Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо визначення страхових тарифів на обов"язкове державне соціальне страхування


    ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
    НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 05-91 від 12.12.2001
 
 
 
   На Ваше звернення від 10 грудня 2001 року щодо роз'яснення
найбільш актуальних питань з порядку визначення страхових тарифів
та сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві, які
надходять  від  страхувальників,  об'єднань  профспілок  та
роботодавців, повідомляємо наступне.
------------------------------------------------------------------
   Чи підлягають включенню до фактичних витрат на оплату праці
працюючих,  на  які  нараховуються  страхові  внески  за
загальнообов'язковим  державним  соціальним  страхуванням  від
нещасного випадку на виробництві,  витрати  підприємства  за
цивільно-правовими договорами?
------------------------------------------------------------------
   Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 47 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14  )  розміри
страхових внесків для роботодавців обчислюються у відсотках до сум
фактичних витрат на оплату праці найманих  працівників,  що
включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної
плати, на інші заохочувальні компенсаційні виплати, у тому числі в
натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України
"Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), які підлягають обкладенню
прибутковим податком з громадян.
------------------------------------------------------------------
   Якщо працівник виконує роботу не  на  основі  трудового
договору, а на інших юридичних підставах, зокрема за договором
підряду, то сума його прибутку для нарахування внесків до Фонду не
включається до фактичних витрат на оплату праці.
------------------------------------------------------------------
   Відносини за цивільно-правовими договорами регламентуються
діючим цивільним законодавством і на осіб, які працюють за таким
договором, норми, передбачені трудовим законодавством у частині
загальнообов'язкового державного соціального  страхування,  не
поширюються.
------------------------------------------------------------------
   До якого класу професійного ризику виробництва відносяться
аптечні  заклади  та  який  розмір  страхового  тарифу  за
загальнообов'язковим  державним  соціальним  страхуванням  від
нещасного випадку на виробництві встановлено законодавством для
цих страхувальників?
------------------------------------------------------------------
   Страхові тарифи страхувальникам установлено Законом України
"Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 )
(далі - Закон), виходячи з класу професійного ризику галузі
(підгалузі)  економіки,  до  якого  віднесено страхувальника.
Віднесення підприємств і організацій до  відповідного  класу
професійного ризику виробництва здійснюється робочими органами
виконавчої дирекції Фонду згідно з пунктами 1,  2  Порядку
визначення  страхових  тарифів  для  підприємств, установ та
організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
який затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від
13.09.2000 р. N 1423 ( 1423-2000-п ) (далі - Порядок), на підставі
відомостей страхувальника про код галузі економіки за Загальним
класифікатором галузей народного господарства України (далі -
ЗКГНГ). Аптечні заклади відповідно до ЗКГНГ віднесені до галузі
"Торгівля і громадське харчування" з кодом 71212. Згідно з
Класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним
ризиком  виробництва  (додаток  до  Порядку) аптечні заклади
відносяться до сьомого класу професійного ризику виробництва.
Згідно зі статтею 1 Закону ( 2272-14 ) для галузей, віднесених до
цього класу, установлено страховий тариф на загальнообов'язкове
державне  соціальне  страхування  від  нещасного  випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності в розмірі 1,02 відсотка до фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників. У діючому порядку визначення
страхових тарифів не передбачена можливість застосування статті 2
Закону ( 2272-14 ) для аптечних закладів, оскільки вона стосується
страхувальників, які за основним видом діяльності відносяться до
галузі "Охорона  здоров'я,  фізична  культура  та  соціальне
забезпечення" (код за ЗКГНГ відповідно 91000 - 919000). Треба
звернути увагу на те, що статтею 2 Закону ( 2272-14 ) встановлені
не пільги, а інші розміри страхових тарифів для окремих галузей
економіки без зміни класів професійного ризику їх виробництва.
------------------------------------------------------------------
   У яких випадках страхувальнику визначається страховий тариф
згідно зі статтею 4 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне  страхування  від  нещасного  випадку  на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 )?
------------------------------------------------------------------
   Страховий тариф у розмірі 0,2 % до фактичних витрат на оплату
праці найманих працівників, відповідно до статті 4 вищевказаного
Закону ( 1105-14 ), установлюється  бюджетним  установам  та
організаціям, які фінансуються або дотуються з бюджету. Згідно з
роз'ясненням Міністерства праці та соціальної політики України від
18.05.2001 р. N 20-164: "Зазначена стаття поширюється лише на
бюджетні установи та організації, які повністю або частково
фінансуються з бюджету і не стосуються суб'єктів підприємницької
діяльності, які створені і діють відповідно до Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ). Слід зазначити, що згідно з
пунктом 6 статті 2 Бюджетного кодексу України ( 2542-14  )
бюджетною установою є орган, установа або організація, створена у
встановленому порядку органами державної влади, органами влади АРК
чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за
рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів.
Бюджетні установи є неприбутковими.
 
 З повагою
 в.о. заступника директора                О.Бубуйок
 
 "Баланс", N 51, 18.12.2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка