Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ветеринарну медицину

Страница 12        контролю, чи провадиться діяльність, контроль
        за якою покладено законом на митні органи
 
   Усі товари, що надходять до територій та приміщень складів
тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних
митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де
знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що
підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль
за якою покладено законом на митні органи, також підлягають
обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю.
 
   Стаття 94. Документи, якими супроводжуються вантажі товарів,
        що вивозяться з території України
 
   Вантажі з товарами, що вивозяться з території  України,
повинні:
 
   1) супроводжуватися  оригіналами  міжнародних ветеринарних
сертифікатів, підписаних та  виданих  державним  прикордонним
інспектором ветеринарної медицини, що засвідчують відсутність
клінічних ознак хвороби тварин, та містити інші  декларації
відповідно до вимог МЕБ та країни призначення;
 
   2) якщо це вимагається країною призначення - супроводжуватися
документами або мати маркування, що дозволяє визначити потужність
(об'єкт), з якої походять товари.
 
   Стаття 95. Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів на
        вантажі товарів, що вивозяться з території України
 
   1. Сертифікат на експортні вантажі з товарами, які повинні
супроводжуватись   оригіналами   міжнародних   ветеринарних
сертифікатів, що засвідчують відповідність вантажу вимогам у
країні призначення, видається не раніше ніж за 72 години до
завантаження на експортний засіб транспортування.
 
   2. Відповідність умовам сертифікації  країни  призначення
визначається на підставі ветеринарного свідоцтва, виданого до
завантаження і транспортування вантажу територією України, якщо
умови ветеринарного свідоцтва є однаковими з умовами країни
походження, а в разі вивезення з території України тварин - дата
на зазначеному ветеринарному свідоцтві має бути такою, що не
перевищує 72 години до остаточного завантаження на експортний
транспортний засіб.
 
   Якщо ветеринарне свідоцтво не видано до завантаження та
транспортування вантажу по території України або інформація, що
міститься у ветеринарному свідоцтві, не відповідає вимогам до
такої інформації країни призначення, перевірку виконання вимог
країни  призначення здійснює державний прикордонний інспектор
ветеринарної медицини.
 
   У разі закінчення строку дії ветеринарного свідоцтва повторна
сертифікація свідоцтва здійснюється згідно з вимогами країни
призначення.
 
   3. Якщо вантаж відповідає  вимогам  країни  призначення,
державний прикордонний інспектор ветеринарної медицини підписує і
видає міжнародний ветеринарний сертифікат відповідно до вимог
країни призначення.
 
   4. Якщо будь-який вантаж визнається таким, що не відповідає
вимогам країни призначення, міжнародний ветеринарний сертифікат на
нього  не  видається та вивезення його за межі України не
дозволяється. Власник або особа, яка відповідає за вантаж, повинна
негайно  вжити  заходів,  визначених  державним  прикордонним
інспектором ветеринарної медицини у відповідному приписі.
 
   5. Міжнародний ветеринарний сертифікат має бути надрукованим,
мати серійний номер та відповідати типовій формі сертифіката,
встановленій відповідними міжнародними організаціями, або  за
змістом і формою відповідати вимогам країни призначення.
 
   Стаття 96. Заходи, що здійснюються у зв'язку із загрозою
        хвороби тварин
 
   Якщо існує високий ризик занесення збудників хвороби тварин,
що  підлягає повідомленню, на територію України з території
сусідньої країни або її передачі через експортні чи транзитні
вантажі,  Головний  державний інспектор ветеринарної медицини
України може видати розпорядження про встановлення на території,
де є така загроза:
 
   1) контролю  за  пересуванням  товарів  на  прикордонних
територіях, де є така загроза, включаючи дороги, мости та пороми;
 
   2) заборони, обмежень або режиму обов'язкового попереднього
умовного дозволу на ввезення на територію України, вивезення з
території України або транзит товарів у зв'язку з ризиком,
пов'язаним з переміщенням товарів з таких територій або через них;
 
   3) обов'язкової  дезінфекції  транспортних  засобів,  що
перетинають кордон з території, де існує загроза.
 
              Розділ XIII
        ФIНАНСУВАННЯ, МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ
              ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
   Стаття 97. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
        державної служби ветеринарної медицини
 
   1. Фінансування  та  матеріально-технічне  забезпечення
державної служби ветеринарної медицини здійснюються за рахунок
коштів  загального та спеціального фондів Державного бюджету
України.
 
   2. Внески до Міжнародного епізоотичного бюро  та  інших
міжнародних організацій з питань ветеринарної медицини, членом
яких є Україна, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету
України.
 
   Стаття 98. Фінансування протиепізоотичних заходів та
        забезпечення виконання загальнодержавних
        довгострокових програм з питань ветеринарної
        медицини
 
   Заходи щодо профілактики, локалізації, за необхідності -
ліквідації хвороб тварин, лабораторно-діагностичні та регулярні
радіологічні   дослідження   товарів,   матеріально-технічне
забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом, створення
необхідного резерву біологічних, лікувальних та дезінфекуючих
препаратів і засобів, відшкодування витрат на транспортування та
зберігання ветеринарних препаратів, інші ветеринарно-санітарні
заходи, визначені Кабінетом Міністрів України, та забезпечення
виконання загальнодержавних довгострокових програм  з  питань
ветеринарної медицини, у тому числі загальнодержавної програми
здійснення  моніторингу  залишкових  кількостей  ветеринарних
препаратів  та  забруднюючих  речовин  у тваринах, продуктах
тваринного походження і кормах, здійснюються за рахунок коштів
Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел, не
заборонених законом.
 
   Стаття 99. Оплата послуг, що надаються державною службою
        ветеринарної медицини
 
   1. Оплата проведення заходів щодо профілактики і ліквідації
хвороб тварин (крім випадків, передбачених у статті 98 цього
Закону), процедур контролю, інспектування та ухвалення, надання
інформації, лікування тварин, які страждають на хвороби та недуги,
лабораторних  досліджень,  ветеринарно-санітарної  експертизи
товарів, видача відповідних ветеринарних документів, послуг при
експортно-імпортних  операціях  та  транспортуванні територією
України об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду  здійснюється  за  рахунок  їх власників (операторів
потужностей) згідно з тарифами.
 
   2. Оплата експертизи та випробування з метою реєстрації в
Україні ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та
готових кормів здійснюється за рахунок коштів заявника згідно з
прейскурантом, затвердженим відповідно до законодавства.
 
   3. Оплата послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які
провадять ветеринарну практику, за виконання обов'язкових або
необхідних протиепізоотичних заходів згідно з переліком та у
розмірах,  що  затверджуються  Кабінетом  Міністрів  України,
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших
джерел, не заборонених законом.
 
   4. Тарифи на ветеринарні послуги затверджуються відповідно до
законодавства про ціни та ціноутворення.
 
              Розділ XIV
        ВЕТЕРИНАРНА ПРАКТИКА. ПIДГОТОВКА ТА
      СТАТУС СПЕЦIАЛIСТIВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ.
      IНФОРМАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
           ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
 
   Стаття 100. Ветеринарна практика
 
   1. Юридичні або фізичні особи (громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які проживають/перебувають на території
України)  можуть  провадити ветеринарну практику на підставі
ліцензії, що видається відповідно до закону.
 
   2. Державні  установи  ветеринарної  медицини  (лікарні,
дільниці, пункти, аптеки, склади, лабораторії тощо), за винятком
Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних
препаратів і кормових добавок, Державного науково-контрольного
інституту біотехнології та штамів мікроорганізмів, Iнституту з
лабораторної діагностики та його філіалів в Автономній Республіці
Крим, областях, а також регіональних, зональних, міжобласних
державних лабораторій ветеринарної медицини, державних лабораторій
ветеринарної медицини міст Києва та  Севастополя,  державних
лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, можуть
приватизовуватися в порядку, визначеному законом. При  цьому
приватизовані об'єкти не можуть бути перепрофільовані протягом
десяти років.
 
   3. Питання щодо підвищення кваліфікації, атестації та етики
спеціалістів  ветеринарної медицини, що провадять ветеринарну
практику, покладаються на професійну громадську  організацію,
уповноважену Департаментом.
 
   Стаття 101. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації,
         післядипломна освіта та атестація спеціалістів
         ветеринарної медицини
 
   1. Професійна підготовка спеціалістів ветеринарної медицини
проводиться лише за стаціонарною формою навчання.
 
   2. Підвищення  кваліфікації  та  післядипломна  освіта
спеціалістів ветеринарної медицини здійснюються:
 
   1) лікарів  ветеринарної  медицини, магістрів - у вищих
навчальних закладах післядипломної освіти та на  факультетах
ветеринарної медицини вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації;
 
   2) фельдшерів ветеринарної медицини - у ветеринарних  і
сільськогосподарських  технікумах,  училищах, вищих навчальних
закладах I-II, III-IV рівнів акредитації;
 
   3) кандидатів,  докторів  ветеринарної  медицини  -  на
відповідних кафедрах навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
та у відділах науково-дослідних інститутів.
 
   3. Підвищення  кваліфікації  та  післядипломна  освіта
спеціалістів ветеринарної медицини можуть проводитися також шляхом
участі в семінарах та стажування в Україні і за кордоном з
урахуванням спеціалізації.
 
   4. Підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини
проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років.
 
   5. Оплата за післядипломне навчання спеціалістів державної
ветеринарної медицини під час підвищення кваліфікації здійснюється
за рахунок роботодавця, а  спеціалістів,  які  працюють  на
підприємницьких засадах, - за їх власний рахунок.
 
   6. Спеціалісти ветеринарної медицини підлягають атестації у
порядку, встановленому законодавством. За результатами атестації
визначається відповідність працівників займаній посаді та рівень
їх кваліфікації, присвоюються категорії з визначенням відповідної
заробітної плати.
 
   7. Положення про післядипломну освіту та періодичні курси
підвищення кваліфікації спеціалістів, а також порядок атестації
спеціалістів ветеринарної медицини затверджує Департамент.
 
   Стаття 102. Заходи правового та соціального захисту,
         матеріальне та соціальне забезпечення
         спеціалістів ветеринарної медицини
 
   1. Спеціалістам  ветеринарної  медицини  надаються  у
користування або у власність земельні ділянки на  загальних
підставах відповідно до земельного законодавства України.
 
   2. Органи державного управління за сприяння місцевих органів
виконавчої влади, підприємства, установи та організації усіх форм
власності  забезпечують  створення  спеціалістам  ветеринарної
медицини належних виробничих та житлових умов, їх медичне і
транспортне обслуговування.
 
   3. Забезпечення спеціалістів ветеринарної медицини житлом
здійснюється шляхом:
 
   1) придбання та будівництва службового житла  (будинків,
квартир) за рахунок загального та спеціального фондів Державного
бюджету України та інших джерел фінансування, не заборонених
законом. Таке житло може передаватися спеціалістам ветеринарної
медицини у тимчасове або постійне користування  у  порядку,
встановленому Департаментом;
 
   2) придбання або будівництва індивідуального житла за власним
вибором у зоні обслуговування на одному із сільськогосподарських
підприємств за рахунок коштів Державного бюджету України, наданих
їм на поворотній основі як безвідсотковий довгостроковий кредит на
25 років.
 
   4. Розміри  посадових  окладів,  порядок  встановлення
кваліфікаційних  категорій  та  надбавок  за  вислугу  років
спеціалістам   державних   установ  ветеринарної  медицини
( 972-2007-п ) визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Спеціалісти  ветеринарної  медицини  мають  право  на
скорочений  робочий день і додаткову оплачувану відпустку у
випадках, встановлених законом.
 
   6. Спеціалістам ветеринарної медицини за час  роботи  в
карантинних  зонах  та  зонах спалаху хвороб, що підлягають
повідомленню, посадові оклади виплачуються в подвійному розмірі.
 
   7. Життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини за
рахунок спеціального фонду Державного бюджету України підлягають
обов'язковому страхуванню на випадок каліцтва або професійного
захворювання, одержаних при виконанні службових обов'язків, при
боротьбі із зоонозами та при безпосередніх  маніпуляціях  з
тваринами.
 
   8. У разі каліцтва або професійного захворювання спеціалістам
ветеринарної медицини виплачується одноразова грошова допомога у
розмірі від трирічної до п'ятирічної заробітної плати залежно від
ступеня втрати працездатності.
 
   9. Спеціалісти державної служби ветеринарної медицини для
виконання  службових  обов'язків  забезпечуються  спеціальними
службовими  транспортними  засобами.  У  разі  використання
спеціалістами особистого автомобільного транспорту в службових
цілях їм виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах.
 
   10. Фінансування видатків, пов'язаних  із  соціальним  і
правовим захистом спеціалістів ветеринарної медицини, здійснюється
за рахунок загального та спеціального фондів Державного бюджету
України, виділених Департаменту, в межах законодавства.
 
   11. Головні  державні  інспектори  ветеринарної  медицини
України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя,  міст,  районів,  регіональних  служб державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні
і транспорті, їх заступники, державні інспектори ветеринарної
медицини Департаменту та інші посадові особи державної служби
ветеринарної медицини мають першочергове право на одержання житла,
встановлення домашніх телефонів.
 
   12. Витрати головних державних  інспекторів  ветеринарної
медицини України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя, міст, районів, регіональних служб державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні
України та транспорті, їх заступників, державних інспекторів
ветеринарної  медицини  Департаменту та інших посадових осіб
державної  служби  ветеринарної  медицини  за  користування
пасажирським  транспортом  під  час виконання ними службових
обов'язків проводяться за рахунок  коштів,  передбачених  на
утримання державної служби ветеринарної медицини відповідно до
затверджених кошторисів. Порядок відшкодування витрат на проїзд
пасажирським транспортом визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   13. Питання соціального і правового захисту, матеріального
забезпечення  спеціалістів  ветеринарної  медицини,  які  є
військовослужбовцями або проходять службу в органах внутрішніх
справ, охорони державного кордону України, служби безпеки тощо,
регулюються відповідними нормативно-правовими актами.
 
   Стаття 103. Iнформаційне забезпечення державної служби
         ветеринарної медицини
 
   1. Iнформаційне забезпечення державної служби ветеринарної
медицини здійснюється з метою розроблення ветеринарно-санітарних
заходів, вивчення, оцінки, прогнозування ситуацій, спрямованих на
запобігання шкідливому впливу факторів на здоров'я тварин та
людей, їх усунення або зменшення, а також інформування з цих
питань органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
громадських організацій і громадян.
 
   2. Iнформаційне забезпечення державної служби ветеринарної
медицини здійснюється за допомогою системи державної, галузевої та
оперативної звітності. Характер, обсяг, порядок і строки подання
цієї інформації до державних органів та установ ветеринарної
медицини встановлюються Департаментом. Органи виконавчої влади,
органи  місцевого  самоврядування,  підприємства,  установи,
організації та громадяни зобов'язані надавати державним органам та
установам ветеринарної медицини таку інформацію безоплатно.
 
              Розділ XV
       ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ОСIБ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ
         В ГАЛУЗI ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
 
   Стаття 104. Відповідальність за правопорушення в галузі
         ветеринарної медицини
 
   1. За правопорушення в галузі ветеринарної медицини  на
фізичних,  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  - суб'єктів
підприємницької  діяльності,  чия  діяльність  пов'язана  з
вирощуванням (розведенням) тварин, виробництвом та обігом об'єктів
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, а також з
наданням послуг лабораторної діагностики та веденням ветеринарної
практики, накладається штраф відповідно до закону.
 
   2. Сплата штрафів не звільняє юридичних та фізичних осіб від
усунення  у  порядку, встановленому законодавством, допущених
порушень і відшкодування завданої ними шкоди.
 
   Стаття 105. Органи, уповноважені розглядати справи про
         правопорушення в галузі ветеринарної медицини
 
   1. Справи  про  правопорушення, передбачені цим Законом,
розглядають Департамент, його територіальні органи і регіональні
служби  не пізніш як протягом двох місяців з дня вчинення
правопорушення, а в разі тривалого правопорушення - двох місяців з
дня його виявлення.
 
   2. Накладати  штрафи  від  імені  Департаменту,  його
територіальних органів і регіональних служб мають право головні
державні інспектори ветеринарної медицини та їх заступники.
 
   3. На  вимогу спеціалістів державної служби ветеринарної
медицини виконання заходів щодо припинення порушень законодавства
з питань ветеринарної медицини в необхідних випадках здійснюється
із залученням працівників органів внутрішніх  справ,  служби
безпеки, прокуратури.
 
   Стаття 106. Рішення у справах про правопорушення в галузі
         ветеринарної медицини
 
   Рішення про накладення штрафів за правопорушення в галузі
ветеринарної медицини оформляються відповідними постановами.
 
   Стаття 107. Оскарження рішень у справах про правопорушення в
         галузі ветеринарної медицини
 
   Рішення у справах про правопорушення в галузі ветеринарної
медицини можуть бути оскаржені до суду.
 
              Розділ XVI
          МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО
 
   Стаття 108. Міжнародне співробітництво в галузі ветеринарної
         медицини
 
   Міжнародне співробітництво в галузі ветеринарної медицини
забезпечується:
 
   1) участю в роботі МЕБ та інших міжнародних організацій,
ратифікацією   міжнародних   договорів   та  гармонізацією
ветеринарно-санітарних заходів;
 
   2) гармонізацією законодавства в галузі ветеринарної медицини
з передовою міжнародною практикою, уніфікацією профілактичних та
протиепізоотичних заходів, методів діагностики хвороб тварин,
застосуванням імунобіологічних, біологічних, рослинних, хімічних,
хіміко-фармацевтичних та інших ветеринарних препаратів;
 
   3) встановленням професійних та наукових контактів, обміном
інформацією про ветеринарно-санітарний статус України.
 
   Стаття 109. Міжнародні договори
 
   Якщо чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість
якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила
міжнародного договору.
 
              Розділ XVII
            ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка