Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови від 02.04.2001 N 309 "Про затвердження Порядку визначення тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергі...


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 348 від 10.04.2001
 
   Про внесення змін до постанови від 02.04.2001 N 309 "Про
   затвердження Порядку визначення тарифів на передачу
   електроенергії місцевими (локальними) електромережами та
   тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з
   постачання електричної енергії за регульованим тарифом"
 
   Згідно з повноваженнями, наданими Законом  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 21
квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", з урахуванням результатів
розгляду Кабінетом Міністрів України на засіданні 7 квітня 2001
року Порядку визначення роздрібних тарифів на електричну енергію,
тарифів на  передачу  електроенергії  місцевими  (локальними)
електромережами  та тарифів на постачання електроенергії для
ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої
ними на Оптовому ринку електроенергії України, затвердженого
постановою від 02.04.2001 N 309 ( v0309227-01 ), Національна
комісія регулювання      електроенергетики      України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Внести зміни до Порядку визначення роздрібних тарифів на
електричну енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими
(локальними)  електромережами  та  тарифів  на  постачання
електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим  тарифом,  які  забезпечують  повну  оплату
електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії
України, затвердженого  постановою  від  02.04.2001  N  309
( v0309227-01 ), виклавши його в редакції, що додається.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан
                    Затверджено
                    постанова НКРЕ
                    від 02.04.2001 N 309
                    ( v0309227-01 )
                    (в редакції постанови НКРЕ
                    від 10.04.2001 N 348 )
               Порядок
   визначення роздрібних тарифів на електричну енергію,
   тарифів  на  передачу  електроенергії  місцевими
   (локальними) електромережами та тарифів на постачання
   електроенергії  для  ліцензіатів  з  постачання
   електричної енергії за регульованим тарифом, які
   забезпечують повну оплату електроенергії, купованої
     ними на Оптовому ринку електроенергії України
           1. Сфера застосування
   1.1. Порядок визначення роздрібних тарифів на електричну
енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними)
електромережами та тарифів на постачання електроенергії  для
ліцензіатів з  постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої
ними на Оптовому ринку електроенергії України (далі - Порядок)
застосовується при визначенні роздрібних тарифів на електричну
енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними)
електромережами  та  тарифів  на  постачання  електроенергії
ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом (далі - ліцензіати), які виконали такі умови:
   а) уклали договір з ДП "Енергоринок" про реструктуризацію
заборгованості за електроенергію, куповану на Оптовому ринку
електричної енергії України (далі - ОРЕ) (якщо така заборгованість
існує), та дотримуються умов цього договору;
   б) виконують  поточні  зобов'язання  з  повної  оплати
електроенергії, купованої на ОРЕ, згідно з договором між ДП
"Енергоринок" та ліцензіатом з моменту вступу в дію договору про
реструктуризацію заборгованості (підпункт "а" пункту 1).
   1.2. Якщо  з будь-яких причин ліцензіат не дотримується
суттєвих вимог договору з ДП "Енергоринок" про реструктуризацію
заборгованості за електроенергію, куповану на ОРЕ (підпункт "а"
пункту 1.1), Національна комісія регулювання електроенергетики
України (далі - НКРЕ) має право переглядати ліцензіату тарифи на
передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та
тарифи на постачання електроенергії. Перегляд тарифів відбувається
шляхом зменшення прибутку на базу нарахування (пункт 4.3.1 цього
Порядку) на 5% за кожний місяць невиконання умов договору про
реструктуризацію заборгованості. При цьому НКРЕ  не  зменшує
прибуток на базу нарахування більш ніж на 50%. Перегляд тарифів
відбувається з найближчого розрахункового  періоду  (місяця),
наступного за періодом, в якому відбулося суттєве порушення умов
договору про реструктуризацію заборгованості.
   Якщо з  будь-яких  причин ліцензіат не виконує поточних
зобов'язань з повної оплати купованої на ОРЕ електроенергії згідно
з договором між ДП "Енергоринок" та ліцензіатом, НКРЕ має право
переглядати ліцензіату тарифи на передачу електроенергії місцевими
(локальними)  електромережами  та  тарифи  на  постачання
електроенергії. Перегляд тарифів відбувається шляхом зменшення
прибутку  на  базу  нарахування (пункт 4.3.1 цього Порядку)
пропорційно до відсотка неоплаченої ліцензіатом електроенергії.
Перегляд тарифів відбувається з найближчого розрахункового періоду
(місяця), наступного за періодом, в якому відбулося порушення умов
оплати купованої на ОРЕ електроенергії.
   1.3. Якщо НКРЕ на виконання вимог пункту 1.2 цього Порядку
зменшила прибуток на базу нарахування більш ніж на 30%, ліцензіат
має надати НКРЕ обгрунтовані письмові пояснення щодо невиконання
вимог, обумовлених пунктом 1.1 цього Порядку. За результатами
розгляду зазначених пояснень на  відкритому  засіданні  НКРЕ
розглядається питання та приймається рішення щодо можливості
подальшого застосування цього Порядку ліцензіатом для визначення
тарифів. Це рішення набуває чинності з моменту його прийняття.
     2. Особливості розрахунку роздрібних тарифів на
            електричну енергію
   Роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів (крім
населення і населених пунктів) розраховується згідно з вимогами
Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію  для
споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з
постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого
постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ).
   2.1. Ліцензіати, визначені пунктом  1.1  цього  Порядку,
розраховують роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів
1 класу (Т ) за формулою:
     і1
          СЗ
          Ц
          р     М  П
      Т  = --------- + Т + Т ,     грн./МВт х г,  (1)
      і1     н   1  і
         1 - к
            1
   де:
   і - група споживача (у відповідності до "Тимчасової методики
розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на
передачу   електричної   енергії   місцевими  (локальними)
електромережами  та  тарифу  на  постачання  електроенергії",
затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.1998 N 564 ( v0564227-98 );
   СЗ
   Ц  - прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії
   р
на розрахунковий місяць (р), на який визначаються роздрібні тарифи
на електроенергію, грн./МВт х г (розраховується Ліцензіатом згідно
з Порядком формування роздрібного тарифу на електроенергію для
споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з
постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженим
постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 );
   н
   к  -  коефіцієнт  нормативних  технологічних  витрат
   1
електроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами
1 класу (затверджується НКРЕ з урахуванням вимог розділу 3 цього
Порядку);
   М
   Т  - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними)
   1
електромережами 1 класу, грн./МВт х г (затверджується НКРЕ з
урахуванням вимог розділу 4 цього Порядку);
   П
  Т  - тариф  на постачання  електроенергії, грн./МВт х г
   і
(затверджується НКРЕ з урахуванням вимог розділу 4 цього Порядку).
   2.2. Ліцензіати, визначені  розділом  1  цього  Порядку,
розраховують роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів
2 класу (Т ) за формулою:
     і2
        СЗ
        Ц
        р           м  п
  Т  = ------------------------- + Т + Т , грн./МВт х г, (2)
   і2     н     н  п   2  і
     (1 - к ) х (1 - к - к )
         1     2
   де:
   н
   к  -  коефіцієнт  нормативних  технологічних  витрат
   2
електроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами
2 класу (затверджується НКРЕ з урахуванням вимог розділу 3 цього
Порядку);
   п
   к - коефіцієнт понаднормативних витрат електроенергії на
передачу місцевими (локальними) електромережами, що враховуються у
тарифах (з урахуванням вимог розділу 3 цього Порядку);
   м
   Т  - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними)
   2
електромережами 2 класу, грн./МВт х г (затверджується НКРЕ з
урахуванням вимог розділу 4 цього Порядку).           м
   Тариф на  передачу  для  споживачів  другого класу (Т )
розраховується згідно з формулою:                2
        м
       Т          Е      В
   м     1          г2      u2
  Т = -------------- х [1 - -----------] + -----, грн./МВт х г,
   2     н  п     (Е  + Е )   Е
     (1 - к - к )      м1  г2    2
        2
   де:
   Е  - обсяг електричної енергії, що надходить від генеруючих
   г2
джерел безпосередньо на 2-й клас напруги, МВт х г;
   Е  - обсяг електричної енергії, яка трансформується з 1 на 2
   т1
клас напруги, МВт х г;
   В  - витрати на передачу електричної енергії на 2 класі
   u2
напруги, грн.;
   Е - електрична енергія, що передається на 2 класі напруги за
   2                      п
вирахуванням понаднормативних витрат (коефіцієнт к ), МВт х г.
   Решта положень, що стосуються формування та впровадження
роздрібних тарифів, визначених підпунктами 1.2, 1.3 пункту 1 та
пунктами  2-5  Порядку  формування  роздрібного  тарифу  на
електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів)
ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом,
затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ),
залишаються без змін.
 
  3. Особливості визначення коефіцієнтів витрат електроенергії
    на передачу місцевими (локальними) електромережами
   3.1. НКРЕ затверджуються за класами напруги такі коефіцієнти
нормативних технологічних витрат електроенергії  на  передачу
місцевими (локальними) електромережами:
   а) річні (для визначення тарифів на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами);
   б) квартальні  (для  визначення  роздрібних  тарифів  на
електроенергію).
   Зазначені коефіцієнти  нормативних  технологічних  витрат
електроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами
затверджуються НКРЕ, виходячи з рівнів нормативних технологічних
витрат  електроенергії  на  передачу  місцевими  (локальними)
електромережами у році, що передує року, в якому ліцензіат отримав
право користуватися цим Порядком і враховуються у розрахунку
тарифів протягом періоду з 2001 року по 2006 рік, але не більше 5
років.
   Після закінчення цього  терміну  коефіцієнти  нормативних
технологічних витрат електроенергії для всіх ліцензіатів, які
отримали право застосовувати цей Порядок для розрахунку тарифів,
будуть переглянуті НКРЕ з урахуванням фактично досягнутого рівня.
Надалі  перегляд  та  затвердження  коефіцієнтів  нормативних
технологічних витрат електроенергії будуть здійснюватися НКРЕ
щороку.
                                п
   3.2. Коефіцієнт понаднормативних витрат електроенергії (к )
розраховується за формулою (3) при першому встановленні тарифів.
           ф
          к - 3
      п     п
     к = 3 + --------, %,                (3)
            2
   де:
   ф
   к  -  затверджений  постановою  НКРЕ коефіцієнт звітних
   п
понаднормативних витрат електроенергії на передачу  місцевими
(локальними) електромережами.
   ф
   к  визначений згідно із структурою балансу електроенергії та
   п
технологічних витрат електроенергії на передачу електромережами 2
класу ліцензіата за даними року, що передує року, в якому
ліцензіат отримав право користуватися цим Порядком для розрахунку
тарифів, розраховується за формулою:
        dЕ - dЕ
     ф   ф   н
     к = ----------- х 100,  %,             (4)
     п    Е
   де:
   d - дельта;
   Е - звітні технологічні витрати електроенергії на передачу
   ф
електроенергії місцевими (локальними) електромережами 2 класу
ліцензіата (колонки 13, 14, 15 у сумі, рядок 6 форми 1Б-ТВЕ за
відповідний рік), МВт х г;
   Е - нормативні технологічні витрати  електроенергії  на
   н
передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами 2
класу ліцензіата (колонки 13, 14, 15 у сумі, рядок 10 форми 1Б-ТВЕ
за відповідний рік), МВт х г;
   Е -  сальдоване  надходження  електроенергії до місцевих
(локальних) електромереж 2 класу ліцензіата (колонки 13 та 14 у
сумі, рядок 4 з відрахуванням суми колонок 13, 14, 15 рядок 3.1.4
форми 1Б-ТВЕ за відповідний рік), МВт х г.
          ф         п           ф
   У разі, якщо к  менший ніж 3%, к приймається рівним к .
          п                    п
   При розрахунках тарифів цей коефіцієнт застосовується  з
урахуванням таких граничних рівнів:
   7% у період з 2001 року по 2004 рік, але не більше трьох
років;
   4% у період з 2004 року по 2006 рік, але не більше двох
років;
   3% у період з 2006 року по 2008 рік, але не більше двох
років.
   Починаючи з 2008 року, коефіцієнт понаднормативних витрат, що
враховується у тарифах, визначається НКРЕ.
  4. Особливості визначення доходу від здійснення діяльності
  з  передачі  електроенергії  місцевими   (локальними)
  електромережами та  постачання електричної енергії за
            регульованим тарифом
   4.1. Ліцензіати, визначені пунктом  1.1  цього  Порядку,
розраховують  рівень  доходу  від  передачі  та  постачання
електроенергії згідно з додатками 1 та 2 до цього Порядку
   Базові рівні експлуатаційних витрат (додатки 1 та 2, крім
статті "Амортизація") за зверненням ліцензіата фіксуються на
термін  не  більше 7 років з дати ведення в дію тарифів,
розрахованих за цим Порядком.
   Порядок обгрунтування витрат, визначений пунктом 5 Тимчасової
методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію,
тарифу  на  передачу  електроенергії  місцевими  (локальними)
електромережами  та  тарифу  на  постачання  електроенергії,
затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.98 N 564 ( v0564227-98 ),
залишається без змін. НКРЕ має право вимагати від ліцензіата
висновку  незалежної  експертної  організації (аудитора) щодо
обгрунтованості витрат. Експерт (аудитор) визначається ліцензіатом
на конкурсних засадах за згодою НКРЕ. Оплата послуг аудитора
здійснюється за рахунок  ліцензіата,  а  відповідні  витрати
включаються до розрахунку тарифу.
   Через рік  після   затвердження   фіксованих   рівнів
експлуатаційних витрат вони можуть бути переглянуті НКРЕ у таких
випадках:
   а) за ініціативою ліцензіата у разі виявлення помилки у
визначенні базового рівня фіксованих експлуатаційних  витрат.
Обгрунтування нових рівнів витрат здійснюється за таким порядком,
як  і  затвердження  вихідних  базових  рівнів  фіксованих
експлуатаційних витрат;
   б) за ініціативою НКРЕ, у разі виявлення необгрунтованого
завищення рівнів експлуатаційних витрат.
   НКРЕ має також  право  ініціювати  перевірку  ліцензіата
незалежним експертом (аудитором). Експерт (аудитор) визначається
ліцензіатом на конкурсних засадах за згодою НКРЕ. Оплата послуг
аудитора здійснюється за рахунок ліцензіата, а відповідні витрати
включаються до розрахунку тарифу. Якщо НКРЕ дійде висновку, що
звітні експлуатаційні витрати знижені в результаті підвищення
ефективності господарської діяльності ліцензіата, експлуатаційні
витрати у тарифах НКРЕ не переглядаються.
   4.2. Базові  рівні  фіксованих  експлуатаційних  витрат
коригуються НКРЕ за зверненням ліцензіата:
   а) матеріальні витрати - з урахуванням індексу оптових цін
(публікується Держкомстатом України);
   б) валютна складова операційних витрат - з  урахуванням
девальвації  гривні  до  долара  США  (за офіційними даними
Національного банку України);
   в) витрати на оплату праці та відрахування на соціальні
заходи - з урахуванням індексу інфляції;
   г) окремі експлуатаційні витрати - у разі зміни відповідних
законодавчих та нормативних актів України.
   Коригування рівнів експлуатаційних витрат здійснюється НКРЕ у
разі, якщо сумарний вплив  перелічених  факторів  на  рівні
операційних витрат призводить до зростання тарифів на передачу чи
постачання більш ніж на 5%.
   4.3. Прибуток,  що включається до розрахунку тарифів на
передачу та тарифів на постачання, формується таким чином.
   4.3.1. Прибуток на ціну пакету акцій ліцензіата (прибуток на
базу нарахування - рядок 2.1 додатків 1 та 2) розраховується
згідно з додатком 3.
   До розрахунку бази нарахування включається ціна придбання
пакета акцій ліцензіата, визначена у національній валюті України,
виходячи з акта купівлі-продажу пакета акцій ліцензіата між Фондом
державного майна України та покупцем (рядок 2.1.1 додатку 3). Якщо
ціна придбаного пакета акцій ліцензіата перевищує 150% початкової
ціни пакета акцій у розрахунок бази нарахування включається 150%
початкової ціни пакета акцій.
   У подальших розрахунках згідно з додатком 3 (рядок 2.1.2)
ціна придбання пакета акцій ліцензіата коригується з урахуванням
девальвації  гривні  до  долара  США  (за  офіційним курсом
Національного банку України).
   База нарахування  прибутку (Б ) (рядок 2.1.4 додатку 3)
                  к
визначається згідно з формулою:
        В
     Б = --- х 100, тис. грн.,              (5)
     к  Ч
   де:
   В - ціна пакета акцій ліцензіата, визначена виходячи з акта
купівлі-продажу акцій ліцензіата між Фондом державного майна
України та покупцем (рядок 2.1.1 додатку 3), але не більше 150%
початкової ціни пакета акцій, тис. грн.;
   Ч - частка акцій ліцензіата, придбана згідно  з  актом
купівлі-продажу акцій ліцензіата між Фондом державного майна
України та покупцем (рядок 2.1.3 додатку 3 ), %.
   Норма прибутку на базу нарахування (рядок 2.1.5 додатку 3)
визначається на рівні 17% після оподаткування у період з 2001 року
по 2008 рік, але не більше 7 років.
   На наступні п'ять років у період з 2008 року по 2013 рік
норма прибутку на базу нарахування визначається НКРЕ, але не може
бути нижчою ніж 11%.
   Прибуток на  базу  нарахування розподіляється між видами
діяльності (додаток 1) пропорційно до операційних витрат  з
відповідних видів діяльності. Розподіл прибутку за класами напруги
при розрахунку тарифів на передачу (додаток 2) здійснюється
пропорційно до розподілу операційних витрат за класами напруги.
   4.3.2. Прибуток на виробничі інвестиції (рядок 2.2 додатку 1)
розраховується згідно з додатком 3.
   Виробничі інвестиції - внесення інвестором коштів або майна
безпосередньо у розвиток виробництва ліцензіата.
   При цьому у розрахунках тарифів  враховуються  виробничі
інвестиції,  які вносяться згідно із інвестиційними планами,
висновки щодо яких Мінпаливенерго надає НКРЕ у двотижневий термін.
Зазначені  інвестиційні плани мають бути подані для надання
висновків Мінпаливенерго на затвердження НКРЕ не пізніше трьох
місяців  від  дати підписання договору купівлі-продажу акцій
ліцензіата між Фондом державного майна України та покупцем. НКРЕ
протягом місяця розглядає інвестиційний план та розрахунки тарифу
і затверджує їх.
   Повернення інвестицій відбувається у порядку, передбаченому
чинним законодавством. У  випадку  використання  ліцензіатами
прискореної  амортизації за згодою НКРЕ в розрахунку тарифу
враховуються додаткові  суми  амортизаційних  відрахувань  та
податкових зобов'язань, якщо такі виникають.
   База нарахування прибутку на виробничі інвестиції (Б ) (рядок
                             і
2.2.4 додатку 3) протягом перших чотирьох років розрахунку тарифів
згідно з цим Порядком визначається згідно з формулою:
          Б = І + І - А,  тис. грн.,       (6)
          і  п  н
   де:
   І - сума виробничих інвестицій, внесених на початок періоду,
   п
на який визначається база нарахування прибутку на виробничі
інвестиції, тис. грн.;
   І - сума виробничих інвестицій, що мають бути внесені
   н
протягом періоду, на який визначається база нарахування прибутку
на виробничі інвестиції, тис. грн.;
   А - сума амортизаційних відрахувань на виробничі інвестиції,
внесені на початок періоду, на який визначається база нарахування
прибутку на виробничі інвестиції, тис. грн.
   Починаючи з п'ятого року визначення тарифів за цим Порядком
база нарахування прибутку на виробничі інвестиції визначається
згідно з формулою 6 окремо за інвестиціями, внесеними за рахунок
власних коштів, та за інвестиціями, внесеними за рахунок залучених
коштів (рядки 2.2.4 та 2.2.5 додатку 3).
   Норма прибутку після оподаткування на виробничі інвестиції,
внесені за перші чотири роки визначення тарифів згідно з цим
Порядком, встановлюється на рівні 17%.
   Норма прибутку після оподаткування на виробничі інвестиції,
внесені за рахунок власних коштів, починаючи з п'ятого року
визначення тарифів згідно з цим Порядком (рядок 2.2.6 додатку 3),
встановлюється на рівні 17%.
   Норма прибутку після оподаткування на виробничі інвестиції
(Н ), внесені починаючи з п'ятого року розрахунку тарифів згідно з
 п
цим Порядком (рядок 2.2.7 додатку 3) за рахунок залучених коштів,
визначається за формулою:
            17 - В
               ф
      Н = В + ---------, %,              (7)
       п  ф    2
   де:
   В - фактична процентна ставка на кредит, але не більше 17%.
   ф
   4.3.3. Якщо у будь-який з перших семи років розрахунку
тарифів згідно з цим Порядком фактична норма прибутку на базу, яка
дорівнює сумі бази нарахування прибутку та бази нарахування
прибутку на виробничі інвестиції (Б + Б ), перевищить 25%, НКРЕ
                  к  і
має право переглянути тарифи з наступного року. При цьому норма
прибутку у тарифах на період часу, що залишився до закінчення семи
років, встановлюється на рівні 25%.
   4.3.4. Податок на прибуток (рядок 2.4 додатку 1) визначається
за окремим розрахунком згідно із вимогами Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
   4.4. Обсяги  передачі  електроенергії  визначаються  з
урахуванням таких особливостей.
   4.4.1. У разі розрахунку тарифів на передачу електроенергії
мережами 1 та 2 класів напруги згідно з п.6 Тимчасової методики
розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на
передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та
тарифу на постачання електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ
від 06.05.98 N 564 ( v0564227-98 ), ліцензіатами, визначеними
розділом  1  цього Порядку, використовуються обсяги передачі
електроенергії, зменшені на  обсяги  передачі  електроенергії
ліцензіатом у мережі інших ліцензіатів. При цьому договори про
передачу електричної енергії, які передбачають  відшкодування
вартості  передачі  електроенергії  за  тарифом  на передачу
електроенергії місцевими (локальними) електромережами за межі
адміністративної області України, між ліцензіатами не укладаються.
   При переході на 4 класи напруги НКРЕ будуть  здійснені
необхідні заходи для врегулювання питання взаємних перетоків та
відповідних втрат, пов'язаних з цим.
   4.4.2. НКРЕ переглядає тарифи на передачу та тарифи на
постачання електроенергії у разі зміни обсягів передачі та (або)
постачання електроенергії, застосованих при розрахунку тарифів на
прогнозований період, більше ніж на 5%.
   4.4.3. НКРЕ може вносити зміни та доповнення до цього Порядку
за ініціативою  та  згодою  ліцензіатів,  які  мають  право
користуватися цим Порядком.
 
 Начальник управління
 цінової політики                   Р.І.Лагодюк
             Додаток 1
             до Порядку визначення роздрібних тарифів
             на електричну  енергію,  тарифів  на
             передачу  електроенергії   місцевими
             (локальними) електромережами та тарифів
             на  постачання  електроенергії  для
             ліцензіатів з постачання  електричної
             енергії за регульованим тарифом, які
             забезпечують повну оплату електроенергії,
             купованої  ними  на  Оптовому  ринку
             електроенергії України
              Розрахунок
   доходу від передачі та постачання електричної енергії
            на ____________ рік
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Перелік складових | Код |Загальні витрати  | Витрати на    |Витрати на передачу |Витрати на     |
| частин витрат з  |рядка | Вз, тис. грн.  | виробництво    |  Вм, тис. грн.  |постачання     |
|ліцензованого виду |   |          |Вв, тис. грн.   |          |Вп, тис. грн.   |
| діяльності, що  |   |-------------------+-------------------+--------------------+-------------------|
|  включаються в  |   |базовий |прогнозо- |базовий |прогнозо- |базовий |прогнозо- |базовий |прогнозо- |
| розрахунок тарифу |   |період |ваний   |період |ваний   |період |ваний   |період |ваний   |
|          |   |    |період  |    |період  |    |період   |    |період  |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|Операційні витрати | 1  |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|Матеріальні витрати | 1.1 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - виробничі   |1.1.1 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|послуги       |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - сировина і   |1.1.2 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|матеріали      |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - паливо     |1.1.3 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - витрати на   |1.1.4 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|ремонт (без зар.  |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|плати)       |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - витрати на   |1.1.5 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|ел.ен. для госп.  |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|потреб       |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - витрати на   |1.1.6 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|використання    |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|ел.мереж інших   |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|ліцензіатів-    |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|передавачів     |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|Витрати на оплату  | 1.2 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|праці        |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|Відрахування на   | 1.3 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|соціальні заходи  |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|Амортизація     | 1.4 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|Інші операційні   | 1.5 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|витрати:      |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - плата за землю |1.5.1 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - % за кредит  |1.5.2 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - комунальний  |1.5.3 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|податок       |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - витрати на   |1.5.4 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|зв'язок       |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - витрати на   |1.5.6 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|службові      |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|відрядження     |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - податок на   |1.5.7 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|транспорт      |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - утримання   |1.5.8 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|легкового      |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|транспорту     |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - інвентаризація |1.5.9 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|землі        |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|  - інші витрати  |1.5.10|    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|Всього операційні  |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|витрати:      |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|Витрати з прибутку: | 2  |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
| - прибуток на   | 2.1 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|базу нарахування  |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
| - прибуток на   | 2.2 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|виробничі      |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|інвестиції     |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
| - на формування  | 2.3 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|резервного фонду  |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
| - податок на   | 2.4 |    |     |    |     |    |      |    |     |
|прибуток      |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|Всього витрат з   |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|прибутку:      |   |    |     |    |     |    |      |    |     |
|--------------------+------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------+----------|
|Всього витрат:   | 3  |    |     |    |     |    |      |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Додаток 2
             до Порядку визначення роздрібних тарифів
             на  електричну  енергію,  тарифів на
             передачу  електроенергії   місцевими
             (локальними) електромережами та тарифів
             на  постачання  електроенергії  для
             ліцензіатів з  постачання електричної
             енергії за регульованим тарифом, які
             забезпечують повну оплату електроенергії,
             купованої  ними  на  Оптовому  ринку
             електроенергії України
              Розрахунок
       витрат на передачу електричної енергії
            на ____________ рік
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Перелік складових частин  | Код | Загальні витрати  | Витрати на передачу, розподілені за    |
|витрат з ліцензованого виду | рядка |  Вм, тис. грн.   |      класами напруги         |
|діяльності, що включаються в |    |           |--------------------------------------------|
|   розрахунок тарифу    |    |           | Вu1, тис. грн.   | Вu2, тис. грн.   |
|               |    |----------------------+---------------------+----------------------|
|               |    | базовий |прогнозова- |базовий |прогнозова- |базовий |прогнозова- |
|               |    | період |ний період | період |ний період | період |ний період  |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|Операційні витрати      |  1  |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  Матеріальні витрати    | 1.1 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - виробничі послуги    | 1.1.1 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - сировина і матеріали  | 1.1.2 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - паливо         | 1.1.3 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - витрати на ремонт (без | 1.1.4 |     |      |    |      |    |       |
|зар. плати)         |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - витрати на ел. ен. для | 1.1.5 |     |      |    |      |    |       |
|госп. потреб         |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - витрати на використання | 1.1.6 |     |      |    |      |    |       |
|ел. мереж інших ліцензіатів- |    |     |      |    |      |    |       |
|передавачів         |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|Витрати на оплату праці   | 1.2 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|Відрахування на соціальні  | 1.3 |     |      |    |      |    |       |
|заходи            |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|Амортизація         | 1.4 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|Інші операційні витрати:   | 1.5 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - плата за землю     | 1.5.1 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - % за кредит       | 1.5.2 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - комунальний податок   | 1.5.3 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - витрати на зв'язок   | 1.5.4 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - витрати на службові   | 1.5.6 |     |      |    |      |    |       |
|відрядження         |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - податок на транспорт  | 1.5.7 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - утримання легкового   | 1.5.8 |     |      |    |      |    |       |
|транспорту          |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - інвентаризація землі  | 1.5.9 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|  - інші витрати      | 1.5.10|     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|Всього операційні витрати:  |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|Витрати з прибутку:     |  2  |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
| - прибуток на базу     | 2.1 |     |      |    |      |    |       |
|нарахування         |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
| - прибуток на виробничі  | 2.2 |     |      |    |      |    |       |
|інвестиції          |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
| - на формування резервного | 2.3 |     |      |    |      |    |       |
|фонду            |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
| - податок на прибуток   | 2.4 |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|Всього прибуток       |    |     |      |    |      |    |       |
|-----------------------------+-------+---------+------------+--------+------------+--------+-------------|
|Всього витрат:        |  3  |     |      |    |      |    |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Додаток 3
             до Порядку визначення роздрібних тарифів
             на  електричну  енергію,  тарифів на
             передачу  електроенергії   місцевими
             (локальними) електромережами та тарифів
             на  постачання  електроенергії  для
             ліцензіатів з  постачання електричної
             енергії за регульованим тарифом, які
             забезпечують повну оплату електроенергії,
             купованої  ними  на  Оптовому  ринку
             електроенергії України
              Розрахунок
      прибутку на базу нарахування та прибутку на
            виробничі інвестиції
            на _____________ рік
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код  |    Показник    |Одиниця  |   Всього    |  Виробництво  |  Передача   |  Постачання   |
|рядку  |           |вимірювання|-------------------+-----------------+------------------+-------------------|
|    |           |      |базовий |прогнозо- |базовий|прогнозо-|базовий |прогнозо-|базовий |прогнозо- |
|    |           |      |період |ваний   |період |ваний  |період |ваний  |період |ваний   |
|    |           |      |    |період  |    |період  |    |період  |    |період  |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.1   |Прибуток на базу   |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |нарахування      |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.1.1  |Ціна придбання пакету | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |акцій         | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.1.2  |Зміна курсу гривні до |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |долару США      |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.1.3  |Частка інвестора в  |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |загальному      |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |акціонерному капіталі |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.1.4  |База для нарахування | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |прибутку       | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.1.5  |Норма прибутку на  | %     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |базу нарахування   |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.1.6  |Чистий прибуток на  | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |базу нарахування   | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.  |Прибуток на виробничі |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |інвестиції      |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.1  |Сума інвестицій    | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |           | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.1.1 |в т.ч. інвестиції за | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |рахунок власних    | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |коштів        |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.1.2 |в т.ч. інвестиції за | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |рахунок залучених   | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |коштів        |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.2  |Ставка амортизаційних | %     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |відрахувань на    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |інвестиції      |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.3  |Амортизаційні     | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |відрахування на    | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |інвестиції      |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.4  |База нарахування   | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |прибутку на      | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |інвестиції за рахунок |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |власних коштів    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.5  |База нарахування   | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |прибутку на      | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |інвестиції за рахунок |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |залучених коштів   |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.6  |Норма чистого     | %     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |прибутку на      |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |інвестиції за рахунок |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |власних коштів    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.7  |Норма чистого     | %     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |прибутку на      |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |інвестиції за рахунок |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |залучених коштів   |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.8  |Чистий прибуток на  | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |інвестиції      | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.8.1 |в т.ч. на інвестиції | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |за рахунок власних  | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |коштів        |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------+----------------------+-----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+----------|
|2.2.8.2 |в т.ч. на інвестиції | тис.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |за рахунок залучених | грн.   |    |     |    |     |    |     |    |     |
|    |коштів        |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка