Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про подальший розвиток вітчизняного виробництва засобів реабілітації інвалідів


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 7 грудня 2000 р. N 1788
                Київ
     Про подальший розвиток вітчизняного виробництва
         засобів реабілітації інвалідів
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 562 ( 562-2002-п ) від 26.04.2002 )
 
   З метою  подальшого  розвитку  вітчизняного  виробництва
протезно-ортопедичних  виробів,  колясок  та  інших  засобів
реабілітації інвалідів    Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити на 2001 - 2004 роки завдання (з урахуванням
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня
1997 р. N 431 ( 431-97-п ) "Про розвиток вітчизняного виробництва
засобів  реабілітації інвалідів" (Офіційний  вісник  України,
1997 р., число 20, с. 35) з проведення наукових досліджень з
розроблення нових видів матеріалів та організації їх виробництва;
розроблення протезно-ортопедичних виробів і комплектуючих виробів
до протезів, ортопедичного взуття,  засобів  пересування  та
організації  їх  виготовлення; будівництва цехів, розширення,
реконструкції та технічного переоснащення діючих  підприємств
протезної  промисловості;  поліпшення  якості  колясок,  що
виготовляються Львівським казенним експериментальним підприємством
засобів   пересування   і   протезування;   забезпечення
протезно-ортопедичних підприємств  технологічним  устаткованням
згідно з додатками 1 - 5.
   2. Міністерству   економіки,   Міністерству   фінансів,
Міністерству праці та соціальної політики, Державному комітетові
промислової  політики забезпечити виконання затверджених цією
постановою завдань у межах видатків, передбачених  державним
бюджетом на ці цілі.
   3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Львівській,
Харківській, Херсонській  та  Черкаській  обласним  державним
адміністраціям надавати    допомогу    протезно-ортопедичним
підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства праці
та соціальної політики, у виконанні завдань з будівництва цехів,
розширення та технічного їх переоснащення.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України        Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 26
                   Додаток 1
           до постанови Кабінету Міністрів України
               від 7 грудня 2000 р. N 1788 
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
            від 26 квітня 2002 р. N 562 ( 562-2002-п )
               ЗАВДАННЯ
         з проведення наукових досліджень
        з розроблення нових видів матеріалів
         та організації їх виробництва
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
               |         | Термін  |  Прогнозні обсяги
   Зміст завдання     |  Виконавець  |виконання,|фінансування за рахунок
               |         | роки  |бюджету та інших джерел,
               |         |     |   тис. гривень
               |         |     |--------------------------
               |         |     |усьо-|  за роками
               |         |     |го  |--------------------
               |         |     |   | 2002 | 2003 | 2004
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Розроблення та
  організація виробництва:
 
  матеріалів для       АТ "Ортодопомога"   2002   34,6  34,6  -   -
  виготовлення протезів   (м. Харків)
  молочної залози
 
  матеріалів для       НДІ "Еластик"   2002-2003  40   25   15
  виготовлення        (м. Київ)
  калоприймачів
 
  апарату для дітей, що   УкрНДІ-      2002-2004 215   64,8  90   60,2
  забезпечує еквівалентну  протезування,
  ходьбу           протезобудування
               та відновлення
               працездатності
               (м. Харків)
 
2. Створення та модифікація    -"-        2002   32,4  32,4  -   -
  композицій на основі
  кремнійорганічних
  полімерів (силіконів),
  відпрацювання технології
  виготовлення з цих
  композицій
  протезно-ортопедичних
  виробів різного
  призначення
 
3. Модифікація складу       -"-      2002-2003 105   35   70   -
  термопластичних полімерних
  матеріалів вітчизняного
  виробництва для
  використання у протезній
  промисловості
 
4. Розроблення          -"-      2002-2004 142   66,6  75,4  -
  апаратно-програмного
  комплексу для діагностики
  патології стопи
 
5. Розроблення          -"-        -"-   207   66   54   87
  термопластичних
  полімерних вкладок
  типу "Педилін" у
  куксоприймальні гільзи
   Усього                         776  324,4 304,4 147,2
 
( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 562 ( 562-2002-п ) від
26.04.2002 )
 
                   Додаток 2
           до постанови Кабінету Міністрів України
              від 7 грудня 2000 р. N 1788
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
            від 26 квітня 2002 р. N 562 ( 562-2002-п )
               ЗАВДАННЯ
      з розроблення протезно-ортопедичних виробів
        і комплектуючих виробів протезів,
      ортопедичного взуття, засобів пересування
         та організації їх виготовлення
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
               |         | Термін  |   Прогнозні обсяги
   Зміст завдання     |  Виконавець  |виконання,| фінансування за рахунок
               |         | роки  | бюджету та інших джерел,
               |         |     |    тис. гривень
               |         |     |----------------------------
               |         |     |    |  за роками
               |         |     |усього |--------------------
               |         |     |    | 2002 | 2003 | 2004
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Розроблення та
  організація виготовлення:
 
  шин до протезів та     Луганське казенне   2002    60,6  60,6   -   -
  ортопедичних апаратів із  експериментальне
  титану           протезно-
               ортопедичне
               підприємство
 
  кистей косметичних     УкрНДІ-      2002-2004  140   40,5  50  49,5
  модернізованих       протезування,
  поліхлорвінілових     протезобудування
  безшовних з жорстким    та відновлення
  каркасом          працездатності
               (м. Харків)
 
  шин до ортопедичних      -"-        2002    10   10    -   -
  апаратів і верхніх
  кінцівок з легких сплавів
 
  комплектів напівфабрикатів   -"-        2002    66   66    -   -
  до функціонально-
  косметичних протезів плеча
  та передпліччя
 
  електроприводу для колясок Львівське казенне   2002    60   60    -   -
               експериментальне
               підприємство
               засобів
               пересування і
               протезування
 
  елемента живлення     Мінпромполітики  2002-2003  200  133   67   -
  (акумулятора) до колясок з
  електроприводом      ПО "Укрпротез"
               (м. Київ)
 
  покришок і камер до коліс Львівське казенне 2003-2004  1357   -   373  984
  інвалідних колясок     експериментальне
               підприємство
               засобів
               пересування і
               протезування
               ЗАТ
               "Науково-технічне
               підприємство
               "Спецмедтехніка"
               (м. Харків)
 
  устаткування для робочого Харківське казенне  2004   126,6  -    -  126,6
  місця лимаря, протезиста, експериментальне
  взуттєвика, гіпсувальника протезно-
               ортопедичне
               підприємство
 
  поліпшених модифікацій   Державний       2002   135   35    -   -
  реакційноздатної      університет
  композиції для вакуумного "Львівська
  формування термопластичних політехніка"
  куксоприймальних гільз з
  регульованими       Дніпропетровьске
  еластичністю, твердістю і експериментальне
  міцністю          протезно-
               ортопедичне
               підприємство
 
  термореактивного      Державний     2002-2003   90   40   50   -
  поліефіра-пластифікатора  університет
  для протезно-       "Львівська
  ортопедичних виробів    політехніка"
               ВАТ "Армопласт"
               (м. Северодонецьк)
 
  високомолекулярної     Державний       -"-    150   60   90   -
  полівінілспиртової плівки університет
  для використання її у   "Львівська
  вакуум-технології     політехніка"
  виробництва
  куксоприймальних гільз   НВФ
               "Дніпроінпласт"
               Дніпропетровське
               казенне
               експериментальне
               протезно-
               ортопедичне
               підприємство
 
  коліс збірних до      визначається    2002-2004  1130,2 534,4  507  588,8
  інвалідних колясок     Мінпраці в
               установленому
               порядку
 
  додаткового електричного    -"-      2003-2004  611   -   285  326
  приводного механізму для
  крісел колісних активного
  типу
 
2. Організація виробництва    -"-      2002-2004  1025,4 481,5  460  183,9
  інвалідних
  колясок з електроприводом
 
3. Організація випробувальної   -"-      2002-2003  460  273   200  187
  лабораторії для інвалідних
  колясок
   Усього                         15621,8 1094  2082 2445,8
 
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 562 ( 562-2002-п ) від
26.04.2002 )
                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 7 грудня 2000 р. N 1788
               ЗАВДАННЯ
     з будівництва цехів, розширення, реконструкції
     та технічного переоснащення діючих підприємств
           протезної промисловості
 
---------------------------------------------------------------------------------------
               |         | Термін  |  Прогнозні обсяги
   Зміст завдання     |   Замовник   |виконання,|фінансування за рахунок
               |         | роки  |бюджету та інших джерел,
               |         |     |   тис. гривень
               |         |     |---------------------------
               |         |     |усьо-|  за роками
               |         |     |го  |---------------------
               |         |     |   |2001 |2002 |2003|2004
---------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Закінчення реконструкції  ПО "Укрпротез"     2001  700  700  -   -  -
  Львівського казенного   (м.Київ)
  експериментального
  підприємства засобів
  пересування та
  протезування
 
2. Закінчення реконструкції     -"-     2001-2002 1970 1000  970   -  -
  лабораторного корпусу
  Науково-дослідного
  інституту з проблем
  соціального захисту
  (м. Харків)
 
3. Реконструкція Черкаського    -"-      2003-2004 900   -   -  500 400
  протезно-ортопедичного
  цеху
 
4. Будівництво           -"-      2001-2003 4500 1500 1500 1500  -
  Євпаторійського
  протезно-ортопедичного
  цеху
 
5. Будівництво Херсонського     -"-      2003-2004 1500   -   -  800 700
  протезно-ортопедичного
  цеху
_______________________________________________________________________________________
  Усього                          9570 3200 2470 2800 1100
                      Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 7 грудня 2000 р. N 1788
               ЗАВДАННЯ
     з поліпшення якості колясок, що виготовляються
    Львівським казенним експериментальним підприємством
        засобів пересування і протезування
 
---------------------------------------------------------------------------------------
               |         |Термін  |  Прогнозні обсяги
   Зміст завдання     | Виконавець    |виконання,|фінансування за рахунок
               |         | роки  |бюджету та інших джерел,
               |         |     |   тис. гривень
               |         |     |---------------------------
               |         |     |усьо-|  за роками
               |         |     |го  |---------------------
               |         |     |   |2001 |2002 |2003|2004
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Заміна морально і фізично ПО "Укрпротез"   2001-2003
  зношеного обладнання:   (м. Київ)
 
  токарний верстат                      30  15  15   -  -
  (2 верстати)
 
  верстат                          50  50  -   -  -
  абразивно-відрізний
 
  прес 25 тонн                        40   -  -   40  -
 
  прес 63 тонни                       80   -  80   -  -
 
  прес 100 тонн                       100   -  100   -  -
 
2. Впровадження у виробництво Львівське казенне  2001-2002 270  100  170   -  -
  нової автоматизованої   експериментальне
  лінії блискучого      підприємство
  нікелювання        засобів пересування
               і протезування
_______________________________________________________________________________________
   Усього                         570  165 365  40  -
                     Додаток 5
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 7 грудня 2000 р. N 1788
               ЗАВДАННЯ
       із забезпечення протезно-ортопедичних
       підприємств технологічним устаткованням
 
---------------------------------------------------------------------------------------
               |         |Термін  |  Прогнозні обсяги
   Зміст завдання     | Виконавець    |виконання,|фінансування за рахунок
               |         | роки  |бюджету та інших джерел,
               |         |     |   тис. гривень
               |         |     |---------------------------
               |         |     |усьо-|  за роками
               |         |     |го  |---------------------
               |         |     |   |2001 |2002 |2003|2004
---------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Устатковання для
  виготовлення ортопедичного ПО "Укрпротез"   2001-2004 200  50  50  50  50
  взуття           (м. Київ)
 
2. Комп'ютери (60 комплектів)     -"-      -"-   500  125  125  125 125
 
3. Автотранспортні засоби для     -"-      -"-   980  200  245  290 245
  виїзних медико-технічних
  бригад (28 одиниць)
 
4. Устатковання та оснастка      -"-      -"-  2700  500  800  700 700
  для техніка
  (слюсаря)-протезиста фірми
  "Otto Bock"
_______________________________________________________________________________________
   Усього                         4380  875 1220 1165 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка