Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про порядок укладання або переукладання контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і до Типової форми контракту з головою правління ВАТ, затв...


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1066 від 15.06.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 липня 2001 р.
                   за N 588/5779
 
   Про внесення змін до Положення про порядок укладання або
   переукладання контракту з головою правління відкритого
   акціонерного  товариства,  холдингової  компанії  та
   державної  акціонерної компанії і до Типової форми
   контракту з головою правління ВАТ, затверджених наказом
    Фонду державного майна України від 06.04.2000 N 695
 
   На підставі Законів України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про власність" ( 697-12 ), "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV ( 996-14 ),
Указів Президента України "Про зміни у структурі центральних
органів виконавчої влади" від 15.12.99 N 1573 ( 1573/99 ), "Про
внесення змін до Указу Президента України від 28 лютого 1997 року
N 187 "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету
та посилення фінансово-бюджетної  дисципліни"  від  29.03.2001
N 219/2001 ( 219/2001 ), постанов Кабінету Міністрів України "Про
затвердження  Порядку  перетворення  у  процесі  приватизації
державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою
власності у відкриті акціонерні товариства" від 11.09.96 N 1099
( 1099-96-п  )  та "Про управління державними корпоративними
правами" від 15.05.2000 N 791 ( 791-2000-п ) Н А К А З У Ю:
   1. Унести зміни та доповнення до Положення про порядок
укладання або переукладання контракту  з  головою  правління
відкритого  акціонерного  товариства, холдингової компанії та
державної акціонерної компанії, затвердженого  наказом  Фонду
державного майна України від 06.04.2000 N 695 ( z0279-00 ) та
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 16.05.2000 за
N 279/4500 (додається).
   2. Унести зміни та доповнення до Типової форми контракту з
головою правління ВАТ, затвердженої наказом Фонду державного майна
України від 06.04.2000 N 695 ( z0280-00 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16.05.2000 за N 280/4501 (додається)
( z0589-01 ).
   3. Головному управлінню з питань державної корпоративної
власності (Войцеховський Й.В.) в установленому порядку забезпечити
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Фонду Чечетова М.В.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
                        Затверджено
                      Наказ Фонду державного
                      майна України
                      15.06.2001 N 1066
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 липня 2001 р.
                   за N 588/5779
            Зміни та доповнення
   до Положення про порядок укладання або переукладання
   контракту з головою правління відкритого акціонерного
   товариства,  холдингової  компанії  та  державної
            акціонерної компанії
              ( z0279-00 )
   1. Другий абзац пункту 1.2 Положення викласти в  такій
редакції:
   "У разі передачі за рішенням Уряду від Фонду державного майна
України державних корпоративних прав іншим органам виконавчої
влади, контракт укладається органом виконавчої влади,  якому
передано в управління державні корпоративні права господарського
товариства, за погодженням з Фондом державного майна України".
   2. У пункті 1.5 Положення слова "зазначені в пункті 1.2 цього
Положення" замінити словами "зазначені в пункті  1.4  цього
Положення".
   3. Пункт 1.6 Положення викласти в такій редакції:
   "1.6. Органи виконавчої влади, які здійснюють управління
державними  корпоративними  правами,  узгоджують  з  органом
приватизації призначення або звільнення голів правлінь ВАТ, які
входять до сфери їх управління".
   4. Абзац  третій пункту 2.1 Положення викласти в такій
редакції:
   "У разі  неаргументованого  порушення  строку  погодження
контракту зазначеними органами виконавчої влади він може бути
оформлений без такого погодження".
   5. Шостий абзац пункту 2.1 Положення викласти в  такій
редакції:
   "2.2. Призначення нового голови правління відбувається у
такому порядку".
   6. Підпункт "б" пункту 2.2 Положення викласти в  такій
редакції:
   "після проведення конкурсу та визначення  переможця,  на
підставі затвердженого протоколу засідання комісії з проведення
конкурсів на заміщення вакантних посад голів правлінь  ВАТ,
укладається контракт з переможцем конкурсу".
   7. У шостому абзаці пункту 2.2 Положення слова "на протязі
місяця від затвердження наказу про підсумки конкурсу" замінити
словами "протягом місяця від затвердження протоколу засідання
комісії про підсумки конкурсу".
   8. Пункт 3.1 Положення доповнити абзацами п'ятим та шостим
такого змісту:
   "г) передачі державних корпоративних прав від центрального
органу виконавчої влади до органу приватизації корпоратизованого
ВАТ;
   ґ) рішення загальних зборів".
   9. Абзац дванадцятий пункту 3.2 Положення викласти в такій
редакції:
   "копія свідоцтва про реєстрацію емісії акцій товариства та
довідка, видана відповідним органом про розмір пакета акцій ВАТ,
який належить державі на момент укладання контракту".
   10. У першому абзаці пункту 3.3 Положення слова "відповідно
до підпунктів "б" та "в" пункту 3.1." замінити словами "відповідно
до підпунктів "б", "в", "г" та "ґ" пункту 3.1".
   У третьому абзаці пункту 3.3 Положення слова "(для підпункту
"в" пункту 3.1.)" замінити словами "(для підпунктів "в", "г" та
"ґ" пункту 3.1)".
   11. Пункт 3.5 Положення викласти в такій редакції:
   "3.5. Кожна сторінка проекту  контракту  нумерується  та
візується уповноваженою особою органу, який укладає контракт,
після чого проект контракту прошивається".
   12. Пункт 3.6 Положення доповнити абзацом такого змісту:
   "Підписаний контракт реєструється у канцелярії органу, який
укладає контракт, та засвідчується печаткою".
   13. Положення доповнити пунктом 3.8 у такій редакції:
   "3.8. При  обранні  голови  правління загальними зборами
акціонерів запис у трудовій книжці голови правління здійснюється
на підставі протоколу (виписки з протоколу) загальних зборів."
 
 Начальник Головного управління
 з питань державної корпоративної
 власності                     Й.Войцеховський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка