Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 14 грудня 2001 р. N 1693
                Київ
     Про вдосконалення організації правової роботи
      в міністерствах, інших центральних органах
             виконавчої влади
 
   З метою забезпечення законності в роботі міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, запобігання порушенню прав і
законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій,
залучення висококваліфікованих фахівців до роботи в юридичних
службах центральних органів виконавчої влади, активізації та
вдосконалення правової роботи, посилення контролю за цією роботою
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
   забезпечити належний рівень правової роботи у відповідних
сферах державного управління, у тому числі методичного керівництва
правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що
належать до сфери їх управління, вжити заходів до впровадження
ефективних форм і методів діяльності юридичних служб та до
реалізації рекомендацій органів юстиції;
   здійснювати в межах своєї компетенції постійний перегляд
нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, іншими актами
законодавства, усунення множинності, скасування застарілих актів і
таких, що не відповідають новим умовам соціально-економічного
розвитку України;
   забезпечити обов'язкове узгодження  з  юридичною  службою
проектів нормативно-правових актів, відповідальним за розроблення
яких є центральний орган виконавчої влади;
   вжити заходів до підвищення ефективності роботи юридичних
служб  та укомплектування їх висококваліфікованими фахівцями,
забезпечити співробітництво цих служб з навчальними закладами, які
здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю "Правознавство", а
також практикувати проходження стажування студентами зазначених
закладів в юридичних службах, формувати дієвий кадровий резерв на
заміщення вакансій у цих службах;
   забезпечувати участь працівників юридичних служб у роботі
семінарів, інших заходах, які проводяться Міністерством юстиції;
   брати участь  разом  з  Міністерством освіти і науки в
організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців за спеціальністю "Правознавство" у державних
навчальних закладах  розробляти  пропозиції  щодо  підготовки
юридичних кадрів;
   створити належні умови для роботи юридичних служб, зокрема
забезпечити їх окремими приміщеннями, необхідним обладнанням та
нормативними актами, іншою правовою інформацією;
   забезпечити подання кожного півріччя до 10 січня та 10 липня
Міністерству юстиції в установленому ним порядку інформації про
стан організації правової роботи;
   перевірити стан методичного керівництва правовою роботою на
підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх
управління,  проаналізувати  структуру  та  склад працівників
юридичних служб, вжити заходів до укомплектування цих служб
висококваліфікованими  фахівцями  та про результати перевірки
поінформувати до 1 січня 2002 р. Міністерство юстиції.
   2. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики, Державному комітетові лісового господарства забезпечити
виконання вимог законодавства щодо утворення в їх структурі
юридичних служб.
   3. Міністерству  юстиції за результатами перевірок стану
правової роботи в міністерствах, інших  центральних  органах
виконавчої влади, аналізу інформації про діяльність їх юридичних
служб надати цим органам рекомендації щодо поліпшення роботи,
приведення  нормативно-правових  актів  у  відповідність  із
законодавством, а також внести до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 29
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка