Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію Технології митного оформлення вантажів з використанням ПП, ВТД, ВМД режиму ЕК, ТР-80, у відповідності з наказом Держмитслужби від 08.12.1998 р. N 771


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
              Н А К А З
 
 N 463 від 01.06.2001
   м.Київ
 
       Про введення в дію Технології митного
       оформлення вантажів з використанням ПП,
      ВТД, ВМД режиму ЕК, ТР-80, у відповідності
     з наказом Держмитслужби від 08.12.1998 р. N 771
 
   На виконання наказів Держмитслужби України від 08.12.1998 р.
N 771 ( z0042-99 ), від 23.03.1999 р. N 178 ( v0178342-99 ), від
23.03.1999 р. N 179  ( v0179342-99 ), 24.04.1999 р. N 240
( z0306-99 ), від 30.04.1999 р. N 253 ( v0253342-99 ), від
12.11.1999 р.  N 720 ( z0841-99 ), від 15.11.1999 р. N 721
( z0839-99 ), від 12.04.2000 р. N 206 ( z0261-00 ), від 16.05.2001
р. N 283 та листів Держмитслужби України, які доповнюють дані
накази, з метою спрощення та застосування єдиного порядку митного
оформлення і контролю за вантажами, які переміщуються через митний
кордон України з використанням ПП, ВТД, ВМД режиму ТР-80, експорт
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  "Технологію митного оформлення вантажів з
використанням ПП, ВТД, ВМД режиму ЕК, ТР-80" (додається).
   2. Начальникам  транзитно-вантажних  відділів  та відділу
контролю за доставкою вантажів Київської регіональної митниці
ознайомити підпорядкований інспекторський склад з змістом наказу
під розпис. Довести вимоги даного наказу до суб'єктів ЗЕД.
   3. Вважати таким, що втратили чинність накази Київської
регіональної  митниці від 06.04.2000 р. N 277, від 20.06.2000 р.
N 469.
   4. Реєстраційні номера, які були надані для оформлення ПП,
ВТД та форми реєстрів ВКДВ, залишаються незмінними.
   5. Начальнику  загального  відділу  довести  наказ  до
транзитно-вантажних відділів та відділу контролю за доставкою
вантажів.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
начальника Київської регіональної митниці Ольховика О.М.
   7. Загальний контроль залишаю за собою.
 
 Начальник митниці                  Симонов О.І.
                  "Затверджено"
                  наказом Київської
                  регіональної митниці
                  ________ від "1" червня 2001 р.
                  N 463 ____________________
                  "Погоджено"
                  Державна митна служба
                  України
                  "____"_________ 2001 р.
   Технологія митного оформлення вантажів з використанням
         ПП, ВТД, ВМД режиму ЕК, ТР-80
           1. Загальні положення.
   1.1. Технологія митного оформлення вантажів з використанням
ПП, ВТД, ВМД режиму ЕК, ТР-80, далі Технологія, розроблена згідно
з наказом Держмитслужби України    від   08.12.1998 р. N 771
( z0042-99 ) з метою  встановлення  надійного  контролю  за
переміщенням товарів та інших предметів між митницями України,
оперативного реагування  у  разі  виникнення  ускладнень  чи
непередбачених ситуацій під час такого переміщення, підвищення
рівня відповідальності осіб, що здійснюють перевезення вантажів, з
метою ведення статистичної обробки та аналізу інформації про
переміщувані вантажі, уніфікації порядку  митного  оформлення
вантажів,  які  переміщуються через митний кордон України з
використанням ПП, ВТД, ВМД режиму ЕК, ТР-80.
   1.2. Дія Технології поширюється на товари та інші предмети,
які перебувають під митним контролем та  переміщуються  між
митницями територією України всіма юридичними особами.
   1.3. Для переміщення вантажів через митний кордон України,
під час ввезення товарів до зони діяльності КРМ, необхідна
наявність у ЄАІС ДМСУ електронної копії ПП, яке оформлено згідно з
наказами    Держмитслужби України від 24.04.1999 р. N 240
( z0306-99 ), від 28.04.2000 р. N 251 ( z0297-00 ).
   Умовою надходження вантажів у зону діяльності КРМ є наявність
автотранспортного засобу у зоні митного контролю, ПП (або ВТД) з
відмітками митниці пропуску (відправлення) та товаросупровідних
документів.
   1.4. Для переміщення вантажів через митний кордон України у
разі вивезення товарів із зони діяльності КРМ, необхідна наявність
у ЄАІС ДМСУ електронної копії ВМД в режимі експорт (або ТР-80) та
ВМД, яка оформлена у КРМ.
   1.5. Умовою переміщення вантажів із зони діяльності КРМ до
митниці призначення на митній території України (або з митниці
відправлення на митній території України до КРМ) є наявність
електронної копії ВТД у ЄАІС ДМСУ який оформлено згідно з наказом
Держмитслужби України від 12.04.2000 р. N 206 ( z0261-00 ).
   1.6. Зазначені ВМД оформлюються з метою вивезення товарів з
зони діяльності КРМ або з метою ввезення товарів у зону митного
контролю при КРМ.
   1.7. Терміни та скорочення, що вживаються у цьому Положенні:
   1.7.1. "Декларант" - юридична або фізична особа, яка здійснює
декларування товарів та інших предметів у митниці відправлення з
метою перевезення їх у митницю призначення; цією особою може бути:
   власник товарів  або, за його дорученням, відправник чи
одержувач;
   митний брокер;
   експедитор;
   перевізник.
   1.7.2. "Консолідований вантаж" - вантаж, що перевозиться
одним транспортним засобом, але складається з декількох партій
товарів, призначених різним одержувачам.
   1.7.3. "Митне забезпечення" - засвідчення митними органами
проведення митного оформлення товарів та інших предметів, щодо
яких  установлено  відповідний  митний  режим,  яке  включає
проставлення уповноваженими особами митниці номерного штампа "Під
митним контролем", особистої номерної печатки тощо, а також
пломбування транспортних засобів, тари та інших видів ємностей, в
яких переміщується товар.
   Зразки митного забезпечення та порядок їх розміщення на
документах, транспортних засобах, різних видах тари та ємностей
визначаються нормативними актами Державної митної служби України.
   1.7.4. "Митниця  відправлення"  - будь-який митний орган
України, з якого для всієї кількості товарів та інших предметів
або їх частини починається переміщення.
   1.7.5. "Митниця призначення" -  будь-який  митний  орган
України, де закінчується переміщення товарів та інших предметів.
   1.7.6. "Партія товарів":
   у разі перевезеннях автомобільним транспортом - товари та
інші предмети, що відправляються на адресу одного одержувача за
одним транспортним документом відповідно до транспортних правил, а
також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною, яка
перетинає митний кордон України.
   1.7.7. "Перевізник" - власник товарів або уповноважена ним
особа, яка безпосередньо володіє товарами та здійснює перевезення
протягом усього строку їх переміщення між митницями України.
   1.7.8. "Товари" або "вантажі" - будь-які товари та інші
предмети, що переміщуються через митний кордон України під митним
контролем у будь-якому митному режимі, за винятком транспортних
засобів, що перевозять ці товари та інші предмети.
   1.7.9. "ПП" - (попереднє повідомлення) документ контролю
доставки вантажів, що переміщуються між митницями при імпорті
товарів.
   1.7.10. "ВТД" - (внутрішній транзитний документ) документ
контролю доставки вантажів, що переміщуються між митницями в межах
митної території України.
   1.7.11. "ЄАІС" - єдина аналітична інформаційна система.
   1.7.12. "КРМ" - Київська регіональна митниця.
   1.7.13. "ЗЕД" - зовнішньоекономічна діяльність.
   1.7.14. "ТВВ" - транзитно-вантажний відділ.
   1.7.15. "ВМС" - відділ митної статистики контролю та аналізу.
   1.7.16. "ВКДВ" - відділ контролю за доставкою вантажів.
   1.7.17. "ПМК" - штамп "Під митним контролем".
   1.7.18. "ОНП" - особиста номерна печатка.
   1.7.19. "ТТН" - товарно-транспортна накладна.
    2. Схема оформлення ВМД при вивезенні товарів з зони
             діяльності КРМ
   2.1. У разі вивезення товарів за межі митної території
України з використанням ВМД в режимі ТР-80 та експорту, або
переміщення товарів в зону діяльності іншої митниці згідно ВТД
декларант звертається до оперативного відділу за місцем обліку, з
заповненою ВМД (згідно з наказом Держмитслужби України  від
30.06.1998 р. N 380 ( z0469-98 ) та необхідним пакетом документів.
   2.2. ВМД заповнюється на бланках форми МД-2 та МД-3, з перших
екземплярів яких декларантом робиться ксерокопія.
   2.3. Черговий інспектор оперативного підрозділу перевіряє
повноваження декларанта, а також підприємство про відсутність
боргів щодо недоставлення вантажів, можливе введення  режиму
індивідуального  ліцензування та тимчасового призупинення ЗЕД
підприємства, заборгованість щодо тимчасового ввезення/ вивезення
товарів, ордерних поставок та ін. У разі відсутності зауважень
здійснює запис на першому аркуші ВМД : "Боргів немає. Черговий
інспектор _______ (______)".
   2.4. Подальше митне оформлення  вантажу  здійснюється  у
відповідності з наказом Держмитслужби  України від 30.12.1998 р.
N 828 ( z0032-99 ) та наказом Київської регіональної митниці від
19.01.2001 р. N 26 ( v0026342-01 ): прийняття ВМД до митного
оформлення оперативним інспектором ТВВ, реєстрація ВМД в "Журналі
реєстрації"  (згідно  з  затвердженим  переліком  номерів),
проходженням відділу митних платежів та відділу митної статистики.
Печатки, які підтверджують проходження етапів митного оформлення
проставляються на всіх аркушах ВМД та на ксерокопії.
   2.5. Після проведення митного огляду та завершення митного
оформлення вантажу, оперативним інспектором  ТВВ  вилучаються
документи та 2, 4 і 5-й аркуші ВМД. Декларанту повертаються 1-й та
ксерокопія 1-го аркуша ВМД на яких у графі "Д", поряд з номером
пломби,  вписується  номер  та серія голографічних етикеток.
Ксерокопія 1-го аркуша ВМД завіряється записом "Для контролю у
ВКДВ".
   2.6. Інспектор ВКДВ при даному ТВВ порівнює електронну копію
ВМД з інформацією 1-го аркуша ВМД та вносить необхідні відомості
до електронної копії (номер штампа ПМК, ОНП, N транспортного
засобу, N ТТН, документу контролю та інше:). На зворотному боці
1-го аркуша ВМД проставляється  штамп  ВКДВ  "ПМК",  запис:
"Оформлення завершено" і особистий підпис інспектора ВКДВ. Раз в
тиждень, інспектор ВКДВ при ТВВ, реєстром передає ксерокопії 1-го
аркуша ВМД до архіву ВКДВ.
   2.7. Перший екземпляр ВМД вручається декларанту з метою
повернення його оперативному інспектору, який здійснив митне
оформлення ВМД. Не пізніше 4-х годин з моменту  завершення
оформлення, інспектор ВКДВ при ТВВ передає у вигляді файл-посилок,
електронні копії ВМД до ЄАІС ДМСУ.
   2.8. Тільки у разі наявності штампу ВКДВ "ПМК" на зворотній
сторінці повернутого 1-го аркуша ВМД, оперативний  інспектор
передає декларанту 4-й та 5-й аркуші ВМД та документи для
перевезення. У оперативному відділі залишаються аркуші ВМД для
митниці та необхідний пакет документів.
   2.9. Контроль за доставкою вантажів в митницю призначення
здійснюється групою контролю експортних вантажів ВКДВ. У разі
з'ясування, що вантаж не надійшов  до  митниці  призначення
(перевірка через ЄАІС ДМСУ та отримання відповіді від митниці
призначення), інформація рапортом передається до відповідного ТВВ
для вжиття заходів згідно з Митним кодексом України ( 1970-12 ).
Суб'єкт ЗЕД та перевізник вносяться в перелік боржників щодо
недоставлення вантажів.
   2.10. Анулювання ВМД проводиться у встановленому порядку
(наказ КРМ від 23.10.2000 р. N 866) за дозволом керівництва
митниці.  Копія  листа  з  резолюцією  керівництва  митниці,
відповідними записами ВМС та ТВВ надається до ВКДВ для зняття
відправлення з контролю.
   2.11. У разі оформлення ВМД для закриття ордерної поставки
(далі - ОП) або ВМД по яких не має фактичного переміщення через
митний кордон України, копії таких ВМД надаються відділами до ВКДВ
(за адресою: б-р Лепсе 8А) окремим реєстром з позначкою - закриття
ОП або - Без переміщення.
   Декларант до групи ВКДВ при ТВВ не направляється.
   2.13. Оформлення ВМД на давальницьку сировину на усі види
транспорту проводиться згідно з розділом 2 цієї Технології.
   3. Схема оформлення вантажу у разі ввезення товарів у зону
митного контролю КРМ.
   Примітка:
   - Заявлене ПП дійсне на протязі трьох місяців з моменту
заявлення.
   - Місцем прибуття транспортних засобів з вантажем є зона
митного контролю КРМ, яка визначена керівництвом митниці.
   - Митне оформлення ПП для переміщення товарів з  метою
вивантаження на МЛС ТЕО, згідно з наказом Держмитслужби України
від 04.12.1999 року N 792 ( z0902-99 ), від 25.12.2000 р. N 760
( v0760342-00 ), здійснюється у ТВВ за місцем контролю даного МЛС
ТЕО- на загальну партію товарів, без надання листа-узгодження.
   - Оформлення ПП не за місцем обліку суб'єкта ЗЕД, проводиться
у оперативному відділі за рішенням керівництва  митниці,  з
використанням листа-узгодження.
   - У разі митного оформлення вантажів через оперативний відділ
інший від місця обліку суб'єкта ЗЕД, ПП знімаються з контролю у
ТВВ де здійснюється повне митне оформлення (за оформленням через
МЛС - наказ КРМ від 11.01.2000 р. N 13).
   - Тимчасово, до окремого розпорядження КРМ,  надходження
автотранспортних засобів з товарами з Чорноморської регіональної
митниці здійснюється у зоні митного контролю ТВВ N 3.
   3.1. Оформлення ПП для переміщення вантажу через митний
кордон України до зони митного контролю КРМ.
   3.1.1. У  разі необхідності ввезення на митну територію
України товарів, які не підлягають попередньому декларуванню з
використанням ВМД типу АД (або ПД), декларант звертається у відділ
за місцем обліку одержувача вантажу до  інспектора  ТВВ  з
оформленим,  згідно  з  наказом  Держмитслужби  України  від
24.04.1999 р. N 240 ( z0306-99 ), ПП на двох аркушах  та
необхідними для митного оформлення документами.
   3.1.2. Черговий  інспектор  ТВВ  перевіряє  повноваження
представника декларанта, а також підприємство про відсутність
боргів щодо недоставлення вантажів, можливе введення  режиму
індивідуального  ліцензування та тимчасового призупинення ЗЕД
підприємства, заборгованість щодо тимчасового ввезення/ вивезення
товарів, ордерних поставок та інше. У разі відсутності зауважень
здійснює запис на першому аркуші ПП: "Боргів немає. Черговий
інспектор _______ (______)" та направляє декларанта до інспектора
ВКДВ при ТВВ.
   Примітка:
   - У разі оформлення ПП у оперативних групах в яких немає
чергового інспектора або у разі оформлення ПП у нічний час,
обов'язки чергового інспектора виконує інспектор ВКДВ (або групи
роботи з АД та ПД). Порядок передачі інформації про вантажі
оформлені у нічний час, до ВКДВ з метою подальшого контролю
регламентується окремою технологією.
   3.1.3. Інспектор ВКДВ при ТВВ, після перевірки облікової
картки  одержувача  вантажу,  документів декларанта на право
декларування вантажу, звіряння інформації заявленої у ПП  з
електронною копією даного ПП, проставляє на зворотному боці всіх
аркушів ПП відтиск штампу "ПМК", реєструє ПП в "Журналі реєстрації
ПП" та заносить номер реєстрації (згідно з затвердженим переліком
номерів) до гр.7 .
   3.1.4. Другий  аркуш  ПП  повертається  декларанту, який
особистим розписом у "Журналі реєстрації ПП" підтверджує факт
оформлення та отримання ПП.
   3.1.5. Перший аркуш ПП залишається у інспектора ВКДВ при ТВВ.
ПП зберігається в окремій теці і береться до контролю.
   3.1.6. Інспектор ВКДВ при ТВВ не пізніше 4-х годин з моменту
оформлення  ПП  передає  інформацію  у  вигляді файл-посилок
електронних копій ПП до ЄАІС ДМСУ, після цього підтверджує
заявлене ПП у ЄАІС ДМСУ.
   3.1.7. Раз у тиждень інспектор ВКДВ при ТВВ передає реєстр ПП
в двох примірниках (разом зі справами щодо даних ПП) до архіву
ВКДВ. Примірники реєстрів підписуються виконавцем.
   3.2. Оформлення вантажу під час ввезення у зону митного
контролю КРМ.
   3.2.1. У разі надходження автотранспортного засобу з вантажем
у зону митного контролю КРМ за ПП (або ВТД), і звернення
перевізника до чергового інспектора ТВВ, перевізником обов'язково
складається  реєстр  товаросупровідних  документів  в  трьох
примірниках, кожен з яких засвідчується підписом перевізника.
Реєстр  завіряється  відтиском  штампа  "ПМК"  і  підписом
уповноваженого інспектора ТВВ при зоні митного контролю, що
підтверджує наявність АТЗ в зоні митного контролю. Після цього
перевізник звертається до інспектора ВКДВ при ТВВ.
   3.2.2. Інспектор ВКДВ при ТВВ перевіряє ПП (ВТД) та наявність
штампів ПМК інспектора ТВВ на ПП (ВТД) та на другому примірнику
реєстру.
   Проставляє на ПП (ВТД) та другому примірнику реєстру відмітку
про умовне завершення переміщення, вносить відмітку у ЄАІС ДМСУ
про надходження вантажу у зону діяльності митниці призначення
(копії ПП (ВТД) залишаються у інспектора ВКДВ при ТВВ).
   3.2.3. Для подальшого митного оформлення вантажу, інспектор
ВКДВ при ТВВ повертає перевізнику оригінали ПП (ВТД) та примірник
реєстру. Перший примірник реєстру з рештою документів знаходиться
у уповноваженого інспектора ТВВ до моменту прийняття вантажу до
митного  оформлення,  згідно з обраним митним режимом. Дані
документи, з третім примірником реєстру, можуть бути видані під
розпис інспектору митниці, який прийняв до митного оформлення
вантаж, або за розпорядженням керівництва митниці, іншій посадовій
особі, яка прибула за цими документами.
   Примітка:
   У разі  відсутності бажання перевізника складати реєстр,
документи які засвідчують надходження АТЗ до зони митного контролю
разом з примірником витягу з електронної копії ПП, що оформлена
митницею - кордоні, (або ВТД) та його ксерокопією надаються
перевізником (або представником одержувача вантажу) до чергового
інспектора ТВВ при зоні митного контролю. Черговий інспектор
підтверджує  наявність  АТЗ  в зоні митного контролю шляхом
проставлення штампу ПМК на ксерокопії ПП (ВТД) та записом "Вантаж
надійшов до ЗМК. Інспектор ____". Після цього перевізник (або
представник одержувача вантажу) звертається до інспектора ВКДВ при
ТВВ  з метою умовного підтвердження доставки вантажу. Після
повідомлення ЄАІС ДМСУ щодо умовного підтвердження  доставки
вантажу ксерокопія ПП (ВТД) залишається у інспектора ВКДВ, на ПП
(ВТД), яка повертається представнику одержувача вантажу (або
перевізнику) проставляється штамп ВКДВ "ПМК" та запис "Умовне
доставлення вантажу".
   3.2.4. У разі надходження вантажів автотранспортним засобом,
без використання ПП, ВТД, ВМД типу АД (ПД), представник одержувача
вантажу (або перевізник) з документами контролю доставки вантажу,
обов'язково направляється до інспектора ВКДВ при ТВВ для умовного
підтвердження надходження у ЄАІС ДМСУ. Подальше митне оформлення
вантажу можливо тільки у разі наявності на оригіналах Carnet Tir
(Провізної  відомості)  штампу ВКДВ "ПМК" та запису "Умовне
завершення переміщення".
   3.2.5. Для митного оформлення вантажу одержувач (або його
представник) звертається до ТВВ, за місцем обліку, з заповненою
ВМД  (згідно з наказом Держмитслужби України від 30.06.1998 р.
N 380 ( z0469-98 ) з посиланням у гр.40 на N ВМД типу ПП (або ВТД)
та пакетом документів, серед яких є ПП (або ВТД) з відмітками
митниці на кордоні (відправлення) та ПП, яка була оформлена у КРМ,
згідно з пп. 3.1.1 - 3.1.4. даної Технології. У разі відсутності
умовного підтвердження про надходження вантажу, одержувач вантажу
(або його представник) направляється до інспектора ВКДВ при ТВВ
для внесення необхідних відміток у ЄАІС ДМСУ.
   3.2.6. Черговий інспектор оперативного підрозділу перевіряє
повноваження декларанта, а також підприємство про відсутність
боргів  щодо недоставлення вантажів, можливе введення режиму
індивідуального ліцензування та тимчасового призупинення  ЗЕД
підприємства, заборгованість щодо тимчасового ввезення/ вивезення
товарів, ордерних поставок та інше. У разі відсутності зауважень
здійснює запис на всіх аркушах ВМД: "Боргів немає. Черговий
інспектор _______ (______)".
   3.2.7. Подальше  митне оформлення вантажу здійснюється у
відповідності з  наказом Держмитслужби України від 30.12.1998 р.
N 828 ( z0032-99 ) та наказом Київської регіональної митниці від
19.01.2001 р. N 26 ( v0026342-01 ) - прийняття ВМД до митного
оформлення оперативним інспектором ТВВ з реєстрацією ВМД "Журналі
реєстрації"  (згідно  з  затвердженим  переліком  номерів),
проходженням відділу митних платежів та відділу митної статистики.
   3.2.8. У разі виявлення невідповідності даних, заявлених
митницею на кордоні, у примірнику ПП (ВТД) з відомостями вказаними
у товаросупровідних  документах,  подальше  митне  оформлення
проводиться тільки, за умови з'ясування цього питання ВКДВ з
митницею на кордоні, за дозволом керівництва митниці.
   3.2.9. Після проведення митного огляду та завершення митного
оформлення вантажу, оперативним інспектором  ТВВ  вилучаються
примірник ПП (або ВТД) заявлених на початковому етапі.
   3.2.10. Примірник витягу з електронної копії ПП, що оформлена
митницею  на кордоні повертається перевізнику. Ксерокопія ПП
додається до пакету документів, які архівуються разом з ВМД режиму
- імпорт.
   3.2.11. З метою більш повного контролю за митним оформленням
вантажів, які надійшли за ПП ( або ВТД), на зворотному боці ПП,
яка оформлена у КРМ, та ВТД, що оформлена митницею відправлення,
інспектор оперативного відділу здійснює запис номера ВМД режиму -
імпорт та кількість оформлених місць. Запис завіряється ОНП
інспектора.
   ПП, яке оформлено у КРМ та ВТД, що оформлена митницею
відправлення, передаються реєстром щоденно до закінчення робочої
доби інспектору ВКДВ при ТВВ, з метою повного зняття з контролю
доставки вантажу у ЦБД ДМСУ та подальшої архівації в ВКДВ.
   3.2.12. Інспектор ВКДВ при ТВВ обов'язково, до зняття з
контролю ПП (ВТД), перевіряє наявність ВМД режиму - імпорт у ЄАІС
ДМСУ та відповідність даних зазначених у ПП (ВТД).
   3.2.13. У  разі  вивантаження  вантажу  на відповідальне
зберігання до групи ВКДВ при ТВВ надається копія акту вивантаження
на  відповідальне зберігання, згідно з наказом Держмитслужби
України від 05.01.1999 р. N 4 ( z0045-99 ) для повного зняття з
контролю доставлення вантажу у ЄАІС ДМСУ.
   3.2.14. У разі часткового закриття ПП, яке оформлено у КРМ та
ВТД, що оформлена митницею відправлення, реєстри з ПП (ВТД)
передаються інспектору ВКДВ при ТВВ тільки у разі надходження та
оформлення вантажу в повному обсязі.
   Примітка:
   - У випадках заведення справи про ПМП та КБ інспектору ВКДВ
при ТВВ надається примірник витягу з електронної копії ПП (або
ВТД), що оформлена митницею на кордоні (відправлення) з записом на
зворотному боці листа щодо складення протоколу та його номеру.
Даний запис завіряється ОНП інспектора ТВВ.
   3.2.11. У разі з'ясування, що вантаж не надійшов до зони
діяльності Київської регіональної митниці в зазначений для цього
термін з митниці призначення, інспектор ВКДВ при ТВВ передає
інформацію до відповідного ТВВ з метою вирішення питання про
притягнення перевізника до відповідальності згідно з  Митним
кодексом України ( 1970-12 ).
   3.2.12. Анулювання ПП (ВТД) проводиться у  встановленому
Держмитслужбою України порядку.
 
 Начальник відділу КДВ КРМ             О.В.Корнєєнков
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка