Законы Украины

Новости Партнеров
 

Сучасний стан та перспективи розвитку досліджень в галузі космічної фізіології та медицини в установах НАН України


      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
     НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО КОСМІЧНОГО
            АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 346/190 від 06.11.96
   м. Київ
 
  Сучасний стан та перспективи розвитку досліджень в галузі
   космічної фізіології та медицини в установах НАН України
 
   Заслухавши та обговоривши доповідь доктора медичних наук
В.Я. Березовського  "Сучасний  стан  та  перспективи розвитку
досліджень у галузі космічної фізіології та медицини в установах
НАН України", Президія НАН України та Науково-технічна рада НКАУ
відзначають, що розвиток досліджень в галузі космосу, зокрема
космічної медицини, в нинішніх умовах набуває особливої ваги для
України. На   сьогодні   науковці   Інституту   фізіології
ім. О.О. Богомольця, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена,
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Інституту технічної
теплофізики Інституту експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького  та  Державного  наукового
медико-інженерного центру "НОРТ" НАН України і відповідні галузеві
фахівці виробили нові оригінальні підходи, зокрема генетичні, до
підбору кандидатів у космонавти, підвищення їх резистентності до
космічних умов і зменшення негативних наслідків перебування на
орбіті. Розроблені та впроваджені нові комп'ютеризовані методики
вивчення психофізіологічної сумісності космонавтів в обмеженому
просторі.  Ведуться  спільні  з НАСА дослідження біомеханіки
вестибулярного апарату.
   Крім того,  створені оригінальні прилади та апарати, що
забезпечують можливість  проведення  наземних  та  орбітальних
досліджень  фізіологічних  процесів в умовах космосу. Значну
перспективу мають  прилади,  за  допомогою  яких  в  умовах
мікрогравітації можна отримувати біологічно активні речовини та
медичні препарати надвисокої чистоти.
   Встановлені наукові контакти з СІМА, Францією, Німеччиною,
Польщею тощо. Існує  спільна  з  НАСА  програма  підготовки
космонавтів.
   Разом з тим Президія НАМ України та Науково-технічна рада
НКАУ відзначають, що стан цих досліджень мав певні недоліки.
Потребують подальшого розвитку дослідження фізіології адаптації
людини до екстремальних умов, а також порушень обміну речовин при
довготривалому перебуванні на орбіті. Необхідно приділити більше
уваги вивченню механізмів реакції центральної нервової системи
під час колективних дій та в стресових ситуаціях, а також змін
гуморальних показників гомеостазу.
   Недостатньо вирішуються  питання  ефективної  координації
досліджень у цій галузі не тільки з країнами близького та далекого
зарубіжжя,  а  й  в   Україні.   Потребує   покращання
матеріально-технічне забезпечення цих робіт.
   Президія НАН  України  та  Науково-технічна  рада  НКАУ
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
   1. Доповідь доктора медичних наук В.Я. Березовського "Про
стан та перспективи досліджень у галузі космічної фізіології та
медицини в установах НАН України" взяти до відома. Відзначити
важливість та перспективність проведення цих досліджень  для
наукового престижу України.
   2. Основними  науковими  напрямами  в  галузі  космічної
фізіології та медицини для установ НАН України вважати такі:
   - дослідження  регуляції адаптивних можливостей організму
людини в стані мікрогравітації і космічного опромінення з метою
максимального збереження працездатності при тривалому перебуванні
у космосі;
   - створення нових науково обгрунтованих технологій відбору та
передполітної  підготовки  космонавтів,  а  також  вивчення
колективних форм поведінки космонавтів у позаштатних ситуаціях та
прогнозування і профілактика стресових порушень діяльності їх
центральної нервової системи;
   - вивчення закономірностей порушення  обміну  кальцію  в
організмі людини при тривалому перебуванні в умовах космічного
простору та його профілактика.
   3. Відділенню   молекулярної   біології,   біохімії,
експериментальної та клінічної фізіології НАН України (акад. НАН
України Г.Х. Мацука) спільно з Національнім науковим центром з
медико-біотехнічних проблем при Президії НАН України (акад. НАН
України П.Г. Костюк);
   3.1. З залученням представників НКАУ, АН України провести
необхідну  організаційну  роботу  по  створенню  міжвідомчої
науково-технічної ради з проблем космічної фізіології та медицини
і до 01.01.97 подати відповідні пропозиції до Президії НАН
України.
   3.2. Вжити заходів щодо покращання координації досліджень у
зазначеній галузі, що виконуються згідно з п.2 цієї постанови, а
також розробити конкретні форми залучення до  їх  виконання
фахівців НАН України, міністерств і відомств України та установ
дальнього і ближнього зарубіжжя.
   3.3. Протягом  I  кварталу  1997 р. розробити і подати
пропозиції НАН України до програми космічних досліджень НКАУ.
   3.4. До  01.01.97  подати  пропозиції щодо вдосконалення
матеріально-технічної бази інститутів та установ НАН України для
проведення космічних медико-біологічних досліджень.
   4. Науково-організаційному відділу Президії НАН України з
залученням керівників зацікавлених установ і організацій НАН
України  підготувати  пропозиції  щодо  перспектив  розвитку
міжнародного центру астрономічних і медико-біологічних досліджень
НАН  України  (Кабардино-Балкарія),  у  т.ч.  з  метою його
використання для підготовки космонавтів.
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
віце-президента НАН України академіка НАН України П.Г. Костюка.
 
 Президент Національної академії
 наук України
 академік НАН України              Б.Є. Патон
 
 Генеральний директор
 Національного космічного
 агентства України                О.О. Негода
 
 Головний учений секретар
 Національної академії наук України
 академік НАН України              А.П. Шпак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка