Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розповсюдження дії частини 3 ст. 24 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
               Л И С Т
 
 N 01-03/280 від 21.08.2001
 
   Про розповсюдження дії частини 3 ст. 24 Закону України
   "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
   На чисельні запити членів ПАРД про розповсюдження дії частини
3 ст. 24 Закону України  "Про  ліцензування  певних  видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) від 01.06.2000 р. (надалі -
Закон) на спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів, які видавались Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - Комісія) у
відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) від 30.10.96 р.,
відповідаємо наступне.
   Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону ( 1775-14 ) ліцензії на
провадження певних видів господарської діяльності, які видані в
установленому порядку до набрання чинності  цим  Законом  і
ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення
встановлених у них строків, а бланки цих ліцензій підлягають
заміні на бланки ліцензій єдиного зразка протягом одного року з
дня набрання чинності цим Законом в порядку,  встановленому
Кабінетом Міністрів України.
   Відповідно до ст. 8 Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ) від 27.03.91 р. окремими видами діяльності
підприємство може займатися тільки на підставі  спеціального
дозволу (ліцензії).
   Відповідно до ч. 5 ст. 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) від 07.02.91 р. ліцензія - це документ, що видається
Кабінетом Міністрів України або  уповноваженим  ним  органом
виконавчої влади, згідно з яким власник ліцензії має право
займатися певним видом підприємницької діяльності.
   З прийняттям Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) від 30.10.96 р. в Україні
запроваджено поняття "професійної діяльності на ринку цінних
паперів" та ліцензування цієї діяльності.
   Так, відповідно до ст. 3 однією з форм державного регулювання
ринку  цінних  паперів визначена видача спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів.
   Частиною 2 ст. 4 зазначеного Закону також визначено, що
професійна  діяльність  на ринку цінних паперів здійснюється
юридичними та фізичними особами виключно на підставі спеціальних
дозволів (ліцензій), що видаються в порядку, встановленому чинним
законодавством.
   Таким чином, дозволи (ліцензії) на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів, передбачені Законом "Про
державне    регулювання     ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), і за змістом і за формою підпадають під поняття
"ліцензія", визначене Законами України "Про  підприємства  в
Україні" ( 887-12 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
   Приймаючи до уваги вище перелічене та те, що професійна
діяльність на ринку цінних паперів не міститься в переліку видів
діяльності,  встановленому  частиною  2  ст.  2 Закону "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
вважаємо, що дія ч. 3 ст. 24 цього Закону розповсюджується також
на дозволи (ліцензії) на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, що видавались Комісією згідно з Законом "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-ВР ).
 
 Керівник юридичної служби ПАРД             В.Басистий
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка