Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку оподаткування вартості навчання (підготовки) спеціалістів у інституті інвестиційного менеджменту


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 13253/7/17-0517 від 03.10.2001
 
 
 
   ДПА України  розглянула  лист щодо порядку оподаткування
вартості  навчання  (підготовки)  спеціалістів  у  інституті
інвестиційного менеджменту і повідомляє.
   Порядок оподаткування доходів громадян регулюється Декретом
КМУ від 26.12.92 р. N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з
громадян", із змінами і доповненнями (далі - Декрет), а механізм
застосування положень цього Декрету визначено Інструкцією про
прибутковий податок з громадян, затвердженою наказом ГДПІУ від
21.04.93 р. N 12 ( z0064-93 ) і зареєстрованою в Мін'юсті 09.06.93
р. N 64 (з відповідними змінами і доповненнями).
   Відповідно до  Декрету  платниками  прибуткового  податку
(суб'єктами оподаткування) є громадяни України, іноземні громадяни
та особи без громадянства, а об'єктом оподаткування у громадян,
які мають постійне місце проживання в Україні, є  сукупний
оподатковуваний  дохід за календарний рік (що складається з
місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних
джерел.
   До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами
протягом календарного року, включаються доходи, одержані ними у
будь-якій формі, в тому числі доходи, що утворилися в результаті
надання за рахунок коштів підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької  діяльності  своїм
працівникам  матеріальних  і  соціальних  благ у грошовій і
натуральній формі, крім сум виплат, що не включаються до сукупного
оподатковуваного  доходу,  визначених у ст.5  цього  Декрету
( 13-92 ).
   Підпунктом 5.4.2  ст.5  Закону  України від 22.05.97 р.
N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (із змінами і доповненнями) визначено, що витрати
платника податку на прибуток, пов'язані з професійною підготовкою
або перепідготовкою за профілем такого платника податку фізичних
осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником
податку, в українських закладах освіти, за винятком фізичних осіб,
пов'язаних з таким платником податку, включаються до складу
валових  витрат у порядку, передбаченому цим підпунктом, як
витрати, понесені у зв'язку з підготовкою кадрів за профілем
такого платника. Тому такі витрати підприємства також не є
особистим доходом зазначених працівників і,  відповідно,  не
включатимуться до їхнього сукупного оподатковуваного доходу.
   Обов'язки з доведення зв'язку витрат на цілі, обумовлені
пп.5.4.2 Закону ( 283/97-ВР ), з основною діяльністю платника
податку покладаються на такого платника податку.
   Згідно з  пп.12.2.3 ст.12 вказаного Закону (N 283/97-ВР
( 283/97-ВР ) під терміном "основна діяльність" слід розуміти
операції, визначені ст.3 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ), а з прийняттям нової редакції однойменного
Закону України від 07.12.2000 р. N 2121-III ( 2121-14 ) - ст.47.
   Крім того, порядок професійної підготовки і перепідготовки та
розміри  витрат  на  такі цілі встановлюються КМУ. Зокрема,
постановою КМУ від 24.12.97 р. N 1461 ( 1461-97-п ) "Про розмір
витрат  платника  податку  на  професійну  підготовку  або
перепідготовку" визначено, що платник  податку  на  прибуток
підприємств може включати до валових витрат виробництва та обігу
звітного  періоду  витрати  на  професійну  підготовку  або
перепідготовку за профілем такого платника фізичних осіб, які
перебувають у трудових відносинах з ним, в українських закладах
освіти, за винятком фізичних осіб, пов'язаних з таким платником
податку, в розмірі до 2 відсотків фонду оплати праці звітного
періоду.
   Таким чином, банківська установа може включати  витрати,
пов'язані з професійною підготовкою або перепідготовкою своїх
працівників, до складу валових витрат у разі, якщо: контракт з
українським  закладом  освіти  на  підготовку спеціалістів з
банківської справи укладено банком; фізична особа не відноситься
до категорії  пов'язаних  осіб  (пп.1.26  ст.1  Закону  "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). При цьому
розмір витрат на навчання, що включаються до складу валових
витрат, не повинен перевищувати 2 відсотків фонду оплати праці
звітного періоду.
   Одночасно повідомляємо, що програми і напрями діяльності
підготовки,  перепідготовки і підвищення кваліфікації різного
освітньо-кваліфікаційного рівня  працівників  та  спеціалістів
визначені  Законом  України  від  23.03.96 р.  N 100/96-ВР
( 100/96-ВР ) "Про освіту" ( 1060-12 ) (із змінами і доповненнями)
та Положенням  про  освітньо-кваліфікаційні  рівні  (ступеневу
освіту), затвердженим постановою КМУ  від 20.01.98 р. N 65
( 65-98-п ).
 
 Заступник Голови                   Г.Бондаренко
 
 "Бухгалтерія", N 49/1, 03.12.2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка