Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження інструкції про проведення інвентаризації викидів важких металів в атмосферне повітря


    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 298 від 09.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 серпня 2001 р.
                   за N 744/5935
 
  Про затвердження інструкції про проведення інвентаризації
      викидів важких металів в атмосферне повітря
 
   Відповідно до статті 31 Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про охорону атмосферного повітря" ( 2556-14 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 р. N 1291
( 1291-2000-п) "Про затвердження Концепції зменшення обсягів
викидів важких металів в атмосферне повітря" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити інструкцію  про  проведення  інвентаризації
викидів важких металів в атмосферне повітря, що додається.
   2. Начальнику Департаменту екологічної безпеки Маторіну Є. М.
подати цей наказ у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   3. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки
Крим з екології та природних ресурсів, начальникам державних
управлінь  екологічних ресурсів в областях, містах Києві та
Севастополі організувати та забезпечити  виконання  робіт  з
проведення інвентаризації.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Стеценка М. П.
 
 Міністр                         С.Курикін
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 статистики України                  О. Осауленко
 
 Перший заступник Голови
 Державного комітету України
 з питань регуляторної політики
 та підприємництва                  В. Загородній
 
 
                   Затверджено
                   наказом Міністерства екології
                   та природних ресурсів України
                   09.08.2001 N 298
              Інструкція
    про проведення інвентаризації викидів важких металів
            в атмосферне повітря
   1. Ця інструкція розроблена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2000 р. N 1291 ( 1291-2000-п )
"Про затвердження Концепції зменшення обсягів викидів важких
металів в атмосферне повітря" і встановлює вимоги щодо порядку
проведення інвентаризації викидів важких металів в атмосферне
повітря (далі - інвентаризація).
   2. Інвентаризація проводиться з метою обліку викидів важких
металів та їх сполук (далі - важкі метали) від стаціонарних джерел
забруднення, їх скорочення та запобігання несприятливому впливу на
здоров'я населення, природні ресурси та довкілля.
   3. Інвентаризація проводиться промисловими підприємствами,
організаціями, установами (далі - підприємства), уключаючи їх
структурні  підрозділи,  та іншими суб'єктами підприємницької
діяльності, які мають стаціонарні джерела викидів важких металів в
атмосферне повітря, незалежно від форм власності.
   4. Інвентаризації  підлягають важкі метали, перелік яких
наведено в додатку 3 до інструкції щодо порядку  складання
державної статистичної звітності за формою N 1-важкі метали "Звіт
про інвентаризацію викидів важких металів в атмосферне повітря",
затвердженої наказом Держкомстату України від 05.07.2001  N 314
( z0629-01 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
25.07.2001 за N 629/5820.
   5. Інвентаризація включає в себе характеристику основних
виробництв, установок, параметрів стаціонарних джерел викидів,
ефективності газоочисних установок.
   6. При інвентаризації використовуються:
   - результати безпосередніх  інструментальних  вимірів  на
стаціонарних джерелах;
   - результати розрахункових методів визначення викидів важких
металів з використанням питомих показників викидів;
   - матеріали технологічного регламенту.
   7. Викиди важких металів визначаються за питомими показниками
та затверджуються Мінекоресурсів України відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 303 ( 303-99-п ) "Про
затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення
навколишнього природного середовища і стягнення цього збору".
   8. Інвентаризація   проводиться   на   налагодженому
технологічному, газоочисному та вентиляційному обладнанні.
   9. Для проведення інвентаризації підприємство залучає власні
підрозділи або сторонні спеціалізовані організації, які мають
досвід роботи і технічне обладнання.
   10. За  матеріалами  інвентаризації  підприємство складає
державну статистичну звітність відповідно до інструкції щодо
порядку складання державної статистичної звітності за формою
N 1-важкі метали "Звіт про інвентаризацію викидів важких металів в
атмосферне повітря", затвердженої наказом Держкомстату України від
05.07.2001 N 314 ( z0629-01 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 25.07.2001 за N 629/5820, і до 1 листопада 2001
року подає її територіальному органу Мінекоресурсів України у
друкованому вигляді та на магнітному носії.
   11. Територіальні органи Мінекоресурсів України приймають
державну статистичну звітність за формою N 1-важкі метали від
підприємств у терміни відповідно до пункту 10 цієї інструкції,
здійснюють  вибірковий  контроль  за  достовірністю  звітної
інформації,  узагальнюють  надані  підприємствами  звіти  про
інвентаризацію викидів важких металів та подають їх Мінекоресурсів
України до 1 грудня 2001 року у друкованому вигляді та на
магнітних носіях за встановленою формою.
   12. За достовірність даних державного статистичного звіту за
формою  N  1-важкі  метали та своєчасність його подання до
територіального органу Мінекоресурсів України відповідальність
несе підприємство.
 
Начальник Управління
атмосферного повітря                  В.Горбунов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка