Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій на період до 2004 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 13 грудня 2001 р. N 564-р
                Київ
 
       Про затвердження заходів щодо державної
      підтримки розвитку науково-просвітницької
        діяльності громадських організацій
           на період до 2004 року
 
   На виконання Указу Президента України від 16 травня 2001 р.
N 316 ( 316/2001 ) затвердити заходи щодо державної підтримки
розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій
на період до 2004 року (додаються).
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 28
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 13 грудня 2001 р. N 564-р
               ЗАХОДИ
        щодо державної підтримки розвитку
     науково-просвітницької діяльності громадських
        організацій на період до 2004 року
 
       Удосконалення організаційних, методичних
       та правових засад науково-просвітницької
        діяльності громадських організацій
   1. Сприяти  створенню  первинних  осередків  громадських
організацій, які провадять науково-просвітницьку діяльність, у
вищих навчальних закладах, бібліотеках,  музеях  і  наукових
установах.
                МОН, Мінкультури, інші центральні
                органи  виконавчої  влади, яким
                підпорядковані  вищі  навчальні
                заклади,  Національна  академія
                наук, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та   Севастопольська   міські
                держадміністрації   разом   із
                заінтересованими   громадськими
                організаціями.
                2002-2003 роки.
   2. Створити  базу  даних  актуальних  фундаментальних  і
прикладних досліджень, проведених вітчизняними вченими.
                МОН, Національна академія  наук,
                галузеві академії наук.
                2002 рік.
   3. Підготувати  пропозиції  щодо  розроблення  проектів
нормативно-правових актів про діяльність установ і організацій,
які не мають на меті одержання прибутку.
                Мін'юст, МОН, Мінфін, Міністерство
                економіки та з питань європейської
                інтеграції, Фонд державного майна.
                2002 рік.
   4. Подавати щороку в установленому порядку пропозиції щодо
відзначення членів громадських організацій державними нагородами.
                МОН.
                2001-2004 роки.
   5. Сприяти  залученню до колегіальних органів управління
освітою представників всеукраїнських громадських організацій, які
провадять науково-просвітницьку діяльність.
                МОН, Рада  міністрів  Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та   Севастопольська   міські
                держадміністрації.
                2002-2004 роки.
        Фінансування науково-просвітницької
       діяльності громадських організацій та
       зміцнення їх матеріально-технічної бази
   6. Передбачати МОН у Державному бюджеті України на 2003 і
2004 роки кошти для фінансування науково-просвітницької діяльності
громадських організацій, зокрема на  проведення  конференцій,
семінарів і читання лекцій.
                Мінфін, Мінекономіки та з питань
                європейської інтеграції.
                2003-2004 роки.
   7. Підготувати пропозиції щодо проведення щорічного конкурсу
на надання грантів для здійснення громадськими організаціями
науково-просвітницьких заходів.
                МОН, Мінфін    разом    із
                заінтересованими   громадськими
                організаціями.
                2002 рік.
   8. Розробити плани заходів щодо підтримки на регіональному
рівні науково-просвітницької діяльності громадських організацій.
                Рада міністрів     Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та   Севастопольська   міські
                держадміністрації.
                2002 рік.
      Створення ефективної системи інформаційного
        забезпечення науково-просвітницької
        діяльності громадських організацій
   9. Започаткувати на першому  національному  телевізійному
каналі щомісячну телепрограму науково-просвітницького спрямування
із залученням учених та діячів культури.
                Держкомінформ, МОН,  Національна
                академія наук, галузеві академії
                наук разом із  заінтересованими
                громадськими організаціями.
                2002 рік.
   10. Постійно висвітлювати у центральних та місцевих засобах
масової інформації найбільш важливі науково-просвітницькі заходи,
які здійснюються громадськими організаціями.
                Держкомінформ.
                2002-2004 роки.
   11. Розробити програму популяризації здобутків вітчизняної та
світової науки і культури, утвердження української мови. Заснувати
серію теле- та радіопрограм, що висвітлюють творчість класиків
української літератури.
                Держкомінформ, МОН,  Мінкультури,
                Національна   академія   наук,
                Академія педагогічних наук разом
                із заінтересованими громадськими
                організаціями.
                2002 рік.
       Підтримка окремих ініціатив громадських
        організацій, спрямованих на розвиток
        науково-просвітницької діяльності
   12. Започаткувати цикл постійно діючих публічних  читань
"Трибуна вченого" з актуальних проблем і досягнень науки.
                Національна академія наук,  МОН,
                галузеві академії наук разом із
                заінтересованими   громадськими
                організаціями.
                2002 рік.
   13. Започаткувати цикл постійно діючих публічних  читань
"Трибуна міністра" з метою роз'яснення внутрішньої і зовнішньої
політики держави.
                Центральні органи виконавчої влади
                разом   із   заінтересованими
                громадськими організаціями.
                2002 рік.
   14. Підготувати пропозиції щодо створення музею історії науки
та сучасних технологій.
                МОН, Мінкультури,   Міністерство
                економіки та з питань європейської
                інтеграції, Мінфін,  Національна
                академія    наук,   Київська
                міськдержадміністрація разом  із
                заінтересованими   громадськими
                організаціями.
                2002 рік.
   15. Започаткувати  видання  серії  науково-просвітницької
літератури для популяризації досягнень вітчизняної та світової
науки на базі видавництв національних вищих навчальних закладів і
наукових установ.
                МОН, Національна академія  наук,
                Академія   педагогічних  наук,
                Держкомінформ    разом    із
                заінтересованими   громадськими
                організаціями.
                2002-2004 роки.
   16. Підготувати  пропозиції  щодо  заснування  щорічного
фестивалю навчальних і науково-просвітницьких фільмів, теле- та
радіопередач. Щороку проводити виставку науково-просвітницьких
періодичних видань.
                Держкомінформ, МОН  разом   із
                заінтересованими   громадськими
                організаціями.
                2002-2004 роки.
   17. Створити в Інтернеті навчальні курси з української мови.
                МОН, Національна  академія  наук
                разом   із   заінтересованими
                громадськими організаціями.
                2002-2003 роки.
   18. Підготувати  пропозиції  щодо  утворення університету
сучасних знань із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
                МОН, Національна  академія  наук
                разом з товариством "Знання".
                2002-2003 роки.
   19. Надавати організаційну та методичну підтримку реалізації
проектів "Малі міста України", "Звичаї та обряди українського
народу".
                МОН, Мінкультури,   Національна
                академія  наук,  Рада міністрів
                Автономної  Республіки   Крим,
                обласні,    Київська    та
                Севастопольська       міські
                держадміністрації   разом   із
                Всеукраїнським     товариством
                "Просвіта" імені Тараса Шевченка.
                2002-2004 роки.
   20. Підготувати пропозиції щодо заснування  національного
свята - Дня книги.
                Держкомінформ, МОН  разом   із
                заінтересованими   громадськими
                організаціями.
   21. Розробити просвітницьку програму "Знання проти бідності".
                Мінпраці разом із заінтересованими
                громадськими організаціями.
                2002-2003 роки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка