Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України


         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 158 від 27.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 серпня 2001 р.
                   за N 712/5903
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,
                      європ. інтеграції
   N 317 ( z1084-01 ) від 21.12.2001 )
    Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок
    заробітної  плати)  працівників  Вищих  курсів
     іноземних мов при Міністерстві економіки України
 
 
   На виконання постанови Кабінуту Міністрів України від 7
лютого 2001 р. N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   1.1. Схеми посадових окладів (ставок  заробітної  плати)
керівних, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників
Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України
згідно з додатками 1-2;
   1.2. Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей
економіки за  проведення  навчальних  занять на Вищих курсах
іноземних мов  при  Міністерстві  економіки України згідно з
додатком 3.
   2. Умови оплати праці визначаються відповідно до умов оплати
праці аналогічних категорій працівників вищих навчальних закладів
III - IV рівнів акредитації
   3. Вищим курсам іноземних мов при Міністерстві економіки
України (Хачатуровій М.Ф.) провести розрахунки заробітної плати
починаючи з 1 березня 2001 року, виходячи з ромірів, передбачених
додатками 1-3.
   4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 20.11.96
N 758 ( z0695-96 ) "Про розміри посадових окладів  (ставок
заробітної плати) працівників Української академії зовнішньої
торгівлі та  Вищих  курсів  іноземних  мов  при  МЗЕЗторгу"
зареєстрований в  Міністерстві  юстиції  України  02.12.96 за
N 695/1720.
   5. Управлінню  фінансування,  бухгалтерського  обліку  та
звітності зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
керівника адміністративного департаменту - керуючого  справами
Леськова П.А.
 
 Міністр економіки                    О. Шлапак
 
 Погоджено:
 Міністерство праці та соціальної політики України
 Міністерство фінансів України
                      Додаток 1
                      до наказу Міністерства
                      економіки України
                      27.07.01 N 158
               СХЕМА
    посадових окладів науково-педагогічних працівників
      Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві
            економіки України
 
--------------------------------------------------------------------------
|       Найменування посад             | Місячні   |
|                            |посадові оклади|
|                            | (гривень)   |
|--------------------------------------------------------+---------------|
|Завідувач:                       |        |
|      доцент або кандидат наук          | 335     |
|      без ученого звання і наукового ступеня   | 330     |
|--------------------------------------------------------+---------------|
|Старший                         |        |
|викладач:  кандидат наук                | 320     |
|      який не має наукового ступеня кандидата наук| 285     |
|--------------------------------------------------------+---------------|
|Викладач,                        |        |
|асистент:  кандидат наук                | 285     |
|      який не має наукового ступеня кандидата наук| 240     |
|                            |        |
|--------------------------------------------------------+---------------|
|Завідувач                        | 170     |
|лабораторії                       |        |
|(кабінету)                       |        |
|--------------------------------------------------------+---------------|
|Методист:                        |        |
|      вищої категорії               | 160     |
|      першої категорії              | 155     |
|      другої категорії              | 150     |
|      без категорії                | 145     |
--------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління фінансування,
 бухгалтерського обліку та звітності         М.М. Решетник
                      Додаток 2
                      до наказу Міністерства
                      економіки України
                      27.07.01 N 158
               СХЕМА
  посадових окладів спеціалістів та службовців Вищих курсів
     іноземних мов при Міністерстві економіки України
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування посад              |  Місячні   |
|                        |посадові оклади|
|                        |  (гривень) |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту     |   140   |
|------------------------------------------------+---------------|
|"Стенографістка I категорії; друкарка,     |        |
|яка працює з іноземним текстом"         |   125   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касир, стенографістка II категорії,       |        |
|друкарка I категорії              |  120 - 125  |
|------------------------------------------------+---------------|
|Секретар-друкарка, лаборант           |  120 - 125  |
|------------------------------------------------+---------------|
|Друкарка II категорії, секретар-стенографістка |  120 - 125  |
|------------------------------------------------+---------------|
|Табельник                    |   120   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління фінансування,
 бухгалтерського обліку та звітності         М.М. Решетник
                      Додаток 3
                      до наказу Міністерства
                      економіки України
                      27.07.01 N 158
               СТАВКИ
  погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки
  за проведення навчальних занять на Вищих курсах іноземних
       мов при Міністерстві економіки України
 
----------------------------------------------------------------------------------
|  Контингент            | Ставки погодинної оплати,гривень     |
|                   |------------------------------------------|
|                   |     |доктор|доцент або |особи, які не|
|                   |професор | наук |кандидат  |мають науко- |
|                   |     |   |наук    |вого ступеня |
|-------------------------------------+---------+------+-----------+-------------|
|Студенти вищих навчальних закладів  |     |   |      |       |
|III та IV рівнів акредитації     | 11,38  | 9,00 | 6,93   |  5,54   |
|-------------------------------------+---------+------+-----------+-------------|
|Аспіранти, слухачі курсів, які займа-|     |   |      |       |
|ють посади, що вимагають освітньо-  |     |   |      |       |
|кваліфікаційного рівня спеціаліста, |     |   |      |       |
|магістра; перепідготовка кадрів з  |     |   |      |       |
|видачею диплома спеціаліста,     |     |   |      |       |
|магістра               | 13,13 | 10,39|  8,31  |  6,93   |
----------------------------------------------------------------------------------
   Примітки: 1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні
відпустки.
   2. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків)
і членів-кореспондентів  академії  наук  підвищуються  на  25
відсотків.
 
 Начальник управління фінансування,
 бухгалтерського обліку та звітності         М.М. Решетник
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка