Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України


         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 158 від 27.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 серпня 2001 р.
                   за N 712/5903
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,
                      європ. інтеграції
   N 317 ( z1084-01 ) від 21.12.2001 )
    Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок
    заробітної  плати)  працівників  Вищих  курсів
     іноземних мов при Міністерстві економіки України
 
 
   На виконання постанови Кабінуту Міністрів України від 7
лютого 2001 р. N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   1.1. Схеми посадових окладів (ставок  заробітної  плати)
керівних, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників
Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України
згідно з додатками 1-2;
   1.2. Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей
економіки за  проведення  навчальних  занять на Вищих курсах
іноземних мов  при  Міністерстві  економіки України згідно з
додатком 3.
   2. Умови оплати праці визначаються відповідно до умов оплати
праці аналогічних категорій працівників вищих навчальних закладів
III - IV рівнів акредитації
   3. Вищим курсам іноземних мов при Міністерстві економіки
України (Хачатуровій М.Ф.) провести розрахунки заробітної плати
починаючи з 1 березня 2001 року, виходячи з ромірів, передбачених
додатками 1-3.
   4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 20.11.96
N 758 ( z0695-96 ) "Про розміри посадових окладів  (ставок
заробітної плати) працівників Української академії зовнішньої
торгівлі та  Вищих  курсів  іноземних  мов  при  МЗЕЗторгу"
зареєстрований в  Міністерстві  юстиції  України  02.12.96 за
N 695/1720.
   5. Управлінню  фінансування,  бухгалтерського  обліку  та
звітності зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
керівника адміністративного департаменту - керуючого  справами
Леськова П.А.
 
 Міністр економіки                    О. Шлапак
 
 Погоджено:
 Міністерство праці та соціальної політики України
 Міністерство фінансів України
                      Додаток 1
                      до наказу Міністерства
                      економіки України
                      27.07.01 N 158
               СХЕМА
    посадових окладів науково-педагогічних працівників
      Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві
            економіки України
 
--------------------------------------------------------------------------
|       Найменування посад             | Місячні   |
|                            |посадові оклади|
|                            | (гривень)   |
|--------------------------------------------------------+---------------|
|Завідувач:                       |        |
|      доцент або кандидат наук          | 335     |
|      без ученого звання і наукового ступеня   | 330     |
|--------------------------------------------------------+---------------|
|Старший                         |        |
|викладач:  кандидат наук                | 320     |
|      який не має наукового ступеня кандидата наук| 285     |
|--------------------------------------------------------+---------------|
|Викладач,                        |        |
|асистент:  кандидат наук                | 285     |
|      який не має наукового ступеня кандидата наук| 240     |
|                            |        |
|--------------------------------------------------------+---------------|
|Завідувач                        | 170     |
|лабораторії                       |        |
|(кабінету)                       |        |
|--------------------------------------------------------+---------------|
|Методист:                        |        |
|      вищої категорії               | 160     |
|      першої категорії              | 155     |
|      другої категорії              | 150     |
|      без категорії                | 145     |
--------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління фінансування,
 бухгалтерського обліку та звітності         М.М. Решетник
                      Додаток 2
                      до наказу Міністерства
                      економіки України
                      27.07.01 N 158
               СХЕМА
  посадових окладів спеціалістів та службовців Вищих курсів
     іноземних мов при Міністерстві економіки України
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування посад              |  Місячні   |
|                        |посадові оклади|
|                        |  (гривень) |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту     |   140   |
|------------------------------------------------+---------------|
|"Стенографістка I категорії; друкарка,     |        |
|яка працює з іноземним текстом"         |   125   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касир, стенографістка II категорії,       |        |
|друкарка I категорії              |  120 - 125  |
|------------------------------------------------+---------------|
|Секретар-друкарка, лаборант           |  120 - 125  |
|------------------------------------------------+---------------|
|Друкарка II категорії, секретар-стенографістка |  120 - 125  |
|------------------------------------------------+---------------|
|Табельник                    |   120   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління фінансування,
 бухгалтерського обліку та звітності         М.М. Решетник
                      Додаток 3
                      до наказу Міністерства
                      економіки України
                      27.07.01 N 158
               СТАВКИ
  погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки
  за проведення навчальних занять на Вищих курсах іноземних
       мов при Міністерстві економіки України
 
----------------------------------------------------------------------------------
|  Контингент            | Ставки погодинної оплати,гривень     |
|                   |------------------------------------------|
|                   |     |доктор|доцент або |особи, які не|
|                   |професор | наук |кандидат  |мають науко- |
|                   |     |   |наук    |вого ступеня |
|-------------------------------------+---------+------+-----------+-------------|
|Студенти вищих навчальних закладів  |     |   |      |       |
|III та IV рівнів акредитації     | 11,38  | 9,00 | 6,93   |  5,54   |
|-------------------------------------+---------+------+-----------+-------------|
|Аспіранти, слухачі курсів, які займа-|     |   |      |       |
|ють посади, що вимагають освітньо-  |     |   |      |       |
|кваліфікаційного рівня спеціаліста, |     |   |      |       |
|магістра; перепідготовка кадрів з  |     |   |      |       |
|видачею диплома спеціаліста,     |     |   |      |       |
|магістра               | 13,13 | 10,39|  8,31  |  6,93   |
----------------------------------------------------------------------------------
   Примітки: 1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні
відпустки.
   2. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків)
і членів-кореспондентів  академії  наук  підвищуються  на  25
відсотків.
 
 Начальник управління фінансування,
 бухгалтерського обліку та звітності         М.М. Решетник
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.3047
EUR29.38498
RUB0.40836
PLN6.82768
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка