Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про депозитний (ощадний) сертифікат Національного банку України


       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О Л О Ж Е Н Н Я
 
 N 209 від 05.12.94
   м.Київ
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                    постановою Правління
                    Національного банку України
                    від 5 грудня 1994 р. N 209
                    ( va209500-94 )
    ( Положення втратило чинність на підставі Постанови
                    Національного банку
     N 33 ( v0033500-99 ) від 26.01.99 )
 
              Положення
        про депозитний (ощадний) сертифікат
          Національного банку України
 
   Положення розроблене на підставі Законів України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ), "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ).
   1. Депозитний (ощадний)  сертифікат  Національного  банку
України - це письмове свідоцтво про депонування в Національному
банку України грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на
одержання внесеної суми та відсотків по ньому після закінчення дії
встановленого строку депозиту та відсотків за ним. Депозитний
(ощадний) (далі по тексту депозитний) сертифікат Національного
банку України є одним з інструментів регулювання обсягів грошової
маси  в  обігу і призначений для розміщення виключно через
комерційні банки.
    2. Загальна характеристика депозитного сертифіката
   Депозитний сертифікат Національного банку України містить
такі реквізити:
   - назва (депозитний сертифікат Національного банку України);
   - місце знаходження банку;
   - порядковий номер сертифіката;
   - дата випуску;
   - сума депозиту;
   - сума належних відсотків;
   - строк вилучення вкладу (для строкового сертифіката);
   - найменування держателя сертифіката;
   - підпис керівника банку або уповноваженої на це особи,
печатка банку.
      3. Види та номінальна вартість сертифікатів
   Сертифікати Національного банку України розподіляються за
видами:
   - строкові,
   - до запитання,
   - іменні,
   - на пред'явника.
   Номінальна вартість  одного  сертифіката  встановлюється
Правлінням Національного банку України при прийнятті рішення про
вид  випуску  сертифікатів  та  стану грошового ринку, який
складається у відповідному періоді.
   Умови випуску строкових сертифікатів передбачають повернення
власникам сертифікатів суми депозиту і виплату процентів за ними у
визначений у сертифікаті строк. У разі пред'явлення строкового
сертифіката для оплати раніше визначеного строку його власнику
виплачуються знижені, порівняно з визначеними в сертифікаті,
проценти. Сума знижки визначається умовами випуску сертифіката в
обіг.
   4. Права власників сертифікатів іменних та на пред'явника:
   а) гарантоване  Національним  банком  України  одержання
номінальної вартості сертифіката:
   - для строкового сертифіката - у встановлені в ньому строки;
   - для сертифіката до запитання - при його оплаті;
   б) гарантоване одержання процентів:
   - для строкового сертифіката - у встановлені в ньому строки
за визначеними у сертифікаті процентами;
   - для  сертифіката  до  запитання  -  розмір  процентів
визначається в залежності від терміну пред'явлення сертифіката до
оплати.
   в) здійснення не заборонених чинним законодавством України
операцій із сертифікатами на ринку цінних паперів (переуступка
іншим комерційним банкам, перепродаж чи застава при отриманні
кредитів Національного банку України).
   Іменні сертифікати обігу не  підлягають,  а  їх  продаж
(відчуження) іншими особами є недійсним.
   5. Умови  випуску сертифікатів до запитання передбачають
повернення власникам сертифікатів суми депозиту, а також виплату
процентів  за  вимогою  власника сертифіката з попередженням
банка-бенефіціара за 5 банківських днів. Розмір виплати процентів
визначається умовами випуску сертифіката в залежності від терміну
пред'явлення сертифіката до оплати.
   6. У разі прийняття рішення про кожний окремий  випуск
сертифіката Правління Національного банку може надавати власникам
сертифікатів цього випуску додаткові права та пільги, що не
протирічать вимогам грошово-кредитної політики Національного банку
України і які відображаються, як у Постанові Правління про умови
випуску в обіг депозитних сертифікатів, так і в самих Умовах.
   7. Використання механізму регулювання обсягами грошової маси
шляхом залучення коштів від комерційних банків через випуск в обіг
депозитного сертифіката Національного банку приймається Правлінням
Національного банку з оформленням Постанови, в якій обов'язково
викладаються умови випуску сертифіката.
   8. Випуск  сертифікатів  Національного  банку  України
здійснюється у паперовому вигляді.
   Емісія депозитних  сертифікатів  у  паперовому  вигляді
здійснюється Національним  банком  України  і  кожен  випуск
реєструється за номерами в Книзі реєстрації Національного банку
України та обліковується за приходом та видатком на окремому
позабалансовому  рахунку  N  9976  "Депозитні  сертифікати
Національного банку". В цій же книзі реєструється і погашення
випущених депозитних сертифікатів (форма книги обліку в додатку
N 1).
   Зареєстровані депозитні  сертифікати  Національним  банком
України передаються регіональним управлінням Національного банку
за їх заявками для випуску в обіг серед комерційних банків.
   У регіональному управлінні Національного банку випуск в обіг
депозитних сертифікатів також фіксують в книзі реєстрації та обігу
депозитних сертифікатів Національного банку по формі, приведеній в
додатку  N 2. За іменними сертифікатами в книгу реєстрації
сертифікатів вносяться відомості, які необхідні для ідентифікації
кожного власника сертифіката (назва установи комерційного банку,
його юридична адреса, умови сертифіката).
   За сертифікатами  на  пред'явника  в  книзі  реєстрації
сертифіката реєструється їх загальна кількість та сума.
   9. Кошти комерційних банків залучені в результаті випуску в
обіг сертифікатів Національного банку зараховуються на депозитні
рахунки і обліковуються на балансових рахунках N 687-689  в
залежності від строку депозиту.
   10. Сума коштів комерційних банків, направлених на покупку
депозитних сертифікатів Національного банку і розміщених  на
депозитних  рахунках  Національного  банку,  обліковується  в
комерційному банку по активу на відповідних балансових рахунках
N 687-689.
   11. Депозитні сертифікати Національного банку України, які
знаходяться у власності комерційного банку, можуть перепоступатись
ним іншому комерційному банку з подальшим пред'явленням для оплати
Національному банку. Кожна переуступка реєструється Національним
банком та його регіональним управлінням у своїй книзі реєстрації.
   12. Депозитний  сертифікат Національного банку може бути
використаний комерційним банком як застава при отриманні кредитів
у Національному банку України.
   13. Викуп сертифікатів здійснюється відповідно до умов їх
випуску. При зміні ситуації на грошовокредитному ринку Правління
Національного банку України може приймати рішення про достроковий
викуп строкових сертифікатів. У разі прийняття такого рішення
власники сертифікатів одержують відповідні доплати.
 
 Управління кредитного регулювання
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка