Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Всеукраїнський фестиваль художньої творчості серед колективів аграрних вищих навчальних закладів "Софіївські зорі"


         МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
              Н А К А З
 
 N 364 від 12.12.2001
 
     Про Всеукраїнський фестиваль художньої творчості
      серед колективів аграрних вищих навчальних
          закладів "Софіївські зорі"
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
    N 68 ( v0068555-02 ) від 28.02.2002 )
 
   З метою реалізації  Національної  програми  патріотичного
виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку
духовності та зміцнення моральних засад суспільства, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року
N 1697 ( 1697-99-п ), та програми "Кадри АПК - 2004", затвердженої
наказом Міністерства аграрної політики від 18 травня 2001 року
N 131 ( v0131555-01 ), активізації і популяризації  творчої
діяльності колективів аматорського мистецтва в аграрних вищих
навчальних закладах Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про  Всеукраїнський  фестиваль
художньої творчості серед колективів аграрних вищих навчальних
закладів "Софіївські зорі" (додається).
   2. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко),  об'єднанню "Укрсільгоспосвіта" (Борисюк, за згодою)
організувати проведення зазначеного фестивалю упродовж 2001-2002
років відповідно до Положення.
   3. Міністру агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, начальникам головних управлінь сільського господарства і
продовольства облдержадміністрацій визначити відповідальних осіб
для участі в роботі обласних організаційних комітетів і сприяти
аграрним вищим навчальним закладам у проведенні фестивалю та
широкому інформаційному висвітленню цих заходів.
   4. Центральному оргкомітету фестивалю протягом вересня-жовтня
2002  року підвести підсумки та підготувати пропозиції щодо
морального і матеріального заохочення переможців та організувати
проведення заключного гала-концерту.
   5. Ректорам (директорам) аграрних вищих навчальних закладів:
   5.1. Створити необхідні умови та забезпечити участь художніх
колективів і виконавців у фестивалі.
   5.2. До 1 січня 2002 року надіслати базовому аграрному вищому
навчальному закладу заявку на участь у другому етапі фестивалю та
пропозиції до складу обласного оргкомітету і жюрі.
   5.3. Вирішити  питання  щодо  фінансування  витрат  на
перевезення, розміщення та харчування учасників фестивалю.
   5.4. До 10 січня 2002 року надіслати Центральному оргкомітету
звіт про проведення першого етапу фестивалю.
   6. Керівникам базових аграрних вищих навчальних закладів:
   6.1. Сформувати і затвердити склад оргкомітету обласного та
звітного етапів фестивалю до 10 січня 2002 року.
   6.2. Створити режисерську групу для організації звітного
етапу фестивалю.
   6.3. Визначити терміни і забезпечити проведення обласного та
звітного етапів фестивалю, висвітлення заходів у засобах масової
інформації та відеозйомку звітного етапу.
   6.4. До 1 травня 2002 року надіслати Центральному оргкомітету
звіт про проведення обласного етапу фестивалю та до 1 вересня 2002
року відеозаписи звітного етапу фестивалю разом із висновками
жюрі.
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І.
 
 Міністр                     І.Кириленко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   від 12 грудня 2001 р. N 364
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Всеукраїнський фестиваль художньої творчості
    серед колективів аграрних вищих навчальних закладів
            "Софіївські зорі"
           1. Загальні положення
   Фестиваль є одним із заходів реалізації Національної програми
патріотичного виховання населення, формування здорового способу
життя, розвитку  духовності  та  зміцнення  моральних  засад
суспільства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 1999 року N 1697 ( 1697-99-п ), та галузевої
програми "Кадри АПК - 2004", затвердженої наказом Міністерства
аграрної політики від 18 травня 2001 року N 131 ( v0131555-01 ).
   Мета фестивалю:
   - активізація і популяризація творчої діяльності колективів
аматорського мистецтва у вищих аграрних навчальних закладах;
   - формування  в учасників аматорського мистецтва високої
культури, і змістовного проведення дозвілля;
   - підвищення   рівня   виховної   роботи,  формування
художньо-естетичних смаків, виховання національної самосвідомості,
сприяння розвитку творчої особистості;
   - зміцнення творчих контактів студентської молоді, підвищення
уваги місцевих органів виконавчої влади до проблем культури та
мистецтва.
   Завдання фестивалю:
   - широка пропаганда і подальший розвиток кращих зразків
музично-словесного фольклору, народної хореографії, традиційних
обрядів та звичаїв українського  народу,  сучасної  народної
творчості, народних художніх промислів;
   - подальший розвиток усіх видів і  жанрів  аматорського
мистецтва, традиційної народної культури;
   - сприяння зростанню виконавської  майстерності  художніх
колективів;
   - залучення студентської молоді та працівників аграрних вищих
навчальних закладів до художньої творчості;
   - створення  нових  і  зміцнення  існуючих  аматорських
колективів;
   - спрямування художніх колективів та їх  керівників  до
активної участі в створенні нових програм;
   - збагачення репертуару художніх колективів кращими зразками
народної творчості;
   - організація виховної роботи та дозвілля студентської молоді
за допомогою мистецьких засобів;
   - поширення кращого досвіду щодо організації роботи  та
діяльності колективів аматорського мистецтва.
         2. Порядок проведення фестивалю
   2.1. У  фестивалі  мають  право  брати участь студенти,
аспіранти, педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники
вищих аграрних навчальних закладів.
   2.2. Фестиваль проводиться в чотири етапи:
   I етап  -  у  аграрному  вищому  навчальному  закладі
(вересень-грудень);
   II етап - обласний - в базовому аграрному вищому навчальному
закладі  за визначенням Центрального організаційного комітету
(січень-квітень);
   III етап - звітний - в базовому аграрному вищому навчальному
закладі за визначенням Центрального організаційного комітету з
нагородженням учасників (квітень-травень);
   IV етап  -  заключний  гала-концерт  -  за  визначенням
Центрального організаційного комітету (вересень-жовтень).
      3. Основні вимоги до фестивальних програм та
          критерії оцінювання виступів
   3.1. Фестиваль проводиться за такими жанрами:
   - вокально-хоровий (хори, вокальні ансамблі, солісти);
   - хореографічний (ансамблі та окремі виконавці народних,
класичних, бальних, спортивних танців);
   - інструментальний (духові  оркестри,  оркестри  народних
інструментів, інструментальні ансамблі, солісти-інструменталісти,
ансамблі народної музики);
   - художнє читання;
   - фольклорно-етнографічний;
   - естрадний (ВІА, солісти, барди, пантоміми, скетчі);
   - ансамблі пісні і танцю.
   3.2. Вимоги до програм:
   - загальна тривалість програми, що представляється учасниками
фестивалю (з кожного навчального закладу) на обласний етап, одна
година;
   - художні колективи (виконавці), які мають звання "народний",
незалежно від жанру представляють не більше трьох номерів, інші -
не більше двох;
   - виконання   концертних   номерів   оцінюється   за
п'ятнадцятибальною системою, яка включає:
   а) художній рівень репертуару;
   б) майстерність виконання;
   в) сценічну культуру;
   г) костюми.
   3.3. За масовість студентських художніх колективів (понад 40
чол.) до загальної оцінки додається 1 бал.
   3.4. При оцінюванні майстерності виконання у кожному жанрі
враховуються такі складові:
   вокально-хоровий - культура звуку, дихання, звукоутворення,
стрій, інтонування, дикція, ансамбль, музичний супровід;
   хореографічний - техніка виконання, акторська майстерність,
балетмейстерське вирішення  теми,  розкриття  ідеї,  музичний
супровід;
   інструментальний - техніка виконання, динаміка, ритмічність
та динамічність ансамблю, стрій, аранжування;
   художнє читання - дикційна виразність, уміння діяти словом і
емоційно впливати на глядача;
   фольклорно-етнографічний -  відображення  в  репертуарі
місцевого  матеріалу,  відповідність стилю виконання народним
традиціям, ступінь володіння імпровізаційними прийомами народного
виконавства, використання етнографічної атрибутики;
   ансамблі пісні  і  танцю  -  органічність  поєднання
вокально-хорового та хореографічного жанрів, повнота виконання
вимог кожного з них;
   естрадний -   поєднання  вимог  вокально-хорового  та
інструментального жанрів.
       4. Організація та керівництво фестивалю
   4.1. Організація  та  керівництво  проведення  фестивалю
покладається на організаційні комітети відповідних рівнів:
   - Центральний (додаток 1);
   - обласні (Автономна Республіка Крим, області);
   - місцеві.
   4.2. Центральний організаційний комітет фестивалю визначає
базові  аграрні  вищі  навчальні  заклади  (додаток  2), де
проводитимуться обласний та звітний етапи фестивалю.
   Керівники базових аграрних вищих навчальних закладів формують
та затверджують до 10 січня склад організаційних комітетів і жюрі
із  залученням  провідних  працівників і діячів культури та
мистецтва, керівників навчальних закладів області, представників
Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим
та головних управлінь сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій.
   4.3. Склад  місцевого  організаційного  комітету  і жюрі
формується у  навчальному  закладі  та  затверджується  його
керівником.
   Адміністрація навчального закладу до  1  січня  надсилає
базовому  обласному  навчальному закладу заявку на участь в
обласному етапі фестивалю у 3 екземплярах (за формою згідно з
додатком  3),  а  також  пропозиції  до  складу  обласного
організаційного комітету та жюрі з числа працівників і діячів
культури та мистецтва.
   За наявності у складі організаційного комітету фахівців з
різних жанрів вони можуть виконувати функції жюрі. Склад жюрі
обласного та звітного  етапів  фестивалю  затверджує  голова
відповідного організаційного комітету.
   Для проведення  звітного  етапу  фестивалю  створюється
режисерська група з числа провідних працівників і діячів культури
та мистецтва, персональний склад якої затверджується головою
відповідного організаційного комітету до 1 квітня.
   4.4. Організаційні комітети розробляють заходи з проведення
фестивалю щодо:
   - визначення терміну та місця проведення;
   - формування складу жюрі;
   - підготовки рекламно-інформаційних матеріалів;
   - організації транспортного забезпечення учасників на час
проведення фестивалю;
   - відеозйомки концертних програм;
   - організації розміщення та харчування учасників;
   - нагородження переможців.
   Витрати на перевезення учасників фестивалю до місця його
проведення, харчування та розміщення несуть навчальні заклади, які
відрядили творчі колективи.
   4.5. На обласному етапі фестивалю в усіх жанрах визначаються
переможці. Оцінювання виступів учасників фестивалю проводиться за
п'ятнадцятибальною системою.
   Колективи та виконавці, які отримали 15, 14 та 13 балів,
нагороджуються відповідними організаційними комітетами дипломами
I, II та III ступенів з присвоєнням звання лауреатів фестивалю та
цінними подарунками. Усі інші учасники - подяками за участь у
фестивалі, пропаганду і розвиток народної творчості.
   Нагородження лауреатів фестивалю проводиться під час звітного
етапу. Нагороди лауреатів, яких не включено до концертної програми
звітного етапу фестивалю, вручатимуться представникам відповідних
навчальних закладів.
   З художніх номерів колективів і виконавців, яких нагороджено
дипломами I ступеня, та кращих номерів учасників, що отримали
дипломи II та III ступенів, складається багатожанрова концертна
програма на звітний етап.
   4.6. Під час проведення звітного етапу фестивалю концертна
програма записується на відеоплівку.
   Відеозаписи концертних програм разом із висновками жюрі до 1
вересня надсилаються Центральному організаційному комітету.
   Центральний організаційний комітет:
   - формує професійне жюрі з фахівців у кожному жанрі, за
висновками якого кращі колективи і виконавці братимуть участь у
заключному гала-концерті;
   - розглядає висновки обласних організаційних комітетів і
приймає рішення про моральне заохочення відповідальних осіб,
матеріальну підтримку аграрних вищих навчальних закладів та їх
аматорських художніх колективів;
   - затверджує форму дипломів I, II та III ступенів для
нагородження лауреатів фестивалю;
   - затверджує форму диплома для нагородження  дипломантів
фестивалю - учасників гала-концерту, організовує вручення дипломів
і цінних подарунків.
   4.7. Фінансове  забезпечення  організаційних   заходів,
пов'язаних з проведенням фестивалю, здійснюється за рахунок:
   - на I етапі - аграрного вищого навчального закладу;
   - на II та III етапах - аграрного вищого навчального закладу,
базового аграрного вищого навчального  закладу,  Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства  і  продовольства  обласних
державних  адміністрацій,  благодійних фондів та спонсорських
внесків;
   - на IV етапі - благодійних фондів, спонсорських внесків,
залучених Мінагрополітики України та аграрними вищими навчальними
закладами.
   4.8. Поточну  координацію проведення фестивалю здійснюють
Науково-методичний центр аграрної освіти, Навчально-методичний
центр по підготовці молодших спеціалістів та керівники аграрних
вищих навчальних закладів за сприяння Департаменту  кадрової
політики, аграрної освіти та науки Мінагрополітики України.
   4.9. Досвід  діяльності  навчальних  закладів,  які  за
результатами фестивалю визнано кращими, висвітлюється у засобах
масової інформації та враховується при визначенні їх рейтингу.
 
 Начальник управління
 аграрної освіти                 В.М.Шиманський
                   Додаток 1
                   до Положення про
                   Всеукраїнський фестиваль
                   художньої творчості серед
                   колективів аграрних вищих
                   навчальних закладів
                   "Софіївські зорі"
               СКЛАД
   Центрального організаційного комітету Всеукраїнського
     фестивалю, художньої творчості серед колективів
    аграрних вищих навчальних закладів "Софіївські зорі"
 
 Мельник С.І.       - заступник  Державного   секретаря
             Міністерства аграрної політики України,
             голова оргкомітету
 Бойко М.Ф.        - начальник  Департаменту  кадрової
             політики,  аграрної освіти та науки
             Міністерства аграрної політики України,
             заступник голови оргкомітету
 Шиманський В.М.     - начальник управління аграрної освіти
             Міністерства аграрної політики України,
             заступник голови оргкомітету
 Мороз Л.В.        - зав.           лабораторії
             Навчально-методичного   центру   по
             підготовці  молодших  спеціалістів,
             секретар оргкомітету
            Члени оргкомітету:
 
 Барахта Н.Г.       - методист     I     категорії
             Науково-методичного  центру  аграрної
             освіти
 Бодров Ю.І.       - голова Уманської міської  державної
             адміністрації (за згодою)
 Бондарчук В.З.      - художній   керівник   Вінницького
             технікуму   м'ясної  та  молочної
             промисловості,  заслужений  працівник
             культури України
 Булах В.П.        - заступник          директора
             Науково-методичного  центру  аграрної
             освіти
 Геркіял О.М.       - ректор Уманської державної  аграрної
             академії
 Дяченко М.І.       - декан факультету культури і виховання
             Уманської державної аграрної академії
 Зоря А.Є.        - директор Житомирського агротехнічного
             коледжу
 Євтушенко М.Д.      - ректор  Харківського   державного
             аграрного         університету 
             ім. В.В. Докучаєва
 Іщенко Т.Д.       - директор Науково-методичного центру
             аграрної освіти
 Костриця В.В.      - заступник декана факультету культури
             і  виховання  Уманської  державної
             аграрної академії, заслужений працівник
             культури України
 Крикунов В.Г.      - декан факультету культури та мистецтв
             Білоцерківського державного аграрного
             університету,  заслужений  працівник
             культури України
 Крищенко В.Д       - поет-пісняр,   Заслужений   діяч
             мистецтв України (за згодою)
 Лобода М.В.       - голова правління ВАТ "Агрохімцентр"
             (за згодою)
 Рішняк І.М.       - голова   правління    Державної
             акціонерної компанії "Хліб України" (за
             згодою)
 Рябченко В.І.      - проректор з навчально-виховної роботи
             та  студентських справ Національного
             аграрного університету
 Семеновський С.А.    - завідувач кафедри народної творчості
             і  культури  Національного аграрного
             університету,  заслужений  працівник
             культури України
 Тимченко В.Н.      - Президент         корпорації
             "Украгропромбіржа" (за згодою)
 Хоменко М.П.       - директор Навчально-методичного центру
             по підготовці молодших спеціалістів
 Шах С.М.         - актор  Українського  національного
             академічного драматичного   театру,
             Заслужений артист України (за згодою)
 Шпак В.Ф.        - голова правління НАК "Украгролізинг"
             (за згодою)
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
N 68 ( v0068555-02 ) від 28.02.2002 )
                   Додаток 2
                   до Положення про
                   Всеукраїнський фестиваль
                   художньої творчості серед
                   колективів аграрних вищих
                   навчальних закладів
                   "Софіївські зорі"
               ПЕРЕЛІК
     базових аграрних вищих навчальних закладів, де
      проводитимуться обласний та звітний етапи
     Всеукраїнського фестивалю художньої творчості
      серед колективів аграрних вищих навчальних
          закладів "Софіївські зорі"
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Області      | Базовий аграрний вищий навчальний    | Аграрні вищі навчальні заклади, колективи яких беруть |
|          | заклад, адреса              | участь у фестивалі                  |
|          |                     |                            |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
|    1     |          2           |        3                    |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Автономна     | Кримський державний аграрний університет | 1. Кримський державний аграрний університет та у його |
| Республіка Крим  | 95492, м. Сімферополь, смт Аграрне    | складі:                        |
|          | тел. (0652) 263-356, факс 223-966    |  Технікум гідромеліорації та механізації сільського |
|          |                     | господарства;                     |
|          |                     |  Прибрєжненський технікум              |
|          |                     | 2. Кримський агропромисловий коледж та у його складі: |
|          |                     |  Бахчисарайська філія                |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Вінницька     | Вінницький державний аграрний університет| 1. Вінницький державний аграрний університет та у   |
|          | 21008, м.Вінниця, вул. Сонячна, 3    | його складі:                     |
|          | тел. (0432) 46-00-03, факс 43-80-25   |  Верхівський сільськогосподарський технікум;    |
|          |                     |  Тульчинський технікум ветеринарної медицини    |
|          |                     | 2. Брацлавський державний сільськогосподарський    |
|          |                     | технікум                       |
|          |                     | 3. Вінницький технікум м'ясної та молочної      |
|          |                     | промисловості                     |
|          |                     | 4. Іллінецький державний аграрний технікум      |
|          |                     | 5. Ладижинський аграрний технікум           |
|          |                     | 6. Немирівський будівельний технікум         |
|          |                     | 7. Могилів-Подільський технологічний технікум     |
|          |                     | 8. Чернятинський державний аграрний технікум     |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Волинська     | Горохівський державний          | 1. Володимир-Волинський сільськогосподарський     |
|          | сільськогосподарський технікум      | технікум                       |
|          | 45700, м. Горохів, вул. Студентська, 8  | 2. Горохівський державний сільськогосподарський    |
|          | тел/факс (033 72) 2-13-78        | технікум                       |
|          |                     | 3. Рожищенський технікум Львівської ДАВМ       |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська | Дніпропетровський державний аграрний   | 1. Дніпропетровський державний аграрний університет  |
|          | університет               | та у його складі                   |
|          | 49000, м. Дніпропетровськ,        |  Технікум електрифікації              |
|          | вул. Ворошилова, 25 тел. (056) 744-81-32,| 2. Верхньодніпровський державний аграрний технікум  |
|          | 744-08-56 факс 745-53-57         | 3. Дніпропетровський технологічний технікум      |
|          |                     | 4. Нікопольський сільськогосподарський технікум    |
|          |                     | 5. Новомосковський державний аграрний технікум    |
|          |                     | 6. Ерастівський державний аграрний технікум      |
|          |                     | ім. Е.К.Бродського                  |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Донецька     | Слов'янський державний аграрний технікум | 1. Донецький державний аграрний технікум       |
|          | 84100, м. Слов'янськ, вул. Свободи, 23  | 2. Костянтинівський сільськогосподарський технікум  |
|          | тел/факс (06262) 2-51-14, 2-41 -69    | 3. Слов'янський державний аграрний технікум      |
|          |                     | 4. Горлівський технікум харчової промисловості    |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Житомирська    | Житомирський агротехнічний коледж    | 1. Державний агроекологічний університет (м. Житомир) |
|          | 10000, м. Житомир, вул. Щорса, 96    | та у його складі                   |
|          | тел/факс (0412) 25-96-04         |  Будівельний технікум                |
|          |                     | 2. Житомирський технікум землевпорядкування      |
|          |                     | 3. Житомирський агротехнічний коледж та у його складі |
|          |                     |  Верхівнянська філія                |
|          |                     | 4. Новочорторийський державний аграрний технікум та у |
|          |                     | його складі                      |
|          |                     |  Рогачів-Волинська філія              |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Запорізька    | Таврійська державна - агротехнічна    | 1. Таврійська державна агротехнічна академія та в її |
|          | академія                 | складі                        |
|          | Запорізька обл., м. Мелітополь, 72312,  |  Технікум гідромеліорації та механізації сільського |
|          | пр. Б. Хмельницького, 18         | господарства                     |
|          | тел/факс (06192) 2-24-11         | 2. Бердянський технікум харчової промисловості    |
|          |                     | 3. Ногайський державний агротехнічний технікум та у  |
|          |                     | його складі                      |
|          |                     |  Запорізька філія                  |
|          |                     | 4. Оріхівський сільськогосподарський технікум     |
|          |                     | 5. Василівський державний аграрний технікум      |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська | Івано-Франківський державний аграрний  | 1. Івано-Франківський державний аграрний коледж    |
|          | коледж                  | 2. Рогатинський державний аграрний коледж       |
|          | 76000, м. Івано-Франківськ,       | 3. Снятинський сільськогосподарський технікум     |
|          | вул. Юності, 11             | 4. Тлумацький сільськогосподарський технікум     |
|          | тел. (03422) 3-02-99, факс 2-47-06    | бухобліку                       |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Київська     | Білоцерківський державний аграрний    | 1. Білоцерківський державний аграрний університет та |
|          | університет               | у його складі                     |
|          | 09100, м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1|  Технікум м'ясної та молочної промисловості     |
|          | тел. (04463) 5-25-87, 5-59-57      | 2. Маслівський державний аграрний технікум      |
|          |                     | 3. Ржищівський будівельній технікум          |
|          |                     | 4. Таращанський агротехнічний коледж ім. Героя    |
|          |                     | Радянського Союзу О.О.Шевченка            |
|          | -----------------------------------------+ ------------------------------------------------------|
|          | Національний аграрний університет    | 1. Національний аграрний університет         |
|          | 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 15 | 2. Ірпінський економічний коледж НАУ         |
|          | тел. (044) 263-51-75, 267-82-42,     | 3. Боярський сільськогосподарський технікум НАУ    |
|          | факс 263-71-55              | 4. Немішаївський держ. аграрний коледж НАУ      |
|          |                     | 5. Бережанський агротехнічний інститут НАУ      |
|          |                     | 6. Заліщицький технікум НАУ              |
|          |                     | 7. Ніжинський агротехнічний інститут НАУ       |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Кіровоградська  | Кіровоградський технікум механізації   | 1. Олександрійський державний аграрний технікум    |
|          | сільського господарства         | 2. Бобринецький сільськогосподарський технікум    |
|          | 25000, м. Кіровоград, пр. Правди, 21/2  | 3. Кіровоградський технікум механізації сільського  |
|          | тел/факс (0522) 55-53-90         | господарства                     |
|          |                     | 4. Компаніївський технікум ветеринарної медицини   |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Луганська     | Луганський державний аграрний університет| 1. Луганський державний аграрний університет     |
|          | 91008, м. Луганськ-8,          | 2. Луганський політехнічний коледж          |
|          | тел. (0642) 95-22-46, факс 57-71-13   | 3. Слов'яносербський сільськогосподарський технікум  |
|          |                     | 4. Старобільський державний аграрний технікум     |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Львівська,    | Львівська державна академія ветеринарної | 1. Львівська державна академія ветеринарної медицини |
| Закарпатська   | медицини ім. С.З.Гжицького        | ім. С.З.Гжицького                   |
|          | 79000, м. Львів, вул. Пекарська, 50   | 2. Львівський державний аграрний університет та у   |
|          | тел. (0322) 75-67-84, факс 75-67-85   | його складі                      |
|          |                     |  Золочівський технікум               |
|          |                     | 3. Вишнянський державний аграрний технікум      |
|          |                     | 4. Львівський державний екологічний політехнікум   |
|          |                     | 5. Стрийський державний аграрний коледж        |
|          |                     | 6. Львівський державний коледж харчової і переробної |
|          |                     | промисловості                     |
|          |                     | 7. Мукачівський державний аграрний технікум      |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Миколаївська   | Миколаївська державна аграрна академія  | 1. Миколаївська державна аграрна академія       |
|          | 54021, м. Миколаїв, вул. Паризької    | 2. Вознесенський державний аграрний технікум     |
|          | Комуни, 9                | 3. Мигійський державний аграрний технікум       |
|          | тел. (0512) 34-10-82, факс 34-31-46   | 4. Новобузький технікум механізації і електрифікації |
|          |                     | сільського господарства                |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Одеська      | Одеський державний аграрний університет | 1. Одеський державний аграрний університет      |
|          | 65000, м. Одеса, вул. Канатна, 99    | 2. Ананьївський сільськогосподарський технікум    |
|          | тел. (0482) 22-37-23, факс 22-48-02   | бухгалтерського обліку                |
|          |                     | 3. Білгород-Дністровський державний аграрний технікум |
|          |                     | 4. Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації |
|          |                     | сільського господарства                |
|          |                     | 5. Петрівський державний аграрний технікум      |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Полтавська    | Полтавська державна аграрна академія   | 1. Полтавська державна аграрна академія та в її    |
|          | 36000, м. Полтава, вул. Сковороди, 18  | складі:                        |
|          | тел. (05322) 2-26-10, факс 2-29-57    |  Лубенський технікум; Аграрний технікум       |
|          |                     | 2. Березоворудський державний аграрний технікум    |
|          |                     | 3. Полтавський технікум харчових технологій та у його |
|          |                     | складі Лохвицька філія                |
|          |                     | 4. Полтавський державний аграрний коледж управління і |
|          |                     | права                         |
|          |                     | 5. Хомутецький ветзоотехнічний технікум        |
|          |                     | 6. Хорольський агропромисловий коледж         |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Рівненська    | Мирогощанський аграрний коледж      | 1. Мирогощанський аграрний коледж           |
|          | 35624, Дубнівський р-н, с. Мирогоща   | 2. Млинівський державний технікум ветеринарної    |
|          | тел. (03656) 77-7-01, факс 4-27-90    | медицини                       |
|          |                     | 3. Рівненський державний аграрний технікум      |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Сумська      | Сумський національний аграрний      | 1. Сумський національний аграрний університет та у  |
|          | університет               | його складі                      |
|          | 40030, м. Суми, вул. Кірова, 160     |  Технікум                      |
|          | тел/факс (0542) 22-35-30         | 2. Охтирський державний аграрний технікум       |
|          |                     | 3. Глухівський агротехнічний коледж ім. С.А.Ковпака  |
|          |                     | 4. Маловисторопський державний аграрний технікум   |
|          |                     | ім. П.С.Рибалка                    |
|          |                     | 5. Путивльський державний аграрний технікум      |
|          |                     | 6. Роменський сільськогосподарський технікум     |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Тернопільська,  | Борщівський агротехнічний коледж     | 1. Бучацький державний аграрний коледж        |
| Чернівецька    | 48700, м. Борщів, вул. Грушевського, 15 | 2. Борщівський агротехнічний коледж          |
|          | тел/факс (03 541)2-15-13         | 3. Кіцманський державний аграрний технікум      |
|          |                     | 4. Хотинський сільськогосподарський технікум     |
|          |                     | 5. Чернівецький будівельний технікум         |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Харківська    | Харківський державний технічний     | 1. Харківський державний технічний університет    |
|          | університет сільського господарства   | сільського господарства та у його складі       |
|          | 61000, м. Харків-2, вул. Артема, 440   |  Технікум молочної промисловості          |
|          | тел. (0572) 43-12-81, факс 47-71-86   | 2. Харківський державний аграрний університет     |
|          |                     | ім. В.В.Докучаєва                   |
|          |                     | 3. Харківська державна зооветеринарна академія    |
|          |                     | 4. Красноградський технікум механізації сільського  |
|          |                     | господарства ім. Ф.Я.Тимошенка та у його складі    |
|          |                     |  Вовчанська філія                  |
|          |                     | 5. Липковатівський аграрний коледж          |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Херсонська    | Херсонський державний аграрний      | 1. Херсонський державний аграрний університет та у  |
|          | університет               | його складі                      |
|          | 73000, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23 |  Скадовський технікум                |
|          | тел. (0552) 22-64-71, факс 26-32-89   | 2. Каховський державний аграрний технікум       |
|          |                     | ім. В.В.Докучаєва                   |
|          |                     | 3. Новокаховський агротехнічний коледж        |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Хмельницька    | Подільська державна аграрно-технічна   | 1. Подільська державна аграрно-технічна академія та в |
|          | академія                 | її складі                       |
|          | 32302, м. Кам'янець-Подільський,     |  Технікум                      |
|          | вул. Шевченка, 13            | 2. Новоушицький технікум механізації сільського    |
|          | тел. (03849)2-52-18, факс 3-92-20    | господарства                     |
|          |                     | 3. Шепетівський сільськогосподарський технікум    |
|          |                     | бухгалтерського обліку                |
|          |                     | 4. Кам'янець-Подільський коледж харчової       |
|          |                     | промисловості                     |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Черкаська     | Уманська державна аграрна академія    | 1. Уманська державна аграрна академія         |
|          | 20305, м. Умань, п/в "Софіївка",     | 2. Золотоніський державний технікум ветеринарної   |
|          | вул. Інститутська, 1           | медицини                       |
|          | тел. (04744) 5-22-02, факс 5-31-70    | 3. Тальянківський державний аграрний технікум     |
|          |                     | 4. Тальнівський будівельно-економічний коледж     |
|          |                     | 5. Уманський агротехнічний коледж           |
|          |                     | 6. Державний аграрний технікум Мліївського      |
|          |                     | інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка       |
|          |                     | 7. Чигиринський сільськогосподарський технікум    |
|          |                     | 8. Шевченківський сільськогосподарський коледж    |
|-------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
| Чернігівська   | Бобровицький державний          | 1. Борзнянський державний сільськогосподарський    |
|          | сільськогосподарський технікум      | технікум                       |
|          | 17400, м. Бобровиця, вул. Воровського, 19| 2. Бобровицький державний сільськогосподарський    |
|          | тел/факс (04632) 2-12-79         | технікум                       |
|          |                     | 3. Козелецький технікум ветеринарної медицини     |
|          |                     | 4. Остерський будівельний технікум          |
|          |                     | 5. Прилуцький агротехнічний технікум         |
|          |                     | 6. Сосницький сільськогосподарський технікум     |
|          |                     | бухгалтерського обліку                |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Додаток 3
                   до Положення про
                   Всеукраїнський фестиваль
                   художньої творчості серед
                   колективів вищих аграрних
                   навчальних закладів
                   "Софіївські зорі"
               ЗАЯВКА
      на участь в обласному етапі Всеукраїнського
     фестивалю художньої творчості серед колективів
    аграрних вищих навчальних закладів "Софіївські зорі"
 
  ____________________________________________________________
          (назва навчального закладу)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|  Колектив  | Склад | Почесне | Жанр | Назва    | Керівник  | Період   | Примітка |
| (виконавець) | (чол.) | звання |   | твору, що  | (прізвище, | діяльності |     |
|       |    |     |   | виконується | ім'я, по  | колективу |     |
|       |    |     |   |       | батькові, |      |     |
|       |    |     |   |       | звання,  |      |     |
|       |    |     |   |       | посада)  |      |     |
|--------------+--------+---------+------+-------------+------------+------------+----------|
|--------------+--------+---------+------+-------------+------------+------------+----------|
|--------------+--------+---------+------+-------------+------------+------------+----------|
|--------------+--------+---------+------+-------------+------------+------------+----------|
|--------------+--------+---------+------+-------------+------------+------------+----------|
|--------------+--------+---------+------+-------------+------------+------------+----------|
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник навчального закладу ___________ (ПІБ)
                (підпис)
МП
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка