Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку оподаткування матеріальної допомоги, що виплачується юридичною особою працюючим та непрацюючим громадянам


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 6377/6/17-0516 від 05.10.2001
 
 
 
   ДПА України  розглянула  лист щодо порядку оподаткування
матеріальної допомоги, що виплачується юридичною особою працюючим
та непрацюючим громадянам, і повідомляє.
   На сьогодні порядок оподаткування доходів громадян, а також
надання їм пільг з прибуткового податку регулюється Декретом КМУ
від 26.12.92 р. N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з
громадян" (із змінами та доповненнями), яким визначено,  що
платниками  прибуткового податку (суб'єктами оподаткування) є
громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, а
об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце
проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний  дохід  за
календарний  рік  (що  складається  з  місячних  сукупних
оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел  як  на
території України, так і за її межами, незалежно від того, за
рахунок яких коштів формується це джерело.
   Обов'язки щодо нарахування, утримання і перерахування до
бюджету прибуткового податку із заробітної плати та інших доходів
громадян цим Декретом покладені на  підприємства,  установи,
організації  та  фізичних  осіб  - суб'єктів підприємницької
діяльності, які виплачують зазначені доходи.
   Особливості оподаткування доходів громадян, одержуваних ними
протягом календарного року, викладено у відповідних розділах
Декрету ( 13-92 ) та Інструкції про прибутковий податок  з
громадян, розробленої на підставі ст.23 Декрету, затвердженої
наказом ГДПІ України від 21.04.93 р. N 12 ( z0064-93 ) і
зареєстрованої у Мін'юсті України 09.06.93 р. N 64 (з відповідними
змінами та доповненнями).
   Зокрема, доходи, одержувані громадянами протягом календарного
року не  за  місцем  основної  роботи  (служби,  навчання),
оподатковуються  у порядку, визначеному розділом III Декрету
( 13-92 ) (статті 11, 12). Згідно зі статтею 11 Декрету об'єктами
оподаткування є доходи громадян, одержувані ними від підприємств,
установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності  не за місцем основної роботи, в тому числі за
сумісництвом, за виконання разових та інших робіт, здійснюваних на
основі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового
характеру, та доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, які разом з доходами за місцем основної роботи
(служби, навчання) одержують доходи від здійснення підприємницької
діяльності.
   З доходів, одержаних громадянами не за місцем  основної
роботи, податок утримується у джерела виплати за ставкою 20
відсотків, наведеною у п.3 ст.7 Декрету ( 13-92 ), без виключення
неоподатковуваного мінімуму і надання установлених законодавством
пільг.
   Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які
одержували доходи лише за місцем основної роботи, зобов'язані у
встановлений термін подати до податкового органу за місцем свого
проживання декларацію про суму сукупного доходу, одержаного як за
основним, так і поза основним місцем роботи.
   Підприємства, установи, організації та фізичні  особи  -
суб'єкти  підприємницької  діяльності,  які провадять виплати
громадянам доходів не за місцем основної роботи, зобов'язані у
визначений законодавством термін надіслати до податкових органів
за місцем проживання громадян відомості, за встановленою ГДПІ
України формою (ф. N 2) про виплачені суми доходів і суми
утриманого з них податку. Починаючи з 01.04.2001 р. довідка за
формою N 2 подається протягом 20 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, на який
припадає виплата, тобто не пізніше 20 числа наступного місяця.
Зазначена довідка реєструється в журналі вихідної кореспонденції
підприємства і надсилається до податкового органу з повідомленням,
а її копія залишається на підприємстві (п.12 Інструкції про
прибутковий податок з громадян ( z0064-93 ).
   Органи державної податкової служби, на підставі  поданих
громадянами декларацій про сукупний річний дохід та використовуючи
відомості форми N 2, проводять обчислення сукупної річної суми
податку.  При  цьому  з оподатковуваного доходу виключається
встановлений чинним законодавством неоподатковуваний  мінімум,
надаються у відповідних випадках пільги з прибуткового податку, а
також враховується сума податку, утриманого у джерела виплати
доходу.
   Що стосується виплат матеріальної допомоги, що згідно зі ст.5
(пп."ї" п.1) вказаного Декрету ( 13-92 ) до 01.04.2000 р. суми
матеріальної допомоги як у грошовій, так і в натуральній формі,
включаючи вартість речових призів та подарунків, що надавалась
громадянам на різні соціально-побутові потреби у  межах  12
мінімальних розмірів заробітної плати на рік включно, не підлягали
обкладанню прибутковим податком з громадян.
   Зазначену пільгу  було  скасовано  Законом  України  від
02.03.2000 р. N 1523-III ( 1523-14 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих  актів  України  з питань оподаткування" (через
виключення абзацу третього пп."ї" п.1 ст.5 Декрету ( 13-92 ), тому
матеріальна допомога у грошовій і натуральній формі, що надавалась
громадянам  безпосередньо  підприємствами,  установами   і
організаціями, починаючи з 01.04.2000 р., повинна була обкладатися
прибутковим податком з громадян у загальному порядку залежно від
того, за основним чи не за основним місцем роботи громадян вона
надавалась.
   Верховна Рада України 26.04.2001 р. прийняла Закон України
N 2405-III ( 2405-14 ) "Про внесення змін до ст.5 Декрету КМУ "Про
прибутковий податок з громадян", який набрав чинності з 19.05.2001
р., з дня його опублікування в газеті "Урядовий кур'єр". Цим
Законом п.1 ст.5 Декрету ( 13-92 ) доповнено підпунктом "ч",
згідно з положеннями якого  юридичні  особи  та  громадські
організації мають право один раз на календарний рік надавати
громадянам грошову допомогу, подарунки (призи), у межах розміру
прожиткового мінімуму, встановленого законом на працездатну особу,
які не включаються до їхнього сукупного оподатковуваного доходу,
тобто не підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.
Законом України від 22.03.2001 р. N 2330-III ( 2330-14 ) "Про
затвердження  прожиткового  мінімуму  на  2001  рік"  розмір
прожиткового мінімуму на одну працездатну особу встановлено у сумі
331 грн. 05 коп. у розрахунку на місяць.
   Зазначена допомога та вартість подарунків (призів), надана
фізичній особі (далі - набувач) за місцем її основної роботи, не
включається до сукупного оподатковуваного доходу такої особи. У
випадку, якщо така допомога надана набувачу не за місцем його
основної роботи, вона також не обкладається прибутковим податком з
громадян, але лише один раз на рік у будь-якому з місяців
календарного року в  межах  розміру  прожиткового  мінімуму,
затвердженого законом у розрахунку на місяць на працездатну особу
на день її надання.
   Юридичні особи (громадські організації тощо) та фізичні особи
- суб'єкти підприємницької діяльності, які надають  допомогу
набувачу  не  за місцем його основної роботи, надсилають у
визначений законодавством строк до органу державної податкової
служби за місцем проживання такого набувача довідку за формою N 2.
   При проведенні річних перерахунків за місцем основної роботи
або органом державної податкової служби за поданою, у встановлений
законодавством строк, набувачем річною декларацією про доходи, із
сукупного річного оподатковуваного доходу виключається фактично
виплачена сума допомоги, але в межах розміру прожиткового мінімуму
в розрахунку на місяць, що діяв на кінець звітного року.
   Таким чином, починаючи  з  19.05.2001  р.  підприємства,
установи, організації (громадські організації) можуть надавати
громадянам матеріальну допомогу один раз на календарний рік у
межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на
працездатну особу, яка звільняється від обкладання прибутковим
податком як за місцем основної, так і не за місцем основної роботи
громадян.
 
 Заступник Голови                   Г.Бондаренко
 
 "Бухгалтерія", N 48/2, 29.11.2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка