Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про заповнення заявки на одержання ліцензії на експорт товарів

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   31.12.2008 N 933
                   ( z0042-09 )
 
                   Форма
 
 
               ЗАЯВКА
         на одержання ліцензії на експорт
 
 
------------------------------------------------------------------
¦1. Замовник                           ¦
¦Код згідно з ЄДРПОУ (Номер згідно з ДРФО)            ¦
¦Номер телефону        факсу               ¦
¦Номер поточного рахунка в національній валюті,         ¦
¦найменування банку, МФО, місцезнаходження банку        ¦
¦Номер поточного рахунка в іноземній валюті,           ¦
¦найменування банку, МФО, місцезнаходження банку         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2. Виробник товару      ¦3. Покупець           ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦4. Код  ¦5. Одини-¦6. Кіль- ¦7. Вар- ¦8. Вар-  ¦9. Додаткове¦
¦товару  ¦ця виміру¦кість  ¦тість  ¦тість   ¦найменування¦
¦згідно з ¦     ¦     ¦(в тис. ¦(у валюті ¦товару   ¦
¦УКТЗЕД  ¦     ¦     ¦доларів ¦контракту)¦      ¦
¦     ¦     ¦     ¦США)   ¦     ¦      ¦
¦----------+---------+---------+---------+----------+------------¦
¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦10. Країна призначення  Код ¦13. Базисні умови поставки товару¦
¦11. Країна покупця    Код ¦14. Валюта контракту    Код  ¦
¦12. Країна походження  Код ¦15. Валюта розрахунку   Код  ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦16. Митниця       Код ¦17. Характер угоди     Код  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦18. Підстава для запиту ліцензії                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦19. П.I.Б. керівника замовника                 ¦
¦Посада                             ¦
¦М.П.*           Підпис        Дата      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦20. Особливі умови                       ¦
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * - За наявності.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   31.12.2008 N 933
                   ( z0042-09 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2009 р.
                   за N 43/16059
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
        про заповнення заявки на одержання
          ліцензії на експорт товарів
 
 
   1. Ця Iнструкція встановлює порядок заповнення суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності заявки на одержання ліцензії на
експорт товарів (далі - заявка).
 
   2. Заявка  заповнюється  суб'єктом  зовнішньоекономічної
діяльності українською мовою згідно із цією Iнструкцією.
 
   3. Назви реквізитів  та  їх  коди  повинні  відповідати
Класифікації валют та Класифікації держав світу, затвердженим
наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002
N 260  ( v0260202-02 ), Класифікатору митних органів та їх
структурних підрозділів, спеціалізованих  митних  установ  та
організацій, затвердженому наказом Державної митної служби України
від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ).
 
   4. Реквізити заявки повинні містити такі відомості:
   реквізит 1 - найменування (для юридичних осіб) або прізвище,
ім'я,  по  батькові  (для  фізичних   осіб)   суб'єкта
зовнішньоекономічної  діяльності,  який  подає  заявку,  його
місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для
фізичних осіб), номер телефону, номер факсу, ідентифікаційний код
згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер у
Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО) за його наявності (для
фізичних осіб), номер поточного рахунка в національній валюті,
найменування банку, МФО та місцезнаходження банку, номер поточного
рахунка  в  іноземній  валюті,  найменування  банку, МФО та
місцезнаходження банку;
   реквізит 2 - найменування виробника товару (для юридичних
осіб) або прізвище, ім'я, по батькові виробника товару (для
фізичних осіб), його місцезнаходження (для юридичних осіб) або
місце проживання (для фізичних осіб);
   реквізит 3 - найменування нерезидента, що є контрагентом
згідно із зовнішньоекономічним договором  (контрактом),  його
місцезнаходження (місце проживання);
   реквізит 4 - десятизначний код товару, що експортується,
згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної
діяльності (УКТЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
   реквізит 5 - одиниця виміру товару, що експортується, та її
код;
   реквізит 6 - кількість товару, що експортується, згідно з
умовами зовнішньоекономічного договору (контракту)  (додатків,
специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 5 одиницях виміру;
   реквізит 7 - вартість товару, що експортується, зазначена у
тисячах доларів США;
   реквізит 8 - вартість товару, що експортується, зазначена у
валюті контракту;
   реквізит 9 - додаткове найменування товару, що експортується;
   реквізит 10 - країна призначення товару та її код;
   реквізит 11 - країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент
згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), та її код;
   реквізит 12 - країна походження товару, що експортується, та
її код;
   реквізит 13  -  базисні  умови  поставки  товару,  що
експортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації
комерційних термінів (правила IНКОТЕРМС ( 988_007 ) у чинній
редакції);
   реквізит 14 - валюта контракту та її код;
   реквізит 15 - валюта розрахунку та її код;
   реквізит 16 - митниця, де здійснюватиметься митне оформлення
товару, код митниці згідно з Класифікатором митних органів та їх
структурних підрозділів, спеціалізованих  митних  установ  та
організацій, затвердженим наказом Державної митної служби України
від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 );
   реквізит 17 - характер угоди (розшифрування та код);
   реквізит 18  -  зовнішньоекономічний  договір  (контракт)
(додатки та специфікації до нього) із зазначенням номера та дати
укладення, номер та дата погодження відповідного уповноваженого
органу  виконавчої  влади, інші документи, на підставі яких
оформлюється ліцензія;
   реквізит 19  - прізвище, ім'я та по батькові керівника
замовника, який підписав заявку на одержання ліцензії, його посада
(для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові замовника
(для фізичних осіб), дата підпису, засвідчені печаткою  (за
наявності);
   реквізит 20 - особливі умови експорту, наприклад, кількість
товару в додаткових одиницях виміру, номер поточного рахунка в
іноземній валюті (якщо декілька валют платежу), найменування
банку, МФО та місцезнаходження банку, інвойси, інше.
 
 Заступник директора
 департаменту державного
 контролю та регулювання
 зовнішньоекономічної
 діяльності - начальник
 відділу нетарифного
 регулювання                     В.С.Богданов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка