Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення системи державного контролю у сфері охорони родючості грунтів


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 243 від 14.08.2001
 
 
 Про вдосконалення системи державного контролю у сфері охорони
            родючості грунтів
 
   З метою створення нормативно-правової бази системи державного
контролю у сфері охорони  родючості  грунтів  і  заохочення
землеохоронної діяльності Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити заходи щодо створення нормативно-правової бази
системи державного контролю у сфері охорони родючості грунтів і
заохочення землеохоронної діяльності згідно з додатком 1.
   2. Затвердити склад робочої групи з доопрацювання проекту
Закону України "Про охорону земель і родючості грунтів" згідно з
додатком 2.
 
 Державний секретар                    С.Рижук
                             Додаток 1
                 до наказу Мінагрополітики України
                       від 14.08.2001 N 243
               ЗАХОДИ
  щодо створення нормативно-правової бази системи державного
      контролю у сфері охорони родючості грунтів і
        заохочення землеохоронної діяльності
 
------------------------------------------------------------------
| N з/п  | Зміст заходів  |  Відповідальні  |  Термін  |
|     |         |   виконавці   | виконання  |
|----------+------------------+-------------------+--------------|
|1.    |Доопрацювати   |Сорока В.І.    |Протягом 2-ох |
|     |проект Закону   |Бенцаровський Д.М. |місяців після |
|     |України "Про   |Бочковська С.М.  |прийняття   |
|     |охорону земель і |Тараріко О.Г. (за |нової редакції|
|     |родючості грунтів"|згодою) Булигін  |Земельного  |
|     |з урахуванням   |Ю.С. (за згодою)  |кодексу    |
|     |нової редакції  |Тихоненко Д.Г. (за |України    |
|     |Земельного кодексу|згодою)      |       |
|     |України      |          |       |
|----------+------------------+-------------------+--------------|
|2.    |Розробити     |Сорока В.І.    | I кв. 2002 р.|
|     |концепцію     |Бенцаровський Д.М. |       |
|     |Національної   |Тараріко О.Г. (за |       |
|     |програми     |згодою) Булигін  |       |
|     |повторного    |Ю.С. (за згодою)  |       |
|     |обстеження і   |Тихоненко Д.Г. (за |       |
|     |картографування  |згодою)      |       |
|     |грунтового покриву|          |       |
|     |України      |          |       |
|----------+------------------+-------------------+--------------|
|3.    |Розробити     |Сорока В.І.    |IV кв. 2002 р.|
|     |проект - Націо-  |Бенцаровський Д.М. |       |
|     |нальної програми |Тараріко О.Г. (за |       |
|     |повторного    |згодою) Булигін  |       |
|     |обстеження і   |Ю.С. (за згодою)  |       |
|     |картографування  |Тихоненко Д.Г. (за |       |
|     |грунтового покриву|згодою)      |       |
|     |України      |          |       |
|----------+------------------+-------------------+--------------|
|4.    |Розробити проект |Сорока В.І.    |IV кв. 2002 р.|
|     |Національної   |Бенцаровський Д.М. |       |
|     |програми охорони |Тараріко О.Г. (за |       |
|     |родючості грунтів |згодою) Булигін  |       |
|     |         |Ю.С. (за згодою)  |       |
|     |         |Тихоненко Д.Г. (за |       |
|     |         |згодою)      |       |
------------------------------------------------------------------
                             Додаток 2
                 до наказу Мінагрополітики України
                     від 14 серпня 2001 N 243
            Склад робочої групи
       з доопрацювання проекту Закону України
       "Про охорону земель і родючості грунтів"
 
1. Сорока Василь       - начальник  Департаменту  ринків
  Іванович         продукції рослинництва та розвитку
               насінництва Мінагрополітики
 
2. Жилкін Володимир     - заступник начальника Департаменту
  Андрійович        ринків продукції  рослинництва  та
               розвитку насінництва Мінагрополітики
 
3. Бочковська Світлана    - начальник  Юридичного  управління
  Михайлівна        Мінагрополітики
 
4. Бенцаровський Дмитро   - директор Центрдержродючості
  Миколайович
 
5. Дзюба Оксана       - завідувач          відділу
  Георгіївна        Центрдержродючості
 
6. Тараріко Олександр    - завідувач  відділення  Інституту
  Григорович        агроекології та біотехнології УААН
               (за згодою)
 
7. Булигін Сергій      - заступник  директора  Інституту
  Юрійович         грунтознавства і агрохімії УААН (за
               згодою)
 
8. Тихоненко Дмитро     - перший  проректор  Харківського
  Григорович        державного аграрного університету (за
               згодою)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка