Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію "Критеріїв визначення катаракти при попередніх та періодичних офтальмологічних оглядах робітників об"єктів атомної енергетики"


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 
 N 322 від 06.08.2001
 
   Про введення в дію "Критеріїв визначення катаракти при
    попередніх та періодичних офтальмологічних оглядах
       робітників об'єктів атомної енергетики"
 
   У  розвиток Постанови Кабінету Міністрів від 08.11.2000 р.
N 1662 ( 1662-2000-п ) "Про затвердження переліку професійних
захворювань" та з метою вдосконалення диференційної діагностики
катаракти як такої, що обумовлена виробничим чинником - іонізуючим
випромінюванням Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити "Критерії визначення катаракти при попередніх
та періодичних офтальмологічних оглядах  робітників  об'єктів
атомної енергетики" (додається).
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь  охорони  здоров'я  обласних,  головної
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
   2.1. Впровадити до 01.09.01 р. в установах охорони здоров'я
"Критерії визначення катаракти при попередніх та періодичних
офтальмологічних оглядах робітників об'єктів атомної енергетики".
   3. Директору    Інституту    медицини праці АМН України
(Кундієву Ю.І., за погодженням):
   3.1. Для вирішення конфліктних питань щодо встановлення та
трактування діагнозу катаракти як такої, що обумовлена виробничим
чинником - іонізуючим випромінюванням, створити в рамках ЦВЕК
групу експертів у складі:
   Луб'янова І.П.  -  Інститут  медицини  праці,  головний
профпатолог МОЗ України;
   Вітте П.М. - Інститут медицини праці АМН України;
   Сергієнко М.М. - головний офтальмолог МОЗ України;
   Бебешко В.Г. - генеральний директор НЦРМ АМН України;
   Гайова  Л.В. - начальник відділу охорони здоров'я НАЕК
"Енергоатом";
   Рубан А.М. - Київська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України.
   3.2. Розробити та затвердити до 01.10.01 р. в установленому
порядку положення про організацію роботи групи експертів при ЦВЕК.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
управління радіаційного захисту населення та медичних проблем
аварії на ЧАЕС Піщикова В.А.
 
 В.о.Міністра                    О.О.Бобильова
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   від 06.08.2001 N 322
 
  Критерії визначення катаракти при попередніх та періодичних
 офтальмологічних оглядах робітників об'єктів атомної енергетики
   Необхідність у  критеріях  обумовлена потребою в чіткому
розподілі обстежених осіб, які мають реальні протипоказання для
праці в умовах впливу іонізуючого випромінювання, наприклад,
робітники з прогресуючою радіаційною катарактою, та на тих, у
котрих таких перешкод немає. До осіб, які не мають протипоказань
до праці в умовах іонізуючого випромінювання слід відносити, у
тому числі, осіб з травматичною та віковою катарактою, яка не
прогресує і гострота зору з корекцією не знижується менше 0,5. Це
співпадає з діючими регламентами, загальними протипоказаннями та
обмеженнями, з боку органу зору,  до  праці  з  іонізуючим
випромінювання.
   Для оцінки ступеня помутнення кришталика ока слід впровадити
апробовану класифікацію помутнень кришталика ока по стадіях, яка
використовується в останні роки як на Україні в дослідженнях, так
і в інших країнах. Для оцінки ступеня погіршення прозорості
кришталика  ока  потрібно  використовувати  біомікроскопію  з
розширенням зіниці не менше ніж на 5 мм, при огляді кришталика з
допомогою щилинної лампи.
   Обстежені розподіляються на такі підгрупи:
   I - особи з ранніми, іноді оборотними змінами кришталика
ока, які слід відносити до прекатарактальних змін;
   II - особи з першою стадією катаракти, у яких визначаються
зміни в кришталику ока, які носять необоротний характер. В той же
час вони не потребують невідкладного оперативного лікування, але
саме особам цієї групи слід визначати діагноз катаракта;
   III - особи з другою та вищою стадією катаракти, які
потребують  оперативного лікування  в  зв'язку  з  істотним
погіршанням гостроти зору, яке унеможливлює якісне виконання ними
своїх професійних обов'язків, що обумовлюється ступенем зниження
загальної працездатності.
   Згідно з даною класифікацією прекатаракта визначається при
наявності таких змін у кришталику ока:
   1. Поліхроматична переливчатість у площині задньої капсули.
   2. Менше ніж 10  шт.  поодиноких  "крапок"  (краплинних
замутнень).
   3.  Поодинокі вакуолі (менше за 5 шт.).
   Перелічені зміни  кришталика  реєструються  по  таких
локалізаціях:
   під передньою капсулою;
   у передній корі;
   під задньою капсулою;
   у задній корі;
   в екваторіальній області та навкруги ядра.
   Наявність перерахованих змін не дає  підстав  встановити
діагноз катаракта.
   Перша стадія  катаракти характеризується наявністю хоча-б
одного із нижченаведених ознак.
   1. Накопичення крапок більше за 10 та/або вакуолей більше за
5 шт.
   2. Невеликі  гранульовані,  "кружевні",  зіркоподібні  та
спицеподібні помутнення та/або водянисті щилини.
   3. Округле, з більш плотними окрайцями помутнення ("тороїд"
або "бублик").
   До першої стадії катаракти слід відносити явні зміни у
прозорості  кришталика,  які займають площину меншу ніж 1/8
кришталика.
   Перша стадія помутнення кришталика ока дає підстави для
встановлення діагнозу - катаракта.
   Наявні дослідження вірогідно підтверджують те, що у осіб з
першою стадією не відзначалося оборотного процесу по відновленню
прозорості кришталика ока. Ця стадія може продовжуватися досить
довго, іноді, більше ніж 10 років.
   Друга стадія  катаракти  характеризується наявністю більш
значних змін прозорості кришталика ока, які займають від 1/8 до
1/4 частини площі кришталика ока, а також утрудненнями при
офтальмоскопії та дослідженні скловидного тіла. Для цієї стадії
характерно погіршення прозорості кришталика більше ніж на 1/8 його
площі.
   Третя стадія  катаракти характеризується значними змінами
кришталика при яких офтальмоскопія практично неможлива.
   Як відомо, катаракта може виникати при дії різних факторів
навколишнього середовища (фізичних, хімічних і т.п.), в тому числі
і виробничих. Крім того, несприятлива спадковість та такі природні
фізиологічні процеси, як нормальне старіння організму також може
викликати вікову катаракту. Проведені дослідження показали, що
вікові зміни прозорості кришталика ока реєструються тільки після
40 років.
   В зв'язку з вищенаведеним, при попередніх медичних оглядах,
перед прийманням на роботу нових працівників об'єктів атомної
енергетики, які будуть знаходитись під  впливом  іонізуючого
випромінювання,   претенденти   повинні  пройти  ретельний
офтальмологічний огляд. Вони повинні бути розподілені на дві
основні вікові підгрупи: це особи до та після 40 років. Таким же
чином слід розподілити працівників об'єктів атомної енергетики при
наступних періодичних медичних оглядах: це особи до та після 40
років.
   Попередні медичні офтальмологічні огляди претендентів
       до роботи на об'єктах атомної енергетики
   У осіб до 40 років протипоказанням до початку роботи в
умовах  іонізуючого випромінювання є наявність встановленого
діагнозу катаракти (перша стадія та вище).
   У випадку, коли у претендента виявлені прекатарактальні зміни
або травматична чи природжена катаракта, ці особи повинні бути
проінформовані про наявність у них таких змін, які не пов'язані з
дією іонізуючого випромінюванням як виробничого чинника. В той же
час, таку особу обов'язково слід проінструктувати про те, що в
нього може розвинутися радіаційна катаракта з локалізацією в
задній капсулі кришталика. Якщо на протязі перших 12 місяців не
були  зареєстровані  додаткові  зміни в кришталику ока, дію
іонізуючого випромінювання на прозорість кришталиків очей до цього
періоду слід виключити.
   При виявленні офтальмологом претендента з  прекатарактою,
травматичною або природженою катарактою, які не впливають на
виконання  ним  своїх  професійних  обов'язків,  такі  особи
реєструються ним, як ті що потребують диспансерного нагляду (група
підвищеного ризику). Надалі, огляд офтальмолога потрібен кожний
рік (тобто кожні 12 місяців). У випадку, коли на протязі шести
років не було  виявлено  вірогідного  погіршання  прозорості
кришталика ока, ці працівники повинні (згідно з встановленим
регламентом)  проходити  медичний  офтальмологічний  огляд  з
розширенням зіниць та оглядом на щилинній лампі кожен рік.
   Для працівників другої вікової групи (40 років та старше),
протипоказанням для приймання на роботу є наявність катаракти
(першої стадії та вище).
   У випадку виявлення травматичної або уродженої катаракти у
претендентів цієї вікової групи, то обстежені повинні  бути
проінформовані про наявність в них змін в прозорості кришталика
ока, які не пов'язані із впливом іонізуючого випромінювання.
   Такі особи не мають протипоказань для роботи в умовах впливу
іонізуючого випромінювання. Якщо у таких осіб на протязі шести
років відмічено та зареєстровано погіршення стану прозорості
кришталика ока навіть без зниження працездатності, такі особи
підлягають  виводу  з  зони  іонізуючого  випромінювання  в
установленому порядку.
     Поточні диспансерні (після приймання на роботу)
         медичні офтальмологічні огляди
       працівників об'єктів атомної енергетики
   Періодичні офтальмологічні  огляди  працівників  об'єктів
атомної енергетики всіх вікових груп необхідно проводити кожні 12
місяців, згідно із діючими регламентами.
   У випадку, якщо робітник першої вікової групи (до 40 років)
має стаж менше 15 років та в нього вперше виявлений діагноз
катаракти (першої стадії та вище), то такого працівника необхідно
проінформувати про наявність в нього змін в прозорості кришталика
ока, які не дозволяють йому працювати в умовах іонізуючого
випромінювання. Така особа повинна бути переведена на роботу без
іонізуючого випромінювання в установленому порядку.
   У випадках, коли робітник першої вікової групи (до 40 років)
має стаж роботи на об'єктах атомної енергетики більше 15 років та
в нього вперше виявлена катаракта першої стадії при відсутності
змін у прозорості кришталика ока у задній капсулі, працівник
повинен  бути проінформований про наявність в нього змін в
прозорості кришталика ока та про можливий розвиток у нього
катаракти, яка може знизити його професійну працездатність.
   Для робітників осіб другої вікової групи (після 40 років)
протипоказанням  для  подальшої  роботи є виявлення (вперше)
катаракти першої стадії та вище на протязі перших чотирьох років
роботи на об'єктах атомної енергетики.
   У випадку, коли робітник другої вікової групи має стаж більше
за 15 років та в нього вперше визначається катаракта першої стадії
(при відсутності змін кришталика ока у зідній капсулі), працівник
повинен  бути проінформований про можливий розвиток в нього
катаракти  пов'язаної  з  виробничим  чинником  -  іонізуюче
випромінювання. У випадку, коли у працівників другої вікової групи
вперше визначені зміни, які можна характеризувати тільки як
"прекатарактальні", такі особи підлягають періодичним оглядам один
раз на рік згідно з встановленим регламентом.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка