Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткове забезпечення гарантій або інших зобов"язань Уряду України, які надаються іноземним кредиторам щодо погашення кредитів в іноземній валюті, що залучаються українськими юридичними особами


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 17 серпня 1995 р. N 655
               Київ
     Про додаткове забезпечення гарантій або інших
    зобов'язань Уряду України, які надаються іноземним
   кредиторам щодо погашення кредитів в іноземній валюті,
     що залучаються українськими юридичними особами
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
    N 1020 ( 1020-95-п ) від 18.12.95 
    N 414 ( 414-97-п ) від 05.05.97 
    N 1280 ( 1280-98-п ) від 17.08.98 
    N 787 ( 787-2001-п ) від 11.07.2001 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1.  Установити,  що питання надання гарантій або інших
зобов'язань Уряду України іноземним кредиторам для забезпечення
погашення заборгованості українських юридичних осіб за кредитами в
іноземній  валюті,  які  залучаються  на  умовах  валютної
самоокупності,  розглядаються  за умови укладення зазначеними
юридичними особами та Державним експортно-імпортним банком України
або  іншим  уповноваженим  Урядом України фінансовим агентом
кредитних та інших угод і договорів застави або поруки чи (та)
застави з третіми особами (майновими поручителями) або укладення
договору  страхування. ( Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1020 ( 1020-95-п ) від
18.12.95, N 414 ( 414-97-п ) від 05.05.97, N 1280 ( 1280-98-п )
від 17.08.98, N 787 ( 787-2001-п ) від 11.07.2001 )
   Міністерство економіки подає на розгляд Кабінетові Міністрів
України матеріали стосовно надання іноземним кредиторам гарантій
або інших зобов'язань Уряду України за наявності нотаріально
посвідчених договорів застави або  поруки  чи  оригінального
примірника договору страхування. ( Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 414 ( 414-97-п ) від
05.05.97, N 1280 ( 1280-98-п ) від 17.08.98, N 787 ( 787-2001-п )
від 11.07.2001 )
   Договори застави, поруки або страхування не укладаються,
якщо: ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1280
( 1280-98-п ) від 17.08.98 )
   повернення іноземних кредитів, які залучаються під гарантії
Кабінету Міністрів України, передбачається здійснювати за рахунок
бюджетного фінансування;
   майно українських  юридичних  осіб  згідно  з  чинним
законодавством не підлягає приватизації;
   залучення кредитів в іноземній валюті з наданням іноземним
кредиторам гарантій або інших зобов'язань Кабінету Міністрів
України щодо їх погашення здійснюється  Національним  банком
України. 
( Пункт 1 доповнено згідно з Постановою КМ N 414 ( 414-97-п ) від
05.05.97 )
   2. Установити, що вартість  предметів  застави  повинна
покривати, а умови договорів поруки або страхування забезпечувати
покриття суми основного боргу та відсотків за  користування
іноземним кредитом, а також відшкодування  витрат  на  його
обслуговування. ( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанов КМ N
414 ( 414-97-п ) від 05.05.97, N 1280 ( 1280-98-п ) від 17.08.98 )
   Оцінка вартості майна, що є предметом застави, здійснюється
Фондом державного майна, а вартості майнових прав та цінних
паперів  -  Міністерством  фінансів  на  підставі  висновків
відповідних установ, залучених для цього зазначеними державними
органами. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 414 ( 414-97-п ) від 05.05.97 )
   3. Усі витрати, пов'язані з оцінкою вартості предмета застави
та укладанням договору застави або страхування, несе юридична
особа, яка має намір одержати гарантії або інші зобов'язання
Уряду України щодо забезпечення погашення кредитів в іноземній
валюті. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
1280 ( 1280-98-п ) від 17.08.98 )
   4. Установити, що при залученні юридичними особами іноземних
кредитів під гарантії або інші зобов'язання Уряду  України,
державне  мито  за нотаріальне посвідчення договорів застави
сплачується у розмірі 0,1 відсотка вартості предмета застави, але
не більш як 35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   5. Покласти на Міністерство фінансів ведення обліку гарантій
та інших зобов'язань Уряду України, які надаються відповідно до
чинного  законодавства  України  для  забезпечення  погашення
українськими юридичними особами кредитів в іноземній валюті.
 
   Прем'єр-Міністр України            Є.МАРЧУК
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України     М.СЕЛІВОН
   Інд.40
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка