Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо подання декларацій громадянами до податкових органів


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 15360/7/17-0517 від 14.11.2001
                  Всеукраїнській   громадській
                  організації
                  Асоціації платників  податків
                  України
                  Київському   територіальному
                  відділенню платників податків
                  України
                  Державній      податковій
                  адміністрації у м. Києві
 
       Щодо подання декларацій громадянами до
            податкових органів
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула питання
щодо подання декларацій громадянами до податкових органів і
повідомляє.
   Статтею 67 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлено, що
усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем
проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий
рік у порядку, встановленому законом.
   На сьогодні таким законодавчим актом, що регулює порядок
оподаткування доходів громадян та порядок подання ними декларації,
є Декрет  Кабінету Міністрів України від 26.12.92 за N 13-92
( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" з відповідними
змінами і доповненнями (далі - Декрет), статтею 19 (підпункт "б"
пункту 1) якого встановлено, що громадяни, доходи яких підлягають
оподаткуванню відповідно до цього Декрету, зобов'язані подавати в
передбачених цим Декретом випадках податковим органам декларації
про доходи і витрати за формами, що їх встановлює Головна державна
податкова інспекція України.
   Декрет передбачає  подання  декларацій  громадянами  до
податкових органів у таких випадках:
   - якщо громадяни протягом року отримують доходи, зазначені у
статті 11 Декрету ( 13-92 ), тобто доходи не за місцем основної
роботи (служби, навчання);
   - якщо громадяни здійснюють підприємницьку діяльність, або
систематично отримують інші доходи, не зазначені в другому та
третьому розділах Декрету, в тому числі  від  систематичної
незалежної професійної діяльності (стаття 14 Декрету).
   Крім того, декларації про одержані  доходи  подають  до
податкового  органу за місцем діяльності в Україні іноземні
громадяни, що мають постійне місце проживання в Україні  і
одержують доходи як в Україні, так і за її межами (стаття 18
Декрету).
   Подання до  податкового  органу  декларацій  про  доходи
громадянами, які одержують доходи лише за місцем їх основної
роботи, Декретом не передбачено.
   Обчислення прибуткового податку  з  доходів,  одержуваних
протягом календарного року громадянами за місцем основної роботи
(служби, навчання), а також остаточний перерахунок податку з
сукупного  річного  оподатковуваного  доходу  по  закінченні
календарного  року  провадиться  підприємствами,  установами,
організаціями  всіх  форм  власності та фізичними особами -
суб'єктами підприємницької діяльності (стаття 9 Декрету ( 13-92 )
та  пункт 9 Інструкції про прибутковий податок з громадян,
затвердженої наказом Головної державної податкової  інспекції
України від 21.04.93 за N 12 ( z0064-93 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64 з
відповідними змінами і доповненнями).
   У разі, якщо громадянин протягом календарного року змінює
місце основної роботи, перерахунок податку з сукупного річного
оподатковуваного доходу провадиться такому громадянину за новим
(останнім) місцем основної роботи (служби, навчання) з урахуванням
одержаних доходів і утриманого податку за попереднім (попередніми)
місцем (місцями) роботи, служби, навчання (підпункт 9.1 Інструкції
про прибутковий податок з громадян ( z0064-93 ). Якщо громадянин з
будь-яких  підстав не надав довідку ф. N 3 з попереднього
(попередніх) місця (місць) основної роботи, остаточний річний
перерахунок за новим місцем роботи провадиться за місяці, фактично
відпрацьовані ним за новим (останнім) місцем основної роботи.
   Перерахунок прибуткового податку провадиться з нарахованого
протягом року сукупного річного доходу до 1 березня наступного за
звітним року і полягає у визначенні:
   нарахованої суми річного сукупного оподатковуваного доходу;
   середньомісячного оподатковуваного доходу  (діленням  суми
річного сукупного оподатковуваного доходу на 12 місяців);
   прибуткового податку з середньомісячного  оподатковуваного
доходу на підставі діючої шкали ставок оподаткування. Розмір
прибуткового податку  за  рік  обчислюється  множенням  суми
прибуткового податку за середньомісячним доходом на 12 місяців.
   Відомості за проведеними перерахунками прибуткового податку
за сукупним річним доходом працівників за місцем їх основної
роботи зберігаються на підприємстві і надаються громадянам за їх
вимогою (ф. N 3) та податковим органам - за запитом.
   Звіт про закінчення річних перерахунків відповідно до штатної
чисельності та їх загальні результати надсилається підприємствами,
установами, організаціями і фізичними особами  -  суб'єктами
підприємницької діяльності до податкової інспекції (за місцем
реєстрації) у строки, визначені законом (протягом 60 календарних
днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
   При звільненні громадян  протягом  календарного  року  з
основного  місця  роботи  (служби,  навчання)  бухгалтерія
підприємства, установи, організації чи фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності повинна скласти остаточний розрахунок
за відпрацьований період (тобто зробити остаточний перерахунок
прибуткового податку, але не із розрахунку 12 календарних місяців,
а із розрахунку  кількості  повних  місяців,  відпрацьованих
працівником до звільнення) та видати громадянину довідку за ф. N 3
про суму нарахованого за відпрацьовані місяці поточного року
доходу та суму утриманого за наслідками остаточного розрахунку
податку, яку громадянин зобов'язаний подати до бухгалтерії за
новим місцем основної роботи, служби, навчання (підпункт 9.1
Інструкції про прибутковий податок з громадян ( z0064-93 ). Отже,
якщо громадянин звільняється з підприємства, відпрацювавши за
місцем основної роботи неповний рік, і до кінця календарного року
в цьому підприємстві не працює та не отримує від нього доходів, у
такого підприємства підстав для проведення громадянину остаточного
річного розрахунку (перерахунку) немає. У разі, якщо громадянин
після звільнення з цього підприємства більше ніде не працював і не
одержував доходів з інших джерел, подання декларації про доходи до
податкового органу Декретом ( 13-92 ) не передбачено.
   Водночас роз'яснення  з  порушеного  питання  надавалося
Державною податковою адміністрацією України листом від 05.04.2000
за N 4776/7/17-0517 - державній податковій адміністрації у м.
Києві, а листом від 13.01.2001 за N 349/7/17-0217 ( v0349225-01 )
- державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
 
 Заступник Голови ДПА України             Г.Бондаренко
 
 "Налоговый, банковский, таможенный КОНСУЛЬТАНТ",
 N 50, 17 грудня 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка