Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану заходів Мінсім'ямолодьспорту на 2009 рік щодо запобігання корупційним діянням

       МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї,
             МОЛОДI ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2008 N 5113
 
 
         Про затвердження плану заходів
         Мінсім'ямолодьспорту на 2009 рік
        щодо запобігання корупційним діянням
 
 
   З метою   запобігання   корупційним   діянням   в
Мінсім'ямолодьспорті та забезпечення ефективного виконання вимог
законів України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), "Про
державну службу" ( 3723-12 ), розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15.08.2007 N 657 ( 657-2007-р ) "Про затвердження
плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в
Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року",
інших нормативно-правових  актів  антикорупційного  спрямування
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити план заходів на 2009 рік щодо запобігання
корупційним діянням у Міністерстві України у справах сім'ї, молоді
та спорту (додається).
 
   2. Керівникам  структурних  підрозділів  Міністерства  до
30 січня  2009 року  внести  зміни  до  списку  працівників
відповідальних  за  протидію  правопорушенням  з корупційними
ознаками, затвердженого наказом  Міністерства  від  28.03.2008
N 161-к.
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   31.12.2008 N 5113
 
 
          ПЛАН ОРГАНIЗАЦIЙНИХ ЗАХОДIВ
       на 2009 рік щодо запобігання корупційним
       діянням у Міністерстві України у справах
           сім'ї, молоді та спорту
 
 
   1. Забезпечити  реалізацію Указів Президента України від
06.02.2003 N 84 ( 84/2003 ) "Про невідкладні додаткові заходи щодо
посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією" і від
09.02.2004 N 175 ( 175/2004 ) "Про систему заходів щодо усунення
причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції", інших
нормативно-правових актів антикорупційного характеру
 
                 Виконавець: контрольно-ревізійний
                 сектор
                 Термін: протягом року
 
   2. Провести аналіз положень про структурні підрозділи та
посадових інструкцій державних службовців Міністерства, визначити
ділянки, де можливі прояви корупційних діянь, і взяти їх під
особливий контроль
 
                 Виконавці: управління кадрової
                 роботи разом з керівниками
                 структурних підрозділів
                 Термін - до 1 березня
 
   3. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
27.09.99 N 1785  ( 1785-99-п )  (із змінами) подавати звіти до
Головдержслужби про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з
корупцією"
 
                 Виконавець: управління
                 кадрової роботи
                 Термін - до 1 лютого
                 та до 1 серпня
 
   4. У відповідності зі статтею 13 Закону України "Про державну
службу"  ( 3723-12 )  здійснити заходи щодо своєчасного подання
державними службовцями Міністерства декларацій про доходи та
зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї
і підготувати відповідний звіт у Головне управління державної
служби України
 
                 Виконавець: управління
                 кадрової роботи
                 Термін - до 15 квітня
 
   5. Провести  аналіз  договорів  оренди  державного майна
Міністерством та підприємствами, віднесеними до сфери управління
Мінсім'ямолодьспорту, і вжити заходів щодо приведення зазначених
договорів у відповідність до вимог чинного законодавства
 
                 Виконавці: департамент економіки
                 та фінансів,
                 контрольно-ревізійний сектор,
                 управління справами
                 Термін - до 1 травня
 
   6. Провести  аналіз  відповідності  вимогам   чинного
законодавства:
   - порядку оформлення закордонних відряджень  працівниками
Міністерства і збірними командами з видів спорту та використання
за призначенням виділених коштів
 
                 Виконавці: контрольно-ревізійний
                 сектор,
                 департамент економіки та фінансів
                 Термін - до 1 лютого
                 та до 1 серпня
 
   - порядку та термінів розгляду заяв та звернень громадян,
депутатів
 
                 Виконавець: департамент
                 організаційної роботи,
                 планування та комунікацій
                 Термін - щомісячно
 
   - порядку використання за призначенням засобів службового
зв'язку
 
                 Виконавці: департамент економіки
                 та фінансів,
                 управління справами
                 Термін - щомісячно
 
   7. З метою поглибленого вивчення працівниками Міністерства
законодавчої  бази  щодо  боротьби з корупцією організаційно
забезпечити проведення апаратного навчання з залученням фахівців
Головного управління державної служби України
 
                 Виконавець: управління кадрової
                 роботи
                 Термін - листопад
 
   8. Забезпечити   підвищення   кваліфікації  працівників
Міністерства, які займаються питаннями запобігання корупції, у
Національній академії внутрішніх справ України
 
                 Виконавець: управління кадрової
                 роботи
                 Термін - згідно з професійною
                 програмою та планом
                 Національної академії ВС
 
   9. Провести аналіз і підготувати відповідні висновки за
результатами  перевірки   фінансово-господарчої   діяльності
підприємств  та  організацій, віднесених до сфери управління
Міністерства
 
                 Виконавець: контрольно-ревізійний
                 сектор
                 Термін: за окремим планом
 
   10. Провести  комплексні  перевірки  фінансово-господарчої
діяльності регіональних структурних підрозділів і підготувати
відповідні висновки
 
                 Виконавець: контрольно-ревізійний
                 сектор
                 Термін: за окремим планом
 
   11. На основі перевірки фінансово-господарської діяльності
державних  підприємств  сфери  управління Мінсім'ямолодьспорту
підготувати висновки про наявність передумов щодо можливості
скоєння  корупційних  діянь  на  зазначених  підприємствах,
забезпечення ними режиму економічного витрачання державних коштів
та пропозиції щодо усунення виявлення недоліків з цих питань
 
                 Виконавці: контрольно-ревізійний
                 сектор
                 Термін - протягом року
 
   12. З метою сприяння більш широкому інформуванню населення
про діяльність Мінсім'ямолодьспорту  продовжити  роботу  щодо
забезпечення відкритості та прозорості в роботі Міністерства
(розміщення інформаційних матеріалів на web-сайті Міністерства, в
тому  числі рубрики "Запобігання проявам корупції", з метою
посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості
та відкритості діяльності органів виконавчої влади, проведення
прес-конференцій, "гарячих", "прямих" ліній, круглих столів за
участю керівництва Міністерства та громадськості, висвітлення у
ЗМI   діяльності   Міністерства,   публічні   обговорення
нормативно-правових актів тощо).
 
                 Виконавці: департамент
                 організаційної роботи,
                 планування та комунікацій,
                 РНМК
                 Термін - протягом року.
 
 Заступник начальника управління
 кадрової роботи - начальник
 відділу кадрів                  I.М.Шелковнікова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка