Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку контролю за цільовим використанням матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться на митну територію України - на територію пріоритетного розвитку у Волинській області - для реалізації ін...


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 323/550 від 10.08.2001       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 серпня 2001 р.
                   за N 733/5924
 
        Про затвердження Порядку контролю
 за цільовим використанням матеріалів, сировини, устаткування,
    обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться
   на митну територію України - на територію пріоритетного
     розвитку у Волинській області - для реалізації
           інвестиційних проектів
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області" ( 2354-14 ) (далі - Закон) Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Порядок контролю за цільовим використанням
матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до
них, що ввозяться на митну територію України - на територію
пріоритетного розвитку у Волинській області - для реалізації
інвестиційних проектів (додається).
   2. Митним органам відповідно до положень Закону ( 2354-14 )
забезпечити виконання умов звільнення від обкладання ввізним митом
матеріалів і сировини,  перелік  та  обсяги  ввезення  яких
визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
а також устаткування, обладнання і комплектуючих до них, та
податком  на  додану вартість - устаткування, обладнання та
комплектуючих до них, що ввозяться на митну територію України - на
територію пріоритетного розвитку у Волинській області - для
реалізації інвестиційних проектів.
   3. Органам державної податкової служби у Волинській області
відповідно до плану, узгодженого з Радою з питань території
пріоритетного розвитку, створеною Волинською обласною державною
адміністрацією, здійснювати відповідний контроль за додержанням
чинного законодавства щодо пільгового оподаткування суб'єктів
підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у
пріоритетних  видах  економічної  діяльності  на  території
пріоритетного розвитку у Волинській області.
   4. Головному управлінню податку на додану вартість Державної
податкової адміністрації України забезпечити державну реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державну
податкову адміністрацію України, Державну митну службу України.
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
 
 В.о. Голови Державної митної
 служби України                     О.Б.Єгоров
                   Затверджено
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України,
                   Державної митної служби
                   України від 10.08.2001 р.
                   N 323/550
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 серпня 2001 р.
                   за N 733/5924
 
               Порядок
        контролю за цільовим використанням
 матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих
 до них, що ввозяться на митну територію України - на територію
  пріоритетного розвитку у Волинській області - для реалізації
           інвестиційних проектів
   1. Звільняються від обкладання ввізним митом матеріали і
сировина, перелік та обсяги ввезення яких визначаються у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, а також устаткування,
обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів), та
податком  на  додану вартість - устаткування, обладнання та
комплектуючі до них (крім підакцизних товарів) під час їх увезення
на митну територію України - на територію пріоритетного розвитку у
Волинській області - для потреб власного виробництва, пов'язаного
виключно  з  реалізацією  інвестиційних  проектів, суб'єктами
підприємницької діяльності, які в установленому законодавством
порядку  зареєстровані  на  цій території і за укладеним з
Нововолинською міською радою договором реалізують затверджені
Радою  з  питань території пріоритетного розвитку, створеною
Волинською обласною державною адміністрацією (далі -  Рада),
інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності,
визначених Кабінетом Міністрів України.
   Ці пільги  встановлюються  на  період  реалізації  таких
інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років, починаючи з
дати першого ввезення (оформлення ввізної  вантажної  митної
декларації).
   2. Підставою для застосування пільг, указаних у пункті 1
цього Порядку, суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує
інвестиційний проект, затверджений Радою (далі - Суб'єкт), є
наявність документа про затвердження цього інвестиційного проекту,
виданого Радою, договір щодо реалізації цього інвестиційного
проекту, укладений Суб'єктом з Нововолинською міською радою, а
також зовнішньоекономічний контракт та специфікації до нього з
відміткою Ради.
   3. Суб'єкт подає до митного органу, який здійснює митне
оформлення  матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та
комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), та до органу
державної податкової служби за своїм місцезнаходженням документи,
вказані у пункті 2 цього Порядку.
   4. Суб'єкт зобов'язаний до 5-го числа місяця, наступного за
звітним, подавати митному органу звіт про цільове використання
матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до
них, звільнених  від  обкладання  ввізним  митом,  а  також
устаткування, обладнання та комплектуючих до них, звільнених від
обкладання податком на додану вартість (далі - звіт), у трьох
примірниках за формою, що додається.
   Один примірник звіту залишається в справах митниці, другий -
з відміткою митниці до 20-го числа місяця, наступного за звітним,
подається цим Суб'єктом до органу державної податкової служби за
місцезнаходженням Суб'єкта, третій - з відмітками митниці та
вказаного органу державної податкової служби подається Суб'єктом
до 20-го числа місяця, наступного за звітним, до Ради.
   5. Контроль за цільовим використанням суб'єктами вказаних
матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до
них забезпечується взаємодією Ради, органів державної податкової
служби, Волинської митниці з залученням фахівців відповідних
державних установ.
   6. У разі виявлення під час перевірок органом державної
податкової служби фактів нецільового  використання  Суб'єктом
указаного вище устаткування, обладнання та комплектуючих до них
цей податковий орган  здійснює  донарахування  та  стягнення
несплачених  сум податку на додану вартість, виходячи з їх
договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість,
перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим
Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної
митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму
податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного
банку  України,  що  діяла  на  день збільшення податкового
зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну
територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.
   Про виявлені під час перевірки факти нецільового використання
матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до
них указаний податковий орган інформує митницю, яка здійснила їх
митне оформлення, та Раду.
   Стягнення несплачених сум ввізного мита за ввезенні Суб'єктом
зазначені вище матеріали, сировину, устаткування, обладнання та
комплектуючі до них і використані ним не за цільовим призначенням
здійснюється митними органами згідно з чинним законодавством.
 
 Начальник Головного управління
 податку на додану вартість
 Державної податкової
 адміністрації України                О.В.Двойніков
 
 Начальник управління платежів
 Державної митної служби України            С.В.Шульга
 
               Додаток
               до п. 4 Порядку контролю за
               цільовим використанням матеріалів,
               сировини, устаткування, обладнання
               та комплектуючих до них, що ввозяться
               на митну територію України - на
               територію пріоритетного розвитку
               у Волинській області - для реалізації
               інвестиційних проектів
 
------------------------------------------------------------------
|              |До митниці   | До органу державної|
|              |        | податкової служби |
|---------------------------+---------------+--------------------|
|Дата відправлення     |        |          |
|              |        |          |
|Дата отримання       |        |          |
------------------------------------------------------------------
                Звіт
  про цільове використання матеріалів, сировини, устаткування,
     обладнання та комплектуючих до них, звільнених
   від обкладання ввізним митом, і устаткування, обладнання
        та комплектуючих до них, звільнених
      від обкладання податком на додану вартість
          за ________________ 20__ р.
             (місяць)
   Звіт подається суб'єктами підприємницької діяльності:
   до 5-го числа місяця, наступного за звітним, - до митниці, що
здійснює митне оформлення;
   до 20-го числа місяця, наступного за звітним, - до органу
державної податкової служби за місцезнаходженням такого суб'єкта
(з відповідною відміткою митниці);
   до 20-го числа місяця, наступного за звітним, - до Ради з
питань  територій  пріоритетного  розвитку (далі - Рада) (з
відмітками митниці та органу державної податкової служби).
   Митниця____________________________________________
                (місто, район)
   Орган державної податкової служби __________________
                      (місто, район)
-----------------------------------------------------------------------
| Назва суб'єкта підприємницької діяльності (інвестора) |       |
|-------------------------------------------------------+-------------|
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ            |       |
|-------------------------------------------------------+-------------|
| Реєстраційний номер платника податку         |       |
|-------------------------------------------------------+-------------|
| Місцезнаходження                   |       |
|-------------------------------------------------------+-------------|
| Назва інвестиційного проекту             |       |
|-------------------------------------------------------+-------------|
| Дата і номер рішення Ради про затвердження      |       |
| інвестиційного проекту                |       |
|-------------------------------------------------------+-------------|
| Дата і номер договору з Нововолинською міською    |       |
| радою органом місцевого                |       |
| самоврядування щодо реалізації інвестиційного проекту |       |
|-------------------------------------------------------+-------------|
| Дата і реєстраційний номер договору (контракту) з   |       |
| іноземним постачальником               |       |
|-------------------------------------------------------+-------------|
| Дата першого ввезення (оформлення ввізної вантажної  |       |
| митної декларації) устаткування, обладнання та    |       |
| комплектуючих до них (крім підакцизних товарів) без  |       |
| обкладання податком на додану вартість        |       |
|-------------------------------------------------------+-------------|
| Дата першого ввезення                 |       |
| (оформлення ввізної вантажної митної декларації)   |       |
| матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та   |       |
| комплектуючих до них (крім підакцизних товарів)    |       |
| без обкладання ввізним митом             |       |
-----------------------------------------------------------------------
   Дата отримання звіту підтверджується відповідними штампами
митниці та органу державної податкової служби.
                              У тис.грн.
---------------------------------------------------------------------------------
N |Дата і номер|Митна вартість |Умовно нараховані |Митна вартість |Залишок  |
з/п|вантажної  |увезених товарів|мито і податок  |використаних  |     |
  |митної   |        |на додану вартість|товарів     |     |
  |декларації* |        |         |----------------|     |
  |      |        |         |для    |на |     |
  |      |        |         |реалізації |інші|     |
  |      |        |         |інвестицій-|пот-|     |
  |      |        |         |них прое- |реби|     |
  |      |        |         |ктів    |  |     |
---+------------+----------------+------------------+-----------+----+----------|
1 |  2    |    3    |   4      | 5    | 6 |  7   |
---+------------+----------------+------------------+-----------+----+----------|
А |      |        |         |      |  |на 1-ше  |
  |      |        |         |      |  |число   |
  |      |        |         |      |  |звітного |
---+------------+----------------+------------------+-----------+----+----------|
1 |      |        |         |      |  |     |
---+------------+----------------+------------------+-----------+----+----------|
2 |      |        |         |      |  |     |
---+------------+----------------+------------------+-----------+----+----------|
...|      |        |         |      |  |     |
---+------------+----------------+------------------+-----------+----+----------|
Б | Усього   |        |         |      |  |     |
---+------------+----------------+------------------+-----------+----+----------|
В |      |        |         |      |  |на 1-ше  |
  |      |        |         |      |  |число   |
  |      |        |         |      |  |місяця,  |
  |      |        |         |      |  |наступного|
  |      |        |         |      |  |за звітним|
---------------------------------------------------------------------------------
____________
   * Додаються копії ввізних вантажних митних декларацій.
   Примітки:
   1. Рядок В, графа 7 = рядок А, графа 7 + рядок Б, графа 3 -
рядок Б, графа 5 - рядок Б, графа 6.
   2. Сума, зазначена в графі 6 рядка Б, підлягає обкладенню
податком на додану вартість і внесенню до декларації про податок
на додану вартість.
   3. Залишок товарів на 1-ше число місяця, що настає за звітним
(рядок В графи 7), обов'язково розшифровується на окремому аркуші
за групами ввезених товарів (сировини, матеріалів, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них).
 
 Керівник           ____________   Прізвище, ініціали
                 (підпис)
 Головний бухгалтер      ____________   Прізвище, ініціали
                 (підпис)
 М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка