Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організаційну роботу по забезпеченню посіву озимих культур під урожай 2002 року


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
              Н А К А З
 
 N 240/73 від 10.08.2001
 
   Про організаційну роботу по забезпеченню посіву озимих
          культур під урожай 2002 року
 
   З метою забезпечення виконання Програми  "Зерно  України
2001-2004", схваленої постановою Кабінету Міністрів України від
27 листопада 2000 р. N 1739 ( 1739-2000-п ), та своєчасного і
якісного проведення посіву озимих культур під урожай 2002 року
Н А К А З У Є М О:
   1. Міністру агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, начальникам головних управлінь сільського господарства і
продовольства облдержадміністрацій з 20 серпня по 5 вересня
провести обласні та районні науково-практичні конференції по
забезпеченню посіву озимих культур під урожай 2002 року.
   Погодитись з  пропозиціями  Департаменту ринків продукції
рослинництва та розвитку насінництва  (Сорока)  щодо  участі
працівників Мінагрополітики та УААН в роботі обласних і районних
семінарах-нарадах по сівбі озимих згідно з додатком 1.
   2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва  (Сорока), Департаменту науково-технічної політики
(Саченко)  Мінагрополітики,  Відділенню  регіональних  центрів
наукового  забезпечення  агропромислового  виробництва  УААН
(Гаврилюк), Державній комісії України по випробуванню та охороні
сортів  рослин  (Волкодав),  начальникам  головних  управлінь
сільського господарства і продовольства Житомирської (Галич) та
Кіровоградської (Литвин) облдержадміністрацій провести 21 серпня
2001 року на Черняхівській державній сортовипробувальній станції
Житомирської  області  та  28  серпня  на  Кіровоградській
сортовипробувальній станції науково-практичні конференції з питань
підготовки до проведення посіву озимих культур під урожай 2002
року за програмами згідно з додатками 2, 3.
   3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва  Мінагрополітики,  начальникам  головних управлінь
сільського господарства і  продовольства  облдержадміністрацій
забезпечити  своєчасний заїзд учасників конференції згідно з
додатком 4.
   4. Державній комісії України по випробуванню та охороні
сортів  рослин  (Волкодав),  начальникам  головних  управлінь
сільського  господарства  і  продовольства  Житомирської  та
Кіровоградської  облдержадміністрацій,  начальникам  інспектур
Держкомісії  по  Житомирській  (Лазюта),   Кіровоградській
(Крижанівська)  областях  забезпечити  учасників  конференцій
транспортом, приміщенням для роботи, житлом та харчуванням.
   5. Підтримати рекомендації, розроблені Мінагрополітики та
УААН, щодо особливостей сівби озимих у поточному році та направити
їх  для  орієнтування  всіх  господарств,  що  займаються
зерновиробництвом згідно з додатком 5, 6.
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра  аграрної  політики  України  Яковенка  В.П.  та
віце-президента Української академії аграрних наук Роїка М.В.
 
 Міністр аграрної політики України           І.Кириленко
 
 Президент Української
 Академії аграрних наук                  М.Зубець
                             Додаток 1
                        до спільного наказу
                  Мінагрополітики України та УААН
                 від 10 серпня 2001 року N 240/73
               СПИСОК
    керівників департаментів і спеціалістів Міністерства
     аграрної політики та УААН для надання практичної
     допомоги та здійснення контролю щодо виконання
        Програми "Зерно України - 2001-2004"
             ( 1739-2000-п )
   I група - наукове забезпечення провадить Інститут зернового
господарства, м. Дніпропетровськ
   (Дніпропетровська, Кіровоградська,  Черкаська,  Запорізька,
Вінницька області).
   Кириленко І.Г   Міністр аграрної  політики  України  -
            керівник групи
   Лебідь Є.М.    Директор Інституту зернового господарства
   Саченко В.І.    Начальник Департаменту  науково-технічної
            політики Мінагрополітики України
   Маласай В.М.    Начальник Української державної насіннєвої
            інспекції
   Сідоров Т.Т.    Заступник начальника Департаменту ринків
            продукції  рослинництва  та  розвитку
            насінництва
   Кущ Р.Н.      Заступник генерального директора ДП ДАК
            "Хліб  України"  "Державний  насіннєвий
            страховий фонд"
   Жарун Ю.Л.     Заступник начальника  управління  ринків
            продукції рослинництва
   Колісніченко В.С. Голова Державної інспекції захисту рослин
   II група  -  наукове  забезпечення  провадить  Інститут
тваринництва західних регіонів України (Оброшино)
   (Львівська,  Тернопільська,  Івано-Франківська, Волинська,
Закарпатська, Чернівецька області)
   Лузан Ю.Я.     Перший заступник   Міністра   аграрної
            політики - керівник групи
   Мартинюк І.В.   Заступник начальника Департаменту ринків
            продукції  рослинництва  та  розвитку
            насінництва Мінагрополітики
   Глабець В.Х.    Головний спеціаліст  управління  ринків
            продукції рослинництва УААН
   Волощук О.П    В.о. директора  Інституту  тваринництва
            західних регіонів
   Дегодюк Е.Г.    Завідуючий відділом агрохімтехнологій УААН
   Дробот В.І.    Начальник Департаменту стратегії розвитку
            аграрної економіки
   Волкодав В.В.   Голова Державної  комісії  України  по
            випробуванню та охороні сортів Рослин
   III група  -  наукове  забезпечення  провадить  Інститут
землеробства, м. Київ
   (Київська, Чернігівська, Хмельницька, Житомирська, Рівненська
області)
   Яковенко В.П.   Заступник Міністра аграрної політики  -
            керівник групи
   Пасічник  П.К.  Заступник начальника Департаменту ринків
            продукції  рослинництва  та  розвитку
            насінництва
   Васильченко В.В.  Заступник начальника  управління  ринків
            зерна та розвитку Насінництва
   Сайко В.Ф.     Директор Інституту землеробства
   Мельник С.І.    Начальник Департаменту кадрової політики,
            аграрної освіти та науки
   Шейко П.В.     Начальник Департаменту   організаційної
            роботи
   Бочковська С.М.  Начальник Юридичного управління
   IV група  -  наукове  забезпечення  провадить  Одеський
селекційно-генетичний інститут
   (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області)
   Рижук С.М     Державний секретар Міністерства аграрної
            політики - керівник групи
   Сорока В.І.    Начальник Департаменту  ринків продукції
            рослинництва та розвитку насінництва
   Крулик В.В.    Начальник Головної  державної  інспекції
            якості      та      сертифікації
            сільськогосподарської продукції
   Соколов В.М.    Директор Селекційно-генетичного інституту
   Чупира М.К.    Заступник начальника      управління
            землеробства,  хімізації  та  родючості
            грунтів
   Бенцаровський Д.М. Начальник Державного  центру   охорони
            родючості грунтів і якості продукції
   Літвіненко М.А.  Заступник директора       Одеського
            селекційно-генетичного інституту
   V група  -  наукове  забезпечення  провадить  Інститут
рослинництва ім. В.Я. Юр'єва
   (Харківська,  Луганська,  Полтавська,  Донецька,  Сумська
області)
   Зубець М.В.    Президент Української  академії аграрних
            наук - керівник групи Ситник В.П. Перший
            Віце-президент УААН
   Жилкін В.А.    Заступник начальника Департаменту ринків
            продукції  рослинництва  та  розвитку
            насінництва
   Пушка П.Г.     Завідувач сектору ринків зерна
   Кириченко В.В.   Директор Інституту рослинництва ім. В.Я.
            Юр'єва
   Пабат І.А     Заступник директора Інституту  зернового
            господарства
   Рішняк І.М     Голова правління ДАК "Хліб України"
   Семененко А.В.   Заступник голови  Державної  інспекції
            захисту рослин
 
 Начальник Департаменту                 В.І.Сорока
                             Додаток 2
                        до спільного наказу
                  Мінагрополітики України та УААН
                 від 10 серпня 2001 року N 240/73
               ПРОГРАМА
   роботи науково-практичної конференції по підготовці до
   проведення посіву озимих культур під урожай 2002 року
   Місце проведення:        Житомирська область,
                   Черняхівська державна
                   сортовипробувальна станція
   Заїзд і розміщення       20 серпня 2001 року,
   учасників конференції:     м. Житомир, готель
   Початок роботи:         21 серпня о 10 годині 30 хв.
   Телефони для довідок:
   в Житомирі: 8-0412 37-25-39, 22-09-41, 23-22-88,
         8-0413 44-217-25, 9-62-82
   в Києві: 8-044-229-40-30
   1. Заїзд учасників конференції до         9.30-10.30
   Черняхівської державної
   сортовипробувальної станції
   Практична частина конференції
   2. Ознайомлення з дослідами державного випробування нових
сортів сільськогосподарських культур.
   Лазюта Іван Опанасович -             10.30-11.00
   начальник інспектури Держкомісії
   по Житомирській області
   3. Огляд сільськогосподарської техніки та обладнання для
посіву озимих.
   Янішевський Людвиг Іполітович -          11.00-11.25
   директор Черняхівської
   державної сортовипробувальної станції
   4. Особливості підготовки грунту до посіву озимих культур в
умовах 2001 року.
   Малієнко Анатолій Митрофанович -
   завідуючий лабораторією              11.25-11.40
   обробітку грунту  Інституту  землеробства  УААН,  доктор
сільськогосподарських наук
   Обід                       11.40-12.30
   Пленарна частина конференції
   5. Відкриття конференції
   Рижук Сергій Миколайович - Державний секретар   12.30-12.40
   Міністерства аграрної політики України
   6. Про організаторську роботу Головного управління сільського
господарства і продовольства Житомирської облдержадміністрації по
підготовці до посіву озимих культур під урожай 2002 року
   Галич Микола Анатолійович -
   начальник Головного управління          12.40-13.00
   сільського господарства  і  продовольства  Житомирської
облдержадміністрації
   7. Першочергові заходи по забезпеченню виконання Програми
"Зерно України - 2001-2004" ( 1739-2000-п ) в 2002 році
   Сорока Василь Іванович -
   начальник Департаменту ринків           13.00-13.20
   продукції рослинництва   та   розвитку   насінництва
Мінагрополітики
   8. Вплив  сортових ресурсів озимих зернових культур на
зростання врожайності та підвищення рівня їх виробництва
   Волкодав Віктор Володимирович -
   голова Держкомісії України            13.20-13.35
   по випробуванню та охороні сортів рослин, Член-кореспондент
УААН, кандидат сільськогосподарських наук
   9. Ресурсозберігаючі технології - основний шлях збільшення
виробництва і підвищення якості зерна озимих культур
   Сайко Віктор Федорович -
   директор Інституту землеробств          13.35-13.50
   УААН, академік, доктор сільськогосподарських наук
   10. Особливості агротехніки вирощування сортів озимої пшениці
селекції Інституту фізіології рослин
   Моргун Володимир Васильович -
   директор Інституту фізіології           13.50-14.05
   рослин ПАН, академік
   11. Сортові вимоги до сучасних технологій виробництва зерна
озимих культур
   Власенко Володимир Анатолійович -
   директор Миронівського              14.05-14.20
   Інституту пшениці ім. Ремесла, кандидат с.-г. наук
   12. Роль сортів в забезпеченні виробництва високоякісного
зерна озимих культур
   Блохін Микола Іванович -
   завідуючий лабораторією якості          14.20-14.30
   Миронівського Інституту  пшениці  ім.  Ремесла,  кандидат
сільськогосподарських наук
   13. Система захисту озимих культур від шкідників і хвороб в
осіннє-зимовий період
   Секун Микола Павлович -
   завідуючій лабораторією захисту          14.30-14.40
   зернових культур  Інституту  захисту  рослин,  доктор
сільськогосподарських наук
   14. Нові елементи технології вирощування озимих культур з
застосуванням біостимуляторів росту рослин
   Пономаренко Сергій Платонович -
   завідуючий відділом                14.40-14.50
   хімічної регуляції росту та  розвитку  рослин  Інституту
біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, кандидат хімічних
наук
   15. Інформація про нові та
   перспективні препарати для            14.50-15.30
   протруювання насіння озимих зернових культур, представники
фірм (Басф, Байєр, Новартіс)
   Закриття конференції
   16. Рижук Сергій Миколайович - Державний секретар 15.30-15.40
   Міністерства аграрної політики України
 
 Начальник Департаменту ринків продукції
 рослинництва та розвитку насінництва
 Мінагрополітики України                В.І.Сорока
                             Додаток З
                        до спільного наказу
                  Мінагрополітики України та УААН
                 від 10 серпня 2001 року N 240/73
               ПРОГРАМА
   роботи науково-практичної конференції по підготовці до
   проведення посіву озимих культур під урожай 2002 року
   Місце проведення:        Кіровоградська область
                   Кіровоградська державна
                   сортовипробувальна станція
   Заїзд і розміщення        27 серпня 2001 року,
   учасників конференції:      м. Умань, готель
   Початок роботи:         28 серпня о 10 годині
   Телефони для довідок:
   в Кіровограді:
          8-0522 24-72-63, 24-77-44,
          8-052 59-2-15-51, 2-21-62
   в Києві:   8-044 229-40-30
   1. Заїзд учасників конференції
   до Кіровоградської державної            9.30-10.00
   сортовипробувальної станції
   Практична частина конференції
   2. Ознайомлення з дослідами державного випробування нових
сортів сільськогосподарських культур.
   Уліч Леонід Ісакович -
   директор Кіровоградської державної        10.00-10.25
   сортовипробувальної станції
   3. Огляд сільськогосподарської техніки та обладнання для
посіву озимих культур
   Уліч Леонід Ісакович -
   директор Кіровоградської державної        10.25-10.45
   сортовипробувальної станції
   4. Особливості підготовки грунту до посіву озимих культур в
умовах 2001 року.
   Пабат Іван Андрійович -
   заступник директора Інституту           10.45-11.05
   зернового господарства, член-кореспондент УААН
   5. Інформація про нові та
   перспективні препарати для            11.05-11.50
   протруювання насіння озимих зернових культур.
   Представники фірм (Басф, Байєр, Новартіс)
   Обід                       11.50-13.20
   Пленарна частина конференції
   6. Відкриття конференції
   Рижук Сергій Миколайович -
   Державний секретар                13.20-13.30
   Міністерства аграрної політики України
   7. Про організаторську роботу Головного Управління сільського
господарства і продовольства Кіровоградської облдержадміністрації
по підготовці до посіву озимих культур під урожай 2002 року
   Литвин Юрій Олексійович -
   начальник Головного управління          13.30-13.50
   сільського господарства  і  продовольства  Кіровоградської
облдержадміністрації
   8. Першочергові заходи по забезпеченню виконання Програми
"Зерно 2001 - 2004" в 2002 році
   Сорока Василь Іванович -
   начальник Департаменту ринків           13.50-14.05
   продукції рослинництва та розвитку насінництва
   9. Вплив сортових ресурсів озимих зернових  культур  на
зростання врожайності та підвищення рівня їх виробництва
   Волкодав Віктор Володимирович -
   голова Держкомісії України            14.05-14.25
   по випробуванню та охороні сортів рослин, член-кореспондент
УААН, кандидат сільськогосподарських наук
   10. Ресурсозберігаючі технології - основний шлях збільшення
виробництва і підвищення якості зерна озимих культур
   Сайко Віктор Федорович -
   директор Інституту землеробства          14.25-14.40
   УААН, академік, доктор сільськогосподарських наук
   11. Сортові вимоги до сучасних технологій виробництва зерна
озимих культур
   Лебідь Євген Макарович -
   директор Інституту зернового           14.40-15.00
   господарства, академік  УААН, доктор сільськогосподарських
наук
   12. Роль сортів в забезпеченні виробництва високоякісного
зерна озимих культур
   Попереля Федір Олександрович -
   завідуючий відділом                15.00-15.15
   генетичних основ селекції Селекційно-генетичного Інституту,
   кандидат сільськогосподарських наук
   13. Високоякісне насіння - запорука високих врожаїв озимих
зернових культур
   Маласай Віктор Михайлович - начальник Української 15.15-15.30
   державної насіннєвої інспекції
   14. Система захисту озимих культур від шкідників і хвороб в
осінньо-зимовий період
   Секун Микола Павлович -
   завідуючій лабораторією захисту          15.30-15.40
   зернових культур  Інституту  захисту  рослин,  доктор
сільськогосподарських наук
   15. Нові елементи технології вирощування озимих культур з
застосуванням біостимуляторів росту рослин
   Пономаренко Сергій Платонович -
   завідуючий відділом                15.40-16.00
   хімічної регуляції росту та розвитку рослин Інституту
   біоорганічної хімії і нафтохімії НАН  України,  кандидат
хімічних наук
   Закриття конференції
   16. Рижук Сергій Миколайович -             16.00
   Державний секретар Міністерства аграрної політики України
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції рослинництва та
 розвитку насінництва
 Мінагрополітики України                В.І. Сорока
                             Додаток 4
                        до спільного наказу
                  Мінагрополітики України та УААН
                  від 10 серпня 2001 р. N 240/73
     Контингент учасників науково-практичних конференцій
 
--------------------------------------------------------------------------------
| Області  |Заступники |Начальники |Директори |Начальники|Начальники|По   |
|      |начальників|інспектур |регіональн.|обласних |обласних |Області|
|      |головних  |Держкомісії|центрів  |державних |державних |    |
|      |управлінь |України по |"Облдерж- |насіннєвих|інспекцій |    |
|      |сільгосп- |випроб. та |родючість" |інспекцій |захисту  |    |
|      |продукту  |охороні  |      |     |рослин  |    |
|      |по рослин- |сортів   |      |     |     |    |
|      |ництву   |рослин   |      |     |     |    |
|      |      |      |      |     |     |    |
|      |      |      |      |     |     |    |
|      |      |      |      |     |     |    |
|      |      |      |      |     |     |    |
|      |      |      |      |     |     |    |
|      |      |      |      |     |     |    |
|      |      |      |      |     |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|           Кіровоградська ДСВС                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|АР КРИМ   |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Дніпропет- |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|ровська   |      |      |      |     |     |    |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Донецька  |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Запорізька |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Кірово-   |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|градська  |      |      |      |     |     |    |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Луганська  |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Миколаївська|  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Одеська   |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Полтавська |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Сумська   |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Харківська |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Херсонська |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Черкаська  |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Разом    | 13    |  13   |  13   |  13   |  13   | 65  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|            Черняхівська ДСВС                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Вінницька  |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Волинська  |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Житомирська |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Закарпатська|  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Ів.     |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|Франківська |      |      |      |     |     |    |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Київська  |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Львівська  |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Рівненська |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Тернопільсь-|  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|ка     |      |      |      |     |     |    |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Хмельницька |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Чернівецька |  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Чернігівська|  1    |  1    |  1    |  1   |  1   | 5  |
|------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-------|
|Разом    | 12    |  12   |  12   |  12   |  12   | 60  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Запрошені (вчені, спеціалісти 15 Мінагрополітики, УААН)            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|ВСЬОГО   | 12    |  12   |  12   |  12   |  12   | 140  |
--------------------------------------------------------------------------------
                             Додаток 5
                        до спільного наказу
                  Мінагрополітики України та УААН
                  Від10 серпня 2001 року N 240/73
     Площа посіву озимих культур під урожай 2002 року
                             тис. га
------------------------------------------------------------------
|Області          |Площа посіву,   |в т.ч. на зерно  |
|             |всього      |         |
|--------------------------+------------------+------------------|
|АР Крим          |481,0       |425,7       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Вінницька         |470,0       |450,0       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Волинська         |147,0       |140,0       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Дніпропетровська     |523,5       |481,6       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Донецька         |400,0       |370,0       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Житомирська        |294,1       |267,6       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Закарпатська       |42,4       |40,0       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Запорізька        |48:5,2      |471,4       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Івано-Франківська     |69,1       |66,2       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Київська         |345,0       |317,4       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Кіровоградська      |436,6       |417,8       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Луганська         |270,9       |249,2       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Львівська         |181,1       |173,3       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Миколаївська       |633,4       |609,7       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Одеська          |712,7       |688,2       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Полтавська        |423,3       |392,7       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Рівненська        |164,6       |160,0       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Сумська          |299,0       |282,2       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Тернопільська       |218,8       |213,3       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Харківська        |495,4       |470,9       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Херсонська        |640,9       |615,5       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Хмельницька        |353,5       |327,4       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Черкаська         |319,6       |290,5       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Чернівецька        |76,5       |74,9       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Чернігівська       |311,0       |300,0       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|             |         |         |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Всього          |8792,9      |8295,5      |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту                В.І. Сорока
                             Додаток 6
                        до спільного наказу
                  Мінагрополітики України та УААН
                 від 10 серпня 2001 року N 240/73
       РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ СІВБИ ОЗИМИХ
          ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В 2001 РОЦІ
   Вирощування високих урожаїв озимих культур в основних районах
товарного виробництва зерна визначається, насамперед, здійсненням
комплексу організаційних і агротехнічних заходів, спрямованих на
поліпшення вологозабезпеченості і  поживного  режиму  грунту,
одержання своєчасних сходів і створення сприятливих умов для
перезимівлі посівів. Отже, передумови формування  майбутнього
урожаю озимини створюються вже сьогодні на основі інтенсивних
технологій, починаючи від збирання  попередньої  культури  і
здійснення обробітку грунту. Спеціалісти сільського господарства
при організації робіт по підготовці і проведенню сівби озимих
повинні найповніше використати надбання науки та власний досвід,
щоб забезпечити надійні підвалини високого урожаю озимих в 2002
році.
          Посівні площі і попередники
   Для забезпечення потреб держави у виробництві продовольчого
зерна необхідно забезпечити валовий збір пшениці не менше 22 млн.
тонн, для чого озимими культурами слід зайняти площу близько 8,8
млн. гектарів, в т.ч. на зерно - 8,3 млн.  Орієнтовно  в
господарствах  Степу  під  зернові  культури відводять 50-55
відсотків, Лісостепу - до 50 і в поліській зоні до 40-45 відсотків
сівозмінної площі.
   В Степу і Лісостепу озиму пшеницю розміщують по чорних та
зайнятих парах, після багаторічних трав і зернобобових, а також
після кукурудзи на силос, яка збирається до настання оптимальних
строків сівби; в Криму частину озимини можна розміщувати після
соняшнику та зернової кукурудзи. Озима тверда пшениця розміщується
по чорних парах та після багаторічних трав. В поліській зоні -
кращими попередниками є зайняті пари, конюшина на один укіс,
кукурудза на силос, льон. Однак у зв'язку із скороченням площ
багаторічних  трав  і  зернобобових,  а  також систематичним
запізненням  із  збиранням  кукурудзи,  частина озимини буде
розміщуватись  після  стерньових  попередників.  Як  свідчать
результати наукових досліджень, при застосуванні ряду ефективних
агротехнічних заходів по цих попередниках можна вирощувати досить
високі урожаї озимих зернових культур.
             Обробіток грунту
   Після більшості попередників, особливо гороху і кукурудзи на
силос, в усіх зонах України застосовують поверхневий обробіток на
6-8 см, а також мілку оранку на 14-15 см, переважно після
багаторічних трав та стерньових попередників. Обробіток площ з-під
гороху та кукурудзи на силос проводиться дисковими боронами та
лущильниками, плоскорізами типу ОПТ - 3,5 і КПШ - 5, комбінованими
агрегатами АКП - 2,5, ПЩН - 2,5. На важких грунтах доцільно
застосувати протиерозійні культиватори КПЕ -3,8, КІШ - 3,9 в
агрегаті з голчастими боронами біг - 3А, мотиками БМШ -15,
кільчато-шпоровими котками.
   Головне в обробітку під озимину - негайна розробка поверхні
грунту в придатний для сівби стан. Тому слідом за основним
обробітком без розриву в часі проводиться в залежності від стану
дискування, культивація, боронування чи коткування для створення
дрібногрудочкуватої щільної поверхні з метою збереження вологи та
підвищення якості сівби.
   На чорних та зайнятих парах протягом періоду, що залишився до
сівби, догляд ведуть шляхом боронування і лише при загрозі значної
забур'яненості проводять культивації на глибину 5-6 см.
               Добрива
   Погодні умови, що склались поточного року. По зволоженості
грунту вплинув на запаси засвоюваних форм азоту. Ці особливості
необхідно врахувати при визначенні доз і співвідношень поживних
речовин у добривах.
   По непарових попередниках, особливо після кукурудзи на силос,
необхідно вносити під  основний  обробіток  чи  передпосівну
культивацію повне мінеральне добриво з розрахунку азоту 40-50 кг,
фосфору 40-60 кг, калію 30-40 кг. Звичайно, не завжди є можливість
внести таку кількість добрив, але внесення їх в рядки при сівбі
нормою 15-20 кг є обов'язковим прийомом. В більш зволожених умовах
Лісостепу  і,  особливо, на Поліссі внесення азотних добрив
переноситься на весняне підживлення, з осені вносять фосфорні та
калійні добрива.
             Сортові ресурси
   В сучасних умовах як ніколи треба дотримуватись правила, що в
кожному господарстві повинно висіватись 3-5 сорти озимої пшениці,
які  характеризуються  різними  біологічними і господарськими
ознаками -  строками  повного  дозрівання  посухостійкістю,
зимостійкістю, стійкістю до хвороб і шкідників, якістю зерна. Не
менш важливим є і розміщення сортів з урахуванням їх реакції на
попередники.
   У степовій зоні по чорних і зайнятих парах висівають такі
сорти озимої пшениці як: Альбатрос одеський,  Одеська  162,
Скіфянка, Знахідка одеська, Тіра, Одеська 267, Донецька 46; по
непарових попередниках - Вимпел одеський, Донецька 48, Коломак 3,
Одеська 161, Одеська 133, Федорівка. В Лісостепу по кращих
попередниках висівають сорти Донецька 48, Коломак 3, Альбатрос
одеський, Миронівська 61, Миронівська 65, Поліська 90, Струмок,
Білоцерківська напівкарликова; по  непарових  попередниках  -
Вікторія одеська, Іванівська остиста, Миронівська 28, Одеська 132,
Миронівська 33; в поліській зоні - Київська 8, Коломак 3,
Лютесценс 7, Поліська 90, Миронівська 61, Одеська 161, Українка
полтавська.
   Кращими сортами твердої озимої пшениці є Альбатрос одеський,
Корал одеський, Алий парус, Дельфін, Парус, Харківська 32.
              Строки сівби
   В технології вирощування озимої пшениці строки сівби мають
вирішальне значення для формування високої урожайності. В степовій
зоні в залежності від грунтово кліматичних умов, попередників і
сортового складу оптимальні строки сівби припадають на кінець
вересня початок жовтня, а на півдні - 1-15 жовтня. Тверда озима
пшениця висівається на 5-7 днів пізніше м'якої.
   На більшій частині Лісостепу оптимальні строки коливаються в
межах 10-25 вересня, лише в північно-східних  районах  вони
наступають на 5-7 днів раніше. В поліській зоні оптимальними є
строки сівби з 5 по 15 вересня. В західному регіоні озимину
висівають в період з 15 по 20 вересня, а в Закарпатті - третій
декаді вересня.
   У першій половині оптимальних строків сівба проводиться по
непарових попередниках, в другій - по чорних і зайнятих парах та
інших кращих попередниках.
   В окремі роки внаслідок недостатнього зволоження грунту,
особливо у степових районах, майже щорічно виникає питання про
доцільність сівби озимих пізніше оптимальних строків. Багаторічні
дослідження,  проведені  в різних грунтово-кліматичних зонах,
свідчать про те, що при сівбі на 5-7 днів пізніше оптимальних
строків, але у вологий грунт, урожайність істотно не знижується
через більш високу морозостійкість і стійкість рослин  щодо
ураження хворобами і шкідниками. Більш тривале відхилення від
оптимальних строків різко знижує урожай.
   Значно складнішим є питання щодо сівби у сухий грунт, в
більшості випадків виправдовує себе на півдні степової зони, де
завдяки подовженій осені, частим зимовим відлигам та ранній
помірно теплій весні із пізніх сходів формуються рослини порівняно
задовільної продуктивності.
   Сівбу у сухий грунт проводять після закінчення оптимальних
строків, збільшуючи норму висіву до 6,5-7 млн. насіння на гектарі
і зменшуючи глибину заробки насіння до 3-4 см. Вкрай небезпечно
сіяти в напівсухий грунт, коли вологи вистачає лише для набухання
або проростання насіння. В таких випадках проростки частково
гинуть, а сходи бувають занадто зріджені і, як правило, ці посіви
пересіваються навесні.
   Враховуючи  погодно-кліматичні  умови  останніх  років,
оптимальні строки посіву змістились в сторону допустимих. В
кожному  регіоні  строки  посіву  необхідно  погоджувати  з
науково-дослідними установами.
   Всі площі  посіву  озимої пшениці необхідно проводити з
технологічною колією.
            Підготовка насіння
   Захист рослин  від  ураження  хворобами  та  шкідниками
обумовлюється       здійсненням       рекомендованих
організаційно-господарських та агротехнічних заходів - дотримання
сівозмін, технологій обробітку грунту, системи удобрення, вимог
сортової агротехніки. Із хімічних заходів захисту рослин найбільш
ефективним є якісне протруювання насіння, що в поєднанні з
агротехнічними прийомами забезпечує надійний захист рослин від
шкідливих організмів.
   Проти хвороб (сажкові, кореневі гнилі, пліснявіння насіння)
ефективним профілактичним заходом є допосівна обробка насіння
одним із таких препаратів як вітавакс - 2,5-3,0 л/т, байтан
універсал 2 кг/т, бенлат - 2-3 кг/т, фундазол - 2-3 кг/т, дерозал
- 1,5 л/т, берет - 3 л/т та інші.
   Восени у фазі кущіння рослин проти бур'янів посіви слід
обробити одним з препаратів - крос, ковбой гран-стар, амінна сіль
2,4 Д.
    Особливості вирощування озимої пшениці по стерньових
              попередниках
   Внаслідок зменшення  площ  чорних  і  зайнятих  парів,
багаторічних трав і гороху склад попередників озимої пшениці
істотно погіршився і частина її посівів буде розміщуватись по
стерньових попередниках. Вони характеризуються тривалим (40-60
днів) післязбиральним періодом, що забезпечує своєчасний обробіток
грунту, внесення добрив і накопичення вологи у верхніх шарах для
одержання сходів в оптимальні строки. Однак, їм притаманний і
серйозний недолік - досить складний фітосанітарний стан, бо
залишки стерні і соломи є резерваторами збудників хвороб і
шкідників. До того ж наявність великої кількості післяжнивних
решток збіднює грунт на засвоювані форми азоту. Тому технологія
вирощування  озимої  пшениці  по цих попередниках має деякі
особливості.
   Збирання площ, на яких розміщуватимуться повторні посіви
озимої пшениці, а це переважно озимина по чорних та зайнятих
парах, проводять на максимально низькому зрізі з повним збором
соломи і негайним дискуванням грунту, щоб зберегти залишки вологи
для якісного наступного обробітку. Він здійснюється переважно
двома способами - шляхом мілкого обробітку на 8-10 см дисковими
знаряддями або дизель-культиваторами та мілкої (14-15 см) оранки з
одночасною розробкою посівного шару.
   По стерньових  попередниках  обов'язково слід внести під
передпосівну культивацію не менше 1,5-2 ц азотних туків, а при
сівбі в рядки 15-20 кг фосфору.
   У виробничих умовах інколи виникає необхідність спалювання
стерні. В сучасних умовах при значному погіршенні фітосанітарного
стану та поживного режиму грунту, застосування цього заходу буде
виправданим. При дотриманні рекомендованого чергування культур у
сівозміні спалювання стерні не матиме негативних наслідків, бо
воно буде проводитись на одному і тому же полі один раз у 8-10
років. Безумовно, в таких випадках слід чітко дотримуватись
протипожежної  безпеки  і не спалювати стерню на полях, що
призначені під ярі культури.
   По стерньових   попередниках  слід  вирощувати  сорти
напівінтенсивного типу, а насіння краще обробляти препаратом
Промет 400 40% к.с. - 2 л/т зерна, який досить ефективний при
загрозі розповсюдження хлібної попелиці.
   У фазі сходів - третього листа при чисельності личинок
хлібної попелиці 4-6 особин/куб. м посіви обприскують базудином
(1,5-1,8 кг/га) або волатоном (1,5-2,0 л/га).
             Жито і ячмінь
   Жито є цінною продовольчою зерновою культурою, воно менш
вибагливе до умов вирощування, а за урожайністю не поступається
озимій пшениці по непарових попередниках. Для вирощування жита
придатні менш родючі землі, а  також  попередники,  що  не
використовуються під пшеницею. Цю культуру вирощують майже на всій
території України, найбільше - в поліській зоні.
   Озиме жито висівають як раніше (5-7 днів) озимої пшениці, так
і дещо пізніше. Причому при пізніх строках сівби рослини значно
краще зимують і забезпечують урожай вище озимої пшениці. Інші
прийоми технології вирощування жита практично не відрізняються від
пшениці. Серед районованих сортів жита перевагу надають сортам
Харківська 95, Ніка, Воля, Інтенсивна 95.
   Озимий ячмінь характеризується високою продуктивністю і за
дотриманням основних вимог технології вирощування  забезпечує
урожайність 60-70 ц/га. Як і жито, він менш вибагливий до умов
вирощування, а тому вирощується після кукурудзи на силос та
стерньових попередників.
   Сівбу озимого ячменю проводять в кінці оптимальних строків,
встановлених для озимої пшениці. Вирощуються як сорти типового
озимого ячменю, так і сорти-дворучки, серед них кращими є Росава,
Основа, Тамань, Одеський 165, Резонанс, Миронівський 87.
   Озимий ячмінь характеризується нижчою ніж озима пшениця,
зимостійкістю. Тому стабільні урожаї цієї культури забезпечуються
переважно у степовій зоні та Закарпатті.
   При врахуванні   в  роботі  розроблених  рекомендацій
сільгосптоваровиробники матимуть змогу  отримати  прогнозовані
обсяги виробництва зерна, які намічені Програмою "Зерно України -
2001-2004" ( 1739-2000-п ).
 
 Начальник Департаменту                 В.І.Сорока
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка