Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1990 р. N 330 "Про захист споживчого ринку в Українській РСР"


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
         від 20 листопада 1990 р. N 350
                Київ
    ( Постанова втратила чинність з 10 січня 1992 року
                 на підставі Постанови КМ
     N 378 ( 378-91-п ) від 28.12.91 )
         Про внесення змін і доповнень
         до постанови Ради Міністрів УРСР
          від 22 жовтня 1990 р. N 330
         "Про захист споживчого ринку в
             Українській РСР"
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Внести до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня
1990 р. N 330 ( 330-90-п ) "Про захист споживчого ринку  в
Українській РСР" зміни і доповнення, що додаються.
   2. Міністерству фінансів УРСР разом з Міністерством праці
УРСР, Міністерством торгівлі УРСР, Міністерством зв'язку УРСР,
Укрбанком Держбанку СРСР, спеціалізованими банками, Укоопспілкою,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським  міськвиконкомами
розглянути  питання  про  фінансування  витрат, пов'язаних з
транспортуванням, видачею та інкасацією карток споживача, а також
про заохочення працівників, які безпосередньо виконують додаткову
роботу по впровадженню торгівлі за картками споживача, і внести до
Ради Міністрів УРСР відповідні пропозиції.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.ФОКІН
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
   Інд. 23
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                  від 20 листопада 1990 р. N 350
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
     що вносяться до постанови Ради Міністрів УРСР
          від 22 жовтня 1990 р. N 330
              ( 330-90-п )
 
   1. У пункті 1:
   а) абзац третій після слів: "а також" доповнити словами:
"інвалідних колясок і протезно-ортопедичних виробів, дозиметрів
індивідуального  користування,  товарів  для  новонароджених,
продуктів дитячого харчування, що реалізуються через молочні кухні
та роздрібну торговельну мережу за довідками закладів охорони
здоров'я, виробів для поховання";
   б) абзац четвертий викласти у такій редакції:
   "Без картки споживача реалізуються окремі товари, які мають
прейскурантну ціну до 50 коп. включно. Перелік таких товарів
встановлюється Міністерством торгівлі УРСР. Норми їх продажу
визначаються  облвиконкомами,  Київським  і  Севастопольським
міськвиконкомами".
   2. У пункті 2:
   а) абзац перший після слів: "сільгосппродуктів і сировини"
доповнити словами: "в тому числі лікарсько-технічної";
   б) пункт після абзаца другого доповнити абзацами такого
змісту:
   "Встановити, що з 1 грудня 1990 року:
   багатодітним сім'ям, а також одиноким матерям незалежно від
їхніх грошових доходів додатково видається виконкомами місцевих
Рад народних депутатів на кожну неповнолітню дитину  картка
споживача з купонами на 50 карбованців;
   пенсіонерам та інвалідам, грошові доходи яких не перевищують
100 крб. на місяць, картка споживача з купонами видається на 70
карбованців;
   студентам та учням середніх спеціальних учбових закладів, які
проживають окремо від батьків, а також тим, що не мають батьків,
картка споживача видається на 70 карбованців;
   студентам та учням середніх спеціальних учбових закладів, що
мають дітей, на кожну дитину додатково видається картка споживача
на 50 карбованців";
   в) абзаци  третій,  четвертий,  п'ятий і шостий вважати
відповідно абзацами восьмим, дев'ятим, десятим і одинадцятим;
   г) абзац восьмий викласти у такій редакції:
   "Громадянам, які працюють за межами республіки (вахтовим
методом або у закордонних відрядженнях) і тимчасово не працюють, а
також іншим категоріям громадян картки споживача з купонами
видаються в порядку, передбаченому окремою інструкцією".
   3. У пункті 3 абзац перший після слів: "повинна дорівнювати"
доповнити словами: "20 крб."
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка