Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо створення постійно діючої ліцензійної комісії з питань ліцензування заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів


      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 160 від 13.11.2001
 
      Щодо створення постійно діючої ліцензійної
       комісії з питань ліцензування заготівлі,
     переробки, металургійної переробки металобрухту
          кольорових і чорних металів
 
   На   виконання   вимог Законів України "Про металобрухт"
( 619-14 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з
металобрухтом)" (  2114-14  ),  Ліцензійних  умов провадження
господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених
наказом Держпідприємництва та Держпромполітики від 25.12.2000 року
N 81/436 ( z0019-01 ), зареєстрованих у Мін'юсті 15.01.2001 року
за N 19/5210 (далі - Ліцензійні умови), Н А К А З У Ю:
   1. Створити  при  Мінпромполітики України постійно діючу
ліцензійну комісію з питань ліцензування заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів у
такому складі:
 
Грищенко С.Г.   - заступник Державного секретаря, голова
          комісії;
 
Катунін В.М.   - начальник  управління  кольорових  та
          дорогоцінних металів,   заступник   голови
          комісії;
 
Павлівський Р.О. - начальник відділу вторинних металів управління
          кольорових та дорогоцінних металів, член
          комісії;
 
Грановський В.К. - заступник начальника управління - начальник
          відділу координації та ефективності роботи
          металургійних підприємств управління
          металургійної промисловості, член комісії;
 
Деркач Ю.В.   - заступник начальника управління
          зовнішньоекономічних зв'язків - начальник
          відділу, член комісії;
 
Золоєв Б.К.   - радник голови комітету, член комісії;
 
Бондаренко І.М. - старший оперуповноважений в особливо важливих
          справах ГУ ДСБЕЗ МВС України, член комісії;
 
Єфремов О.В.   - начальник головного управління реєстрації та
          ліцензування Держпідприємництва, член комісії;
 
Куліченко В.А.  - президент Української асоціації вторинних
          металів, член комісії;
 
Гізенко М.В.   - генеральний директор концерну "Укркольормет",
          член комісії;
 
Бурлаченко С.Г. - заступник начальника юридичного відділу,
          член комісії;
 
Ярмульська О.В. - головний спеціаліст відділу вторинних металів
          управління кольорових та дорогоцінних металів,
          секретар комісії.
   2. При ліцензійній комісії створити експертно-консультативну
раду у такому складі:
 
Галушкін В. П.  - перший  заступник генерального  директора
          об'єднання "Укрвтормет", за згодою;
 
Гончаренко В.І. - голова правління Південно-Східної регіональної
          асоціації "Втормет", за згодою;
 
Кравченко В.В.  - директор представництва ВАТ "Артемівський
          завод по обробці кольорових металів",
          за згодою;
 
Тарапуров М.П.  - генеральний директор Української асоціації
          вторинних металів, за згодою;
 
Коломоєць В.Т.  - заступник генерального директора концерну
          "Укркольормет", за згодою.
   3. Затвердити Положення про постійно діючу ліцензійну комісію
з  питань  ліцензування  заготівлі,  переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових і чорних металів.  Комісії
керуватись в роботі цим Положенням (додається).
   4. Комісії систематично аналізувати стан організації роботи з
питань  господарської діяльності з металобрухтом у регіонах,
впроваджувати заходи для забезпечення державної  політики  у
здійсненні операцій з металобрухтом, здійснювати методологічне,
нормативно-правове  забезпечення  реалізації  операцій   з
металобрухтом,  у  разі  необхідності залучати для вирішення
зазначених питань фахівців провідних спеціалізованих металургійних
переробних підприємств, виробничих об'єднань, асоціацій, спілок та
інших форм об'єднань підприємств, що зайняті у зазначеній сфері
діяльності, приймати рішення про видачу ліцензії на здійснення
операцій з металобрухтом  кольорових  і  чорних  металів  у
встановленому  законодавством порядку, контролювати додержання
ліцензійних умов, приймати рішення щодо дії ліцензії на здійснення
операцій з металобрухтом у порядку, визначеному законодавством
України та Ліцензійними умовами ( z0019-01 ).
   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держпромполітики
України від 22.03.2001 р. N 112 ( v0112564-01 ).
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Держсекретаря Грищенка С.Г.
 
 Державний секретар                  В.Г.Падалко
                    Затверджено
                    Наказ Мінпромполітики
                    України від
                    13 листопада 2001 р. N 160
 
              Положення
  про постійно діючу ліцензійну комісію з питань ліцензування
  заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту
          кольорових і чорних металів
           1. Загальні положення
   Постійно діюча  ліцензійна комісія з питань ліцензування
заготівлі,  переробки,  металургійної  переробки  металобрухту
кольорових і чорних металів (далі - комісія) є постійно діючим
органом Міністерства промислової політики  України  (далі  -
Мінпромполітики  України),  яка  систематично  аналізує  стан
організації  роботи  з  питань  господарської  діяльності  з
металобрухтом у регіонах, впроваджує заходи для забезпечення
державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом, здійснює
методологічне, нормативно-правове забезпечення реалізації операцій
з металобрухтом. У разі необхідності комісія залучає для вирішення
зазначених питань фахівців провідних спеціалізованих металургійних
переробних підприємств, виробничих об'єднань, асоціацій, спілок та
інших форм об'єднань підприємств, що зайняті в зазначеній сфері
діяльності. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії  на
здійснення операцій з металобрухтом кольорових і чорних металів у
встановленому  законодавством  порядку,  контролює  додержання
ліцензійних умов, приймає рішення щодо дії ліцензії на здійснення
операцій з металобрухтом у порядку, визначеному Законом України
"Про металобрухт" ( 619-14 ) та Ліцензійними умовами ( z0019-01 ).
   Комісія в своїй роботі керується Законами України, Указами та
Розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, постановами колегії Мінпромполітики
України, наказами та іншими нормативними актами Мінпромполітики
України, цим Положенням.
         2. Права та обов'язки комісії
   2.1. Комісія має право проводити засідання та  приймати
рішення при наявності на засіданні більше ніж 50 % її складу.
   2.2. Членам комісії та членам експертно-консультативної ради
не менш як за 2 робочі дні до проведення засідання повідомляється
час і місце проведення засідання та питання, які виносяться на
порядок денний.
   2.3. Головує  на  засіданнях  голова комісії, який несе
відповідальність за якість підготовки та проведення засідань.
   2.4. Відсутність на засіданні членів комісії можлива лише з
поважних  причин  (відрядження,  відпустка,  перебування  на
лікарняному і т. ін.).
   2.5. Комісія має право:
   - контролювати  додержання  Ліцензійних  умов  суб'єктами
господарювання, що проводять операції з металобрухтом;
   - розглядати документи та приймати рішення щодо  видачі
ліцензій на провадження операцій з металобрухтом згідно з Законом
України  "Про металобрухт" ( 619-14 ) та Ліцензійними умовами
( z0019-01 );
   - розглядати документи та приймати рішення щодо дії ліцензій
на провадження операцій з металобрухтом;
   - здійснювати методологічне, нормативно-правове забезпечення
реалізації операцій з металобрухтом;
   - вручати (надсилати) ліцензіату рішення щодо дії ліцензії,
із зазначенням підстав;
   - у разі необхідності залучати фахівців центрального апарату
Мінпромполітики, підлеглих об'єднань і підприємств, асоціацій з
відповідних  напрямків  діяльності  для  підготовки  проектів
нормативних  та  розпорядчих  документів  щодо  ліцензування
господарської діяльності з металобрухтом;
   - доручати окремим членам комісії підготовку  необхідних
матеріалів на засідання комісії.
   2.6. Комісією на своєму засіданні приймається рішення щодо
видачі ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом кольорових
та чорних металів. Рішення комісії оформляється протоколом і є
обов'язковим до виконання в межах чинного законодавства.
 
 Заступник Держсекретаря               С.Г.Грищенко








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка