Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки економічного і соціального розвитку агропромислового комплексу України за I півріччя 2001 року, стан організації в регіонах погашення сільгосптоваровиробниками заборгованостей до державного бюджету, по заробітній платі, за кредити, отрим...


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 242 від 14.08.2001
 
     Про підсумки економічного і соціального розвитку
     агропромислового комплексу України за I півріччя
     2001 року, стан організації в регіонах погашення
     сільгосптоваровиробниками  заборгованостей  до
     державного бюджету, по заробітній платі,  за
     кредити, отримані під гарантії Уряду, лізингових
            та інших платежів
 
   Розглянувши підсумки економічного і соціального  розвитку
агропромислового комплексу за I півріччя 2001 року, колегія
відмічає, що  вжиті  міністерством  протягом  цього  періоду
організаційні  заходи  спрямовані  на  реалізацію  завдань,
передбачених посланнями Президента України до Верховної Ради
України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного і
соціального розвитку на 2000-2004 роки" ( 276/2000 ),  "Про
внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році", "Про основні
напрями бюджетної політики на 2002 рік" ( n0001100-01 ), Програмою
діяльності  Кабінету  Міністрів України, сприяли забезпеченню
позитивної  динаміки  у  виробництві  продукції  сільського
господарства,  харчової і переробної промисловості, зміцненню
фінансового стану господарюючих суб'єктів, подальшому поглибленню
процесів реформування аграрного сектора економіки.
   Виробництво валової продукції сільського господарства  за
даними Держкомстату в усіх категоріях господарств збільшилося на
5,8% порівняно з відповідним періодом 2000 року, в тому числі у
сільськогосподарських підприємствах - на 11,9%, у господарствах
населення - на 3,6%. Приріст товарної продукції (у порівняних
цінах на 01.01.2001) по харчовій промисловості та переробленню
сільськогосподарських  продуктів  проти  відповідного  періоду
минулого року становив 22 відсотки.
   Забезпечено позитивне сальдо зовнішньоторговельного  обігу
сільськогосподарської продукції, яке за п'ять місяців 2001 року
дорівнює 267 млн. доларів США.
   Агропромисловому комплексу з початку року видано пільгових
кредитів на суму біля 2 млрд. гривень або в 2,4 раза більше, ніж у
цілому за 2000 рік, сільськогосподарські товаровиробники отримали
понад 1,6 млрд. гривень.
   Більш організовано і значно активніше проведено весь комплекс
весняно-польових робіт. Біля 40% площ зернових культур  було
засіяно високопродуктивними сортами та гібридами, вдвічі більше
внесено мінеральних добрив та засобів захисту рослин. В основному
організовано розпочато збирання зернових. За станом на 24 липня
ц.р. намолочено 17 млн. тонн зерна при урожайності 30 ц/га, що на
10,8 ц/га вище, ніж торік.
   Вдалося досягти стабілізації і нарощування  поголів'я  і
продуктивності в тваринництві. В усіх категоріях господарств проти
початку року поголів'я великої рогатої худоби зросло на 10,2%,
свиней - на 7,6%, овець і кіз - на 17%, птиці - на 34,8%.
Виробництво молока збільшилося на 7,8%,  яєць  -  на  6,2%.
Вирощування худоби і птиці в сільськогосподарських підприємствах
перевищило їх реалізацію на 25% і збільшилося проти відповідного
періоду минулого року на 21 відсоток.
   За станом на 01.07.2001 р. до зведеного бюджету надійшло від
підприємств і  організацій  агропромислового комплексу близько
2,2 млрд. грн. податкових платежів, що на 27% більше, ніж за
відповідний період минулого року. Прострочена заборгованість по
платежах до Пенсійного фонду зменшилася проти початку року на
57,1%.
   Заборгованість із виплати заробітної плати в  сільському
господарстві за січень-червень поточного року зменшилася проти
початку року на 3,7%, у харчовій промисловості - на 5,7 відсотка.
   Протягом I півріччя поглиблювались процеси реформування. У
99% створених нових агроформувань проведено збори співвласників
майна та створено комісії з вирішення майнових питань, а у 94%
господарств затверджено уточнену вартість та склад майнового
пайового фонду і розміри індивідуальних майнових паїв. Державні
акти на право приватної власності на землю оформили понад 1,5 млн.
громадян (24% від виданих сертифікатів на право власності на
земельну частку (пай). На початок липня у приватні підприємства
трансформовано  40% від усіх виробничих сільськогосподарських
кооперативів.
   Разом з тим за окремими напрямками роботи та в деяких
регіонах мають місце певні недоліки.
   Великий потік скарг до вищих органів влади щодо врегулювання
майнових і земельних питань надходить з Автономної Республіки
Крим,  Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської,
Миколаївської, Одеської та Харківської областей. У Тернопільській
області не видано жодного майнового сертифіката. Загалом по
Україні видано лише 49,8% майнових сертифікатів.
   Значною залишається прострочена заборгованість за отримані
іноземні кредити, залучені під державні гарантії. Найбільші суми
мають корпорація "Украгропромбіржа" - 138,7 млн. дол. США, концерн
"Украгротехсервіс" - 62,2, Українська аграрна біржа - 51,2, ДАК
"Хліб України" - 29,7, СП "Укрінтерцукор" - 29,2 млн. дол. США.
   Повернення зворотних лізингових платежів здійснюється вкрай
незадовільно в Кіровоградській, Івано-Франківській, Хмельницькій,
Чернівецькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській,
Рівненській, Сумській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській
областях. Не виконується регіонами доручення Президента України
щодо закупівлі для кожного регіону не менше 40 - 60 зерно- та
кормозбиральних комбайнів.
   За станом на 10 липня п.р. зросла заборгованість із виплати
заробітної плати у порівнянні з початком року в 7 регіонах.
Найбільше зростання допущено в сільськогосподарських підприємствах
Автономної  Республіки  Крим,  Чернівецької,  Рівненської  та
Івано-Франківської областей (на 18,5 - 5,9%).
   Зменшилися надходження від податків і зборів до зведеного
бюджету у порівнянні з відповідним періодом минулого року в
Черкаській, Донецькій, Миколаївській, Хмельницькій, Київській,
Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернівецькій та Полтавській
областях. У Чернігівській області в 1,7 раза зросла заборгованість
до   Пенсійного   фонду.   Рівень   сплати   фіксованого
сільськогосподарського податку залишається незадовільним - 74,2%
до нарахованого за звітний період, а в Херсонській області та
Автономній Республіці Крим становить лише 33-49 відсотків.
   На незадовільному рівні в усіх регіонах проводиться робота
щодо погашення заборгованості перед ДАК "Хліб України".
   Результати суцільної  агрохімічної  паспортизації  земель
свідчать про продовження негативних процесів руйнування грунтів,
що значною мірою обумовлено відсутністю відповідної роботи в
господарствах та державного контролю на районному рівні.
   Низькі темпи нарощування поголів'я великої рогатої худоби до
відповідного періоду минулого року в Запорізькій, Херсонській,
Дніпропетровській, Волинській та Харківській областях, свиней
- Миколаївській, Луганській, Запорізькій, Житомирській областях та
АР Крим.
   Підприємствами рибного  господарства   зменшено   проти
відповідного періоду минулого року вилов риби та морепродуктів на
16,2%, виробництво харчової рибної продукції на 18,8 відсотка.
   У харчовій  промисловості  виробництво товарної продукції
м'ясопереробних підприємств зменшилося проти відповідного періоду
минулого року  на  16,4%.  Борошна вироблено менше на 9,2%,
макаронних виробів на 20 відсотків.
   Недостатньо проводиться  в регіонах роз'яснювальна робота
серед населення щодо основних положень аграрної політики, заходів,
що  вживаються  на законодавчому рівні, Президентом України,
Кабінетом Міністрів України та Міністерством аграрної політики.
   З метою  подальшого  впровадження курсу, спрямованого на
створення умов сталого розвитку  агропромислового  комплексу,
забезпечення нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської
та промислової продукції, Н А К А З У Ю:
   1. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства  обласних  державних  адміністрацій,  державним
департаментам, структурним підрозділам міністерства, формуванням
при міністерстві всебічно проаналізувати підсумки  роботи  за
I півріччя  2001  року, стан виконання завдань, передбачених
посланнями Президента України до Верховної Ради України, Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, визначити конкретні заходи
щодо забезпечення у  поточному  році  динамічного  зростання
виробництва  продукції  сільського  господарства, харчової та
переробної промисловості.
   2. Звернути  увагу  Міністра  агропромислового  комплексу
Автономної  Республіки  Крим,  начальників головних управлінь
сільського господарства і  продовольства  обласних  державних
- адміністрацій на недостатній рівень роботи щодо:
   діяльності обласних та районних комісій  по  організації
вирішення майнових питань, наявності фактів необ'єктивного підходу
до розгляду звернень громадян, що призводить до утвердження
недовіри до органів місцевої влади і викликає значний потік скарг
до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої
влади;
   виконання положень указів Президента України від 3 грудня
1999 року N 1529 ( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи щодо
прискорення реформування аграрного сектора економіки" та 29 січня
2001 року N 62 ( 62/2001 ) "Про заходи щодо забезпечення захисту
майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора
економіки" Вінницької (Черній), Дніпропетровської  (Радіонов),
Миколаївської  (Яковлєв),  Одеської  (Новаковський),  Сумської
(Корнієнко), Тернопільської (Маховський), Харківської  (Лобас)
областей;
   повернення боргів ДАК "Хліб України";
   належного використання  бюджетних коштів при кредитуванні
Волинської (Науменко), Донецької (Лаврик), Житомирської (Галич),
Полтавської (Степенко), Чернівецької (Усик) областей;
   повернення зворотних лізингових платежів Донецької (Лаврик),
Кіровоградської (Литвин), Івано-Франківської (Костюк), Рівненської
(Чуприна),  Сумської  (Корнієнко),  Хмельницької  (Бондарчук),
Черкаської  (Маловічко), Чернівецької (Усик) та Чернігівської
(Іванько) областей;
   сплати податкових   платежів   сільгосптоваровиробниками
Миколаївської (Яковлєв), підприємствами харчової промисловості
Хмельницької (Бондарчук) та Черкаської (Маловічко), фіксованого
сільськогосподарського  податку  Херсонської  (Авраменко)  та
Автономної Республіки Крим (Матвеєв), погашення заборгованості до
Пенсійного фонду Чернігівської (Іванько);
   погашення заборгованості  із  заробітної плати Автономної
Республіки  Крим  (Матвеєв),  Дніпропетровської  (Радіонов),
Житомирської (Галич), Луганської (Іванов), Рівненської (Чуприна),
Полтавської (Степенко) та Херсонської (Авраменко).
   3. Вказати на недостатню роботу з організації погашення
заборгованості  із  заробітної  плати  керівникам  Державного
департаменту продовольства (Сватков), Державного  департаменту
рибного господарства (Шведенко), об'єднань "Укрплемоб'єднання"
(Воленко), "Укршовк" (Тарасов), корпорації "Конярство України"
(Горошко).
   4. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій:
   4.1. Першочергово, враховуючи надходження продукції нового
урожаю, організувати роботу та забезпечити сприяння у погашенні
боргових  зобов'язань   підприємствами   і   організаціями
агропромислового комплексу:
   перед державним бюджетом - до 23 серпня 2001 року;
   по заробітній  платі не менше ніж 70% - до 23 серпня
2001 року;
   перед НАК "Украгролізинг" - до 1 вересня 2001 року;
   за кредитами, отриманими під гарантії Уряду, для закупівлі
імпортної техніки - до 1 вересня 2001 року;
   перед ДАК "Хліб України" - до 1 вересня 2001 року.
   Терміново затвердити  та  довести  до  відома  всіх
підприємств-боржників щотижневі графіки  погашення  зазначених
боргів, забезпечити їх безумовне виконання. Про стан погашення
заборгованостей  інформувати  Мінагрополітики  щосереди  за
встановленою формою.
   4.2. До 1 грудня 2001  року  завершити  відповідно  до
встановленого  законодавством  порядку роботу щодо ліквідації
"залишкових" колективних сільськогосподарських підприємств,  з
попереднім  врегулюванням  питань, пов'язаних з їх борговими
зобов'язаннями.
   4.3. Провести  організаторську  роботу,  спрямовану  на
підвищення рівня претензійно-позовної роботи підприємствами та
організаціями  агропромислового  комплексу, з метою зменшення
дебіторської заборгованості та повернення коштів на рахунки.
   4.4. Забезпечити формування регіональних продовольчих запасів
зерна, їх декларування суб'єктами господарювання,  оперативне
реагування  та  вирішення  питань,  пов'язаних  з порушенням
нормативно-правових актів щодо вільного руху зерна.
   4.5. У місячний термін провести суцільне обстеження за формою
моніторингу, затвердженою міністерством, стану вирішення майнових
питань у відповідності з вимогами Указу Президента України від
29 січня 2001 року N 62 ( 62/2001 ) "Про заходи щодо забезпечення
захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного
сектора економіки" та забезпечити безумовне виконання комплексу
організаційних заходів щодо врегулювання майнових відносин у
визначені Указом терміни.
   5. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва  (Сорока), Департаменту науково-технічної політики
(Саченко), Міністерству агропромислового комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства  обласних  державних  адміністрацій  здійснювати
оперативне реагування та надавати можливу допомогу на запити
сільгосптоваровиробників з метою забезпечення максимально високих
темпів збирання врожаю зернових культур.
   6. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока);
   6.1. Разом з Асоціацією "Укрсортнасіннєовоч" (Козак) та УААН
(Зубець, за згодою) до 1 грудня 2001 року розробити довгострокову
програму виробництва насіння еліти та створення нових сортів і
гібридів овочевих культур, конкурентоспроможних з зарубіжними
аналогами.
   6.2. Разом з УААН та Асоціацією хмелярів України (Романчук,
за згодою) протягом III кварталу 2001 року внести пропозиції щодо
створення Інформаційного центру науково-технічного забезпечення
галузі хмелярства.
   6.3. Разом з Управлінням реформування управління АПК та
соціально-трудових   відносин   (Савицька),   Департаментом
фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб) в місячний термін
підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України
проекти нормативно-правових актів  щодо  виділення  державним
проектно-технологічним центрам охорони родючості грунтів і якості
продукції Автономної Республіки Крим і  областей  додаткової
чисельності у кількості 350 чоловік з місячним фондом заробітної
плати  150  тис.  грн.  для  створення  районної  ланки
агрохіміків-грунтознавців.
   6.4. Разом  з  Міністерством  агропромислового  комплексу
Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій
вжити організаційних заходів щодо:
   дотримання графіка   закупівлі   мінеральних   добрив
сільгосптоваровиробниками на літньо-осінній період у заявлених
регіонами обсягах - 406,4 тис. тонн поживних речовин (згідно з
додатком 1);
   забезпечення сільгосптоваровиробників   протравниками   у
кількості 1600 тонн для проведення обробітку насіння зернових
культур (згідно з додатком 2).
   6.5. Разом  з  Державним  департаментом  продовольства,
Департаментом ринків продукції тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією (Мельник) протягом II півріччя 2001 року
вжити заходів щодо суттєвого збільшення виробництва комбікормів за
сучасними  науково  обгрунтованими  рецептами з використанням
білково-вітамінно-мінеральних добавок.
   7. Департаменту науково-технічної політики (Саченко):
   7.1. Забезпечити  на  період жнив ефективне маневрування
зернозбиральною технікою.
   7.2. Здійснювати постійний моніторинг за формуванням ринків
нафтопродуктів, сільськогосподарської техніки, запасних частин,
ремонтних  матеріалів  та забезпечити оперативне інформування
регіонів з цих питань.
   7.3. Разом  з  Міністерством  агропромислового  комплексу
Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій
сприяти поверненню кредитів, наданих під гарантію Уряду для
закупівлі сільськогосподарської техніки та лізингових платежів,
забезпечити виконання доручення Президента України щодо закупівлі
регіонами зернозбиральних комбайнів.
   7.4. Взяти  участь  у  розробці  Національної  програми
забезпечення    сільського    господарства    складною
сільськогосподарською технікою на період 2002 - 2004 років,
передбачивши  у  ній  розширення довгострокового кредитування
виробництва та придбання техніки, бюджетну підтримку  такого
кредитування. Внести пропозиції з цього питання Міністерству
промислової політики до 15 серпня 2001 року.
   7.5. Разом  з  Міністерством  агропромислового  комплексу
Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій
організувати роботу фірмових агросервісних центрів по ремонту
складної сільськогосподарської техніки щодо проведення відновлення
не менше 20 тис. зернозбиральних комбайнів до 1 червня 2002 року.
   8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Мельник):
   8.1. Спільно з Міністерством  агропромислового  комплексу
Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій
забезпечити  виконання  Програми  стабілізації  та  розвитку
тваринництва і птахівництва на 2000-2004 роки.
   8.2. Разом з Управлінням реформування управління АПК та
соціально-трудових відносин (Савицька) до 1 вересня поточного року
внести пропозиції щодо створення державної племінної інспекції в
Автономній Республіці Крим, областях та районах.
   8.3. Разом з Департаментом фінансово-кредитної та податкової
політики в місячний термін розробити та подати на узгодження
заінтересованим міністерствам і відомствам проект Закону України
"Про  затвердження  Загальнодержавної  програми  селекції  у
тваринництві".
   9. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб):
   9.1. Разом з Державним департаментом продовольства, Державним
департаментом рибного господарства, Департаментом  міжнародної
інтеграції, інвестиційної політики та розвитку аграрного бізнесу
(Омельяненко),  Департаментом  науково-технічної   політики,
Управлінням  ревізії  і  контролю  (Федоренко),  Управлінням
реформування управління АПК та  соціально-трудових  відносин,
відповідно до компетенції, забезпечити контроль за погашенням
заборгованостей в регіонах згідно з пунктом 4.1 цього наказу.
   9.2. З  урахуванням  результатів  здійснених  вибіркових
перевірок в регіонах вжити заходів щодо посилення контролю за
використанням бюджетних коштів.
   9.3. Разом  з  Міністерством  агропромислового  комплексу
Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій
організувати виконання Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2554-14 )
щодо використання додатково виділених з бюджету коштів у сумі
125 млн. грн. на часткову компенсацію кредитних ставок за рахунок
надходжень від погашення боргів за кредити, отримані під гарантії
Уряду для закупівлі сільськогосподарської техніки.
   9.4. Разом  з  Департаментом  науково-технічної політики,
Департаментом  ринків  продукції  рослинництва  та  розвитку
насінництва опрацювати з Мінфіном, Міненерго та Держводгоспом до
15  серпня  2001  року  механізм  фінансування  витрат  на
електроенергію, використану державними насосними станціями для
магістрального  забезпечення   водою   сільськогосподарських
товаровиробників під полив сільськогосподарських культур.
   9.5. Вжити  невідкладних  заходів  щодо  забезпечення
фінансування в повному обсязі державних цільових програм і заходів
в агропромисловому комплексі,  що  фінансуються  за  рахунок
державного бюджету.
   9.6. Разом  з  Департаментом  науково-технічної  політики
забезпечити цільове направлення коштів державного лізингового
фонду на фінансування закупки зернозбиральних комбайнів, в першу
чергу виробництва Херсонського комбайнового заводу.
   10. Департаменту  стратегії  розвитку аграрної економіки,
Державному департаменту ринку продовольства. Департаменту ринків
продукції  рослинництва та розвитку насінництва, Департаменту
ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією до 1 грудня 2001 року підготувати проект розпорядження
Кабінету  Міністрів  України  щодо  принципів  розміщення
конкурентоспроможного виробництва сільськогосподарської продукції
по природоекономічних зонах України.
   11. Управлінню державною власністю та приватизації (Чорноус),
Державному департаменту продовольства, Державному департаменту
рибного  господарства  (Шведенко),  Державному  департаменту
ветеринарної  медицини  (Вербицький) до 1 вересня 2001 року
завершити призначення відповідальних представників по виконанню
функцій  з  управління  державними  корпоративними правами в
господарських товариствах з державним пакетом акцій. Укласти з
ними  договори-доручення  на  здійснення  цих повноважень та
забезпечити своєчасну звітність перед Фондом державного майна
України.
   12. Департаменту формування та функціонування аграрного ринку
(Лесів)  разом  з  Міністерством  агропромислового  комплексу
Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій
забезпечити  формування  агроторгових  домів як маркетингових
кооперативів, організації при цих структурах брокерських контор
товарних бірж, розширення біржової торгівлі зерном, запровадження
постійного моніторингу рівня цін  на  зерно  та  збереження
сприятливої кон'юнктури ринку зерна.
   13. Департаменту розвитку соціальної інфраструктури сільської
місцевості (Гайдар) разом  з  Міністерством  агропромислового
комплексу  Автономної Республіки Крим, головними управліннями
сільського господарства і  продовольства  обласних  державних
адміністрацій  визначити  об'єкти  незавершеного  будівництва
державної форми власності, роботу на яких в зв'язку з відсутністю
фінансування припинено, та внести пропозиції Фонду державного
майна України щодо їх приватизації.
   14. Управлінню ревізії і контролю посилити контроль  за
виконанням  указів  та  доручень  Президента України, рішень
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю при Президентові України.
   15. Державному департаменту продовольства:
   15.1. Активізувати роботу по підготовці та супроводженню
нормативно-правових актів щодо впровадження у повному обсязі
положень Закону України "Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру" ( 758-14 ).
   15.2. Вжити заходів щодо підготовки матеріально-технічної
бази промислових підприємств до переробки сировини нового врожаю
та забезпечення їх стабільної роботи в осінньо-зимовий період.
Особливу увагу звернути на забезпечення цукрових заводів мазутом.
   15.3. Підготувати пропозиції з вирішення проблемних питань
для  участі  у  роботі  міжурядової комісії по врегулюванню
торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією.
   16. Державному департаменту  рибного  господарства  вжити
заходів щодо збільшення вилову риби та добування морепродуктів,
обсягів виробництва продукції підприємствами рибного господарства
до рівня минулого року.
   17. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Мельник):
   17.1. Призупинити  укладення  на  2001 рік договорів на
виконання науково-технічних робіт з метою спрямування коштів, що
вивільняються, на погашення наявної заборгованості по заробітній
платі з нарахуваннями за виконані науковими  установами  та
закладами  роботи  в  минулі  роки,  разом  з Департаментом
фінансово-кредитної та податкової політики опрацювати механізм
резервування  частини коштів базового фінансування науки для
погашення боргів за енергоносії та комунальні послуги.
   17.2. Провести в IV кварталі 2001 року засідання президії
Науково-технічної ради міністерства, на якому заслухати звіти
керівників структурних підрозділів міністерства про хід освоєння
закінчених наукових розробок та виконання плану науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт на 2001 рік.
   18. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра.
 
 Державний секретар                    С.Рижук
                 Додаток 1
                 до наказу Мінагрополітики України
                 від 14 серпня 2001 р. N 242
        Графік поставок мінеральних добрив
  сільгосптоваровиробникам під осінні польові роботи 2001 року
 
---------------------------------------------------------------------------
| Найменування  |Постав-|      В т.ч. по місяцях         |
| продукції   | ки  |-----------------------------------------------|
| підприємств   |всього |Черв.|Липень|Серп.|Верес.|Жовт.|Листоп.|Грудень|
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Аміак      | 9.7  |1.1 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 3.9 | 0.0 |  0.0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ "Дніпрогаз" | 2.2  |0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |  0.0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ "Концерн   | 3.0  |0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 |  0.0 |
|Стирол"     |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Сєвєродон. ДВО  | 2.5  |0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.0 |  0.0 |
|"Азот"      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Черкаське ВАТ  | 2.0  |0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.0 |  0.0 |
|"Азот"      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Карбамід     |45.9  |33.2 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.6 |  1.8 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ "Дніпроазот" |12.9  |9.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  0.5 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ "Концерн   |11.0  |8.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  0.3 |
|Стирол"     |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Сєвєродон. ДВО  | 7.0  |5.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  0.1 |
|"Азот"      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Черкаське ВАТ  |12.0  |9.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  0.4 |
|"Азот"      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Одеса припортовий| 3.0  |0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  0.5 |
|завод      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Амселітра    |482.8 |71.5 | 48.8 | 72.5| 56.8 | 54.4| 69.5 | 109.3|
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ "РівнеАзот" |82.8  |12.5 | 8.8 | 12.5| 8.8 | 8.9 | 13.5 |  17.8|
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ "Концерн   |150.0 |22.0 | 15.0 | 22.5| 18.0 | 17.5| 20.0 |  35.0|
|Стирол"     |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Сєвєродон. ДВО  |100.0 |15.0 | 10.0 | 15.0| 12.0 | 10.5| 16.0 |  21.5|
|"Азот"      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Черкаське ВАТ  |150.0 |22.0 | 15.0 | 22.5| 18.0 | 17.5| 20.0 |  35.0|
|"Азот"      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Амвода      |45.1  |14.4 | 7.6 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.2 |  0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ "РівнеАзот" |15.0  |5.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 |  0.0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Черкаське ВАТ  |20.0  |6.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |  0.0 |
|"Азот"      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Сєвєродон. ДВО  |10.1  |2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 0.2 |  0.0 |
|"Азот"      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Сульфат амонія  |19.6  |0.6 | 6.2 | 8.4 | 2.6 | 1.6 | 0.0 |  0.2 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ       | 5.6  |0.0 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |  0.0 |
|"Сумихімпром"  |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Черкаське ВАТ  | 2.0  |0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |  0.0 |
|"Азот"      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Укркокс     |12.0  |0.6 | 3.8 | 5.1 | 1.4 | 0.9 | 0.0 |  0.0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Амофос      |30.0  |2.7 | 4.4 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 4.6 |  0.0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Кримська ДАК   |30.0  |2.7 | 4.4 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 4.6 |  0.0 |
|"Титан"     |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Аммофосфат    | 0.4  |0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  0.0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Кримська ДАК   | 0.4  |0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  0.0 |
|"Титан"     |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Нітрофос     | 5.5  |0.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 0.2 |  0.0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Придніпровський | 5.5  |0.0 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 0.2 |  0.0 |
|ХЗ        |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Суперфосфат   |278.0 |37.0 | 47.0 | 50.0| 50.0 | 40.0| 27.0 |  27.0|
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Вінницьке ВО   |80.0  |10.0 | 20.0 | 20.0| 20.0 | 10.0| 0.0 |  0.0 |
|"Хімпром"    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ       |198.0 |27.0 | 27.0 | 30.0| 30.0 | 30.0| 27.0 |  27.0|
|"Сумихімпром"  |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Нітроамофоска  |85.3  |6.8 | 11.9 | 20.9| 20.0 | 12.8| 6.2 |  6.7 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Роздільське ДГХП |85.3  |6.8 | 11.9 | 20.9| 20.0 | 12.8| 6.2 |  6.7 |
|"Сірка"     |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Каініт      |70.0  |13.4 | 13 | 20 | 13.6 | 9.6 | 0.3 |  0.1 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ДГХП       |70.0  |13.4 | 13 | 20 | 13.6 | 9.6 | 0.3 |  0.1 |
|"Полімінерал"  |    |   |   |   |   |   |    |    |
|Стебник     |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Калімагнезія   |50.0  |7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |  7.0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Калуш ВАТ    |50.0  |7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |  7.0 |
|"Оріана"     |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Тукосуміш    |26.2  |2.0 | 1.4 | 8.1 | 8.6 | 4.7 | 0.5 |  0.9 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ "РівнеАзот" |26.2  |2.0 | 1.4 | 8.1 | 8.6 | 4.7 | 0.5 |  0.9 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|РКД       | 0.4  |0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  0.0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Черкаське ВАТ  | 0.4  |0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  0.0 |
|"Азот"      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|Суперагро    |80.0  |10.0 | 16.0 | 18.0| 18.0 | 18.0| 0.0 |  0.0 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|ВАТ       |80.0  |10.0 | 16.0 | 18.0| 18.0 | 18.0| 0.0 |  0.0 |
|"Сумихімпром"  |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|
|       У перерахунку на 100% поживних речовин           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|ВСЬОГО      |400.2 |59.6 | 54.3 | 71.4| 65.9 | 57.4| 40.1 | 51.5 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|В т.ч      |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|азоту      |231.9 |45.6 | 27.4 | 34.5| 29.3 | 28.1| 26.8 | 40.2 |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|фосфору     |103.6 |9.2 | 15.1 | 21.8| 22.2 | 17.2| 10.0 | 8.1  |
|-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------|
|калію      |64.7  |4.8 | 11.8 | 15.1| 14.4 | 12.1|  3.3 | 3.2  |
---------------------------------------------------------------------------
   Примітка В  залежності  від  попиту можливе коректування
номенклатури мінеральних добрив
                 Додаток 2
                 до наказу Мінагрополітики України
                 від 14 серпня 2001 р. N 242
     Необхідні обсяги протравників для протруювання
    насіння озимих зернових культур під урожай 2002 року
               (тонн)
      ------------------------------------------
      |     ОБЛАСТІ      | Потреба  |
      |----------------------------+-----------|
      |Автономна Республіка Крим  |  84   |
      |----------------------------+-----------|
      |Вінницька          |  92   |
      |----------------------------+-----------|
      |Волинська          |  32   |
      |----------------------------+-----------|
      |Дніпропетровська      |  111   |
      |----------------------------+-----------|
      |Донецька          |  70   |
      |----------------------------+-----------|
      |Житомирська         |  52   |
      |----------------------------+-----------|
      |Закарпатська        |  5   |
      |----------------------------+-----------|
      |Запорізька         |  98   |
      |----------------------------+-----------|
      |Івано-Франківська      |  9   |
      |----------------------------+-----------|
      |Київська          |  58   |
      |----------------------------+-----------|
      |Кіровоградська       |  85   |
      |----------------------------+-----------|
      |Луганська          |  44   |
      |----------------------------+-----------|
      |Львівська          |  25   |
      |----------------------------+-----------|
      |Миколаївська        |  131   |
      |----------------------------+-----------|
      |Одеська           |  130   |
      |----------------------------+-----------|
      |Полтавська         |  68   |
      |----------------------------+-----------|
      |Рівненська         |  31   |
      |----------------------------+-----------|
      |Сумська           |  52   |
      |----------------------------+-----------|
      |Тернопільська        |  36   |
      |----------------------------+-----------|
      |Харківська         |  81   |
      |----------------------------+-----------|
      |Херсонська         |  117   |
      |----------------------------+-----------|
      |Хмельницька         |  66   |
      |----------------------------+-----------|
      |Черкаська          |  56   |
      |----------------------------+-----------|
      |Чернівецька         |  12   |
      |----------------------------+-----------|
      |Чернігівська        |  55   |
      |----------------------------+-----------|
      |ВСЬОГО           |  1600  |
      ------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка