Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розвиток економіко-правових досліджень у НАН України


      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 174 від 29.06.94
 
   Про розвиток економіко-правових досліджень у НАН України
 
   Заслухавши наукову  доповідь  академіка  НАН  України
В.К. Мамутова  про  розвиток  економіко-правових досліджень в
Національній академії наук  України,  Президія  НАН  України
відзначає, що в період 1992-1994 р.р. відбулося організаційне
становлення Інституту економіко-правових досліджень НАН України.
Ним  проведена  певна  робота  по виробленню наукових основ
кодифікації  господарського  законодавства  України  в  нових
економічних   умовах.   Зокрема,  підготовлено  аванпроект
Господарського (Торгового) кодексу України, який отримав позитивну
оцінку правознавців і економістів країн СНД та Федеративної
Республіки Німеччини. Розроблені рекомендації щодо створення умов
подолання монополізму і розвитку конкуренції, які використані у
двох перших антимонопольних законах, прийнятих Верховною Радою
України. Важливе значення має підготовлена інститутом і схвалена
урядом України  "Програма  соціально-економічного   розвитку
шахтарських міст України до 2005 року".
   В інституті склались  фундаментальні  напрями  в  галузі
економіко-правових  досліджень:  господарське право, економіка
міста, антимонопольне законодавство. Інститутом провадиться значна
робота  по виконанню госпрозрахункової договірної тематики з
урядовими установ України, містами та виробничими об'єднаннями.
   Розробки інституту  склали  наукову основу для прийняття
важливих  рішень  державними  органами  щодо  удосконалення
регіонального управління, правового забезпечення функціонування
змішаної економіки.
   Разом з  тим ще недостатньо уваги приділяється розвитку
перспективних досліджень з правових проблем приватизації та її
соціально-економічних   наслідків,   морегосподарських   і
рекреаційно-туристичних   комплексів,   формування   великих
господарських  об'єднань. Вимагає поліпшення і діяльність по
удосконаленню актів господарського законодавства.  Недостатньо
використовуються інститутом фінансові можливості Національного
агентства морських досліджень для забезпечення розробки проблем,
пов'язаних з використанням Азовського моря. Потребує поліпшення
забезпечення економіко-правових досліджень висококваліфікованими
кадрами.
   Як головна наукова організація в питань економіко-правових
досліджень,  інститут  має залучити більш активно академічні
установи та вузи України до спільного виконання теоретичних і
прикладних розробок.
   Президія Національної    академії    наук    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Доповідь директора Інституту економіко-правових досліджень
НАН України академіка НАН України В.К. Мамутова взяти до відома.
   2. Погодитися з пропозиціями Відділення економіки НАН України
щодо основних напрямів наукової діяльності інституту:
   - державне регулювання  економіки,  правове  забезпечення
формування і функціонування змішаної економіки;
   - економіко-правові проблеми соціально-економічного розвитку
територіальних систем;
   - правове забезпечення підприємництва,  формування  нових
організаційно-господарчих структур.
   3. Визначити    пріоритетним   завданням   Інституту
економіко-правових  досліджень  НАН   України   підготовку
Господарського (Торгового) кодексу України.
   4. Інституту  економіко-правових досліджень (академік НАН
України В.К. Мамутов):
   4.1. Зосередити  зусилля  на  підготовці  та  виданні у
1994-1996 рр.  таких  фундаментальних  робіт:  "Господарське
законодавство   України",   "Соціально-економічний  розвиток
шахтарських  міст  України",  "Конкуренція  і  монополізм  у
реформованій економіці".
   4.2. Активно залучати академічні установи та вузи України до
виконання спільних фундаментальних і прикладних робіт, спрямованих
на розвиток науково-правових досліджень.
   4.3. Налагодити тісну співпрацю з Національним агентством
морських досліджень і технологій щодо розробки проблем, пов'язаних
з використанням Азовського моря.
   4.4. Разом з Управлінням кадрів  Президії  НАН  України
забезпечити  підготовку  наукових кадрів через аспірантуру і
докторантуру зі спеціальностей: "Господарське право, арбітражний
процес",  управління,  планування  та  державне  регулювання
економіки".
   4.5. Спільно з Управлінням справами НАН України у місячний
термін подати до Президії НАН України пропозиції щодо зміцнення
матеріально-технічної бази інституту.
   4.6. Активізувати     популяризацію     результатів
економіко-правових досліджень, роз'яснення їх основних положень у
засобах масової інформації.
   5. Встановити, що відповідно до постанови Президії академії
наук України від 22 січня 1992 р. N 16 "Про створення Інституту
економіко-правових   досліджень   АН   України"   Інститут
економіко-правових  досліджень  НАН України розташовується на
закріплених за ним площах, які спільно  використовуються  з
Інститутом економіки промисловості НАН України, і користується
іншими послугами на тих умовах, що і відділи Інституту економіки
промисловості.
   6. З   метою   координації   досліджень  з  проблем
соціально-економічного розвитку шахтарських і приморських міст
України рекомендувати Відділенню економіки НАН України створити
наукову раду з економіко-правових проблем розвитку міст України.
   7. Відділенню економіки НАН України (акад. НАН  України
І.І. Лукінов)  у грудні ц.р. розглянути питання про стан і
подальший розвиток економіко-правових досліджень.
   8. Контроль за виконанням даної постанови  покласти  на
Відділення економіки  НАН  України  (академік  НАН  України
І.І. Лукінов).
 
 Президент Національної академії
 наук України академік НАН України        Б.Є. Патон
 
 В.о. головного вченого секретаря
 Національної академії наук України
 член-кореспондент НАН України          А.П. Шпак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка