Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Головного управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства і продовольства


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 20 листопада 1992 р. N 629
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1277 ( 1277-97-п ) від 17.11.97 ) 
    
      Питання Головного управління ветеринарної
      медицини з державною ветеринарною інспекцією
       Міністерства сільського господарства і
             продовольства
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Головне управління ветеринарної
медицини з  державною  ветеринарною  інспекцією  Міністерства
сільського господарства і продовольства України, що додається.
   Доручити  Головному  управлінню  представляти  інтереси
ветеринарної медицини України у зарубіжних державах.
   2. Збільшити граничну чисельність працівників центрального
апарату Міністерства сільського господарства і продовольства на 12
одиниць з фондом оплати праці 109 тис. крб. до кінця 1992 року для
зміцнення апарату Головного управління ветеринарної медицини з
державною ветеринарною інспекцією.
   Міністерству фінансів профінансуваати додаткові витрати на
утримання центрального апарату зазначеного Міністерства в межах
асигнувань, передбачених у державному бюджеті на утримання органів
державної виконавчої влади.
   3. Міністерству праці встановити посадові оклади керівників і
спеціалістів центральної,  зональних,  міжобласних,  обласних,
районних, міських державних лабораторій ветеринарної медицини, а
також спеціалістів районних і міських підприємств  державної
ветеринарної медицини, їхніх структурних підрозділів.
   4. Міністерству державних ресурсів виділяти за заявками
Міністерства сільського господарства і продовольства необхідну
кількість легкових автомобілів, мотоциклів з колясками, шин,
акумуляторів, запасних частин до них для органів та установ
державної ветеринарної медицини.
   5. Прирівняти за умовами матеріально-побутового забезпечення
і медичного обслуговування  начальника  Головного  управління
ветеринарної медицини  з  державною  ветеринарною  інспекцією
Міністерства сільського господарства і продовольства - головного
державного інспектора ветеринарної медицини України до заступника
Міністра  України,  заступників  начальника  цього  Головного
управління до начальників головного управління Міністерства.
   6. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Українській академії аграрних наук внести до 10 грудня 1992 р.
Кабінету Міністрів України погоджену пропозицію про організацію
Інституту вдосконалення кваліфікації спеціалістів ветеринарної
медицини.
   7. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Укоопспілці подати до 1 лютого 1993 р. Кабінету Міністрів України
пропозиції про організацію та здійснення на  м'ясопереробних
підприємствах  і  бойнях  ветеринарно-санітарної  експертизи
спеціалістами державної ветеринарної медицини за плату.
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           І.ЮХНОВСЬКИЙ
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
   Інд.22
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 листопада 1992 р. N 629
             ПОЛОЖЕННЯ
     про Головне управління ветеринарної медицини з
     державною ветеринарною інспекцією Міністерства
     сільського господарства і продовольства України
   1. Головне управління ветеринарної медицини з державною
ветеринарною інспекцією (надалі-Головне управління) відповідно до
Закону України "Про ветеринарну медицину" (  2498-12  )  є
самостійним  структурним  підрозділом  центрального  апарату
Міністерства сільського  господарства  і  продовольства,  яке
підпорядковується безпосередньо Міністру сільського господарства
і продовольства.
   2. Головне  управління  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України,
постановами і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,
Положенням  про  Міністерство  сільського  господарства  і
продовольства України, Статутом ветеринарної медицини України та
цим Положенням.
   3. Основними завданнями Головного управління є:
   профілактика, діагностика, лікування інфекційних, інвазійних
і незаразних хвороб свійських тварин та дикої фауни;
   контроль за виробництвом  та  випуском  для  реалізації
доброякісних у ветеринарному і санітарному відношенні сировини та
продуктів тваринного походження;
   захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
   охорона території України від занесення інфекційних хвороб
тварин з територій інших держав;
   контроль за якістю виробництва лікарських, діагностичних,
профілактичних засобів і кормових добавок,  призначених  для
ветеринарної медицини;
   радіологічний і токсикологічний контроль продуктів тваринного
і рослинного походження на ринках, м'ясокомбінатах, холодильниках
і базах заготівлі, зберігання і реалізації продуктів тощо;
   проведення незалежної  ветеринарно-санітарної  експертизи
тварин, сировини і продуктів тваринного і рослинного походження,
кормів і препаратів, призначених для цілей ветеринарної медицини,
у разі їх експорту та імпорту;
   визначення основних напрямів  і  координація  проведення
заходів, пов'язаних із міжнародним співробітництвом з питань
ветеринарної медицини;
   впровадження в практику досягнень ветеринарної науки.
   4. Головне управління відповідно до покладених на нього
завдань безпосередньо, а також через підпорядковані йому органи й
установи:
   1)  організує  і  контролює  ветеринарні  заходи  щодо
профілактики, діагностики, лікування та ліквідації інфекційних,
інвазійних і незаразних хвороб тварин;
   2) оцінює епізоотичну ситуацію і дає  обов'язкові  для
виконання розпорядження щодо здійснення профілактики та ліквідації
заразних хвороб, а також дератизації, дезінфекції й інших подібних
заходів;
   3) контролює  роботу  лабораторій  ветеринарно-санітарної
експертизи тваринницької та рослинницької продукції на ринках;
   4) розробляє разом з Міністерством охорони здоров'я заходи із
профілактики хвороб, спільних для людей і тварин, проводить їх та
забезпечує взаємний обмін відповідною інформацією;
   5) здійснює державний ветеринарний контроль за виконанням
всіма міністерствами, відомствами, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами актів  законодавства  з  питань
ветеринарної медицини;
   6) здійснює контроль за охороною території України від
занесення з територій інших країн інфекційних хвороб тварин, а
також проводить перевірку ветеринарного стану тварин, сировини,
продуктів тваринного походження, кормів, що експортуються та
імпортуються;
   7) провадить оцінку ветеринарно-санітарного стану м'ясо- і
молочнопереробних підприємств, боєнь, цехів, тваринницьких ферм,
ярмарків, ринків, складських приміщень для зберігання сировини та
продуктів  тваринного  походження,  кормів  і  засобів  їх
транспортування;
   8) аналізує причини захворюваності незаразними хворобами і
падежу тварин і птиці, розробляє рекомендації з їх профілактики;
   9) контролює дотримання органами державної ветеринарної
медицини виключного права на проведення ветеринарно-санітарної
експертизи м'яса і продуктів забою на м'ясокомбінатах, бойнях, у
цехах, на інших переробних підприємствах і ринках, а також
передзабійного огляду тварин;
   10) здійснює ветеринарно-санітарний і екологічний контроль
продуктів харчування тваринного і рослинного походження;
   11) організує діяльність органів державної  ветеринарної
медицини з виконання  ветеринарних  вимог  при  виробництві,
переробці, зберіганні,  транспортуванні  тварин,  сировини  і
продуктів тваринного походження, виробництві та  використанні
імунобіологічних,  біологічних,  рослинних,  хімічних, хіміко-
фармацевтичних препаратів;
   12) координує і контролює діяльність відомчої ветеринарної
медицини, пов'язану із  виконанням  комплексу  заходів  щодо
профілактики захворювань тварин, їх лікування, скорочення втрат
від хвороб, неплідності та падежу, підвищення якості сировини і
продуктів тваринного походження, запобігання і  боротьби  із
хворобами, спільними для тварин і людей, одержання екологічно
чистих продуктів харчування;
   13) координує  і  контролює  роботу  відділів  відомчої
ветеринарної міліції, пов'язану із  забезпеченням  проведення
карантинних заходів;
   14) здійснює контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних
вимог при перевезенні тварин, сировини і продуктів тваринного
походження;
   15) контролює дотримання стандартів, технічних  умов  і
інструкцій, ветеринарних вимог при  виробництві  біологічних,
стимулюючих, вітамінних та інших препаратів;
   16)  контролює  застосування  у  ветеринарній  медицині
біологічних, хімічних й інших препаратів, які використовуються для
профілактики хвороб і лікування тварин;
   17) контролює своєчасне накладання карантину при  появі
заразних  хвороб  тварин,  виконання  карантинних  та  інших
ветеринарно-санітарних  правил  в  неблагополучних  пунктах,
ліквідацію осередків інфекції, а також цільове  використання
спеціального автотранспорту;
   18) видає висновки органам страхування на тварин, вимушено
забитих або загиблих;
   19) проводить експертизу проектів будівництва тваринницьких
ферм, будівель, підприємств по забою та переробці тварин і
сировини тваринного походження, а також проектів  відведення
земельних ділянок для усіх видів зазначеного будівництва і забору
води для тваринницьких ферм;
   20) бере участь разом з Українською академією аграрних наук у
визначенні основних напрямів і координації наукових досліджень з
питань ветеринарної медицини та здійсненні контролю за діяльністю
ветеринарних науково-дослідних установ міністерств і відомств
(крім Міністерства оборони);
   21) організує  науково-технічне  інформування  з  питань
ветеринарії та нормативно-методичне забезпечення органів і установ
державної  ветеринарної  медицини,  навчальних   закладів,
науково-дослідних інститутів тощо;
   22) бере участь в роботі робочих і державних комісій по
прийняттю в експлуатацію збудованих тваринницьких об'єктів і
підприємств по забою та переробці тварин і сировини тваринного
походження;
   23)  забороняє  експлуатацію  або  тимчасово  припиняє
функціонування тваринницьких об'єктів і підприємств по забою та
переробці тварин і сировини тваринного походження у разі порушення
ветеринарних норм і правил;
   24)  проводить   лабораторно-клінічні   (вірусологічні,
бактеріологічні,  хіміко-токсикологічні,   патологоанатомічні,
гістологічні, паразитологічні, радіологічні та інші) дослідження з
метою діагностики хвороб тварин, оцінки продуктів і сировини
тваринного походження, кормів і води;
   25) визначає потребу і асортимент біологічних препаратів,
обладнання, інструментів, лікарських, дезінфікуючих, інших засобів
захисту тварин від хвороб, організовує їх виробництво і створює
резерви   біологічних   препаратів,   дезінфікуючих   та
матеріально-технічних засобів;
   26)    розробляє     плани     протиепізоотичних,
лікувально-профілактичних, ветеринарно-санітарних заходів, а також
забезпечення  їх  біологічними  та  хіміко-фармацевтичними
препаратами, дезінфікуючими засобами, матеріально-технічними та
іншими ресурсами;
   27) організує в необхідних випадках експедиції для ліквідації
епізоотії та інформує заінтересовані міністерства і відомства про
виявлені випадки інфекційних захворювань свійських тварин і дикої
фауни;
   28) разом з фінансовим управлінням Міністерства складає
розрахунки потреби у коштах на проведення  протиепізоотичних
заходів і на утримання органів та установ державної ветеринарної
медицини;
   29) розподіляє фонди на матеріально-технічні ресурси;
   30)  організує  проведення  з'їздів,  науково-практичних
конференцій, семінарів і нарад з участю керівників і спеціалістів
обласних, районних,  міських  органів  і  установ  державної
ветеринарної  медицини  та  їхніх  структурних  підрозділів,
науково-дослідних і навчальних закладів, а також спеціалістів
ветеринарної медицини підприємств, організацій і установ з питань
поліпшення ветеринарного обслуговування тваринництва;
   31) визначає організаційну структуру і штатну чисельність
мережі державної ветеринарної медицини, здійснює заходи для її
удосконалення, а також відомчих лікувальних, діагностичних та
інших ветеринарно-санітарних установ;
   32) визначає разом із заінтересованими міністерствами і
відомствами  науково  обгрунтовану  потребу  у  спеціалістах
ветеринарної медицини, вносить пропозиції та бере участь  у
організації їх підготовки, підвищення кваліфікації, а також у
розробці планів і програм для навчальних закладів ветеринарної
медицини;
   33) готує пропозиції щодо удосконалення статистичного обліку
і звітності із ветеринарної медицини, веде статистичний облік
інфекційних і незаразних хвороб тварин.
   5. До виключної компетенції Головного управління належить:
   видача висновків на нові ветеринарні препарати, прилади,
інструменти, кормові добавки та затвердження нормативно-технічних
документів на них;
   здійснення  контролю  за  виробництвом,  використанням
біологічних, хімічних, фармацевтичних кормових добавок та інших
препаратів вітчизняного виробництва і тих, що надходять  по
імпорту, призначених для цілей ветеринарної медицини, оцінка їх
впливу  на здоров'я  тварин і якість  продукції  тваринного
походження, розробка та затвердження нормативних актів щодо їх
виробництва і застосування.
   6. Головне управління має право:
   1) давати розпорядження щодо виконання протиепізоотичних і
ветеринарно-санітарних заходів, які обов'язкові для виконання
міністерствами,  відомствами,  підприємствами,  організаціями,
установами та громадянами;
   2) забороняти у випадках, передбачених чинним законодавством,
перевезення в межах України, експорт та імпорт тварин, сировини і
продуктів тваринного походження, кормів, інших підконтрольних
органам і установам ветеринарної медицини вантажів, а також
використання для цієї мети  транспортних  засобів,  які  не
відповідають ветеринарним вимогам, застосування у тваринництві і
ветеринарії препаратів, не випробуваних у встановленому порядку;
   3)  забороняти  експлуатацію  або  тимчасово  припиняти
функціонування тваринницьких об'єктів і підприємств по забою та
переробці тварин і сировини тваринного походження у разі порушення
ветеринарних норм і правил;
   4) одержувати інформацію для визначення епізоотичного стану,
встановлення причин захворювань тварин та проведення ветеринарно-
санітарної експертизи сировини і продуктів тваринного походження;
   5) видавати ліцензії на займання підприємницькою ветеринарною
діяльністю;
   6) давати висновки по нормах технологічного проектування
тваринницьких  приміщень,  установ  ветеринарної  медицини,
підприємств по переробці тваринницької продукції, а також проектах
державних стандартів і технічних умов на хімічні та фармакологічні
препарати, що застосовуються у ветеринарній медицині;
   7)  залучати  на  договірних  засадах   працівників
науково-дослідних установ і навчальних закладів для  надання
службам ветеринарної медицини областей, районів,  господарств
організаційно-методичної допомоги з  діагностики  захворювань,
розробки  та  здійснення  протиепізоотичних  і  лікувально-
профілактичних заходів;
   8) забороняти будівництво і реконструкцію  тваринницьких
будівель, м'ясопереробних підприємств, цехів, складів та інших
об'єктів, які не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам;
   9)  забороняти  використання  для  споживання  продуктів
тваринного походження, а також переробку сировини тваринного
походження, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам;
   10) при встановленні випадків заразних хвороб чи появі
підозри на наявність особливо небезпечного захворювання тварин
видавати розпорядження про їх забій, знезараження сировини і
продуктів тваринного походження, їх переробку чи утилізацію.
   7. Головне управління при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з  структурними  підрозділами  Міністерства
сільського господарства і продовольства, Міністерством охорони
здоров'я,  іншими  міністерствами  і  відомствами,  місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, підприємствами,  установами,  організаціями  і
громадськими об'єднаннями, а також з відповідними органами інших
держав, міжнародними організаціями.
   8. Головне управління очолює начальник - головний державний
інспектор ветеринарної медицини України, який призначається на
посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
   Головний державний інспектор ветеринарної медицини України з
питань  державного  ветеринарного  контролю  підпорядковується
безпосередньо Кабінету Міністрів України.
   9. Начальник Головного управління має заступників,  які
одночасно  є  заступниками  головного  державного  інспектора
ветеринарної медицини України, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Міністром  сільського  господарства  і
продовольства.
   10.  Начальник  Головного  управління  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на це управління завдань
і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності
заступників начальника Головного управління, керівників  його
структурних підрозділів.
   11. Начальник Головного управління ветеринарної медицини
України:
   керує діяльністю Головного управління, організовує  його
роботу, розподіляє обов'язки між заступниками, затверджує посадові
інструкції працівників управління;
   як головний державний інспектор ветеринарної медицини України
видає накази, які є обов'язковими для виконання міністерствами,
відомствами, підприємствами, установами та організаціями незалежно
від форм власності, а також громадянами;
   виступає представником з питань, які входять до компетенції
Головного управління, у всіх державних і громадських установах,
підприємствах і організаціях, органах суду і арбітражному суді без
особливого на це доручення.
   12. Головне управління утримується  за  рахунок  коштів
державного бюджету.
   13. Штатний розпис і фонд оплати праці працівників Головного
управління затверджуються Міністром сільського господарства і
продовольства у межах граничної чисельності і фонду оплати праці
працівників центрального апарату Міністерства.
   14. Головне управління має печатку і бланки із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
   Головний державний інспектор ветеринарної медицини України
має печатку та бланки з написом "Головний державний інспектор
ветеринарної медицини України".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка