Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо відображення в податковому обліку платників податку на прибуток сум податкового боргу, списаних відповідно до ст.18 Закону України "Про порядок погашення зобов"язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 310 від 02.08.2001
 
   Щодо відображення в податковому обліку платників податку
   на прибуток сум податкового боргу, списаних відповідно
  до ст.18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
  платників податків перед бюджетами та державними цільовими
               фондами"
 
                            (Витяг)
   У зв'язку з численними запитами платників податку на прибуток
підприємств і державних податкових органів та відповідно до
пп.4.4.2 ст.4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників  податків  перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) і постанови Кабінету Міністрів України від
16.05.2001 р. N 494 ( 494-2001-п ) "Про затвердження Порядку
надання податкових роз'яснень", а також керуючись ст.8 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  податкове роз'яснення щодо відображення в
податковому обліку платників податку на прибуток сум податкового
боргу, списаних відповідно до ст.18 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), що додається.
 
 Голова                          М.Азаров
                            Додаток
 
           Податкове роз'яснення
   щодо відображення в податковому обліку платників податку
   на прибуток сум податкового боргу, списаних відповідно
  до ст.18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
  платників податків перед бюджетами та державними цільовими
               фондами"
   Відповідно до пп.18.1.1 п.18.1 ст.18 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181)
підлягає списанню з платників податків податковий борг (крім пені
та штрафних санкцій), який виник станом на 31 грудня 1999 року і
не сплачений на день набрання чинності цією статтею. За даними
Державної податкової адміністрації України відповідно до цього
підпункту підлягає списанню близько 13,6 млрд. грн.
   Одночасно згідно з пп.5.2.5 п.5.2 ст.5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон
N 283 ( 283/97-ВР ) частину зазначеного  податкового  боргу
платниками податків раніше було віднесено до складу власних
валових витрат у сумі близько 3,7 млрд. грн.
   Фактично списання цієї суми автоматично створює ситуацію,
коли такі платники податку збільшували валові витрати на суму
фактично ними не здійснених витрат і які вже ніколи ними не будуть
здійснені, чим або занизили об'єкт оподаткування, або завищили
його  від'ємне  значення.  Враховуючи  зазначене та з метою
недопущення ухилень від сплати податку на прибуток платники
податків, яким здійснено списання відповідно до Закону N 2181
( 2181-14 ), повинні самостійно відкоригувати власний об'єкт
оподаткування.
   При цьому слід мати на увазі, що списання суми податкового
боргу з платника податку на прибуток відповідно до законодавства
не призводить до збільшення його валового доходу, оскільки до
складових безповоротної фінансової допомоги, визначених п.1.22
ст.1 Закону N 283 ( 283/97-ВР ), не увійшла сума податкового
боргу, що підлягає списанню з платників податків відповідно до
законодавства, і тому валовий дохід згідно з пп.4.1.6 п.4.1 ст.4
Закону N 283 ( 283/97-ВР ) не збільшується на такі суми (спільний
лист ( v7004225-01 ) Державної податкової адміністрації України та
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської
діяльності від 29.05.2001 р. N 7004/7/24-2117 та від 24.05.2001 р.
N 06-10/288).
   Враховуючи, що основна мета та економічна суть Закону N 2181
( 2181-14 ) полягають в безумовному списанні безнадійних до сплати
податкових боргів та недопущенні їх подальшого зростання, то
виникнення  у  платника  податків  нового податкового боргу,
пов'язаного з таким списанням, є неприпустимим.
   Підсумовуючи викладене,  Державна  податкова адміністрація
України, виходячи з економічного змісту податку на прибуток,
роз'яснює,  що  коригування об'єкта оподаткування податку на
прибуток відбуватиметься лише у тих платників податків, які мають
від'ємне значення об'єкта оподаткування.
   Самостійне коригування  від'ємного   значення   об'єкта
оподаткування платниками податку повинно відбуватися у податковій
декларації за той звітний (податковий) період, у якому відбулося
фактичне списання податків і зборів (обов'язкових платежів) шляхом
зменшення суми  від'ємного  значення  об'єкта  оподаткування,
отриманого  за  результатами  попередніх звітних (податкових)
періодів (рядок 38 Декларації про прибуток підприємств) на суми
податків  і  зборів (обов'язкових платежів), що були раніше
віднесені цим платником податку до власних валових витрат та
фактично списані у цьому звітному (податковому) періоді.
   При цьому у разі якщо у платника податків сума від'ємного
значення об'єкта оподаткування є меншою за списані суми, то таке
зменшення здійснюється в межах від'ємного значення.
 
 Начальник Головного управління
 оподаткування прибутку та
 відрахувань до цільових фондів             А.Жеребних
 
 "Бухгалтерія", N 33/1, 13.08.2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка