Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про міліцію

Страница 2


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

міліції. ( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, N 1181-IV ( 1181-15 )
від 18.09.2003 )
   Ці ж права, обов'язки, відповідальність та гарантії правового
і соціального захисту поширюються також на працівників органів
внутрішніх справ, які добровільно виконують завдання по охороні
громадського  порядку,  громадської безпеки або до службових
обов'язків яких входить виконання зазначених завдань.
 
 
             Р о з д і л II
 
           ОБОВ'ЯЗКИ I ПРАВА МIЛIЦIЇ
 
   Стаття 10. Основні обов'язки міліції
 
   Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана:
   1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;
   2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини,
вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних
заходів, передбачених чинним законодавством;
   3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та
адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;
   4) здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною
формою,   провадити   дізнання   у   межах,   визначених
кримінально-процесуальним законодавством; ( Пункт 4 статті 10 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 )
   5) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати
провадження у справах про них;
   6) виявляти причини й умови,  що  сприяють  вчиненню
правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх
усунення; брати участь у правовому вихованні населення;
   7) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до
вчинення злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами,
щодо яких його встановлено, а також контроль за засудженими до
кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
   8) виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання
та адміністративні стягнення;
   9) розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання,
слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання,
пропали безвісти, та інших осіб у  випадках,  передбачених
законодавством;
   10) проводити криміналістичні дослідження за матеріалами
оперативно-розшукової діяльності, забезпечувати у встановленому
порядку участь спеціалістів криміналістичної служби у слідчих
діях;
   11) виконувати прийняті в установленому законом порядку і в
межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду;
   12) забезпечувати в межах своєї  компетенції  безпеку
дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій
сфері, здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) і облік
транспортних  засобів  та  систематизацію  відомостей про їх
власників, проводити державний технічний огляд зареєстрованих
транспортних  засобів,  приймати  іспити  на право керування
транспортними засобами і видавати відповідні документи; запобігати
забрудненню  повітря,  водойм  транспортними  засобами  та
сільськогосподарською технікою; здійснювати контроль за утриманням
у належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів;
{ Пункт 12 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }
   13) давати відповідно до законодавства дозвіл на придбання,
зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових
речовин та матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання
і використання яких встановлено спеціальні правила, а також на
відкриття об'єктів, де вони  використовуються,  контролювати
додержання зазначених правил та функціонування цих об'єктів;
   14) контролювати додержання громадянами та службовими особами
встановлених законодавством правил паспортної системи, в'їзду,
виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її
територію іноземних громадян та осіб без громадянства;
   15) повідомляти відповідним державним органам і громадським
об'єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші
надзвичайні події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх
наслідків, врятування людей і подання їм допомоги, охорони майна,
що залишилось без нагляду;
   16) брати участь у проведенні карантинних заходів під час
епідемій та епізоотій;
   17) сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму
воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної
ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в
окремій місцевості; ( Пункт 17 частини першої статті 10 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3033-III ( 3033-14 ) від
07.02.2002 )
   18) охороняти на договірних засадах  майно  громадян,
колективне і державне майно, а також майно іноземних держав,
міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб та громадян,
осіб без громадянства;
   19) забезпечувати збереження  знайдених,  вилучених  у
затриманих і заарештованих осіб і зданих у міліцію документів,
речей, цінностей та іншого майна, вживати заходів до повернення
їх  законним  власникам. Міліція несе  відповідальність  за
збереження зданих цінностей і майна;
   20) охороняти, конвоювати та тримати затриманих і взятих під
варту осіб;
   21) у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам
охорони здоров'я про  осіб,  які  становлять  групу  ризику
захворювання на СНIД, і здійснювати за поданням закладу охорони
здоров'я з санкції прокурора привід цих осіб, а також інфікованих
вірусом імунодефіциту людини, хворих на венеричні захворювання,
хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять наркотичні засоби
шляхом ін'єкцій, для обов'язкового  обстеження і  лікування;
( Пункт 21 статті 10 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92 )
   21-1) здійснювати за рішенням суду привід осіб, хворих на
заразні  форми туберкульозу, до протитуберкульозного закладу;
{ Частину першу статті 10 доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом
N 3537-IV ( 3537-15 ) від 15.03.2006 }
   22) здійснювати привід до відповідних державних органів або
установ згідно з чинним законодавством та з санкції прокурора
громадян, які ухиляються від призову на військову службу;
   23) подавати у межах наданих прав  допомогу  народним
депутатам, представникам державних органів і громадських об'єднань
у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або
загрожує небезпека з боку правопорушників;
   24) подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому
числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і
нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для
життя і здоров'я стані, а також неповнолітнім, які залишились без
опікування;
   25) забезпечувати у порядку, встановленому законодавством
України, безпеку осіб, взятих під захист, у разі надходження від
них заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи
отримання оперативної та іншої інформації про загрозу їх життю,
здоров'ю, житлу чи майну; ( Пункт 25 статті 10 в редакції Закону
N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
   26) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання та
контроль рішень сільських, селищних, міських рад із питань охорони
громадського  порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх
умовах, додержання тиші в громадських місцях тощо, а також
контролювати утримання в належній чистоті територій дворів і
прибудинкових територій у містах та інших населених пунктах;
( Пункт 26 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, в редакції
Закону N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004 )
   27) забезпечувати громадський порядок під час проведення
масових заходів комерційного характеру на кошти організацій або
осіб, які їх проводять;
   28) забезпечувати згідно із законом підтримання порядку в
суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону
приміщень суду, виконання функції щодо державного захисту суддів,
працівників  суду,  забезпечення  безпеки  учасників судового
процесу; ( Частину першу статті 10 доповнено пунктом 28 згідно із
Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
   29) забезпечувати затриманим або заарештованим (взятим під
варту) особам право на юридичний захист у порядку, передбаченому
цим Законом та іншими нормативно-правовими актами; ( Частину першу
статті 10 доповнено пунктом 29 згідно із Законом N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
   30) надавати допомогу державному виконавцю при проведенні
виконавчих дій у випадках, передбачених законом. { Частину першу
статті 10 доповнено пунктом 30 згідно із Законом N 540-VI
( 540-17 ) від 18.09.2008 }
   Працівник міліції на території України незалежно від посади,
яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до
нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про
події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі
безпосереднього виявлення таких зобов'язаний вжити заходів до
попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання
допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання
осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити
про це в найближчий підрозділ міліції. ( Статтю 10 доповнено
частиною другою згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 )
 
   Стаття 11. Права міліції
 
   Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається
право:
   1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують
громадський порядок, припинення правопорушень та  дій,  що
перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці
усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні
порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати
передбачені цим Законом заходи примусу;
   2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень
документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи,
необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і
контроль за виконанням яких покладено на міліцію;
   3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини
та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в
разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати
їх приводу у встановленому законом порядку;
   4) виявляти і вести  облік  осіб,  які  підлягають
профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановлених
законодавством, виносити  їм  офіційне  застереження  про
неприпустимість протиправної поведінки;
   5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього
приміщеннях:
   осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які
переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які
ухиляються від виконання кримінального покарання, - на строки і в
порядку, передбачені законом;
   осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту,
- на строк, встановлений судом, але не більше десяти діб; ( Абзац
третій пункту 5 частини першої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
   осіб, які вчинили адміністративні  правопорушення,  для
складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання
не можуть бути вирішені на місці, - на строк до трьох годин, а у
необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин
правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово
прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання;
   неповнолітніх віком до 16 років, які  залишилися  без
опікування, - на строк до передачі законним представникам або до
влаштування у встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили
суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає
кримінальна відповідальність, - до  передачі  їх  законним
представникам або направлення у приймальники-розподільники для
дітей, але не більш як на 8 годин; { Абзац п'ятий пункту 5 частини
першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V
( 609-16 ) від 07.02.2007 }
   осіб, які виявили непокору законній вимозі  працівника
міліції, - до розгляду справи судом, але не більше ніж на 24
години; ( Абзац шостий пункту 5 статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2484-12 від 19.06.92, N 762-IV ( 762-15 ) від
15.05.2003, N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
   осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп'яніння,
якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або
якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли
завдати шкоди оточуючим або собі, - до передачі їх в спеціальні
медичні заклади або для доставки до місця проживання, а при
відсутності таких - до їх витвереження;
   осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, - на строк до
30 діб з санкції прокурора;
   осіб, які ухиляються від виконання постанови суду  про
направлення на примусове лікування від хронічного алкоголізму або
наркоманії, - на строк до 3 діб;
   військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під
ознаки злочину або адміністративного правопорушення, - до передачі
їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України або військового командування; ( Абзац десятий пункту
5 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 743-IV
( 743-15 ) від 15.05.2003 )
   осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і
створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих,
- до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на 24
години;
   6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті,
речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати
документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або
використані на шкоду їх здоров'ю;
   7) складати протоколи про адміністративні правопорушення,
провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей  і
документів, застосовувати інші передбачені  законом  заходи
забезпечення провадження  у  справах  про  адміністративні
правопорушення;
   8)  у  випадках,  передбачених  Кодексом  України  про
адміністративні  правопорушення,  накладати  адміністративні
стягнення або  передавати  матеріали  про  адміністративні
правопорушення на розгляд інших державних органів, товариських
судів, громадських об'єднань або трудових колективів;
   9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням
слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити
та інші слідчі дії відповідно до  кримінально-процесуального
законодавства;
   10) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених
законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-,
кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов з
метою розкриття злочинів;
   11) проводити  фотографування,  звукозапис,  кіно-  і
відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у
вчиненні злочину або за бродяжництво,  взяті  під  варту,
звинувачуються у вчиненні злочину, а також осіб,  підданих
адміністративному арешту;
   12) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний
засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень;
   13)  вести  профілактичний  облік   правопорушників,
криміналістичний та оперативний облік в обсязі, структурі й
порядку, що визначаються завданнями, покладеними на міліцію цим
Законом;
   14) проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів
цивільних  повітряних,  морських  і  річкових суден, засобів
залізничного  та  автомобільного  транспорту згідно з чинним
законодавством; ( Пункт 14 статті 11 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2484-12 від 19.06.92 )
   15) входити безперешкодно у будь-який час доби:
   а) на територію і в приміщення підприємств, установ і
організацій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою
припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні
злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;
   б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у
разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує
життю мешканців, а також при стихійному лихові  та  інших
надзвичайних обставинах;
   в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під
адміністративним  наглядом,  з  метою  перевірки  виконання
встановлених судом обмежень. ( Підпункт "в" пункту 15 частини
першої статті 11 в редакції Закону N 2537-III ( 2537-14 ) від
21.06.2001 )
   У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити
заходів до їх подолання, передбачених цим Законом;
   16) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших
приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в
приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про
це адміністрації з метою  забезпечення  безпеки  громадян,
громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання
осіб, які його вчинили;
   17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств,
установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань
громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що
становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах
про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від
банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у
порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ); ( Пункт 17 статті 11 в
редакції Закону N 2932-12 від 26.01.93, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 ) 
   18) повідомляти з метою профілактичного впливу державним
органам, громадським об'єднанням,  трудовим  колективам  і
громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею
адміністративного правопорушення;
   19) вносити відповідним державним органам,  громадським
об'єднанням або службовим особам, підприємствам,  установам,
організаціям обов'язкові до розгляду подання про необхідність
усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
   20) відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або
забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти
з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки,
охорони життя і здоров'я людей;
   21) обмежувати або забороняти у  випадках  затримання
злочинців, при аваріях, інших надзвичайних  обставинах,  що
загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на
окремих  ділянках  вулиць  і  автомобільних  доріг; зупиняти
транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху,
наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту
або забруднення ним навколишнього середовища, а також  при
наявності даних про те, що він використовується з протиправною
метою; оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв документи
на право користування й керування ними, дорожні  листи  і
відповідність  вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним
документам,  наявність  поліса  обов'язкового  страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а у випадках,
передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний
засіб; { Абзац перший пункту 21 частини першої статті 11 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 1961-IV ( 1961-15 ) від
01.07.2004, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }
   організовувати при необхідності медичний огляд  водіїв,
затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами
осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають
документів на право керування або користування транспортними
засобами,  тимчасово вилучати посвідчення водія транспортного
засобу, талон про проходження державного технічного огляду та
ліцензійну картку на транспортний засіб; { Абзац другий пункту 21
частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }
   використовувати  передбачені  нормативно-правовими  актами
технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження,
для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху
( 1306-2001-п ), а у випадках, передбачених законом, тимчасово
затримувати і доставляти на спеціальні майданчики чи стоянки для
зберігання транспортні засоби, експлуатація яких не допускається
або забороняється законом; { Абзац третій пункту 21 частини першої
статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }
   відвідувати підприємства, установи й  організації  для
виконання контрольних і профілактичних функцій щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху;
   вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень
правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць і
залізничних переїздів, у встановленому порядку видавати приписи на
усунення виявлених порушень, обмежувати або забороняти проведення
ремонтно-будівельних  робіт  та  здійснення інших заходів на
автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при
цьому не додержуються вимоги щодо забезпечення громадської безпеки
і безпеки дорожнього руху та його учасників; { Абзац п'ятий пункту
21 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }
   22) анулювати виданий підприємству, установі й організації
дозвіл на придбання, зберігання і використання зброї, боєприпасів,
вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин при
невиконанні встановлених правил користування і поводження з ними
або при недоцільності їх дальшого зберігання, вилучати  при
необхідності зазначені предмети, опечатувати склади, бази  й
сховища, закривати стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні та
піротехнічні підприємства, магазини, що торгують  зброєю  і
боєприпасами, до усунення порушень відповідних правил;
   анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та
боєприпасів, видані громадянам, які зловживають спиртними напоями,
вживають наркотичні засоби без  призначення  лікаря,  інші
одурманюючі засоби, хворіють на психічні захворювання, та в інших
випадках, передбачених законодавством;
   оглядати з участю адміністрації  підприємств,  установ,
організацій приміщення, де знаходяться  зброя,  боєприпаси,
вибухові, наркотичні та сильнодіючі  хімічні,  отруйні  та
радіоактивні речовини і матеріали, з метою перевірки додержання
правил поводження з ними;
   оглядати зброю та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а
також місця їх зберігання;
   23) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі,
заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками
підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати
їх за призначенням у встановленому порядку;
   24)  вимагати  від  керівників  підприємств,  установ і
організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка
додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити
перевірки по фактах  порушення  законодавства,  контроль  за
додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати
проведення  інвентаризацій  і  ревізій  відповідних  сфер
фінансово-господарської діяльності.
   Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки
суб'єктів господарської діяльності за умови наявності направлення
на  перевірку,  яке  складається  за  формою,  встановленою
Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку
зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета,
вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади,
звання  та  прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які
проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за
умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого
печаткою органу міліції;
   за рішенням суду в присутності  понятих  та  керівників
підприємств,  установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких
проводиться  перевірка,  витребувати  і  вилучати  оригінали
документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і
продукції, а до ухвалення такого рішення суду - в присутності
понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних
осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що
свідчать  про правопорушення, за рахунок відповідного органу
міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких
проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії,
опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з
моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі;
( Пункт 24 частини першої статті 11 в редакції Закону N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
   25) користуватися безплатно всіма  видами  громадського
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім
таксі), а також попутним транспортом. Працівники підрозділів
міліції на транспорті у межах обслуговуваних дільниць, крім цього,
мають право на безплатний проїзд у поїздах, на річкових і морських
суднах. Під час службових відряджень працівники міліції мають
право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і
розміщення в готелях при пред'явленні службового посвідчення і
посвідчення про відрядження. В разі невідкладних службових поїздок
вони забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності
місць;

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка