Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оподаткування довірчих товариств


      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 14-212/11-5143 від 15.12.94
 
 На б/н від 10.10.94
                  Українській асоціації довірчих
                  товариств, інвестиційних фондів
                  і компаній
                  252000, м.Київ
                  вул. Б.Хмельницького, 12-9
 
 
 
   Головна державна податкова інспекція  України  розглянула
вашого листа щодо оподаткування довірчих товариств, інвестиційних
фондів і компаній і повідомляє.
   Відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994
року N 55/94 ( 55/94 ) "Про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії" інвестиційні фонди, а також інвестиційні компанії, для
здійснення  спільного  інвестування  випускають  інвестиційні
сертифікати, які пропонуються для розміщення серед учасників.
   Кошти, отримані від учасників, відкриті фонди інвестують у
цінні папери інших емітентів. Закриті фонди мають право здійснення
інвестування в цінні папери та придбання нерухомого майна, часток
і паїв, що належать державі в майні господарських товариств, у
процесі приватизації.
   Інвестиційні сертифікати  відкритих  фондів  можуть  бути
придбані за кошти учасників, закритих фондів - за кошти учасників
та приватизаційні папери. Інвестиційні сертифікати закритих фондів
можуть обмінюватися на приватизаційні папери, якщо ці фонди у
встановленому Фондом державного майна порядку отримали дозвіл на
здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами.
   Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 17 березня
1994 року N 23-93 ( 23-93 ) "Про довірчі товариства" довірче
товариство  -  товариство з додатковою відповідальністю, яке
здійснює представницьку діяльність  відповідно  до  договору,
укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників.
Майном довірителя є грошові кошти, цінні папери та документи, які
засвідчують право власності довірителя.
   Довірче товариство  здійснює  довірчі  операції  щодо
розпорядження майном, агентські послуги, ведення рахунків для
власників їх цінних паперів та управління голосуючими акціями,
переданими довірчому товариству шляхом участі в загальних зборах
акціонерного товариства.
   Довірче товариство може здійснювати операції, пов'язані з
розміщенням приватизаційних паперів, у тому числі для товариств
покупців (при наявності дозволу (ліцензії) Фонду державного майна
України  на  право  здійснення  представницької діяльності з
приватизаційними паперами.
   Доходи інвестиційних фондів складаються з дивідендів та інших
надходжень від цінних паперів, що перебувають у власності фонду,
та доходів від операцій з цінними паперами й іншими активами.
   Джерелом прибутків довірчого  товариства  є  плата,  яку
отримують довірені особи за здійснення довірчих операцій. Розмір
плати, якщо інше не передбачено законодавством, встановлюється в
договорі між довірителями майна та довіреною особою.
   Оподаткування доходів вищезазначених підприємств необхідно
проводити в 1994 році згідно з Законом України від 21 лютого 1994
року N 2146-XII ( 2146-12 ) "Про оподаткування доходів підприємств
і організацій" із змінами і доповненнями за ставкою 22 відсотки.
   Відповідно до пунктів 7 та 9 статті 4 вищевказаного Закону
( 2146-12 ) доходи, одержані підприємствами від належних їм акцій,
облігацій та інших цінних паперів підлягають оподаткуванню за
ставкою 15 відсотків.
   Податок за ставкою 15 відсотків із вищезазначених доходів
справляється  у  джерела  доходу  при  його  нарахуванні.
Відповідальність за утримання і перерахування податків до бюджету
несе підприємство, що виплачує доход.
   Доход, одержуваний підприємствами від реалізації належних їм
товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, нематеріальних
активів, цінних паперів оподатковується за основною ставкою 22
відсотка.
   Кошти, одержані від первинного розміщення цінних паперів, що
здійснюється з метою формування статутного фонду, не є об'єктом
оподаткування.
   Щодо оподаткування  податком  на  добавлену вартість, то
відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р.
N 14-92 ( 14-92 ) "Про податок на добавлену вартість" операції по
обігу валюти, грошових коштів, цінних паперів звільняються від
оподаткування вказаним податком.
 
 Перший заступник начальника
 Головної державної податкової
 інспекції України                 В.В.Регурецький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка