Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель)

Страница 4


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4

повинно надійти до Відомства протягом двох місяців з  дати
одержання заявником рішення про відмову у видачі патенту, або не
пізніше реєстрації його у Реєстрі.
   До вищезазначеного заперечення має бути доданий документ про
сплату відповідного збору за дії, які здійснюються з ініціативи
особи, яка подала це заперечення.
   При вирішенні питання, чи можуть нові  обставини  бути
підставою для зміни або скасування раніш прийнятого рішення, до
уваги беруть формулу винаходу, яка наведена в повідомленні про
можливість проведення експертизи по суті.
   Якщо під час проведення повторної експертизи встановлено, що
прийняте рішення потребує скасування або зміни, приймають нове
рішення, яке позбавляє попереднє рішення чинності.
   16. Міжнародна заявка
   Функції зазначеного або вибраного відомства  в  Україні
виконує НДЦПЕ. У відповідних випадках щодо питань, які  не
урегульовані Договором, Інструкцією, Законом ( 3687-12 ) і цим
Порядком, діюча редакція Договору і Інструкції відповідно до ст.3
Закону має перевагу.
   НДЦПЕ за клопотанням заявника може переглянути  рішення
будь-якого одержуючого відомства та  Міжнародного  бюро  BOIB
(ст.25-2 Договору) і зберегти дію міжнародної заявки (ст.24-2 і
39-3 Договору), якщо визнає обгрунтованими  і  переконливими
наведені в клопотанні доводи.
   Якщо відправлення матеріалів заявки було здійснено офіційною
поштою (правило 82 Інструкції), або службами доставки DHL, або
службою Federal Express, під час розгляду міжнародної заявки до
уваги беруть докази поштового відправлення.
   16.1. Переведення міжнародної заявки на національну фазу
   Умови переведення міжнародної заявки на національну фазу
   Для переведення міжнародної заявки, для якої встановлена
дата міжнародного  подання  (ст.11  Договору)  і яка містить
зазначення або вибір України та не вилучена або не вважається
вилученою згідно з Договором і Інструкцією, на національну фазу,
якщо до закінчення 21 місяця від дати пріоритету міжнародної
заявки згідно із ст.22 Договору або 31 місяця за міжнародними
заявками, за якими було зроблено вибір України згідно зі ст.39-1
Договору,  заявник  повинен  сплатити  збір.  Документ, який
підтверджує сплату збору за подання заявки повинен надійти до
Відомства у встановлені строки.
   Національна фаза починається після закінчення вищезазначених
строків. За клопотанням  заявника  про  прискорення  початку
національної фази вона може бути розпочата до закінчення 21 або 31
місяця (ст.23-2 і 40-2 Договору).
   16.1.1. Запит копії міжнародної заявки і  пріоритетного
документа
   Після виконання заявником дій, передбачених пунктом 16.1.1
цього Порядку, НДЦПЕ робить запит Міжнародному бюро BOIB щодо
копії міжнародної заявки, якщо вона не була одержана раніше, і
якщо міжнародна заявка містить домагання пріоритету, щодо копії
пріоритетного документа за умови, що Міжнародне  бюро  BOIB
сповістило про його одержання.  Право  пріоритету  надається
заявникові після отримання Відомством копії міжнародної заявки від
Міжнародного бюро BOIB.
   16.2. Особливості обчислення передбачених Законом строків
   Датою подання міжнародної заявки до Відомства вважається дата
її міжнародного подання (ст.11-3 Договору).
   Під час перевірки можливості встановлення дати пріоритету
строк подання копії пріоритетного документа, якщо вона не була
подана до Міжнародного бюро ВОІВ згідно з правилом 17.1 (а)
Інструкції, обчислюють від дати  початку  національної  фази
міжнародної заявки.
   Строк внесення  виправлень  і  уточнень  до  матеріалів
міжнародної заявки обчислюють від дати початку національної фази
міжнародної заявки.
   16.3. Особливості експертизи міжнародної заявки
   Перевірка дотримання вимог до документів заявки, передбачених
пунктами 6-9 Правил складання, в тому числі витребування перекладу
пріоритетного документа на українську мову за умови, що він
викладений іншою мовою ніж російська, здійснюється під  час
проведення експертизи міжнародної заявки по суті.
   16.4. Публікація відомостей про міжнародну заявку
   Публікацію відомостей про міжнародну заявку здійснюють після
подання заявником перекладу цієї заявки на українську мову.
   16.5. Перетворення міжнародної заявки
   До публікації відомостей про міжнародну заявку на винахід чи
до її міжнародної публікації за умови, що міжнародна публікація
здійснена російською мовою, залежно від того, яка публікація була
здійснена раніше, можливе перетворення такої заявки в заявку на
корисну модель.
 
/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка