Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Методичні рекомендації щодо проведення III етапу Всеукраїнських олімпіад з інформатики


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
 N 1/9-389 від 14.11.2001
             Міністерству освіти Автономної Республіки
             Крим, управлінням  освіти  і  науки
             обласних, Київської та Севастопольської
             міських  держадміністрацій,  інститутам
             післядипломної педагогічної освіти
 
 
 
   Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного
використання методичні рекомендації щодо проведення III етапу
Всеукраїнських олімпіад з інформатики в 2001/02 навчальному році.
 
 Заступник державного секретаря            Г.Г.Науменко
           Методичні рекомендації
       щодо проведення III етапу Всеукраїнських
           олімпіад з інформатики
   Метою проведення Всеукраїнських олімпіад з інформатики є:
   стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення
їх у якісному і поглибленому вивченні інформатики;
   виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги
у виборі фаху, залучення до навчання їх у провідних вищих
навчальних закладах України;
   дотримання принципу  наступності  освіти шляхом залучення
викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів до
активної допомоги у підвищені рівня знань, умінь і навичок
учнівської молоді;
   сприяння розвитку  алгоритмічного  мислення  у  школярів,
підвищення інтересу до програмування;
   формування команди для участі в Міжнародній олімпіаді з
інформатики.
   Документом, що  визначає  завдання, структуру, технологію
проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські
учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси Фахової  майстерності
(Наказ Міністерства освіти України N 305  від  18.08.98  р.
( z0598-98 ).
   Відповідно до Положення, III етап олімпіади з інформатики
проводиться  у  два тури (теоретичний + практичний або два
практичних за рішенням журі).
   На практичному  турі  бажано запропонувати наступні мови
програмування: Паскаль, C/C++ та Бейсік. На IV-му етапі олімпіади
з інформатики будуть використані наступні компілятори: Turbo
Pascal 7.0, Borland C++ 3.1,  учасникам не  буде  дозволено
користуватись мовою Бейсік.
   Завдання олімпіади мають бути алгоритмічного типу. Основними
результатами роботи учасника має бути:
   алгоритм, що правильно та ефективно розв'язує поставлену
задачу;
   програма, що реалізує запропонований алгоритм.
   Час, що учасник витратить на розв'язок задачі має приблизно
ділитись у відношенні 2 (побудова алгоритму) до 1 (написання
програми).
   На теоретичному турі можна не вимагати написання програми на
одній з перелічених вище мов, замість цього бажано отримати від
учасника обгрунтування правильності запропонованого алгоритму.
   Не рекомендується  пропонувати  задачі,  розв'язання яких
погребує використання архітектурних особливостей  комп'ютерів,
знань з області системного програмування (переривання, системні
виклики), організації складного інтерфейсу користувача (меню,
графіка), використання нестандартних бібліотек.
   Бажано, щоб задачі висвітлювали деякі з наступних тем:
   робота з великими числами;
   зберігання інформації в динамічній пам'яті;
   сортування та пошук;
   метод перебору варіантів, відсікання перебору;
   елементи обчислювальної геометрії;
   принцип динамічного програмування;
   "жадібні" алгоритми;
   алгоритми на графах;
   елементи лексичного та синтаксичного розбору.
   Задачі практичного туру рекомендується перевіряти за системою
тестів. До кожної задачі необхідно підготувати набір тестових
даних, які б дозволяли розрізнити вірні та невірні розв'язки, а
серед  вірних - більш та менш ефективні. Програму учасника
необхідно відкомпілювати та запустити на кожному тесті окремо.
Якщо програма видає результат, що задовольняє вимогам задачі, та
працює не більше ніж час, що було виділено на цей тест, то
учаснику нараховуються бали за цей тест.
   Рекомендована кількість тестів в наборі для однієї задачі -
10. Для більш складних задач це число можна збільшити до 15, для
простих - зменшити до 7. Серед тестів мають бути тести невеликого
розміру, виконання яких свідчить про правильність запропонованого
алгоритму, тести які перевіряють коректність роботи програми у
спеціальних випадках (вироджені випадки, відсутність розв'язку),
та тести великого  розміру,  виконання  яких  свідчить  про
ефективність запропонованого алгоритму.
         Особливості проведення олімпіади
   При проведенні олімпіади з інформатики:
   учасникам дозволено користуватися лише  тими  програмними
засобами і довідниками, які надаються організаційним комітетом;
   на III і IV етапах передбачено використання лише IBM -
сумісної техніки;
   роботи виконуються за єдиними завданнями для всіх учасників,
а присудження місць може проходити як за єдиними критеріями для
всіх учнів усіх класів, так і для кожної паралелі зокрема - за
рішенням журі.
   Додаткову інформацію   можна   отримати  за  адресою:
http://www.uoi.kiev.ua/downloads/uoi/1998.txt
        Список рекомендованої літератури:
   Д. Кнут Искусство программирования для ЗВМ - М.: Мир, 1976 -
3 тома (Основные алгоритмы, получисленные алгоритмы, сортировка и
поиск).
   Липский В. Комбинаторика для программистов. - М.: Мир, 1988.
   Грузман М.З. Звристика в информатике. - Винница: Арбат, 1998.
- 308 с.
   Оре О. Теория графов. - М.: Наука 1968.
   Ахо А.,  Хопкрофт  Дж., Ульман Дж. Построение и анализ
вычислительных алгоритмов. - М.: Мир 1979.
   Кирюхин В.М.,  Лапунов  А.В.,  Окулов  С.М.  Задачи  по
информатике. Международные олимпиады 1989-1996 гг. - М.: ABF, 1996
- 272 с.
 
 "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України",
 N 22, листопад 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка