Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо орендної плати за земельні паї


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 13604/7/17-0517 від 10.10.2001
 
 
 
   ДПА України розглянула лист, адресований Президенту України,
стосовно  правомірності  утримання  прибуткового  податку  з
виплачуваної громадянам орендної плати за земельні частки (паї) і
повідомляє таке.
   Указ Президента України від 03.12.99 р. N 1529/99 ( 1529/99 )
"Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного
сектора економіки", прийнятий з метою забезпечення реалізації
державної аграрної політики, прискорення реформування та розвитку
аграрного сектора економіки на засадах приватної  власності,
зокрема   передбачає,   що   реформування   колективних
сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності
на землю та майно має відбуватися шляхом забезпечення всім членам
колективних сільськогосподарських підприємств  права  вільного
виходу  з цих підприємств із земельними частками (паями) і
майновими паями.
   У разі укладання підприємствами, установами, організаціями,
які  використовують  землю  для сільськогосподарських потреб,
договорів оренди земельної частки (паю),  майнового  паю  з
власниками цих часток (паїв) ними виплачується орендна плата у
натуральній або грошовій формах. Розмір орендної плати за земельну
частку  (пай)  повинен бути не менше 1 відсотка визначеної
відповідно до законодавства вартості орендованої земельної частки
(паю).
   Декретом КМУ  від 26.12.92 р. N 13-92 ( 13-92 ) "Про
прибутковий податок з громадян" (із змінами та доповненнями), який
регулює  порядок  оподаткування  доходів  громадян, визначено
платників прибуткового податку, об'єкти оподаткування, порядок
нарахування, утримання і перерахування його до бюджету. Механізм
застосування положень цього  Декрету  (  13-92  )  визначено
Інструкцією про прибутковий податок з громадян, розробленою ГДПІУ
згідно зі ст.23 Декрету ( 13-92 ) і затвердженою наказом від
21.04.93 р. N 12 ( z0064-93 ) (зареєстрована у Мін'юсті України
09.06.93 р. N 64), з відповідними змінами та доповненнями.
   Обов'язки щодо нарахування, утримання і перерахування до
бюджету прибуткового податку із заробітної плати та інших доходів
громадян цим  Декретом ( 13-92 ) покладені на підприємства,
установи, організації та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, які виплачують зазначені доходи. Відповідно до ст.2
цього Декрету ( 13-92 ) об'єктом оподаткування у громадян, які
мають  постійне  місце  проживання  в  Україні,  є сукупний
оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається  з
місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних
джерел як у грошовій, так і в натуральній формі.
   Оскільки об'єктом  оподаткування  у  громадян, які мають
постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний
дохід за календарний рік (що складається з місячних сукупних
оподатковуваних доходів), у тому числі і у вигляді орендної плати,
одержаний як у натуральній, так і в грошовій формі з різних
джерел, Декрет ( 13-92  )  визначає  деякі  особливості  їх
оподаткування протягом календарного року.
   Зокрема доходи, що одержуються громадянами як не за місцем
основної роботи, оподатковуються в порядку, визначеному у розділі
III (статті 11 і 12) Декрету ( 13-92 ) та у відповідних розділах
Інструкції.
   Згідно зі статтею  11  Декрету  (  13-92  )  об'єктами
оподаткування  є  доходи  громадян, що одержуються ними від
підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності не за місцем основної роботи, в тому
числі за сумісництвом, за виконання разових та інших робіт,
здійснюваних на основі договорів підряду та інших договорів
цивільно-правового характеру, та доходи фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької  діяльності, які разом з доходами за місцем
основної роботи (служби, навчання) одержують доходи від здійснення
підприємницької діяльності.
   З доходів, одержаних громадянами не за місцем  основної
роботи, податок утримується у джерела виплати за ставкою 20
відсотків, наведеною у п.З ст.7 Декрету ( 13-92 ), без виключення
неоподатковуваного мінімуму і надання установлених законодавством
пільг.
   Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які
одержували доходи лише за місцем основної роботи, зобов'язані у
встановлений термін подати до податкового органу за місцем свого
проживання декларацію про суму сукупного доходу, одержаного як за
основним, так і поза основним місцем роботи.
   Органи державної податкової служби, на підставі  поданих
громадянами декларацій про сукупний річний дохід та використовуючи
відомості форми N 2, проводять обчислення сукупної річної суми
податку.  При  цьому  з оподатковуваного доходу виключається
встановлений чинним законодавством неоподатковуваний  мінімум,
надаються у відповідних випадках пільги по прибутковому податку, а
також враховується сума податку, утриманого у джерела виплати
доходу.
   У разі коли громадяни - власники сертифікатів на право на
земельну частку (пай) уклали договір оренди земельної частки
(паю) з підприємством, що утворилося в процесі реформування, то
прибутковий податок з їхнього доходу утримується і перераховується
до бюджету у вищевикладеному порядку,  тобто  на  загальних
підставах, і залежно від того, за місцем основної чи не за місцем
основної роботи виплачується такий дохід.
   Отже, враховуючи наведене вище, порушення органами державної
податкової служби положень діючого на даний час податкового
законодавства немає.
   Що стосується повного звільнення від оподаткування доходів,
одержаних власниками земельних часток (паїв) - пенсіонерами у
грошовій та/або натуральній формі у вигляді орендної плати,
остаточне вирішення цього питання можливе за умови внесення та
прийняття ВРУ змін і доповнень до законодавчих актів з питань
оподаткування. Відповідний проект Закону України "Про внесення
доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий
податок  з  громадян" знаходиться на розгляді у відповідних
Комітетах Верховної Ради України.
   Одночасно ДПА у області доручається розглянути зазначені у
листі  обставини,  вирішити  питання  своєчасного  проведення
перерахунку  та, за необхідності, повернення відповідних сум
прибуткового податку.
 
 Заступник Голови                   Г.Бондаренко
 
 "Бухгалтерія", N 49/1, 03.12.2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка