Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оподаткування прибутковим податком з громадян вартості квартири, подарованої підприємством своєму працівнику


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 13172/7/17-0517 від 02.10.2001
 
 
 
   ДПА України  розглянула  лист  стосовно  оподаткування
прибутковим податком з громадян вартості квартири, подарованої
підприємством своєму працівнику, і повідомляє.
   Згідно із Декретом КМУ від 26.12.92 р. N 13-92 ( 13-92 ) "Про
прибутковий податок з громадян", із відповідними змінами  і
доповненнями,  об'єктом  оподаткування у громадян, які мають
постійне місце  проживання  в  Україні  (ст.2),  є  сукупний
оподатковуваний  дохід за календарний рік (що складається з
місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних
джерел як на території України, так і за її межами. При визначенні
сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як
в натуральній формі, так і в грошовій (національній або іноземній
валюті).
   Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами
протягом календарного року, викладено у відповідних розділах цього
Декрету, а також Інструкції про прибутковий податок з громадян,
виданої на підставі ст.23 Декрету, затвердженої наказом ГДПІ
України від 21.04.93 р. N 12 ( z0064-93 ) і зареєстрованої в
Мін'юсті України 09.06.93 р. за N 64, із відповідними змінами та
доповненнями.
   Порядок оподаткування доходів, отримуваних громадянами за
місцем основної роботи, викладено у ст.8 і 9 Декрету ( 13-92 ).
   Доходами, одержаними  за місцем основної роботи (служби,
навчання), вважаються доходи, отримані від підприємств, установ,
організацій  усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, з якими громадянин  має  трудові
відносини, за умови обов'язкового ведення в цьому місці трудової
книжки і здійснення відрахувань до фонду соціального страхування.
   До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянином
за місцем основної роботи (служби, навчання), включаються доходи
за виконання трудових обов'язків, визначених трудовим договором
(угодою), у тому числі доходи, одержані за виконання робіт за
сумісництвом, за договорами підряду, а також інші доходи, що
утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств,
установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності своїм працівникам матеріальних і соціальних благ у
грошовій і натуральній формі, крім сум виплат, що не включаються
до сукупного оподатковуваного доходу, визначених у ст.5 Декрету
( 13-92 ).
   До переліку цих виплат не відносяться передані підприємствами
у власність громадянам квартири.
   Зважаючи на  викладене,  дарування  підприємством  своєму
працівнику квартири  розцінюється  як  одержання  працівником
матеріальних  благ в натуральній формі, тому вартість такої
квартири включається до складу сукупного оподатковуваного доходу
працівника в тому місяці, в якому квартира передана йому у
власність, і оподатковується прибутковим податком за шкалою ставок
прогресивного оподаткування доходів громадян, встановленою Указом
Президента України від 21.11.95 р. N 1082/95 ( 1082/95 ) "Про
внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1994 року
N 519".
   Згідно зі змінами, внесеними Законом України від 26.04.2001
р. N 2405-III ( 2405-14 ) до ст.5 (пп."ч", п.1) Декрету КМУ "Про
прибутковий податок  з  громадян"  ( 13-92 ), перелік пільг
поповнився, і, починаючи  з  19.05.2001  р.,  до  сукупного
оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який
здійснюється оподаткування, не включаються суми допомоги, вартість
подарунків (призів), що надаватимуться один раз на календарній рік
у межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на
працездатну  особу,  за рахунок юридичних, фізичних осіб та
громадських організацій.
   Вартість одноразово   наданого   громадянину   протягом
календарного року подарунку, що перевищує розмір прожиткового
мінімуму, встановленого для  працездатних  осіб,  або  такий
подарунок, наданий громадянину більше ніж один раз на календарний
рік, включається до сукупного оподатковуваного доходу  цього
громадянина  і підлягає оподаткуванню прибутковим податком з
громадян залежно від того, надається подарунок за місцем основної
або не за місцем його основної роботи.
   Розмір прожиткового мінімуму на 2001 рік встановлено Законом
України від 22.03.2001 р. N 2330-III ( 2330-14 ) "Про затвердження
прожиткового мінімуму на 2001 рік" для працездатних осіб у розмірі
331 грн. 05 коп. на місяць.
   Отже, у разі дарування підприємством  своєму  працівнику
квартири після 19.05.2001 р., сукупний оподатковуваний доход
такого працівника (до якого включено вартість подарованої йому
квартири) може бути зменшений на розмір прожиткового мінімуму,
встановленого на місяць на працездатну особу, якщо після цього
строку ним не було використане право на пільгу, встановлену пп."ч"
ст.5 Декрету ( 13-92 ), при одержанні допомоги, подарунку (призу),
в іншому випадку.
   Питання звільнення від сплати прибуткового податку може бути
вирішене органами місцевого самоврядування, як це встановлено п.6
ст.6 Декрету про прибутковий податок з громадян ( 13-92 ), згідно
з яким вони, враховуючи матеріальний стан, мають право додатково
зменшувати сукупний оподатковуваний доход окремих громадян або
звільняти їх від сплати податку в календарному році.
 
 Заступник Голови                   Г.Бондаренко
 
 "Бухгалтерія", N 48/2, 29.11.2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка