¦       ¦
¦компанії у зв'язку з припиненням надання     ¦       ¦
¦фінансових послуг.                ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦   Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   50   ¦
¦департаменту нагляду за недержавними       ¦       ¦
¦пенсійними фондами від 19 січня 2009 року N 5   ¦       ¦
¦про видачу ліцензії на провадження діяльності   ¦       ¦
¦з адміністрування недержавних пенсійних фондів  ¦       ¦
¦Товариству з обмеженою відповідальністю      ¦       ¦
¦"Компанія з управління активами "Альфа-Фінанс"  ¦       ¦
¦(01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26; код  ¦       ¦
¦за ЄДРПОУ 33743206).               ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових¦
¦               послуг               ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   51   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 4 про  ¦       ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, які можуть     ¦       ¦
¦проводити аудиторські перевірки фінансових    ¦       ¦
¦установ, аудитора Подєйко Оксани Євгеніївни.   ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   52   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 5 про  ¦       ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, які можуть     ¦       ¦
¦проводити аудиторські перевірки фінансових    ¦       ¦
¦установ, аудитора Чуєнкова Андрія Євгеновича.   ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   53   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 6 про  ¦       ¦
¦продовження строку дії свідоцтва про внесення до ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити      ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ, виданого¦       ¦
¦аудитору Бернатович Тетяні Олександрівні.     ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   54   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 7 про  ¦       ¦
¦продовження строку дії свідоцтва про внесення до ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити      ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,     ¦       ¦
¦виданого аудитору Василевич Людмилі Леонідівні.  ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   55   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 8 про  ¦       ¦
¦продовження строку дії свідоцтва про внесення до ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити      ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,     ¦       ¦
¦виданого аудитору Окольнич Аллі Борисівні.    ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   56   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 9 про  ¦       ¦
¦продовження строку дії свідоцтва про внесення до ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити      ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,     ¦       ¦
¦виданого аудитору Олешкевич Ользі Володимирівні. ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   57   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 10 про ¦       ¦
¦продовження строку дії свідоцтва про внесення до ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити      ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,     ¦       ¦
¦виданого аудитору Пилипенку Валентину       ¦       ¦
¦Володимировичу.                  ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   58   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 11 про ¦       ¦
¦продовження строку дії свідоцтва про внесення до ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити      ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,     ¦       ¦
¦виданого аудитору Проскуріній Нелі Миколаївні.  ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   59   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 12 про ¦       ¦
¦продовження строку дії свідоцтва про внесення до ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити      ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ, виданого¦       ¦
¦аудитору Сіренко Ларисі Володимирівні.      ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   60   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 13 про ¦       ¦
¦продовження строку дії свідоцтва про внесення до ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити      ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ, виданого¦       ¦
¦аудитору Трегуб Ользі Олександрівні.       ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   61   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 14 про ¦       ¦
¦продовження строку дії свідоцтва про внесення до ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити      ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ, виданого¦       ¦
¦аудитору Царенку Миколі Олексійовичу.       ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   62   ¦
¦департаменту державного регулювання та розвитку  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг від 24.01.2009 N 15 про ¦       ¦
¦продовження строку дії свідоцтва про внесення до ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити      ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ, виданого¦       ¦
¦аудитору Черноволу Василю Анатолійовичу.     ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 29 січня 2009 p. N 457
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.3047
EUR29.38498
RUB0.40836
PLN6.82768
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка