Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо посилення контролю за реалізацією регіональних програм реконструкції житлових будинків


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 242 від 25.10.2000
 
    Про заходи щодо посилення контролю за реалізацією
    регіональних програм реконструкції житлових будинків
 
   Для поліпшення умов проживання населення в житлових будинках
перших масових серій, що побудовані в 60 - 70 роках, і зменшення
енерговитрат на їх експлуатацію  Кабінет  Міністрів  України
постановою від 14.05.99 N 820 ( 820-99-п ) затвердив Програму
реконструкції житлових будинків перших масових серій та доручив
Держбуду разом з міністерствами, іншими центральними і місцевими
органами державної виконавчої влади забезпечити її виконання.
   На  виконання Доручення Президента України від 11.10.99
N 22309/2 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська  та  Севастопольська  міські  державні адміністрації
розробили і затвердили регіональні програми. Постійний контроль за
ходом реалізації програм покладено на Держбуд, який щорічно до 15
липня і 15 січня повинен доповідати Кабінету Міністрів України про
хід їх реалізації.
   Аналіз інформації за I півріччя ц. р., наданої з регіонів,
свідчить про незадовільні темпи розгортання робіт з реконструкції
житлових будинків. Програми не повною мірою відображають завдання
щодо вирішення питань реконструкції житла, не ув'язані з джерелами
фінансування, тощо.
   З метою посилення контролю за виконанням відповідних доручень
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо реалізації
програм реконструкції житлових будинків Н А К А З У Ю:
   1. Заступнику Голови Комітету Присяжнюку В.Ф., Управлінню
архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків
і споруд (Муляр Л.Х.) з урахуванням положень Закону України "Про
місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) взяти під постійний
контроль  хід  реалізації  регіональних програм реконструкції
житлових будинків та забезпечити підготовку відповідної інформації
Кабінету Міністрів України до 15 липня та 15 січня щорічно.
   2. Інституту  "НДіпроектреконструкція"  (Онищук Г.І.) за
участю філіалів надавати науково-технічну та методичну допомогу
місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування у доопрацюванні, за необхідності, та реалізації
регіональних  програм  реконструкції житлових будинків перших
масових серій з врахуванням конкретних місцевих умов, для чого:
   - здійснити аналіз та оцінку проведеної на місцях роботи щодо
розробки та реалізації регіональних програм;
   - визначити ефективність затверджених регіональних програм та
економічний механізм їх реалізації в  ув'язці  з  джерелами
фінансування;
   - на замовлення місцевих органів державної виконавчої влади,
інших замовників розробити експериментальні (пілотні) проекти
реконструкції житлових будинків;
   - надавати організаціям - учасникам реалізації регіональних
програм методичну допомогу в розробці та запровадженні сучасних
проектних рішень реконструкції житлових будинків;
   - підготувати  пропозиції  щодо  створення  в  інституті
Науково-технічного центру з питань реконструкції, ремонту та
експлуатації житлового фонду з регіональними центрами в філіалах.
   Про проведену роботу надавати Комітету інформацію до 1 липня
і 30 грудня щорічно.
   3. Відділу   інноваційної   політики,  нормування  та
стандартизації      (Кравченко Л.О.),      Управлінню
архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків
і споруд передбачити кошти інституту "НДіпроектреконструкція" на
розробку Першочергових заходів з реалізації Програми реконструкції
житлових будинків перших масових серій.
   4. Управлінню архітектурно-будівельних систем та інженерного
обладнання  будинків  і  споруд  разом  з   інститутом
"НДіпроектреконструкція"  щорічно в I кварталі доповідати на
засіданні Колегії про хід  реалізації  регіональних  програм
реконструкції житлових будинків.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Присяжнюка В.Ф.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 10, 2000 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка