Законы Украины

Новости Партнеров
 

Конвенція про приміщення для екіпажу на борту риболовних суден N 126


              Конвенція
    про приміщення для екіпажу на борту риболовних суден
             N 126 (укр/рос)
 
   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася 1 червня 1966 року на свою п'ятдесяту сесію,
   ухваливши прийняти ряд пропозицій щодо приміщень для екіпажу
на борту риболовних суден, що є частиною шостого пункту порядку
денного сесії,
   вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції,
   ухвалює цього двадцять першого дня червня місяця тисяча
дев'ятсот шістдесят шостого року нижченаведену Конвенцію, яка може
називатися Конвенцією 1966 року про приміщення для рибалок на
борту суден:
          Розділ I. Загальні положення
               Стаття 1
   1. Ця Конвенція застосовується до всіх державних і приватних
кораблів і суден будь-якого типу, обладнаних механічним двигуном,
зайнятих морською риболовлею в солоних водах і зареєстрованих на
території, щодо якої ця Конвенція є чинною.
   2. Національне  законодавство  визначає, у яких випадках
кораблі та судна вважаються морехідними для цілей цієї Конвенції.
   3. Ця Конвенція не застосовується до кораблів та суден менших
ніж 75 тонн. Проте Конвенція застосовується до кораблів і суден
від 25 до 75 тонн, якщо компетентний орган влади визначить після
консультації з організаціями власників  риболовних  суден  і
організаціями рибалок, де такі існують, що це доцільно і практично
можливо.
   4. Компетентний  орган  влади може після консультацій з
організаціями власників риболовних суден і  з  організаціями
рибалок, де такі існують, використовувати довжину замість тоннажу
як параметр для цілей цієї Конвенції; в цьому випадку Конвенція не
застосовується до суден довжиною менше ніж 24,5 м (80 футів).
Проте Конвенція буде застосовуватись до суден довжиною від 13,5 до
24,5 м (від 45 до 80 футів), якщо компетентний орган влади
визначить після консультацій з організаціями власників риболовних
суден і з організаціями рибалок, де такі існують, що це доцільно й
можливо.
   5. Ця Конвенція також не застосовується:
   a) до суден, які звичайно займаються рибною ловлею  із
спортивною метою або для відпочинку;
   b) до суден, які рухаються в основному під парусом, але мають
додаткові двигуни;
   c) до суден, зайнятих китобійним або подібними промислами;
   d) до  суден, які здійснюють науково-дослідну роботу та
охорону рибних ресурсів.
   6. Такі положення цієї Конвенції не застосовуються до суден,
які звичайно знаходяться далеко від своїх портів протягом періодів
часу, які не перевищують 36 годин, і на борту яких команда не живе
постійно, коли судно знаходиться в порту:
   a) стаття 9, параграф 4;
   b) стаття 10;
   c) стаття 11;
   d) стаття 12;
   e) стаття 13, параграф 1;
   f) стаття 14;
   g) стаття 16.
   Проте на  таких  суднах  буде  забезпечене  належне
санітарно-побутове обладнання, умови та засоби для приготування й
уживання їжі, а також приміщення для відпочинку.
   7. Положення розділу III цієї Конвенції можуть бути змінені
стосовно будь-якого судна, якщо компетентний орган влади після
консультації з організаціями власників риболовних суден і з
організаціями рибалок, де такі існують, переконається в тому, що
запропоновані зміни дають переваги, що роблять загальні умови не
менш сприятливими, ніж ті, які були б результатом  повного
застосування  положень  Конвенції; подробиці всіх таких змін
доводяться членом Організації до відома Генерального директора
Міжнародного бюро праці, який сповіщає про це членів Міжнародної
організації праці.
               Стаття 2
   В цілях цієї Конвенції:
   a) термін "риболовне судно" або "судно" означає корабель або
судно, до якого застосовується Конвенція;
   b) термін "тонни" означає брутто-реєстрові тонни;
   c) термін "довжина" означає довжину, яка вимірюється від
передньої частини форштевня на рівні бака до заднього краю
верхівки ахтерштевня або до передньої частини баллера руля там, де
немає ахтерштевня;
   d) термін "офіцер" означає особу, за винятком капітана, яка
вважається офіцером згідно з національним законодавством або, за
відсутності відповідного законодавства, згідно з  колективним
договором або звичаєм;
   e) термін "рядовий матрос" означає члена екіпажу,  крім
офіцерів;
   f) термін "приміщення для екіпажу" включає каюти, надані
екіпажу, їдальні, санітарно-технічні вузли;
   g) термін "передбачений" означає передбачений національним
законодавством або компетентним органом влади;
   h) термін "встановлений" означає встановлений компетентним
органом влади;
   i) термін "перереєстрований" означає перереєстрований у разі
одночасної зміни території реєстрації і володіння судном.
               Стаття 3
   1. Кожний член Організації, щодо якого ця Конвенція набула
чинності, зобов'язується зберігати чинність законодавства, яке
забезпечує  застосування положень розділів II, III, IV цієї
Конвенції.
   2. Це законодавство:
   a) вимагає, щоб компетентний орган влади доводив до відома
усіх зацікавлених осіб зміст цього законодавства;
   b) визначає осіб,  відповідальних  за  дотримання  цього
законодавства;
   c) передбачає систему інспекції, здатну забезпечити дійсне
втілення в життя цього законодавства;
   d) передбачає належні санкції за всілякого роду порушення
цього законодавства;
   e) вимагає,  щоб  компетентний  орган  влади  періодично
консультувався  з організаціями власників риболовних суден і
організаціями рибалок, де такі існують, щодо вироблення правил і,
якщо це можливо, співробітничав з цими сторонами в питаннях
застосування цього законодавства.
      Розділ II. Планування приміщень для екіпажу
         та контроль за їх будівництвом
               Стаття 4
   До початку будівництва риболовного судна і до значної зміни
або реконструкції приміщень на судні, що існує, компетентному
органу  влади  подаються  на затвердження детальні плани та
інформація про приміщення для екіпажу.
               Стаття 5
   В кожному випадку, коли:
   a) риболовне судно реєструється або перереєстровується;
   b) приміщення для екіпажу судна піддається значним змінам або
реконструкції або
   c) компетентному органу влади в наказній формі і досить
завчасно, щоб попередити будь-яку затримку судна, яка визнана
організацією рибалок, що представляє весь або частину екіпажу, або
визначеною кількістю чи визначеною частиною членів екіпажу судна
подана скарга про те, що приміщення для екіпажу не відповідають
умовам цієї Конвенції, компетентний орган влади здійснює огляд
судна, щоб упевнитися в тому,  що приміщення  для  екіпажу
відповідають вимогам законодавства.
   2. Може здійснюватися періодичне інспектування за розсудом
компетентного органу влади.
     Розділ III. Вимоги щодо приміщень для екіпажу
               Стаття 6
   1. Розміщення та конструкція приміщень для екіпажу, доступ до
них та їх розташування щодо інших приміщень повинні бути такими,
щоб вони забезпечували достатню безпеку, захист від негоди й від
проникнення морської води, а також ізоляцію від спеки чи холоду,
від зайвого шуму або випарувань з інших місць.
   2. У разі потреби повинні бути забезпечені запасні виходи з
усіх приміщень для екіпажу.
   3. Усе повинно бути зроблене так, щоб виключити  пряме
сполучення кают з приміщеннями, призначеними для зберігання риби
та рибної муки, з машинним відділенням чи з камбузами, ліхтарним
приміщенням, складом фарб або складами запасів для машинного
відділення й палуби та іншими приміщеннями, де  складуються
матеріали, із сушильнями, загальними умивальнями та убиральнями.
Частини перегородок, які відокремлюють такі місця від кают, і
зовнішні  перегородки будуються міцними із сталі або іншого
встановленого матеріалу та є водо- та газонепроникними.
   4. Зовнішні стінки кают та їдалень ізолюються належним чином.
Усі машинні кожухи і всі перегородки, що відгороджують камбузи та
інші місця, де виділяється теплота, ізолюються належним чином там,
де можливим є проникнення спекоти до прилеглих приміщень або
проходів. Слід також звертати увагу на забезпечення захисту від
тепла, що йде від паропроводів чи від службових труб із гарячою
водою.
   5. Внутрішні  перегородки  будуються  із  встановленого
матеріалу, що перешкоджає заведенню в ньому паразитів.
   6. Каюти, їдальні, приміщення для відпочинку та проходи в тій
частині, де розташовані приміщення для екіпажу, ізолюються таким
чином, щоб не допускати конденсації чи перегрівання.
   7. Парові магістралі й труби відпрацьованої пари лебідок і
аналогічних механізмів не можуть, де це технічно здійсненно,
проходити через приміщення для екіпажу або через проходи, що
ведуть до приміщень для екіпажу; там, де парові магістралі та
труби відпрацьованої пари проходять через такі приміщення чи
проходи, вони ізолюються відповідним чином і вміщуються в кожухи.
   8. Внутрішні  панелі або облицювання робляться з такого
матеріалу, поверхню якого легко утримувати в чистоті. Шпунтова або
пазова обшивка чи будь-яка інша форма конструкції, яка сприяє
заведенню в ній паразитів, не повинна використовуватися.
   9. Компетентні  органи влади вирішують, наскільки будуть
враховуватися вимоги протипожежних заходів і  заходів  проти
поширення пожежі у разі будування приміщень для екіпажу.
   10. Поверхня стін і стель у каютах та їдальнях робиться
такою, щоб її можна було легко утримувати в чистоті, і, якщо вона
фарбується, фарба повинна бути світлого кольору; вапняна побілка
не застосовується.
   11. У міру необхідності облицювання стін обновлюється чи
відновлюється.
   12. Підлоги в усіх приміщеннях для екіпажу повинні мати
відповідну конструкцію, виготовлятися із встановленого матеріалу і
мати поверхню, яка є непроникною для вологи і легко утримується в
чистоті.
   13. Відкриті палуби, що розташовані над приміщеннями для
екіпажу, мають дерев'яні покриття або іншу рівноцінну ізоляцію.
   14. Там, де підлоги зроблені з мастик і цементу різного
складу, місця з'єднань із стінами закруглюються, щоб запобігти
утворенню тріщин та щілин.
   15. Забезпечуються достатні стоки для води.
   16. Вживають усіх практичних заходів для захисту приміщень
для екіпажу від проникнення до них мух та інших комах.
               Стаття 7
   1. Каюти та їдальні належним чином вентилюються.
   2. Системи вентиляції  контролюються  таким  чином,  щоб
підтримувати задовільний стан повітря і забезпечувати достатню
його циркуляцію за будь-яких погодних і кліматичних умов.
   3. Судна,  що регулярно використовуються для плавання в
тропіках та інших районах з аналогічними кліматичними умовами,
якщо цього вимагають такі умови, обладнуються як механічними
засобами вентиляції, так і електричними вентиляторами, проте слід
вибирати один із цих засобів в тих місцях, де він забезпечує
належну вентиляцію.
   4. Судна, що використовуються в інших місцях, обладнуються
або  механічними  засобами  вентиляції,  або  електричними
вентиляторами. Компетентні органи влади можуть зробити виняток
щодо цієї вимоги для суден, які звичайно використовуються в
холодних водах північної або південної півкулі.
   5. Енергія  для  роботи  вентиляційного   обладнання,
передбаченого в параграфах 3 і 4, коли це можна здійснити і цього
вимагають умови, забезпечується протягом усього часу перебування
або роботи команди на борту судна.
               Стаття 8
   1. Забезпечується належна система опалення приміщень для
екіпажу відповідно до кліматичних умов.
   2. Система  опалення там, де це практично можливо, діє
протягом всього часу перебування або роботи команди на борту
судна, якщо цього вимагають існуючі умови.
   3. Опалення відкритим вогнищем забороняється.
   4. Система опалення забезпечує підтримання задовільного рівня
температури в приміщеннях для екіпажу за нормальних погодних та
кліматичних  умов,  на  які  розраховане  плавання;  норми
температурного режиму визначаються компетентними органами влади.
   5. Радіатори та інші опалювальні прилади розташовуються і в
разі необхідності ізолюються таким чином, щоб уникнути ризику
пожежі або небезпеки чи незручностей для осіб, які займають
приміщення.
               Стаття 9
   1. Всі приміщення для екіпажу освітлюються належним чином.
Мінімальна норма природного освітлення в житлових приміщеннях
повинна бути такою, щоб людина з нормальним зором могла читати в
ясний  день звичайну газету в будь-якій частині приміщення,
доступній для вільного переміщення. Якщо неможливо забезпечити
достатнє природне освітлення, то забезпечується штучне освітлення
відповідно до вищенаведеної мінімальної норми.
   2. Наскільки  це  практично  можливо, на всіх суднах у
приміщеннях для екіпажу встановлюється електричне освітлення. Якщо
немає  двох  незалежних  джерел  електрики  для  освітлення,
забезпечується додаткове освітлення за допомогою ламп належної
конструкції або аварійних освітлювальних приладів.
   3. Штучне освітлення встановлюється таким чином, щоб створити
максимальні зручності для осіб, які займають приміщення.
   4. На додаток до нормального освітлення каюти у головах
кожного ліжка забезпечується належне освітлення для читання.
   5. Крім того, протягом ночі в каютах забезпечується постійне
синє світло.
              Стаття 10
   1. Каюти розташовуються в середній або кормовій частині
судна; в особливих випадках компетентний орган влади може, якщо
розміри,  тип  або  призначення судна роблять будь-яке інше
розташування неможливим  або  недоцільним,  дати  дозвіл  на
розташування кают у носовій частині судна, але в будь-якому
випадку не перед аварійною перегородкою.
   2. Площа каюти, що припадає на одну особу, крім площі,
зайнятої ліжками та шафами, складає не менше ніж:
   a) на суднах у 25 тонн або більше,
    але не менше ніж 50 тонн ...... 0,5 кв. м (5,4 кв. футів)
   b) на суднах у 50 тонн або більше,
    але менше ніж 100 тонн ........ 0,75 кв. м (8,1 кв. футів)
   c) на суднах у 100 тонн або більше,
    але менше ніж 250 тонн ........ 0,9 кв. м (9,7 кв. футів)
   d) на суднах у 250 тонн і більше . 1,0 кв. м (10,8 кв. футів)
   3. Якщо компетентний орган влади вирішить, як це передбачено
у параграфі 4 статті 1 цієї Конвенції, що довжина виступає
параметром для цілей цієї Конвенції, то площа каюти, яка припадає
на одну особу, крім площі, зайнятої ліжками та шафами, складає не
менше ніж:
   a) на суднах довжиною в 13,7 м (45 футів)
    або більше, але менше ніж
    19,8 м (65 футів) ............. 0,5 кв. м (5,4 кв. футів)
   b) на суднах довжиною в 19,8 м (65 футів)
    або більше, але менше ніж
    26,8 м (88 футів) ............. 0,75 кв. м (8,1 кв. футів)
   c) на суднах довжиною в 26,8 м (88 футів)
    або більше, але менше ніж
    35,1 м (115 футів) ............ 0,9 кв. м (9,7 кв. футів)
   d) на суднах довжиною в 35,1 м (115 футів)
    і більше ...................... 1 кв. м (10,8 кв. футів)
   4. Вільна висота кают не робиться, коли це можливо, менше ніж
190 см (6 футів 3 дюйми).
   5. Забезпечується достатня кількість кают для того, щоб кожна
служба мала окрему або окремі каюти; проте для невеликих суден
компетентні органи влади можуть робити виняток із цієї вимоги.
   6. Кількість осіб у каютах не перевищує таких максимальних
норм:
   a) офіцери: по можливості по одному на каюту, у будь-якому
разі не більше ніж по двоє;
   b) рядові члени команди: по можливості дві чи три особи, у
будь-якому разі не більше;
    i) на суднах у 250 тонн і більше - чотирьох осіб;
    ii) на суднах менше ніж 250 тонн - шести осіб.
   7. Якщо компетентний орган влади вирішить, як це передбачено
в параграфі 4 статті 1 цієї Конвенції, що довжина виступає
параметром для цілей цієї Конвенції, то число рядових членів
команди, що розміщуються одній каюті, не може перевищувати:
   a) на суднах довжиною 35,1 м (115 футів) і більше - чотирьох
осіб;
   b) на суднах довжиною до 35,1 м (115 футів) - шести осіб.
   8. Компетентний орган влади може робити винятки щодо вимог,
передбачених у параграфах 6 та 7 цієї статті, в особливих
випадках, коли тип або призначення судна робить ці  вимоги
нерозумними і практично нездійсненними.
   9. Максимальна кількість осіб, які розміщуються в кожній
каюті, позначається чітким шрифтом і фарбою, що не змивається, в
такому місці каюти, де це може бути добре видно.
   10. Кожному членові команди надається індивідуальне ліжко.
   11. Ліжка не можуть розміщуватися одне щодо іншого так, щоб
на одне ліжко можна було потрапити тільки через інше.
   12. Ліжка розміщуються не більше ніж у два поверхи; коли
ліжка  розміщені  впродовж  борту судна, то над ліжком під
ілюмінатором не дозволяється розміщувати ще одне ліжко.
   13. Коли ліжка розташовані одне понад одним, нижнє ліжко
розміщується на висоті не менше ніж 30 см (12 дюймів) від підлоги;
верхнє ліжко розмішується на висоті, що складає приблизно половину
відстані між днищем нижнього ліжка і нижнім краєм верхніх палубних
бімсів.
   14. Мінімальні внутрішні розміри ліжка по можливості  є
такими: 190 см на 68 см (6 футів 3 дюйми на 2 фути 3 дюйми).
   15. Каркас і  поздовжній  борт  ліжка,  якщо  такі  є,
виготовляються із встановленого твердого й гладкого матеріалу,
який не піддається корозії і не сприяє розведенню в ньому
паразитів.
   16. Якщо для виготовлення ліжок використовуються трубчасті
рамки, то труби повністю запаюються і не мають отворів, в яких
могли б оселитися паразити.
   17. Кожне  ліжко  постачається  пружинним  матрацем  із
встановленого матеріалу або пружинною сіткою і матрацем  із
встановленого матеріалу. Матраци не набиваються ні соломою, ні
іншими матеріалами, які сприяють заведенню в них паразитів.
   18. Коли ліжка розташовані одне понад одним, під пружинною
сіткою верхнього ліжка вміщується непроникне для пилу днище з
дерева, брезенту або іншого прийнятного матеріалу.
   19. Каюти плануються й обладнуються  таким  чином,  щоб
забезпечувати належні зручності для осіб, які їх займають, і
полегшити їхнє утримання в порядку та чистоті.
   20. До комплекту меблів належать шафа для одягу для кожної
особи, яка займає каюту. Шафа  обладнується  накладкою  для
підвісного  замка  і  стержнем для вішалок верхнього одягу.
Компетентний орган влади слідкує за тим, щоб шафа була настільки
просторою, наскільки це практично можливо.
   21. У кожній каюті вміщуються стіл або письмовий стіл, який
може бути закріпленим, відкидним або висувним, а також необхідні
зручні сидіння.
   22. Меблі виготовляються з гладкого й твердого матеріалу,
який не піддається деформації та корозії і не сприяє заведенню
паразитів.
   23. Меблі повинні також включати висувний ящик або інший,
призначений для такої самої мети простір для кожної особи, котра
займає каюту, який не повинен бути менше ніж 0,056 куб. м (2 куб.
фути).
   24. Ілюмінатори кают завішуються занавісками.
   25. Каюти постачаються дзеркалами, шафочкою для туалетних
приналежностей, книжковою полицею і достатньою кількістю крючків
для верхнього одягу.
   26. Спальні місця  для  членів  команди  по  можливості
розподіляються таким чином, щоб вахти були розділені і щоб жодна
особа, яка працює тільки вдень, не розміщувалася в каюті з тими
членами екіпажу, які несуть вахту.
              Стаття 11
   1. На  всіх  суднах  з  командою  більше  ніж 10 осіб
забезпечуються приміщення для їдалень, відокремлені від спальних
місць. Там, де це можливо, приміщення для їдальні забезпечується
також на суднах з меншою кількістю екіпажу. Якщо, одначе, це
практично неможливо, приміщення для їдальні може бути об'єднане із
спальними каютами.
   2. На суднах, що займаються рибною ловлею у відкритому морі і
мають більше ніж 20 осіб екіпажу, можуть бути передбачені окремі
їдальні для капітана і офіцерів.
   3. Розміри та обладнання кожного приміщення для їдальні
повинні бути достатніми для того, щоб обслуговувати ту кількість
осіб, яка там може перебувати одночасно.
   4. Їдальні укомплектовуються столами, сидіннями встановленого
зразка, достатніми для обслуговування такої кількості осіб, яка
може там перебувати одночасно.
   5. Їдальні розташовуються якнайближче до камбузу.
   6. Якщо їдальні не мають поруч комор, вони повинні бути
обладнані відповідними шафами для кухонного знаряддя й необхідними
засобами для миття посуду.
   7. Поверхня столів і сидінь виготовляється з матеріалу, який
не піддається дії вологи, не має тріщин і легко утримується в
чистоті.
   8. Там, де це практично можливо, приміщення для їдалень
плануються, умебльовуються й обладнуються таким  чином,  щоб
створити умови для відпочинку.
              Стаття 12
   1. Всі судна обладнуються належним санітарним устаткуванням,
включаючи умивальники, ванни та (або) душі.
   2. Санітарне устаткування для всіх членів команди, які не
займають кают з окремими санітарними вузлами, надається, коли це
практично можливо, на кожну службу в такій кількості:
   a) одна ванна та (або) душ на кожних вісім осіб або менше;
   b) одна убиральня на кожних вісім осіб або менше;
   c) один умивальник на кожних шість осіб або менше.
   Проте, якщо кількість осіб в службі перевищує кратне ціле
вказаної кількості на кількість, що складає менше ніж його
половина, цей надлишок може не братися до уваги для цілей цього
параграфа.
   3. В загальних умивальнях забезпечуються холодна та гаряча
прісна вода або засоби для підігріву води. Компетентні органи
влади після консультації з організаціями власників риболовних
суден і з організаціями рибалок, де такі  існують,  можуть
встановити  мінімальну  кількість  прісної води, яка повинна
забезпечуватись кожній особі на день.
   4. Умивальники та ванни виготовляються достатніх розмірів із
встановленого матеріалу з гладкою поверхнею, яка не піддається
тріщинам, розшаруванню або корозії.
   5. Всі  убиральні  обладнуються  зовнішньою  вентиляцією,
незалежною від будь-яких інших приміщень.
   6. Санітарне обладнання, що встановлюється в убиральнях,
повинно бути встановленого зразка та мати сильний струмінь змивної
води з незалежним управлінням, що є в будь-який час.
   7. Каналізаційні та сточні труби мають достатні розміри і
таку конструкцію, яка зменшує до мінімуму небезпеку забиття і
робить легкою їхню очистку. Вони не повинні проходити через
резервуари з прісною або питною водою; вони також не повинні
проходити, якщо це практично можливо, під стелями приміщень для
їдалень або спальних кают.
   8. Приміщення  для  санітарних пристроїв, призначені для
використання більш ніж однією особою, відповідають таким вимогам:
   a) підлоги робляться із встановленого міцного матеріалу, який
легко очищується і є непроникним для вологи, а також мають
належний стік;
   b) стіни кают будуються із сталі або іншого встановленого
матеріалу водонепроникними щонайменше на висоту в 23 см (9 дюймів)
від рівня палуби;
   c) приміщення  належним чином освітлюються, опалюються і
вентилюються;
   d) убиральні розташовуються зручно щодо кают, але окремо від
них та від умивалень, без прямого доступу з кают або з проходу між
каютами та убиральнями, до якого немає іншого доступу; ця вимога
не застосовується, якщо убиральня розташована в приміщенні між
двома каютами, де мешкають загалом не більше ніж чотири особи;
   e) якщо в одному приміщенні є більше ніж одна кабіна, то вони
відповідним чином відгороджуються, щоб забезпечити індивідуальне
їх використання.
   9. Забезпечуються засоби для прання та сушіння білизни й
одягу відповідно до кількості членів команди  та  звичайної
тривалості плавання.
   10. До обладнання для прання білизни належать пристосовані
для цього раковини, які можуть бути встановлені в умивальнях з
достатньою подачею холодної та гарячої прісної води або із
засобами підогріву води, якщо облаштування окремих приміщень для
пралень практично не виправдано.
   11. Можливості для сушіння білизни надаються у відсіку,
відокремленому від кабін та їдалень, який достатньо вентилюється,
опалюється і обладнаний мотузками та іншими пристосуваннями для
розвішування білизни.
              Стаття 13
   1. Там, де це можливо, виділяється окреме ліжко для хворих
або ранених членів команди. На суднах в 500 тонн і більше
обладнується судновий лазарет. Якщо компетентний орган влади
вирішить, як це передбачено в параграфі 4 статті 1 цієї Конвенції,
що довжина виступає параметром для цілей цієї Конвенції, лазарет
влаштовується на суднах довжиною в 45, 7 м (150 футів) або більше.
   2. На кожному судні, яке не має лікаря, знаходиться належна
суднова аптечка із зрозумілими інструкціями щодо її застосування.
При цьому компетентний орган влади враховує Рекомендацію 1958 року
щодо суднових аптечок ( 993_105 ) і Рекомендацію 1958 року щодо
медичних консультацій у морі ( 993_096 ).
              Стаття 14
   Поза каютами, але зручно розташоване щодо них, надається
приміщення для розвішування непромокальних плащів, яке належним
чином вентилюється і є достатнім за розмірами.
              Стаття 15
   Приміщення для екіпажу утримуються в чистоті і в умовах,
придатних для нормального життя, і в них не зберігається майно або
матеріали, що не є особистою власністю осіб, які займають ці
приміщення.
              Стаття 16
   1. На борту судна встановлюється належне обладнання для
приготування їжі і там,  де  це  практично  можливо,  воно
встновлюється в окремому камбузі.
   2. Камбуз має достатні розміри,  добре  освітлюється  і
вентилюється.
   3. Камбуз обладнується кухонними  приладдями,  необхідною
кількістю  шаф і поличок, раковин і стелажів для посуду з
неіржавіючого матеріалу з достатнім стоком. Питна вода подається
на камбуз по трубам; коли вода подається під тиском, система
повинна мати захисне пристосування, яке попереджує  зворотне
витікання. У тих випадках, коли на камбуз не подається гаряча
вода, встановлюють пристрій для нагріву води.
   4. На камбузах повинні бути необхідні засоби для приготування
гарячих напоїв для членів команди в будь-який час.
   5. Повинно бути виділено належних розмірів приміщення для
зберігання запасів. Вказане приміщення має бути таким, щоб його
можна було утримувати сухим, прохолодним і добре провітрювати з
метою запобігання псуванню запасів.  У  необхідних  випадках
встановлюються  холодильники  або обладнується інше складське
приміщення з низькою температурою.
   6. Там, де для приготування їжі використовується бутановий
або пропановий газ, газові контейнери повинні зберігатися на
відкритій палубі.
    Розділ IV. Застосування конвенцій до існуючих суден
              Стаття 17
   1. За умови дотримання положень параграфів 2, 3 і 4 цієї
статті ця Конвенція застосовується до суден, будівництво яких
почалося після настання чинності Конвенції на території реєстрації
судна.
   2. Щодо судна, будівництво якого повністю завершено до дня
настання чинності цієї Конвенції на території реєстрації судна і
яке не відповідає викладеним в розділі III цієї Конвенції нормам,
компетентні органи влади після консультації з  організаціями
власників риболовних суден і організаціями рибалок, де такі
існують, з метою приведення цього судна у відповідність до вимог
Конвенції  можуть вимагати таких змін, які вони вважатимуть
можливими, враховуючи практичні питання, що виникатимуть; такі
зміни повинні здійснюватися в момент:
   a) перереєстрації судна;
   b) проведення значних конструктивних змін або капітальних
ремонтів суден як здійснення довгострокових планів, а не внаслідок
аварії або непередбаченого випадку.
   3. Щодо судна, що перебуває в процесі будівництва та (або)
перебудови на день настання чинності цієї Конвенції на території
реєстрації, компетентні органи влади  після  консультацій  з
організаціями власників риболовних суден і організаціями рибалок,
де такі існують, з метою приведення цього судна у відповідність до
вимог Конвенції можуть вимагати таких змін, які вони вважатимуть
можливими, враховуючи практичні питання, що виникатимуть; ці зміни
вважаються такими, що остаточно відповідають положенням цієї
Конвенції, аж до моменту перереєстрації судна.
   4. Щодо судна, крім згаданого в параграфах 2 і 3 цієї статті,
або судна, щодо якого в процесі будівництва застосовувались
положення цієї Конвенції і яке перереєстровується на будь-якій
території після настання чинності цієї Конвенції на цій території,
компетентні  органи влади після консультацій з організаціями
власників риболовних суден і організаціями рибалок, де такі
існують, з метою приведення цього судна у відповідність до вимог
Конвенції можуть вимагати таких змін, які вони  вважатимуть
можливими, враховуючи практичні питання, що виникатимуть; ці зміни
вважаються такими, що остаточно відповідають положенням цієї
Конвенції, аж до моменту нової перереєстрації судна.
          Розділ V. Заключні положення
              Стаття 18
   Жодне з положень цієї Конвенції не порушує дії будь-якого
закону, постанови, звичая або угоди між власниками риболовних
суден і рибалками, що забезпечують сприятливіші умови, ніж це
передбачено цією Конвенцією.
              Стаття 19
   Офіційні документи  про  ратифікацію  цієї  Конвенції
надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації.
              Стаття 20
   1. Ця Конвенція зв'язує тільки тих  членів  Міжнародної
організації праці, чиї документи про ратифікацію зареєстровані в
Міжнародному бюро праці.
   2. Вона набуває чинності через дванадцять місяців після того,
як Генеральний директор зареєструє документи про ратифікацію двох
членів Організації.
   3. Надалі ця Конвенція набуває чинності щодо кожного члена
Організації через дванадцять місяців після дати реєстрації його
документа про ратифікацію.
              Стаття 21
   1. Будь-який член Організації, який ратифікував цю Конвенцію,
може після закінчення десятирічного періоду з моменту, коли вона
початково набула чинності, денонсувати її актом про денонсацію,
надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро праці і
зареєстрованим ним. Денонсація набуває чинності через рік після
реєстрації акта про денонсацію.
   2. Кожний член Організації, що ратифікував цю Конвенцію, який
протягом року після закінчення згаданого в попередньому параграфі
десятирічного періоду не скористається своїм правом на денонсацію,
передбаченим у цій статті, буде зв'язаний на наступний період
тривалістю десять років і надалі зможе денонсувати цю Конвенцію
після  закінчення  кожного  десятирічного періоду в порядку,
встановленому в цій статті.
              Стаття 22
   1. Генеральний директор Міжнародного бюро праці сповіщає всіх
членів  Міжнародної  організації  праці  про реєстрацію всіх
документів про ратифікацію, заяв та актів  про  денонсацію,
отриманих ним від членів Організації.
   2. Сповіщаючи членів Організації про реєстрацію отриманого
ним  другого документа про ратифікацію, Генеральний директор
звертає їхню увагу на дату набуття чинності цією Конвенцією.
              Стаття 23
   Генеральний директор  Міжнародного  бюро  праці  надсилає
Генеральному  секретареві  Організації  Об'єднаних  Націй для
реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) повні відомості щодо всіх документів про
ратифікацію та актів про денонсацію, зареєстрованих ним згідно з
положеннями попередніх статей.
              Стаття 24
   Кожного разу, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро
праці вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції
доповідь про застосування цієї Конвенції і вирішує, чи слід
вносити до порядку денного Конференції питання про повний чи
частковий її перегляд.
              Стаття 25
   1. Якщо Конференція ухвалить нову конвенцію, що повністю або
частково переглядає цю Конвенцію, і якщо нова конвенція не
передбачає іншого, то:
   a) ратифікація  будь-яким  членом  Організації  нової,
переглянутої  конвенції  спричиняє автоматично, незалежно від
положень статті 21, негайну денонсацію цієї Конвенції за умови, що
нова, переглянута конвенція набула чинності;
   b) починаючи від дати набуття чинності новою, переглянутою
конвенцією, ця Конвенція закрита для ратифікації її членами
Організації.
   2. Ця Конвенція залишається в будь-якому випадку чинною за
формою та змістом щодо  тих  членів  Організації,  які  її
ратифікували, але не ратифікували нову, переглянуту конвенцію.
              Стаття 26
   Англійський і  французький  тексти  цієї Конвенції мають
однакову силу.
   Дата набуття чинності: 6 листопада 1968 року.
 
 Конвенції та рекомендації, ухвалені
 Міжнародною організацією праці
 1965-1999, Том II
 Міжнародне бюро праці, Женева
              Конвенция
    о помещениях для екипажа на борту рыболовных судов
               N 126
                        Официальный перевод
   Генеральная Конференция  Международной  Организации Труда,
созванная в Женеве Административным Советом Международного Бюро
Труда и собравшаяся 1 июня 1966 года на свою пятидесятую сессию,
   постановив принять ряд предложений о помещениях для экипажа
на борту рыболовных судов, что является частью шестого пункта
повестки дня сессии,
   решив придать  этим  предложениям  форму  международной
конвенции, принимает сего двадцать первого дня июня месяца тысяча
девятьсот шестьдесят шестого года нижеследующую Конвенцию, которая
может именоваться Конвенцией 1966 года о помещениях для рыбаков на
борту судов:
          Раздел I. Общие положения
               Статья 1
   1. Настоящая Конвенция применяется ко всем государственным и
частным мореходным кораблям и судам любого типа, снабженных
механическим двигателем, занятым морской рыбной ловлей в соленых
водах и зарегистрированным на территории, в отношении которой
настоящая Конвенция имеет силу.
   2. Национальное законодательство определяет, в каких случаях
корабли и суда считаются мореходными  для  целей  настоящей
Конвенции.
   3. Эта Конвенция не применяется к кораблям и судам менее 75
тонн. Однако Конвенция применяется к кораблям и судам от 25 до 75
тонн, если компетентный орган власти определит после консультации
с  организациями владельцев рыболовных судов и организациями
рыбаков, где таковые существуют, что  это  целесообразно  и
практически возможно.
   4. Компетентный орган власти может после консультации с
организациями владельцев рыболовных судов и с  организациями
рыбаков, где таковые существуют, использовать длину вместо тоннажа
в качестве параметра для целей настоящей Конвенции; в этом случае
Конвенция не применяется к судам менее 24,4 м (80 футов) длиной.
Однако Конвенция будет применяться к судам длиной от 13,5 до 24,4м
(от 45 до 80 футов), если компетентный орган власти определит
после консультации с организациями владельцев рыболовных судов и с
организациями  рыбаков,  где  таковые  существуют,  что  это
целесообразно и практически возможно.
   5. Эта Конвенция также не применяется:
   а) к судам, обычно занимающимся рыбной ловлей в спортивных
    целях или для отдыха;
   b) к  судам,  движимым в основном парусами, но имеющим
    вспомогательные двигатели;
   c) к судам, занятым китобойным или подобными промыслами;
   d) к судам, ведущим научно-исследовательскую работу и охрану
    рыбных ресурсов.
   6. Следующие положения настоящей Конвенции не применяются к
судам, которые обычно находятся вдали от своих портов в течение
периодов времени, не превышающих 36 часов, и на борту которых
команда не проживает постоянно, когда судно находится в порту:
   а) статья 9, пункт 4;
   b) статья 10;
   c) статья 11;
   d) статья 12;
   е) статья 13, пункт 1;
   f) статья 14;
   g) статья 16.
   Однако, на  таких  судах  будут  обеспечены  надлежащие
санитарно-бытовые устройства, условия и средства для приготовления
и принятия пищи, а также помещения для отдыха.
   7. Положения раздела III настоящей  Конвенции могут быть
изменены в отношении любого судна, если компетентный орган власти
после консультации с организациями владельцев рыболовных судов и с
организациями рыбаков, где таковые существуют, убедится в том, что
предлагаемые изменения дают преимущества, в результате которых
общие условия являются не менее благоприятными, чем те, которые
явились бы результатом полного применения положений Конвенции;
подробности всех таких изменений доводятся Членом Организации до
сведения Генерального Директора Международного Бюро Труда, который
извещает об этом Членов Международной Организации Труда.
               Статья 2
   В целях настоящей Конвенции:
   а) термин "рыболовное судно" или "судно" означает корабль или
    судно, к которому применяется Конвенция;
   b) термин "тонны" означает брутто-регистровые тонны;
   c) термин "длина" означает длину, измеряемую от передней
    части форштевня на уровне бака до задней кромки верхушки
    ахтерштевня или до передней части баллера руля, там, где
    нет ахтерштевня;
   d) термин "офицер" означает лицо, за исключением капитана,
    которое считается офицером на основании национального
    законодательства, или, при отсутствии соответствующего
    законодательства, на основании коллективного договора или
    обычая;
   e) термин "рядовой матрос" означает члена экипажа, кроме
    офицеров;
   f) термин "помещения для экипажа" включает предоставленные
    для команды каюты, столовые, санитарно-технические узлы;
   g) термин "предписанный" означает предписанный национальным
    законодательством или компетентным органом власти;
   h) термин "установленный" означает установленный компетентным
    органом власти;
   i) термин      "перерегистрированный"      означает
    перерегистрированный в случае одновременного изменения
    территории регистрации и владения судном.
               Статья 3
   1. Каждый Член Организации, в отношении которого настоящая
Конвенция  находится  в  силе,  обязуется  сохранять в силе
законодательство, обеспечивающее применение положений разделов II,
III и IV настоящей Конвенции.
   2. Это законодательство:
   а) требует,  чтобы компетентный орган власти доводил до
    сведения всех заинтересованных лиц  содержание  этого
    законодательства;
   b) определяет лиц,  ответственных  за  соблюдение  этого
    законодательства;
   c) предусматривает систему инспекции, способную обеспечить
    действительное проведение в жизнь этого законодательства;
   d) предусматривает надлежащие санкции  за  всякого  рода
    нарушения этого законодательства;
   e) требует, чтобы компетентный орган власти периодически
    консультировался с организациями владельцев рыболовных
    судов и организациями рыбаков, где таковые существуют, в
    отношении  выработки  правил и, по мере возможности,
    сотрудничал с этими сторонами в вопросах применения этого
    законодательства.
     Раздел II. Планирование помещений для экипажа
          и контроль за их постройкой
               Статья 4
   До начала постройки рыболовного судна и до значительного
изменения или реконструкции помещений на существующем судне на
утверждение компетентному органу власти представляются детальные
планы и информация относительно помещений для экипажа.
               Статья 5
   1. В каждом случае, когда:
   а) рыболовное судно регистрируется или перерегистрируется;
   b) помещение для экипажа судна подвергается значительным
    изменениям или реконструкции или
   с) компетентному  органу  власти в предписанной форме и
    достаточно заблаговременно, чтобы предотвратить какую бы
    то  ни  было задержку судна, признанной организацией
    рыбаков, представляющей весь или часть экипажа,  или
    предписанный числом или предписанной частью членов экипажа
    судна, подана жалоба о том, что помещения для экипажа не
    соответствуют условиям настоящей Конвенции, компетентный
    орган власти производит осмотр судна, чтобы убедиться в
    том, что помещения для экипажа соответствуют требованиям
    законодательства.
   2. Может проводиться периодическая инспекция по усмотрению
компетентного органа власти.
       Раздел III. Требования, предъявляемые
           к помещениям для экипажа
               Статья 6
   1. Размещение и конструкция помещений для экипажа, доступ к
ним и их расположение по отношению к другим помещениям должны быть
таковы, чтобы они обеспечивали достаточную безопасность, защиту от
непогоды и от проникновения морской воды, а также изоляцию от жары
или холода, от излишнего шума или испарений из других мест.
   2. При необходимости должны быть обеспечены запасные выходы
из всех помещений для экипажа.
   3. Должно быть сделано все, чтобы исключить прямое сообщение
кают с помещениями, предназначенными для хранения рыбы и рыбной
муки, с машинным отделением или с камбузами, фонарным помещением,
складом красок или со складами запасов для машинного отделения и
палубы и другими помещениями, где складируются материала, с
сушильнями, общими умывальными или уборными. Части переборок,
отделяющие такие места от кают, и наружные переборки строятся
прочно из стали или другого установленного материала и являются
водонепроницаемыми и газонепроницаемыми.
   4. Наружные стенки кают и столовых изолируются надлежащим
образом. Все машинные кожухи и все переборки, отделяющие камбузы и
другие места, в которых выделяется теплота, изолируются надлежащим
образом там, где возможно проникновение жары в  прилегающие
помещения  или проходы. Должно также обращаться внимание на
обеспечение защиты от тепла, исходящего от паропроводов или от
служебных труб с горячей водой.
   5. Внутренние переборки строятся из установленного материала,
препятствующего заведению в нем паразитов.
   6. Каюты, столовые, помещения для отдыха и проходы в той
части, где расположены помещения для экипажа, изолируются таким
образом, чтобы не допускать конденсации или перегревания.
   7. Паровые магистрали и трубы отработанного пара лебедок и
аналогичных механизмов не могут, где это технически осуществимо,
проходить через помещения для экипажа или через проходы, ведущие к
помещениям для экипажа; там, где паровые магистрали и трубы
отработанного пара проходят через такие помещения или проходы, они
изолируются соответствующим образом и заключаются в кожухи.
   8. Внутренние  панели  или облицовка делаются из такого
материала, поверхность которого легко содержать  в  чистоте.
Шпунтовая  или  пазовая обшивка или какая-либо другая форма
конструкции, способствующая заведению в ней паразитов, не должна
использоваться.
   9. Компетентные органы власти решают, в какой мере будут
учитываться  требования  противопожарных  мер  и  мер против
распространения пожара при постройке помещений для экипажа.
   10. Поверхность стен и потолков в каютах и столовых делается
такой, чтобы ее можно было легко содержать в чистоте, и, если она
окрашивается,  имеет  светлый  цвет;  известковая побелка не
применяется.
   11. По мере необходимости облицовка стен обновляется или
восстанавливается.
   12. Полы  во  всех  помещениях  для  экипажа  делаются
соответствующей конструкции из установленного материала и имеют
поверхность, непроницаемую для влаги и легко содержимую в чистоте.
   13. Открытые палубы, находящиеся над помещениями для экипажа,
имеют деревянные покрытия или равноценную другую изоляцию.
   14. Там, где полы сделаны из мастик или цемента различного
состава, места соединения со стенами закругляются во избежание
образования трещин или щелей.
   15. Обеспечиваются достаточные стоки для воды.
   16. Принимаются все практические меры для защиты помещений
для экипажа от проникновения в них мух и других насекомых.
               Статья 7
   1. Каюты и столовые надлежащим образом вентилируются.
   2. Системы вентиляции контролируются таким образом, чтобы
поддерживать удовлетворительное состояние воздуха и обеспечивать
достаточную его циркуляцию в любых погодных и климатических
условиях.
   3. Суда, регулярно используемые для плавания в тропиках и
других районах с аналогичными климатическими условиями, если этого
требуют такие условия, оборудуются как механическими средствами
вентиляции,  так и электрическими вентиляторами, однако надо
выбирать одно из этих средств в тех местах, где оно обеспечивает
надлежащую вентиляцию.
   4. Суда, используемые  вне  тропиков,  оборудуются  либо
механическими  средствами  вентиляции,  либо  электрическими
вентиляторами. Компетентные органы власти могут сделать исключение
в отношении этого требования для судов, обычно используемых в
холодных водах северного или южного полушария.
   5. Энергия  для  работы   вентиляционных   устройств,
предусмотренных в пунктах 3 и 4, когда это осуществимо, и, если
этого требуют условия, обеспечивается в течение всего времени
пребывания или работы команды на борту судна.
               Статья 8
   1. Обеспечивается надлежащая система отопления помещений для
экипажа, в соответствии с климатическими условиями.
   2. Система отопления там, где это практически возможно,
действует в течение всего времени пребывания или работы команды на
борту судна, если этого требуют существующие условия.
   3. Отопление  посредством очага с неогражденным пламенем
запрещается.
   4. Система    отопления   обеспечивает   поддержание
удовлетворительного уровня температуры в помещениях для экипажа
при нормальных погодных и климатических условиях, на которые
рассчитано плавание; нормы температурного режима определяются
компетентными органами власти.
   5. Радиаторы и другие отопительные приборы располагаются и, в
случае необходимости, изолируются таким образом, чтобы избежать
риска  пожара  или опасности, или неудобства для занимающих
помещение лиц.
               Статья 9
   1. Все помещения для экипажа освещаются надлежащим образом.
Минимальная норма естественного освещения в жилых помещениях
должна быть такой, чтобы человек с нормальным зрением мог читать в
ясный день обыкновенную газету в любой части помещения, доступной
для  свободного  передвижения.  Если  невозможно  обеспечить
достаточное  естественное  освещение,  то   обеспечивается
искусственное  освещение  в  соответствии  с  вышеупомянутой
минимальной нормой.
   2. Насколько это практически возможно, на всех судах в
помещениях для экипажа устанавливается электрическое освещение.
Если не имеется двух независимых источников электричества для
освещения, обеспечивается дополнительное освещение с помощью ламп
надлежащей конструкции или аварийных осветительных приборов.
   3. Искусственное освещение устраивается таким образом, чтобы
создавать максимальные удобства для занимающих помещение лиц.
   4. В дополнение к нормальному освещению каюты у изголовья
каждой койки обеспечивается соответствующее освещение для чтения.
   5. Кроме того, в течение ночи в каютах  обеспечивается
постоянный синий свет.
              Статья 10
   1. Каюты располагаются в средней или кормовой части судна; в
особых случаях компетентный орган власти может, если размеры, тип
или  назначение  судна делают какое-либо другое расположение
нецелесообразным или невозможным, дать разрешение на расположение
кают в носовой части судна, но ни в коем случае не впереди
аварийной переборки.
   2. Приходящаяся на одного человека площадь каюты, кроме
площади, занимаемой койками и шкафами, составляет не менее чем:
   а) на судах в 25 тонн или более,
    но менее 50 тонн ............     0,5 кв.м (5,4 фута)
   b) на судах в 50 тонн или более,
    но менее 100 тонн ...........     0,75 кв.м (8,1 фута)
   с) на судах в 100 тонн или более,
    но менее 250 тонн ............    0,9 кв.м (9,7 фута)
   d) на судах в 250 тонн и более ..    1,0 кв.м (10,8 фута)
   3. Если  компетентный  орган  власти  решает,  как  это
предусмотрено в пункте 4 статьи 1 настоящей Конвенции, что длина
принимается  в качестве параметра для целей этой Конвенции,
приходящаяся на одного человека площадь каюты, кроме площади,
занимаемой койками и шкафами, составляет не менее чем:
   а) на судах длиной в 13,7 м (45 футов)
    или более, но менее 19,8 м (65 футов) 0,5 кв.м (5,4 фута)
   b) на судах длиной в 19,8 м (65 футов)
    или более, но менее 26,8 м (88 футов) 0,75 кв.м (8,1 фута)
   с) на судах длиной в 26,8 м (88 футов)
    или более, но менее 35,1 м (115 футов) 0,9 кв.м (9,7 фута)
   d) на судах длиной в 35,1 м (115 футов)
    и более .............................  1 кв.м (10,8 фута)
   4. Свободная высота кают не делается, когда это возможно,
менее 190 см (6 футов 3 дюйма).
   5. Обеспечивается достаточное число кают, для того чтобы
каждая служба имела отдельную или отдельные каюты; однако для
небольших судов компетентные органы власти могут делать исключения
из этого требования.
   6. Число лиц в каютах не превышает следующих максимальных
норм:
   а) офицеры: по мере возможности по одному на каюту, но ни в
    коем случае не более двух;
   b) рядовые члены команды: по мере возможности два или три
    человека и ни в коем случае не более:
   i) на судах в 250 тонн и больше - четырех человек;
   ii) на судах менее 250 тонн - шести человек.
   7. Если  компетентный  орган  власти  решит,  как  это
предусмотрено в пункте 4 статьи 1 настоящей Конвенции, что длина
принимается в качестве параметра для целей этой Конвенции, то
число рядовых членов команды, размещаемых в одной каюте, не может
превышать:
   а) на судах длиной в 35,1 м (115 футов) и более - четырех
    человек;
   b) на судах длиной до 35,1 м (115 футов) - шести человек.
   8. Компетентный орган власти может допускать исключения в
отношении требований, предусмотренных в пунктах 6 и 7 настоящей
статьи, в особых случаях, когда размер, тип или назначение судна
делает эти требования неразумными и практически невыполнимыми.
   9. Максимальное  число  размещаемых  в каждой каюте лиц
помечается четким шрифтом и несмываемой краской в таком месте
каюты, где это может быть хорошо видно.
   10. Каждому члену команды предоставляется  индивидуальная
койка.
   11. Койки не могут располагаться рядом так, чтобы на одну
койку можно было попасть только через другую.
   12. Койки располагаются не более чем в два этажа; когда койки
расположены вдоль борта судна, то над койкой под иллюминатором не
разрешается располагать еще одну койку.
   13. Когда койки располагаются одна над другой, нижняя койка
находится не менее чем на высоте 30 см (12 дюймов) от пола;
верхняя койка располагается на высоте, составляющей приблизительно
половину расстояния между днищем нижней койки и нижней кромкой
верхних палубных бимсов.
   14. Минимальные внутренние  размеры  койки  являются  по
возможности следующими: 190 см на 68 см (6 футов 3 дюйма на 2 фута
3 дюйма).
   15. Каркас и продольный борт койки, если таковые имеются,
делаются из установленного твердого и гладкого материала, не
подверженного коррозии и не способствующего заведению в нем
паразитов.
   16. Если для изготовления коек используются трубчатые рамки,
то трубы полностью запаиваются и не имеют отверстий, в которых
могли бы селиться паразиты.
   17. Каждая  койка  снабжается  пружинным  матрацем  из
установленного материала или пружинной сеткой и матрацем из
установленного материала. Матрацы не набиваются ни соломой, ни
другими материалами, способствующими заведению в них паразитов.
   18. Когда койки расположены одна над другой, под пружинной
сеткой верхней койки помещается непроницаемое для пыли днище из
дерева, брезента или другого подходящего материала.
   19. Каюты планируются и оборудуются таким образом, чтобы
обеспечивать надлежащие удобства для занимающих их лиц и облегчать
содержание их в порядке и чистоте.
   20. В комплект мебели входит шкаф для одежды для каждого
занимающего каюту лица. Шкаф снабжается накладкой для висячего
замка и стержнем для вешалок верхней одежды. Компетентный орган
власти следит за тем, чтобы шкаф был настолько просторным,
насколько это практически возможно.
   21. В каждой каюте помещается стол или письменный стол,
который может быть закрепленным, откидным или выдвижным, а также
необходимые удобные сиденья.
   22. Мебель изготавливается из гладкого и твердого материала,
не подвергающегося деформации и коррозии и не способствующего
заведению паразитов.
   23. Мебель  должна  включать выдвижной ящик или другое,
предназначенное для тех же целей пространство  для  каждого
занимающего каюту лица, который там, где это практически возможно,
не может быть менее 0,056 куб.м (2 куб.фута).
   24. Иллюминаторы кают снабжаются занавесками.
   25. Каюты снабжаются зеркалом, шкафчиком  для  туалетных
принадлежностей, книжной полкой и достаточным количеством крючков
для верхней одежды.
   26. Спальные  места  для  членов команды по возможности
распределяются так, чтобы вахты были разделены и чтобы ни одно
лицо, работающее только днем, не размещалось в каюте с теми
членами экипажа, которые несут вахту.
              Статья 11
   1. На всех судах с командой более 10 человек обеспечиваются
помещения для столовых, отделенные от спальных кают. Там, где это
возможно, помещение для столовой обеспечивается даже на судах с
меньшим числом членов экипажа. Если, однако, это практически
невозможно, помещение для столовой может быть объединено со
спальными каютами.
   2. На судах, занимающихся рыбной ловлей в открытом море и
имеющих  экипаж  более 20 человек, могут быть предусмотрены
отдельные столовые для капитана и офицеров.
   3. Размеры и оборудование каждого помещения для столовой
должны быть достаточными для того, чтобы обслужить то количество
лиц, которое там может находиться одновременно.
   4. Столовые оборудуются столами и сиденьями установленного
образца, достаточными для обслуживания такого числа лиц, какое
может там находиться одновременно.
   5. Столовые располагаются как можно ближе к камбузу.
   6. Если столовые не имеют рядом кладовых, они должны быть
оборудованы соответствующими шкафами для кухонных принадлежностей
и необходимыми средствами для мытья посуды.
   7. Поверхность столов и сидений изготовляется из материала,
который не подвергается действию сырости, не имеет трещин и легко
содержится в чистоте.
   8. Там, где это практически возможно, помещения для столовых
планируются, обставляются и оборудуются таким образом, чтобы
создать условия для отдыха.
              Статья 12
   1. Все суда снабжаются надлежащим санитарным оборудованием,
включая умывальники, ванные и (или) души.
   2. Санитарное оборудование для всех членов команды,  не
занимающих кают с отдельными санитарными узлами, предоставляется,
когда это практически возможно, в следующем количестве на каждую
службу:
   а) одна ванна и (или) душ на каждые восемь человек или менее;
   b) одна уборная на каждые восемь человек или менее;
   c) один умывальник на каждые шесть человек или менее.
   Однако, если число лиц в службе превышает кратное целое
указанного числа на число, составляющее меньше его половины, то
этот избыток может не приниматься во внимание для целей настоящего
пункта.
   3. В общих умывальных обеспечивается холодная и горячая
пресная вода или средства для подогрева воды. Компетентные органы
власти после консультации с организациями владельцев рыболовных
судов и с организациями рыбаков, где таковые существуют, могут
установить минимальное количество пресной воды, которое должно
предоставляться каждому человеку в день.
   4. Умывальники и ванные изготавливаются достаточных размеров
из  установленного  материала  с  гладкой  поверхностью,  не
подверженного трещинам, расслоению или коррозии.
   5. Все уборные снабжаются наружной вентиляцией, независимой
от каких-либо других помещений.
   6. Санитарное оборудование, устанавливаемое в уборных, должно
быть установленного образца и снабжается обильной струей смывной
воды, имеющейся в любое время, с независимым управлением.
   7. Канализационные и сточные трубы имеют достаточные размеры
и такую конструкцию, которая уменьшает до минимума опасность
засорения и делает легкой их очистку. Они не должны проходить
через резервуары с пресной или питьевой водой; они также не должны
проходить, если это практически возможно, под потолками помещений
для столовых или спальных кают.
   8. Помещения для санитарных устройств, предназначенные для
использования более чем одним человеком, отвечают  следующим
требованиям:
   а) полы делаются из установленного прочного материала, легко
    очищаемого и непроницаемого для влаги, а также имеют
    надлежащий сток;
   b) стены кают делаются из стали или другого установленного
    материала водонепроницаемыми, по крайней мере, на высоту в
    23 см (9 дюймов) над уровнем палубы;
   c) помещение надлежащим образом освещается, отапливается и
    вентилируется;
   d) уборные располагаются удобно по отношению к каютам, но
    отдельно от них и от умывальных, без прямого доступа из
    кают или из прохода между каютами и уборными, к которому
    нет другого доступа; это требование не применяется, если
    уборная расположена в помещении между двумя каютами, в
    которых размещается в общей сложности не более четырех
    человек;
   e) если в одном помещении имеется более одной кабины, то они
    соответствующим образом отгораживаются, чтобы обеспечить
    индивидуальное пользование ими.
   9. Обеспечиваются средства для стирки и сушки белья и одежды
в соответствии с числом членов команды и обычной продолжительности
плавания.
   10. В оборудование для стирки белья входят приспособленные
для этого раковины, которые могут быть установлены в умывальных, с
достаточной подачей холодной и горячей пресной воды, или со
средствами подогрева воды, если устройство отдельных помещений для
прачечных практически неоправдано.
   11. Возможности для сушки белья предоставляются в отсеке,
отделенном  от  кают и столовых, достаточно вентилируемом и
отапливаемом и снабженном линями или другими приспособлениями для
развешивания белья.
              Статья 13
   1. Там, где это возможно, выделяется изолированная койка для
заболевших или получивших ранение членов команды. На судах в 500
тонн и выше устраивается судовой лазарет. Если компетентный орган
власти решит, как это предусмотрено в пункте 4 статьи 1 настоящей
Конвенции, что длина принимается в качестве параметра для целей
настоящей Конвенции, лазарет устраивается на судах длиной в 45,7 м
(150 футов) или больше.
   2. На каждом судне, которое не имеет врача,  находится
надлежащая  судовая  аптечка  с понятными инструкциями о ее
применении. В этой связи компетентный орган власти учитывает
Рекомендацию 1958  года  о  судовых аптечках ( 993_105 ) и
Рекомендацию  1958 года о  медицинских консультациях в море
( 993_096 ).
              Статья 14
   Вне кают, но удобно расположенное по отношению к  ним,
предоставляется надлежащим образом вентилируемое и достаточное по
размерам помещение для развешивания непромокаемых плащей.
              Статья 15
   Помещения для экипажа содержатся в чистоте и в условиях,
пригодных для нормальной жизни, и в них не хранится имущество или
материалы, не являющиеся личной собственностью занимающих эти
помещения лиц.
              Статья 16
   1. На борту судна устанавливается надлежащее оборудование для
приготовления пищи и там, где это практически возможно, оно
устанавливается в отдельном камбузе.
   2. Камбуз имеет достаточные размеры, хорошо освещается и
вентилируется.
   3. Камбуз оборудуется кухонными принадлежностями, необходимым
количеством шкафов и полок, раковин и стеллажей для посуды из
нержавеющего материала и с достаточным стоком. Питьевая вода
подается в камбуз по трубам; когда вода подается под давлением,
система должна содержать защитное приспособление, предотвращающее
обратное течение. В тех случаях, когда камбуз не снабжается
горячей водой, делается устройство для нагрева воды.
   4. В  камбузах  должны  быть  необходимые  средства для
приготовления горячих напитков для членов команды в любое время.
   5. Должно быть выделено надлежащих размеров помещение для
хранения запасов. Указанное помещение должно быть таким, чтобы его
можно было содержать сухим, прохладным и хорошо вентилируемым во
избежание порчи запасов. В необходимых случаях устанавливаются
холодильники или оборудуется другое складское помещение с низкой
температурой.
   6. Там, где для приготовления пищи используются бутановый или
пропановый газы, газовые контейнеры должны храниться на открытой
палубе.
         Раздел IV. Применение Конвенции
            к существующим судам
              Статья 17
   1. При условии соблюдения положений пунктов 2, 3 и 4 этой
статьи настоящая Конвенция применяется к судам, строительство
которых  было  начато после вступления в силу Конвенции на
территории регистрации судна.
   2. В отношении судна, строительство  которого  полностью
завершено  ко дню вступления в силу настоящей Конвенции на
территории регистрации судна и которое не соответствует изложенным
в разделе III настоящей Конвенции нормам, компетентные органы
власти, после консультации с организациями владельцев рыболовных
судов и организациями рыбаков, где таковые существуют, могут
требовать в целях приведения этого судна в соответствие  с
требованиями  Конвенции  таких изменений, которые они сочтут
возможными, учитывая возникающие при этом практические вопросы, и
которые должны осуществляться в момент:
   а) перерегистрации судов;
   b) проведения значительных конструктивных  изменений  или
    капитальных ремонтов судна в результате осуществления
    долгосрочных планов, но не в результате аварии  или
    непредвиденного случая.
   3. В отношении судна, находящегося в процессе строительства и
(или) перестройки на день вступления в силу настоящей Конвенции на
территории  регистрации,  компетентные  органы  власти  после
консультации с организациями владельцев рыболовных  судов  и
организациями рыбаков, где таковые существуют, могут потребовать в
целях приведения этого судна в соответствие с  требованиями
Конвенции таких изменений, которые они сочтут возможными, учитывая
возникающие при этом практические вопросы;  такие  изменения
считаются  окончательно  соответствующими положениям настоящей
Конвенции вплоть до момента перерегистрации судна.
   4. В отношении судов, кроме упомянутого в пунктах 2 и 3
настоящей статьи, или судна, к которому в процессе строительства
применялись   положения   настоящей   Конвенции,   которое
перерегистрируется на какой-либо территории после вступления в
силу настоящей Конвенции на этой территории, компетентные органы
власти по консультации с организациями владельцев рыболовных судов
и организациями рыбаков, где таковые существуют, могут потребовать
с целью приведения этого судна в соответствие с требованиями
Конвенции таких изменений, которые они сочтут возможными, учитывая
возникающие при этом практические вопросы;  такие  изменения
считаются  окончательно  соответствующими положениям настоящей
Конвенции вплоть до момента новой перерегистрации судна.
        Раздел V. Заключительные положения
              Статья 18
   Ни одно положение настоящей Конвенции не нарушает действия
какого-либо закона, постановления, обычая или соглашения между
владельцами рыболовных судов и рыбаками, обеспечивающих более
благоприятные условия, чем предусмотренные настоящей Конвенцией.
              Статья 19
   Официальные документы  о  ратификации настоящей Конвенции
направляются Генеральному Директору Международного Бюро Труда для
регистрации.
              Статья 20
   1. Настоящая  Конвенция  связывает  только  тех  Членов
Международной Организации Труда, чьи документы о ратификации
зарегистрированы Генеральным Директором.
   2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того,
как Генеральный Директор зарегистрирует документы о ратификации
двух Членов Организации.
   3. Впоследствии  настоящая  Конвенция вступает в силу в
отношении каждого Члена Организации через двенадцать месяцев после
даты регистрации его документа о ратификации.
              Статья 21
   1. Любой  Член  Организации,  ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, может по истечении десятилетнего периода с момента ее
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством
акта  о  денонсации,  направленного  Генеральному  Директору
Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация
вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации.
   2. Каждый  Член  Организации,  ратифицировавший настоящую
Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в
предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим
правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет
связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет
денонсировать  настоящую  Конвенцию  по  истечении  каждого
десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.
              Статья 22
   1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает
всех Членов Международной Организации Труда о регистрации всех
документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от
Членов Организации.
   2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им
второго документа о ратификации, Генеральный Директор обращает их
внимание на дату вступления настоящей Конвенции в силу.
              Статья 23
   Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет
Генеральному Секретарю  Организации  Объединенных  Наций  для
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ) полные сведения относительно всех
документов о ратификации и актов о денонсации, зарегистрированных
им в соответствии с положениями предыдущих статей.
              Статья 24
   Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро
Труда  считает  это необходимым, он представляет Генеральной
Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает,
следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном
или частичном пересмотре.
              Статья 25
   1. В случае, если Конференция примет  новую  конвенцию,
полностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и
если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то:
   а) ратификация  каким-либо  Членом  Организации  новой,
    пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически,
    независимо от положений статьи 21, немедленную денонсацию
    настоящей  Конвенции  при  условии,  что  новая,
    пересматривающая конвенция вступила в силу;
   b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей
    конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее
    Членами Организации.
   2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по
форме и содержанию в отношении тех Членов Организации, которые ее
ратифицировали,  но не ратифицировали новую, пересматривающую
конвенцию.
              Статья 26
   Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
 
 "Конвенции и рекомендации, принятые
 Международной конференцией труда",
 919-1966 гг., Женева, МБТ, 1983 год.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка